Satürn YAY Burcu’na Giriyor; Burçlara Göre Etkiler…

kahve
Resim:

Satürn YAY Burcu’na Giriyor; Burçlara Göre Etkiler…

Gökyüzündeki Ağır-Abiler’in ‘’en asık suratlısı’’ Satürn, 23 Aralık 2014 itibariyle, ‘’astrolojik olarak’’ en son 30 yıl önce ziyaret ettiği YAY Burcuna girecek.  16 Haziran 2015’de retro sürecinin bir parçası olarak, 3 ay kadar Akrep Burcuna geri dönecek. Sonra 18 Eylül itibariyle Yay’a dönüp, 20 Aralık 2017’ye kadar bu burçta yolculuğunu sürdürecek. Şubat  2015  ve Kasım 2015’de Neptün ile kare konumda olacak. 2016 Haziran’ında ise, hem Neptün’e hem  de artık Başak’ta yol almaya başlamış olan Jüpiter’e kare yapacak. Başka bir deyişle, ‘’değişken’’ burçlarda bir Jüpiter-Satürn-Neptün karesi yaşayacağız.

Satürn’ün YAY’a girişini inceleyen yazıda özetle şunu söylemiştim;

”Satürn Yay’dan geçerken, Neptün ve Jüpiter ile gireceği görünümlerin de desteğiyle;

 • Aşırı yayılmacı ya da baskıcı güçler ile özgürlükçü ya da radikal akımlar arasında çatışmaların tırmanması,
 • Sınırların ve güç dengelerinin yeniden belirlenmesine yol açacak gelişmeler yaşanması,
 • Borsalar, uluslararası finans kuruluşları, ekonomik işbirlikleri gibi küreselleşmeyi sağlayan oluşumların dinamiklerinde değişiklikler olması, finans piyasalarına yeni kurallar ve kontroller getirilmesi,
 • Aşırı tüketime odaklı piyasa sistemlerinin zorunlu olarak kontrol altına alınmasını gerektirecek gelişmeler yaşanması,
 • Dini yaklaşımların yeniden değerlendirilmesi, dinsel radikalizmin artması kadar, işlevinden sapan din kurumlarının da masaya yatırılması,
 • Eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılması,
 • Sosyal haklar, basın özgürlüğü gibi konuların tartışılması,
 • Uluslararası hukuku ilgilendiren ya da uluslararası yaptırımlar gerektiren kararlar alınması,
 • Hem fiziksel hem de sanal ortamlarda hızlı yayılan virüslerin ortaya çıkması ve bunlara karşı geliştirilen önlemlerin piyasaya sürülmesi,
 • Yardım kuruluşu veya insani amaç kisvesi altında yolsuzluk yapan oluşumların, ya da bazı finansal skandalların açığa çıkması,
 • Dünyanın geleceği ve insan sağlığı için tehdit oluşturan üretim modelleri hakkında yeni gerçeklerin açığa çıkması ve bunlara bağlı olarak yeni kontrol standartlarının oluşması,

gibi gelişmelerin yaşanması mümkündür.

Kişisel düzlemde ise;

 • İnançlarımız ve bunları hayata geçirmek konusundaki samimiyetimiz ya da tutarlılığımız,
 • Beklentilerimiz, taleplerimiz ve sonuç elde etmek için varabildiğimiz uç noktalar,
 • Tüketim ya da eğlence alışkanlıklarımız ve bunların bize getirdiği finansal / fiziksel sonuçlar
 • Haz anlayışımız ve bunun doğurduğu kazançlar/kayıplar,
 • Hayat planlarımız ya da bu planları gerçekleştirmek için benimsediğimiz tutumlar,
 • Önyargılarımız ve başkalarının önyargılarının bize yansımaları,

gibi konuların masaya yatırılması beklenir.

Satürn’ün Akrep’ten geçtiği ve Oğlak’taki Pluto’dan da destek aldığı son 2.5 yıl içinde, ‘’var olduğunu sandığımız şeylerin aslında yok olduğunu ya da elimizde tutmaya çalıştıklarımızın aslında bizi yok ettiğini’’ gördük…  Yıkımlar yaşadık ve hayatımızda bazı zeminleri yeniden inşa etmemiz gerektiğini fark ettik.

Şimdi bu devrede – geçtiğimiz süreçte aldığımız dersleri unutmadan – kontrollü açılımlar yakalamak, elimizde olan bilgi ve olanakları verimli ve özenli kullanmak, hayatımızın hala abartılı ya da düzensiz olan bölümleri ise bilinçli bir tutumla şekillendirmek için gayret göstereceğiz. Rahatladığımızı hissettiğimiz alanlarda, eski alışkanlıklarımıza dönmemeyi seçerek, eski dersleri tekrar tekrar yolumuza çağırmamayı becereceğiz.”

Burç ve Yükselen Burç’a göre okunmasını tavsiye ettiğim detaylı değerlendirmeler aşağıdadır… ŞAYET GÜNEŞ’iniz ya da YÜKSELEN noktanız girdiği burcun ileri derecelerinde ise, örneğin Güneşiniz 25 derece Balık ise Koç Burcunu, 28 derece Boğa Burcu yükseliyorsa, İkizler Burcunu da okumayı ihmal etmeyin. Zaman içinde takip eden burca dair etkileri yaşamanız mümkündür. 

KOÇ ve Yükselen KOÇ: Akrep burcundan geçerken Koçları alışmakta zorluk çektikleri değişimler, kaynak kısıtlamaları ve (sevdiklerini/sağlıklarını/güçlerini) kaybetme korkuları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken hayata bakışlarını ve ileri dönük planlarını güncellemelerine neden olacak. Bu süreçte, düşünce sisteminizde kalıcı değişiklikler olduğunu farkedeceksiniz. Ya hayallerinizi ya da onları gerçekleştirmek için kullandığınız yöntemleri elden geçireceksiniz. En fazla zorlanacağınız konu ise ”gizli güvensizlik” faktörünü aşmak olacaktır. Koç zora düşmüş, yitirmiş, güçsüz kalmış olmayı en zor sindirebilen burçlardan biridir. Son birkaç yılın deneyimlerini derse çevirememiş olan Koç’ların, kendilerine ve hayata karşı çocukça bir güvensizlik geliştirmiş ve adım atmaktan ürkmeye başlamaları mümkündür. Ama tutarlı ve sabırlı davranmanız halinde, güven duygunuz yeniden pekişecektir. Unutmayın; Hayatın adaletini ve güvenirliğini, genelde akışın beklentimize uyması ile ölçeriz. Oysa ”büyümemizin” ölçüsü hayatın akışına saygı duymak ve uyum göstermek ile paraleldir. 

BOĞA ve Yükselen BOĞA: Akrep burcundan geçerken Boğaları gönül ve iş ortaklıkları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken kontrolleri dışındaki değişimlere ayak uydurmalarına neden olacak. Kontrol takıntısı ve kalıcılık arayışı ile bilinen Boğa Burcu için sağlam bir sınav olacağına şüphe yok 😉 Bu dönemde bazı mal ve kaynakları elden çıkartıp elde ettiklerini yeni bir düzen kurmak ya da borçlarını kapatmak için kullanabilirler. Ama bol keseden harcamak yerine, kontrollü ve tok gözlü olmaları, beklentilerini makul tutmaları gereken bir dönemdir. Aile yapılarında, yaşam standardı anlayışlarında bazı değişimler olabilir. Sağlık önlemleri almaları veya erteledikleri tedavileri görmeleri de gerekebilir. Bu devrede beklentilerini doyurmak için risk alma arzuları ile kaybetme korkuları arasında kalmaları mümkündür. Unutmayın; Hayatın yaşamaya değer ve doyurucu olması, bize sonsuz kaynaklara sahip olmak ve onları sınırsızca kullanmak gibi gelir. Oysa ”hoşnutluk” kaynaklarımızı verimli kullanarak ve şükretmeyi bilerek varılan bir doygunluk halidir.

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER: Akrep burcundan geçerken İkizleri hayat standartlarını korumak için her zamankinden fazla uğraşmaya ya da çok rahat etmedikleri koşullarda çalışmaya mecbur eden ve fiziksel kondisyonlarını / yeme içme biçimlerini elden geçirmeye yönlendiren Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken iş ve hayat arkadaşlıklarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kişisel hareket alanlarına verdikleri önem kadar güçlü ilişki ağları ile de bilinen İkizler Burcunu, ilişkilerdeki tavırlarını ve beklentilerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, maddi ya da manevi ortaklıklar kurduğunuz kişilerle karşılıklı güveninizi, ilişkilerin size katkılarını ve getirdiği yaptırımları sorgulayacaksınız. Evlilik ya da boşanma kararı alabilirsiniz. İkili ilişkilere bakış açınız ya da ilişkide olduğunuz insanların tutumları ve beklentileri tamamen değişebilir.  Ticari işbirliklerinizi elden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Unutmayın; Özgürlük size ”istediğinizi yapmak” gibi gelebilir. Oysa sadık kalmak da bir açıdan bakınca zaaflarından özgürleşmektir. Ve bazen sizi hayatta tutan, çevrenizdeki insanların sadakatidir.

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ: Akrep burcundan geçerken Yengeçleri ”mutluluk anlayışları, üretken olma ve hayat enerjilerini kullanma şekilleri”  konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken hayat standartlarına ve çalışma biçimlerine yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Konfor alanlarına verdikleri önem ile bilinen Yengeç Burcunu, ”kaliteli bir yaşam”, ”iyi bir iş” ve ”huzurlu ve sağlıklı bir hayat” kavramlarını değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, hayattan beklediklerinizi elde etmek için ne yaptığınızı sorgulayacaksınız. Kaygılı ve güvensiz hissettiğiniz için hem kendinizi hem de yaşadığınız ortamı fazlasıyla eleştirmeniz ve yargılamanız mümkündür. Bu süreçte iş ortamınızı ya da çalışma biçiminizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı yeni oluşan koşullara göre değiştirmeniz, yeme/içme alışkanlıklarınızı ise sağlık gereksinimlerinize göre düzenlemeniz gerekebilir. Bedensel olarak da, davranış modeli olarak da daha kontrollü ve disiplinli olacaksınız. Unutmayın; Huzur size ”zorluk çekmemek” gibi gelebilir. Oysa zor gibi görünen koşullarla baş edebildiğinizi görmek size dirayet ve içten gelen bir güven hissi kazandıracaktır.

ASLAN ve Yükselen ASLAN: Akrep burcundan geçerken Aslanları ”sabır, güvenlik ve aidiyet anlayışları”  konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”mutluluk anlayışlarına ve üretkenlik şekillerine” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Coşkulu bir hayat sürmeye, popüler bir insan olmaya verdikleri önem ile bilinen Aslan Burcunu, ”varolmanın anlamına ve üretken olmaya dair” düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, genel olarak hayatınızın hızını biraz kesmeye karar verebilir, enerjinizi boşa harcamak yerine somut bir üretime odaklamak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yaklaşımınız daha mesafeli ya da tutarlı olabilir. Çocuk sahibi olmayan Aslanlar bu devrede karar alabilir ya da bir başkasının sorumluluğunu üstlenmek yoluyla çocukluktan çıkmayı kabullenebilirler. Bu süreçte enerjinizi odakladığınız alanlar ve kullanma biçiminiz dönüşecektir. Unutmayın; Hayatın anlamı ”anlık güdülerine göre yaşamak ve kendi mutluluğunu her şeyin önüne almak” gibi görünebilir. Oysa bir amaca kendini adamak kadar hayata değer katan ve kendimizi anlamlı hissettiren bir şey yoktur.

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK: Akrep burcundan geçerken Başakları ”iletişim biçimleri ve yakınlık kurma anlayışları” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”güvenlik, aidiyet ve düzen” anlayışlarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Aile ilişkilerinde ve özel hayatlarında hakimiyeti ellerinde tutmaya ve kuralları koyan kişi olmaya verdikleri önem ile bilinen Başak Burcunu, ”hayatı çekip çevirmeye dair” düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. Bu dönemde üzerinize yeni sorumluluklar alabilir ve bu sorumlulukların size kişisel hakimiyet ya da güven duygusu kadar ”yük” de getirdiğini idrak edebilirsiniz. Ailenizin yapısında farklılıklar olabilir. Aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Evlenmek ya da boşanmak gibi, kişisel statünüzde değişiklik getiren adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde, ait ve sahip olmak kadar sınır koymayı ve son vermeyi de öğreneceksiniz. Unutmayın; Alan değil veren olmak daima güç sağlar. Ama onay ya da saygı görmek için veren kişi de, en az alan kadar bağımlıdır. Eğer başkalarını hoşnut etmek için değil vicdanınızı hoşnut etmek için verirseniz, hem özgür, hem duruma hakim hem de yararlı biri olursunuz.

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ: Akrep burcundan geçerken Terazileri ”değer anlayışları ve öncelikleri” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”yakınlık kurma biçimlerine ve iletişim anlayışlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Teraziler, sözleri ve davranışları ile insanlara ayar vermeyi önemserler 🙂 İlişki yönetimi onların hayatlarının merkezindedir. Ama vaatkar olmanın da, beklentili olmanın da bir sınırını koymak gereken zamanlar vardır! Bazen insan başkalarını işine karıştırmadan başının çaresine bakmayı, bazen de başkalarının taleplerine göre değil kendi tercihlerine göre davranmayı öğrenmelidir. Önümüzdeki 2.5 yıl içinde çevrenizi ihtiyaçlarınıza göre daraltacak, sözlerinizi seçerek kullanacak, gerektiği kadar yapıp, gerektiği kadar vereceksiniz. Gücünüzü ilişkileriniz kadar kendinizi de yönetmekten alacaksınız. Bu süreçte, konfor alanınızı korumak için ne kadar fedakarlık yapabileceğinizi kendinize sık sık soracaksınız. Unutmayın; İnsan insana muhtaçtır. Ama kendine yetmeyi bilmeyen insan başkasına da yararlı olamaz ve kendine sınır çizemeyen insan, ”ben” derken ne kastettiğini bilmez.

AKREP ve Yükselen AKREP: Üzerlerinden geçerken Akrepleri ”kendilerini baştan yaratmak” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”değer anlayışlarına ve maddi / manevi önceliklerine” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Akrepler daralmayı sevmezler! İhtiyaç duyabileceklerini düşündükleri her şeyi ellerini altında bulabilmek ve canlarının çektiğini yapabilmek isterler. Önümüzdeki 2.5 yıl içinde ihtiyaçlarınızı kaynaklarınıza göre daraltacak, paranızı, vaktinizi, yeteneklerinizi ”önceliklerinizi dikkate alarak” kullanacaksınız. Yeni bir işe başlamanız, çalışma ya da para kazanma biçiminizde meydana gelecek değişimlere uyum sağlamak için uğraşmanız mümkündür. Konumunuzu korumak için eski yöntemlerin yeterli olmadığını fark edeceksiniz. Bu süreçte ”sevilmeme/önemsenmeme kaygınız” tavan yapsa da kendinizi suni dramalara kaptırmayın 😉 Talep ve sunum biçiminizi elden geçirin. Kendinizi, ”risk alarak ve tehdit oluşturarak” değil, ”güven duyup güven vererek” önemli hissedin. Unutmayın; Değeri zaman içinde değişmeyen hiç bir şey yoktur… Ama öz-değerlerini zaman içinde koruyan insanlar vardır.

YAY ve Yükselen YAY: Akrep’ten geçerken, Yayları ”iç dünyalarını keşfetmek” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”benlik tanımlarına ve sınırlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Yaylar sınırlanmayı sevmezler… Ama sınır yoksa tanım da yoktur! Ve tanımlanamayan hiç bir şeyin elle tutulur bir anlam ya da değer sahibi olması mümkün değildir. Dolasıyla, Yaylar önümüzdeki 2.5 yıl içerisinde ne olmak istiyorlar öyle davranmayı, ne bulmak istiyorlarsa öyle olmayı öğrenecekler. Yalnız manen değil, vücut olarak da güçlenmeye ve fazlalıklarınızdan kurtulmaya yöneleceğinizi müjdelemem lazım 🙂 Satürn’ün en iyi yanı insanı her türlü FİT yapmasıdır. Davranış modelinizin yeni sınırlarını çizerken, bir yandan da güvenlik sınırlarınızı aştığınızı ve güçlü hissetmek için ‘normalde” davrandığınız gibi davranamayacağınızı da göreceksiniz. İş ve özel hayatınızda gelişme sağlamak için, önce kendi tavrınızı elden geçireceksiniz. Unutmayın; Özgürlük, sınırlara saygı ile mümkündür… Ve kendini kontrol altına almayı bilen birini hiç kimse kontrol edemez 😉

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Akrep’ten geçerken, Oğlakları ”insanlar ve olaylara uygun mesafede durmak” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”manevi dünyaya, hayatın elle tutulamayan boyutuna, aynada gördükleri yüzün arka planına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Oğlaklar belirsiz sularda yüzmeyi sevmezler… Ama davranış modellerimiz ve seçimlerimiz, kendimize dahi itiraf etmediğimiz birçok eğilim ve bastırıldığı için farklı  yollardan kendini ortaya koyan gizli motivasyonlar ile şekillenir! İçimizde sakladığımız ”zayıf, suçlanmaktan korkan, hayata endişeyle bakan” çocuğu tanımadan, kendimizi tanımamız mümkün değildir. Oğlaklar için, kendilerine itiraf etmedikleri zaaflar ile baş etme zamanıdır. Bu süreçte, ne yapmaları gerektiğine ”alıştıkları yöntemlerle” karar veremedikleri durumlar olabilir. Yön bulmak için, hayatın görülen ve dokunulan dünyadan daha derin bir anlamı olduğuna dair güvenlerini ve bu boyuta teslim olma/direnme eğilimlerini elden geçirmeleri gerekecektir. Unutmayın; Bir insanın kendisi için yapacağı en iyi ilk şey, gölgesi ile yüzleşmek, ikincisi de hayat yolu ile barışmaktır. Varoluş amacına uygun yaşamayı bütün kalbiyle isteyip bu yola teslim olan kişi bir kurban değil, bir görevlidir.

KOVA ve Yükselen KOVA: Akrep’ten geçerken, Kovaları ”sorumluluk anlayışı ve statü kaygısı” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”hayatın akışı içinde karşılarına çıkan insanlar, olaylar ve olasılıklara” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kovalar meraklı kişiliklerdir. Zira ”aslında risk sevmezler.” Kendi seçtikleri risklerin üzerine gidip, kendi istedikleri alanlarda hayata ve insanlara meydan okumaya kalkışmalarının nedeni, seçmedikleri ve kontrol edemedikleri bir müdahaleye, habersizce yakalanmama arzularıdır 🙂 Ama hayatın ve insanların üzerine bu kadar gitmeye gerek var mıdır? Ya da, insanın diğer insanlarla ve hayatla ilişkisi hep ”baş etmek” kıvamında mı şekillenmelidir? Önümüzdeki 2.5 yıl boyunca, çaresizliği ya da etkisizliği değersizlik ile eş anlamlı görmemeyi öğrenmeniz gerekir. Bu süreç insanları ve olayları manipüle etmeyi seven Kovaları, hayata müdahale etmek yerine gözlemek, dengeyi bozmak yerine dengede kalmak, kendi tercihlerini dayatmak yerine olaylara ve insanlara uygun mesafede durmak konularında eğitecektir. Unutmayın; en büyük risk, hayat değil insanın kendisidir 😉

BALIK ve Yükselen BALIK: Akrep’ten geçerken, Balıkları ”hayat planlarını” elden geçirmek zorunda bırakan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”sorumluluk ve statü anlayışlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Balıklar olaylara hakim olmaya değil, akıştan etkilenmeden bildiklerini okumaya odaklıdırlar 😉 Her Balık, belirsiz suların özgürlükle eş anlamlı olduğunu ve sınırı çizilip adı konulmuş her durumun, başta insanın kendisini sıkıntıya sokacağını bilir. Ama bazen inisiyatif kullanmak, yön çizmek, kendimize ve bize yönelik beklentilere bir isim ve sınır koymak, eh tabi sonra da bunun gereğini yapmak gerekir :))) Önümüzdeki 2.5 yıl boyunca Balıklar kendilerine ”Ben Kimim?” sorusunu soracak ve yaptıkları tanımın hakkını vermek konusunda çaba göstereceklerdir. Kendinizi bir eleman, bir yönetici, bir eş ya da bir ebeveyn olarak ispat etmeniz beklenecek, beklentilere uygun olmadığınız durumlarda onay almanız da, kendinizden hoşnut olmanız da zorlaşacak, ve bir noktada kendinize ”neden böyle bir duruşu tercih ettiğinizi” sormanız gerekecektir. Unutmayın; kendimize saygı duyabilmek için bazen rahatımızdan bazen de başkalarının gözündeki yerimizden fedakarlık etmemiz ve her iki durumda da sorumluluğu üstümüze almamız gerekir.

0 Comment

 1. Üzüntü ve kederden FIT olacak yaylar için gülme efekti yapmanız üzerine, hakkınızda çok boyutlu düşünüyorum! . Sizi epeydir takip ediyorum, karamsar ve taraflı ayrıca alaycı yorumlarınızı bundan böyle okumamaya karar verdim. Bu işi Oğlaklar hakkinda iyi şeyler yazabilmek için benimsemiş bir haliniz var. Size birsey söyleyeyim; çok yay arkadaşım var(nedense böyle). Inanin herbiri iş hayatlarında son derece başarılılar, özel hayatlar ise malum ortalama bir dengede. Bana gelince belli bazi nedrnlerle çevrem tarafindan neredeyse bir kahraman gözüyle bakilan, düzenli bir yaşamı olan vs vs biriyim. Burcumun bütün ozelliklerini tasimama rağmen :)) bir gulucuk de benden olsun. Ayrica oglak dostlarıma bayılırım, biraz karamsar, maddiyatçı, çıkarları konusunda şaka bile yapılamayan coskudan yoksun insanlae olsalar da, onları o haliyle severim.
  Bubu kadar.

  1. JUNO

   :)))))) Ooooo Eyvallah
   Kolaylıklar dilerim cancağızım…

 2. fatıma

  Akrep burcundan geçerken Boğaları gönül ve iş ortaklıkları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken kontrolleri dışındaki değişimlere ayak uydurmalarına neden olacak. Kontrol takıntısı ve kalıcılık arayışı ile bilinen Boğa Burcu için sağlam bir sınav olacağına şüphe yok 😉 bu sözü okuyunca ilk dediğim söz ” YİNE Mİ YAAA YİNE Mİ” demek oldu 🙂 şaka bir yana Allaha tan gelen herşey hayır da şer de başım gözüm üstüne inşallahh… bu anlamlı yazınız için yürekten teşekkürler… satürün ün yay da olması hepimize maddi manevi hayırlara vesile olsun güzellikler bereketler getirsin inşallah…

 3. fatıma

  bu arada gerçekten akrepten geçerken gönül ve iş ortaklıkları ile çok çok çok iyi sınadı biz boğaları sevgili satürn 🙂

 4. scorpio

  cunocuuummm;pek tatlı pek kıymetlisin,ama 13 aralıkmı yoksa 23 aralıkmı,satürnün yaya geçişi??heryerde 23 yazıyodu?

  1. JUNO

   Yirmiüüüçççç 🙂
   Niye ben farklı mı demişim?
   Evet valla klavye sürçmesi olmuş!
   Hemen düzelttimmm… Teşekkürler

 5. Çok keyifli bir anlatım ve sakince karşılamamıza vesile olacak yaklaşımlar; yüreğinize sağlık Sevgili Juno…

 6. Aslı

  Saturn Yay, Saturn akrep kadar yıkıcı, acı verici olur mu

 7. maviş

  kovalar ıcın yazdıklarınız bıraz benı korktu yaa..ben bır kovayım..ınsanların degerlerınıne genelde karısmam ama 2.5 yıl bu konuda egıtılecegım solenmıs…anlamadıgım aktıflıgımız azatılacak…hayatı gerıden mı ızleycez by juno bıraz daha acıklarmısınız..??

  1. JUNO

   Korkudan okuyamamak ya da okuduğunu anlayamamak bu sanırım :))) Varsayımlarınızı bırakıp sakince kalbinizi açın ve okuyun… Göreceksiniz.

 8. AYNUR ŞAHİN

  Junocum yükselen yay , güneş terazi, jüpiter koç olarak bekliyorum sevgili satürü nü , natal satürn de kovada .. ekşinnn

 9. Konu yay burcu olunca yine bi laf sokmalar, yine bi iğne batırmalar filan :)))

  * “sınırlanmayı sevmezler,”Ama sınır yoksa tanım da yoktur! Ve tanımlanamayan hiç bir şeyin elle tutulur bir anlam ya da değer sahibi olması mümkün değildir” , “Özgürlük, sınırlara saygı ile mümkündür…”

  Şaka bir yana, emeğinize sağlık, aydınlandık, mesajı aldık 🙂

  1. JUNO

   Ben YAY özelliklerine hiç ”alınganlık” koymamıştım…
   Ama bunu gözden kaçırmışım galiba :)))
   Sizin gibi birkaç arkadaş sayesinde bunu da öğrendim.
   Artık TEPE TEPE KULLANIRIMMM nıhıhahaaaa :))))))

 10. mukitika

  sevgili junimm..
  “..2.5 yıllık devre içinde, genel olarak hayatınızın hızını biraz kesmeye karar verebilir..” gibi bir telkin var aslancıklara 🙂 bu konuda rica etsem bir miktar açıklama yapman mümkün mü 🙂 zira hayat değişerek evrilerek hızını kesmeden ha bire akıp gidiyorken kenan doğulu misali “tutamıyorum zamanı” şeklinde nidalar ile dolaşan aslan kardeşlerim için hayatın hızını kesmeye karar vermelerini uygulamaya dökmeleri için bir kaç tavsiyeye ihtiyaç var diye düşündüm:)) şimdiden teşekkürler..

  1. JUNO

   Yani astrolojik analiz sitesinin yanısıra piskolocik danışmanlık merkezi olarak da çalış diyorsun…
   NE DİYORSUN :))))
   Öpüyorum Mukocummm

 11. hatice

  Satürn’ün en iyi yanı insanı her türlü FİT yapmasıdır.
  sigarayı bıraktım bu sene kendime kilo alma hakkı tanımıştım. fazla abartmama izin vermeyecekmiş satürn buna sevindim. kızanlar olmuş niyeyse.
  bu arada alınganlık vardır yaylarda ama genelde içimizde hallederiz zor çıkar dışarı.

 12. Rüya

  satürn yay burcunda iken , doğum anında satürnün hangi burçta olduğuna göre yay’a yansıtacağı etkiler farklılık gösterir mi ? mesela benim doğumumda satürn oğlakta imiş.bu ,satürn etkisinin daha şiddetli yaşanacağı yoksa torpili tarafından göz kırpacağı anlamına mı gelir ;p fazla gereksiz ve meraklı bir soru olduysa meramımı bağışlayın 🙂

  1. JUNO

   Sorun değil canım 🙂
   Ama emin olun haritanın kendisini incelemeden bir transitin etkisini değerlendirmek,
   Ve genel transitlerin topluca haline bakmadan yorum yapmak çok yanıltıcı olur.
   Siz şimdilik burç ve yüklselen burç yorumlarınıza sadık kalın 😉
   Sevgiler

   1. Rüya

    teşekkür ederim junocum, sağolasın…

 13. mukitika

  benden de bol öpücükler 🙂

 14. ecrsn

  Ciddi ciddi yazara trip atanlar olmuş da yazarın yorumuna benzer bir yorumu başka bir arkadaşım daha yapmıştı, bu böyle arkadaşlar kimsenin sizin burcunuzla alıp veremediği yok gerçekler bunlar ve bunun kanıtı ciddi anlamda şu içinden geçtiğimiz 2.5 senelik süreç, birebir yaşayan bir insan olarak gerçekdışı demem imkansız.

  ha üzüldüm mü, deli gibi hem de. yükseleni boğa olan bir akrep olarak evrilerek küçük emrah’a dönüşmeme ramak kaldı 🙁

  1. JUNO

   Satürn, Neptün, Jüpiter geçer…
   Hayatta her şey geçer!
   Geriye insanın vicdanı ve kendine saygısı,
   Ya da utancı kalır.
   ”Ben bu hale nasıl geldim?” dediğimiz yollar dahi,
   Geri dönülmez değildirler!
   Alınacak nefes oldukça,
   İnsanın evin yolunu, yani özündeki hakikati fark etme,
   Ve onunla kucaklaşma imkanı vardır.
   İnsan hep gidenin, olanın, bitenin, yitenin ardından gam çeker
   Ama onların hiç biri bizi biz yapan değildir.
   Boş hüsranları ve boş gururları bir yana bırakalım…
   Elimizi kalbimizin üzerine koyalım,
   Ve ”şükürler olsun ki hala sana aitim!” diyelim.
   İnsanın aidiyeti ne eşyalara, ne konumlara, ne insanlaradır!
   İnsanın aidiyeti RUH’unadır…
   Gelen geçen gezegenlerin ardından bize kalan farkındalık da hep bu olacaktır 😉

 15. Mert

  Yükselen burca mı bakmalıyız yoksa güneş burcuna mı aya mı ? Ben yükselen akrep güneş aslan ay boğayım t kare var üçü arasında . Yoksa üçü için de etkili mi ?

  1. JUNO

   Burç ve Yükselene bakın.
   Yorumlar onlara göre.

 16. Mert

  Aslında satürn yay 2. ev için şöyle bir yorum yapabilirim kendi gözlerime dayanarak . Akrepler ihtiyacı olan şeylerin elleri altında olmasını sever demişsiniz ve satürn yay transiti boyunca bu imkanın kısıtlı olacağını söylemişsiniz . Yay burcuyla ilgili konularda mesela felsefi konularda ihtiyacım olan her şey elimin altında değil . Sorularıma cevap bulamıyorum kolaylıkla ama bulduğumda da tam oluyor . Gerçi bu durum transit satürn yaydan önce de vardı ama şiddetli değildi çok yani benim için öncelikli bir konu değildi .

 17. Mert

  Çok soru sordum kusura bakmayın 🙂 whole signs ev sistemini mi kullanayım pladicus mu siz hangisini tercih ediyorsunuz ? Pladicus’a göre satürn hala birinci evimde de

  1. JUNO

   Mert Bey ben Placidius kullanıyorum.
   Bütün yorumları ona göre yapıyorum.
   Whole sign mantığında bir gezegen bir burca girdiği anda size belli bir yönde etki etmeye başlıyor diye düşünülüyor.
   Ama haritada evlerin yarattığı hassasiyetten mahrum kalıyoruz o zaman.
   Bu benim görüşüm. Deneyin hangisi sizce daha iyi sonuç veriyorsa onu kullanın.

   1. Mert

    Teşekkürler

 18. Zeynep

  Yukselen oğlak için felaket tellallığı içeren yorumların yanında bu aziz yorum..tekrar okuduk, tazelendik.. teşekkürler

 19. Dyg

  Merhaba Satürn oğlak burcuna ne zaman dönecek ? Çokk önemli hiçbir yerde bulamadım bu bilgiyi

  1. JUNO

   19 Aralık 2017 – 21 Mart 2020 arasında Oğlak’ta olacak.

 20. ebru gada

  “Davranış modelinizin yeni sınırlarını çizerken, bir yandan da güvenlik sınırlarınızı aştığınızı ve güçlü hissetmek için ‘normalde” davrandığınız gibi davranamayacağınızı da göreceksiniz. ” demişsiniz ya yaylara… bunu bana biraz açar mısınız? bu arada yazlarınıza yorumlarınıza bayılıyorum. Benim burcum ikizler ama yükselen yay. sanırım bu Satürn beni göbekten vuruyor. 15.6.1974 doğumluyum…Konu dağıldı :))) evet yaylar için yaptığınız yukarıdaki yorum tam olarak ne demek?

  1. JUNO

   Her zamanki davranış kalıplarınız, özellikle de güçlü görünmek için seçtiğiniz yöntemlere dikkat edin!
   Sizin kendinize güveniyormuş gibi görünmeniz ile gerçekten güvenli ve güvende olmanız aynı şey değil…
   Gerçekten güvenli ve güvende olmak için ne gerekiyorsa onu yapın.
   Aşmadan taşmadan sakince yürüyün.
   Biraz daha oldu mu 🙂
   Sevgiler

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

Etiketler

1 ağustos 2019 yeniay 1 Ekim 2016 YENİAY 1 Ekim 2016 YENİAY'ın Etkisi 1 Eylül 2016 1 Eylül 2016 Güneş Tutulması 1 Eylül 2016 YENİAY 1 Mart 2014 Yeniay 1 Ocak 2014 Yeniay 2 Ağustos 2016 Yeniay 2 Ekim 2020 dolunay 2 eylül 2020 dolunay 2 Haziran 2015 Dolunay 2 mart 2018 dolunay 2 mart 2018 dolunayın etkileri 2 Ocak 2018 DOLUNAY 2 Temmuz 2015 DOLUNAY 2 temmuz 2019 güneş tutulması 2 Temmuz 2019 yeniay 3 Aralık 2013 3 Aralık 2017 DOlunay 3 Aralık Dolunay 3 Ağustos 2020 DOlunay 3 haziran 2019 yeniay 3 Temmuz Oğlak - Yengeç Ekseninde Dolunay 3 Şubat 2015 Dolunay 4 Aralık Güneş Tutulması 4 Aralık Tutulmasının Burçlara Etkisi 4 Kasım 2017 DOLUNAY 4 Mayıs 2015 Dolunay 4 nisan 2015 Ay Tutulması 4 Nisan 2015 DOLUNAY 4 Temmuz 2016 YENAY 4 Temmuz 2016 Yeniay Burçları Nasıl Etkileyecek 4 Şubat 2015 Dolunay 4 şubat 2019 yeniay 4 şubat kova burcunda yeniay 5 Ekim 2017 DOLUNAY 5 Ekim 2018 Venüs Retrosu 5 Eylül 2013 Yeniay 5 Haziran 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 5 haziran 2020 ay tutulması 5 haziran 2020 dolunay 5 kasım 2021 yeniay 5 Mart 2019 Merkür Retrosu 5 Mart 3015 Dolunay 5 mayıs 2019 yeniay 5 Nisan 2019 Yeniay 5 Ocak 2015 Dolunay 5 temmuz 2020 tutulma 6 Aralık 2014 DOLUNAY 6 ekim 2021 yeniay 6 Eylül 2017 DOLUNAY 6 mart 2019 YENİAY 6 Mayıs 2016 YENİAY 6 ocak 2019 güneş tutulması 6 ocak 2019 yeniay 6 ocak güneş tutulması 6. Ev 7 Ağustos 2013 Yeniay 7 Ağustos 2017 AY Tutulması 7 Ağustos 2017 DOLUNAY 7 Haziran - 1 Temmuz 2014 Merkür Retrosu 7 Kasım 2018 YENİAY 7 Kasım Dolunay 7 mayıs 2020 dolunay 7 Nisan 2016 KOÇ Burcunda YENİAY'ın Burçlara Etkisi 7 Nisan 2016 Koç Burcunda YENİAY 7 Nisan 2016 YENİAY 7Aralık 2019 Yeniay 8 AĞustos 2021 yeniay 8 Ekim 2014 DOLUNAY 8 Ekim Güneş Tutulması 8 Haziran 2013'deki Yeniay Burçları Nasıl Etkleyecek 8 Haziran YENİAY 8 nisan 2020 dolunay 8 Temmuz 2013 Yeniay 8 Şubat 2016 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAYIN Burçlara Göre Yorumu 9 Eylül 2014 Dolunay 9 Eylül 2018 YENİAY 9 Haziran 2017 DOLUNAY 9 Mart 2016 Balık Burcunda Tutulma ve YENİAY 9 Mart 2016 Güneş Tutulması 9 Mart 2020 9 mart 2020 dolunay 9 Temmuz 2017 DOLUNAY 10 Ağustos Dolunay 10 haziran 2021 güneş tutulması 10 Mayıs 2013 Güneş Tutulması 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013'de Yeniay Koçta 10 Ocak 2016 YENİAY 10 Ocak 2020 AY Tutulması 10 Şubat 2013 11 Aralık 2015 Yeniay 11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması 11 Ağustos 2018 Tutulmalar 11 Kasım 2015 YENİAY 11 Kasım Akrep YENİAYI'nın Burçlara Etkisi 11 Mart 2013 Yeniay 11 Mayıs 2017 DOLUNAY 11 Mayıs 2017 dolunayın etkileri 11 Mayıs 2021 YENİAY 11 Mayıs 2021 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 11 Nisan 2017 DOLUNAY 11 Ocak 2013 11 Şubat 2017 Ay Tutulmasının Etkileri 11 Şubat 2017 Kova Burcunda DOLUNAY 11 şubat 2021 dolunayı 12 Aralık 2019 İkizler DOlunayı 12 kasım 2019 dolunay 12 Mart 2017 DOLUNAY 12 Mart 2017 DOLUNAYIN Etkileri 12 nisan 2021 yeniay 12 ocak 2017 DOLUNAY 12 Ocak 2017 Yengeç Burcunda Dolunay 12 Ocak 2017 Yengeç Dolunayı 12.12.2012 12. Ev 13 Aralık 2012 13 Aralık 2012 Yeni Ay 13 Ekim 2015 YENİAY 13 Eylul Güneş Tutulması 13 Eylül 2015 Yeniay 13 Haziran 2018 YENİAY 13 mart 2021 yeniay 13 ocak 2021 yeniay 13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması 13 Temmuz 2018 Parçalı Güneş Tutulması 14 Aralık 2016 DOLUNAY 14 aralık 2020 Yay Burcunda Tutulma 14 Aralık Güneş Tutulması 14 Aralık Güneş Tutulmasının Burçlara etkisi 14 Ağustos 2015 Aslan Burcunda YENİAY 14 Ekim 2019 Koç Burcunda Dolunay 14 Eylül 2019 Balık Burcunda DOlunay 14 Eylül 2019 Dolunay 14 kasım 2012 14 Kasım 2016 DOLUNAY 14 Kasım 2016 Dolunayın Etkileri 14 Şubat 14 Şubat 2013 15 - 16 Şubat 2018 Ay Tutulması 15 Ağustos 2019 DOlunay 15 Ekim 2012 Yeni Ay 15 kasım 2020 yeniay 15 mayıs 2018 yeniay 15 Nisan 2014 Ay Tutulması 15 Ocak 2018 Güneş Tutulması 15 Şubat 2014 Dolunay 16 Ekim 2016 DOLUNAY 16 ekim 2020 terazi burcunda yeniay 16 ekim 2020 yeniay 16 Ekim KOÇ Burcunda DOLUNAY 16 Eylül 2016 Ay Tutulması 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunay 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunayın Etkileri 16 Mart 2014 DOLUNAY 16 Mart 2015 16 Nisan 2018 Yeniay 16 nisan 2018 yeniayın etkileri 16 Ocak 2014 DOLUNAY 16 Ocak 2018 Güneş Tutulması 16 Temmuz 2015 Yeniay 17 Aralık 2013 Dolunay 17 Eylül 2020 Yeniay 17 haziran 2019 dolunay 17 Kasım 2013 17 Mart 2018 Yeniay 17 Ocak 2018 YENİAY 17 Ocak Yeniayın Etkisi 17 temmuz 2019 ay tutulması 17 Temmuz 2019 Parçalı AY Tutulması 18 Agustos 2016 DOLUNAY ve Tutulma 18 Aralık 2017 YENİAY 18 Aralık Yeniay 18 Ağustos 2016 Dolunay 18 Mayıs - 11 haziran Merkür Retrosu 18 Mayıs 2015 Yeniay 18 Nisan 2015 Yeniay 18 ocak 2022 dolunay 18 Şubat 2015 YENİAY 19 ağustos 2020 yeniay 19 Ekim 2017 YENİAY 19 EKimde Dolunay ve AY Tutulması 19 Eylül 2013 DOLUNAY BALIK BURCUNDA 19 Haziran YENİ AY 19 kasım ay tutulması 19 kasım dolunay 19 Mayıs 19 Mayıs 2019 DOlunay 19 Nisan 2019 MAVİ DOLUNAY 19 Şubat 2015 YENİAY 19 Şubat 2019 19 Şubat 2019 DOLUNAY 19 Şubat 2019 dolunayı burçları nasıl etkiler 20 Ekim 2021 DOLUNAY 20 Eylül 2017 YENİAY 20 Haziran 2016 DOLUNAY 20 Mart 2015 Güneş Tutulması 20 ocak 2015 YENİAY 20 Temmuz 2016 DOLUNAY 20 Temmuz 2020 YENİAY 21 Aralık 2012 21 Aralık 2014 YENİAY 21 Ağustos 2013 Dolunay 21 Eylül 2021 Dolunay 21 Haziran 2020 Güneş Tutulması 21 Mart 2019 DOlunay 21 Mayıs 2016 Dolunay 21 Ocak 21 Ocak 2019 Ay Tutulması 21 Ocak 2019 Yeniay ve Tutulma 21 şubat 2021 yeniay 22 Aralık 2014 Yeniay 22 Aralık 2018 Dolunay 22 Ağustos 2021 Dolunay 22 Kasım 2014 Yeniay 22 Mayıs 2016 Dolunay 22 Nisan 2016 Akrep Burcunda Dolunay 22 Temmuz 2013 Dolunay 22 Temmuz Kovada Burcunda Dolunay 22 Şubat 2016 DOLUNAY 22 Şubat 2016 Dolunayın Burçlara Etkileri 23 Ekim Güneş Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri 23 Haziran 2013 Dolunay 23 Haziran Dolunay 23 Mart 2016 AY TUTULMASI 23 Mart 2016 Burçlara Göre Etkiler 23 nisan yeniayın burçlARA ETKİSİ 23 Temmuz 2017 YENİAY 23 Şubat 2013 23 şubat 2020 yeniay 23-24 Ekim YENİAY 24 Ekim 2018 Dolunay 24 Eylül 2014 Yeniay 24 Haziran DOlunay 24 kasım 2019 24 Mart KOÇ Yeniayı 24 Mayıs 2017 Yeniay 24 Ocak 2016 DOLUNAY 25 Aralık 2015 DOLUNAY 25 Ağustos 2014 Yeniay 25 Eylül 3018 Dolunay 25 Mayıs 2017 Yeniay 25 Mayıs Dolunay 25 Nisan Dolunay 25 Nisan Dolunay'ının Burçlara Etkisi 25 Nsan 2013 Dolunay 25 Ocak 2020 YENİAY 25 Şubat 2013 Dolunay 26 aralik 2019 güneş tutulması 26 Aralık 2019 YENİAY 26 Ağustos 2018 DOLUNAY 26 Ağustos BALIK DOLUNAYI 26 Kasım 2015 DOLUNAY 26 Kasım 2015 DOLUNAY İkizler Burcunda Dolunay 26 Temmuz 2013 Davut'un Yıldızı 26 Şubat 2017 Güneş Tutulması 27 Ekim 2015 DOLUNAY 27 EKim Dolunayının Etkileri 27 Eylül 18 Ekim Merkür Retrosu 27 Mart Dolunay 27 nisan 2021 dolunay 27 Nisan 2021 dolunayın burçlara etkisi 27 Ocak 2013 27 Temmuz 2018 AY Tutulması 27 Temmuz AY Tutulması 28 Aralık 2012 28 Aralık 2012 Dolunay 28 ekim 2019 yeniay 28 Eylül 2015 Dolunay ve Ay Tutulması 28 Haziran 2018 DOLUNAY 28 Kasım 2012 28 Kasım Dolunay 28 Mart 2017 YENİAY 28 mart 2021 dolunay 28 Ocak 2017 Kova Burcunda YENİAY 28 Ocak 2017 YENİAY 28 ocak 2021 dolunay 28 Ocak Yeni Ay 29 Aralık 2016 YENİAY 29 Aralık 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 29 Ağustos 2015 DOLUNAY 29 Ekim 1923 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 kasım 2016 YENİAY 29 Mayıs 2018 Dolunay 30 aralık 2020 dolunay 30 Ağustos 2019 yeniay 30 EKim 2016 Akrep Burcundaki YENİAY'ın etkileri 30 Ekim 2016 YENİAY 30 Ekim 2016 YENİAY'ın etkileri 30 Eylül 2012 Dolunay 30 kasım 2020 parçalı ay tutulması 30 Kasım 2020 Tutulmasnın Burçlara Etkisi 30 Mart 2014 Yeniay 30 Nisan 2018 Dolunay 30 Ocak 2014 30 Ocak 2014 Yeniay 31 Aralık 2012 31 ekim 2020 dolunay 31 Mart 2018 dolunay 31 ocak 2018 ay tutulması 31 Temmuz 2015 DOLUNAY 135 derecelik Açı 150 derecelik açı 2012 Büyük Venüs Geçişi 2012 Felaket Senaryoları 2013 2014 Merkür Retrosu 2015 Neler Getirecek 2015 Venüs Retrosu 2015 Yılının Burçlara Göre Etkisi 2015'in Astrolojik Analizi 2016 Astrolojik Yorum 2016 Dünyaya Ne Getirecek 2016 Mars'ın Geri Hareketinin Burçlara Etkisi 2016 mars Retrosu 2016 Mars Retrosunun etkileri 2016 Yılının Astrolojik Görünümü 2016 yılının son merkür retrosu 2016'nın Son Yeniayı 2017 Astrolojik Etkiler 2017 AĞustos Ay Tutulması 2017 Ağustos Güneş Tutulması 2018 burçlara neler getirir 2018 ocak dolunay 2018 Son Dolunay 2018 Venüs Retrosu 2018 yılı Tutulmalar 2018'in ilk dolunayı 2019 güneş tutulması 2020 Ağustos Ayı Burçlara Neler Getirir 2020 merkür retrosu 2020'nin son dolunayı 2021 Astrolojik Eğilimler 2021 yılı burçlara göre yorumlar 2021'de bizi neler bekliyor Abbey Lincoln A Change is Gonna Come Across the universe Aculeus acı bedeni Acı Bedenimiz Acı Evrenin Dikkatimizi Çekme Yöntemidir Addib Adele Adem adeta Adrasan Age of Aquarius Akrep akrep boğa aksında dolunay Akrep Boğa Ekseninde Dounay Akrep Burcu Akrep Burcunda Dolunay Akrep Burcundaki Dolunay'ın Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Burçlar Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Etkileri akrep burcundaki yemiayın burçlara etkisi Akrep Burcundaki Yeniay'ın Burçlara Etkisi akrep burcunda merkür retrosu Akrep Burcunda YENİAY Akrep Burcunda YENİAY'ın etkileri Akrep Burcunun Özellikleri Akrep Dolunayı akrep dolunayı burçları nasıl etkiler Akrepteki Dolnay'ın Etkileri Akrepteki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi akıl duygu bütünlüğü Aldatmak Aldebaran Al de Miola Algenib Algol Al Green ALPECCA Alp Ersönmez Alpha Draconis Alphecca Alpheratz Altair Altı Köşeli Yıldız alıngan Ama Amlakit Yaylası Anouar Brahem Antares Apocalyptica Aralık Aralık Dolunay ARCHERNAR Arcturus Aretha Franklin Are You Lonesome Tonight? (song) Aslan Aslan'da Aslan-Kova ekseni Aslan Burcunda AY Tutulması Aslan Burcunda Dolunay Aslan Burcunda Güneş Tutulması Aslan Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Tutulma ve DOlunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Yeniayın Etkileri Aslan Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Aslan Burcunda Yeniay Aslan Burcunda YENİAY ve Güneş Tutulması Aslanda Jüpiter Venüs Kavuşumu Aslanda Venüs Retrosu Aslan Kapısı Aslan KOva Aksında Dolunay Aslan Yeniayının Burçlara Etkisi Astounding Eyes of Rita Astrol Astroloji Astroloji Analizi Kampanya astroloji eğitimi Astrolojik Danışmanlık Astrolojik Karakter Analizi Astrolojik Portre Astrolojik Uyum Analizi Astrolojik Çiftler astroloji ve tatil Astronomy Atatürk Ateş Ejderhası Ateş Üçgeni Atlas Psikozu Ay Ay-Güneş-Merkür kavuşumu Ay-Güneş Karesi Ay - Juno karesi Ay-Juno kavuşumu Ay-Jüpiter karesi Ay-Jüpiter Üçgeni Ay - Mars 60lık Açı Ay-Mars Kavuşumu Ay - Merkür & Mars Karşıtlığı Ay-Merkür 60'lık açı Ay-Neptün Karşıtlığı Ay-Pluto Karesi Ay-Pluto karşıtlığı Ay-Satürn Karesi Ay-Satürn Üçgeni Ay-Uranüs karşıtlığı Ay - Venüs kavuşumu Ay Akrepte Ay aslanda Ay Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Ay Ay Düğümleri ile çatışma halinde Ay Ay Düğümlerine kare Ay Ağır Ay Balıkta Ay Balıkta Neptünle kavuşumda Ay Balıkya Ay Başakta Ay Boğa Burcunda Ay Boğada Ay Boşlukta Ay Chiron Karesi Ay Chiron karşıtlığı Ay Chiron kavuşumu Ay Chiron Üçgeni Ay Düğümleri Ay Düğümleri Chiron Merkür arasında Uçurtma Ay Düğümleri Chiron Venüs arasında Uçurtma Ay Düğümleri Yengeç - Oğlak Aksında Ay Güney AY Düğümü Kavuşumu Ay Güney Düğümü ile kavuşum halinde AY Güneş 60'lık Açı Ay Güneş Üçgeni Ay ile Güneş 60 derece açı Ay Juno karşıtlığı Ay Junoya kare Ay Jüpiter 150 derece açı Ay Jüpiter Chiron Üçgeni Ay Jüpiter Güneş T-Kare Ay Jüpiter Karşıtlığı Ay Jüpiter Kavuşumu Ay Jüpiter Pluto Uranüs Karesi Ay Kova'da Ay Koç Stelyumuna 60 derece Ay Koçta Ay Lilith karesi Ay Lilith Kavuşumu Ay Lilith Üçgeni Ay Mars-Merkür kavuşumu ile üçgen Ay Mars Karesi Ay Mars Karşıtlığı Ay Marsla kavuşuyor Ay Mars Üçgeni Ay Merkür Jüpiter Üçgeni Ay Merkür Karesi Ay Merkür Kavuşumu Ay Merkür Uranüs üçgeni Ay Merkür Üçgeni Ay Neptün kavuşumu Ay Neptün Üçgeni Ay Onikinci Evde Ay Oğlakta Ay PLuto Karşıtlğı Ay Pluto Kavuşumu Ay Pluto Mars Bileşkesine Karşı Ay Pluto ve AY Düğümleri arasında Mistik Dörtgen Ay Pluto Üçgeni Ayrılık Ay Satürn Karşıtlığı Ay Satürn kavuşumu Ay Satürn Lilith Üçgeni Ay Satürn Venüs T-Kare Ay Sirius Kavuşumu Ay Terazide Ay Tutulması Ay Tutulmasının BUrçlara Etkisi Ay Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri Ay Tutulmasının Etkileri Ay Uranüs Arasında 45 derece açı Ay Uranüs Karesi Ay Uranüs kavuşumu Ay Uranüs Pluto Jüpiter Büyük Karesi Ay Uranüs Üçgeni Ay Uranüs Üçgenii Ay ve Mars Pluto'ya 150'lik açı yapıyor Ay Venüs karşıtlığı Ay Venüs Satürn Juno karesi Ay Yay'da Ay Yay Burcunda Ay yengeçte Ay İkizler Burcunda Ay İkizlerde Azimene Azrail Ağustos 2014 Dolunay Ağustos 2017 Merkür Retro Ağır Abiler Ağırbaşlı Bilge Aşil'in Topuğu Aşk Aşk Haritanız Aşk İstiyorum BALIK Burcunda Güneş Tutulması Balık balık burcu Balık Burcunda Dolunay Balık Burcunda DOlunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Etkileri Balık Burcundaki Yeniay ve Tutulma Burçları Nasıl Etkiler Balık Burcundaki YENİAYIN Etkileri Balık Burcunda Merkür Retrosu Balık Burcunda Stellium 2013 Balık Burcunda Stelyum Balık Burcunda Yeni Ay Balık Burcunda Yeniay Balık Burcunda YENİAY'ın Etkileri Balık Burcu Özellikleri Balık Dolunayının Etkileri Balık Stelyumu Balıkta Neptün Venüs Chiron Kavuşumu Balıkta Stelyum balık yeniayı Barcelona Barış Batın Başak Başak Burcu'ndaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Başak Burcunda Dolunay Başak Burcundaki DOlunayın BUrçlara Gre Etkisi Başak Burcundaki Dolunayın Etkileri Başak Burcundaki YENİAY'ın etkileri Başak Burcunda Yeniay Başak Burcunun Özellikleri Başak Stelyumu Başakta Yeniay Başetmekbeden Başı Dumanlı Dağlar beatles BEDİ Banu Damcı Bellatrix Sabit Yıldızı Bene Gessereth Benim Hala Umudum Var Betelgeuse Beth Hart Beyt EL Cevza Beşinci Dağ bilim Billie Holiday Binary prefix Blue Moon Blues Brothers Bobby McFerrin BOĞA Burcundaki Yeniayın Etkileri BOĞA YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ 2020 Boğa Boğa'da Yeni AY ve Güneş Tutulması Boğa Akrep Aksında DOlunay Boğa Burcunda Dolunay boğa burcundaki dolunayın etkileri Boğa Burcunda Yeniay Boğa Burcunun Özellikleri Boğadaki Yeniayın Burçlara Etkisi Boğa Dolunayının Burçlara Etkisi Boğa Stelyumu Boğa Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Boğaziçi University Bugün Dolunay Bugün Yeniay Bulerias Burca Göre Yeni Ay yorumu Burnt by the Sun Movie Track BURÇLAR Hakkında Kısa Kısa Burçlar Burçlara göre Dolunay'ın etkileri Burçlara Göre Dolunay ve AY Tutulması Burçlara göre etkiler Burçlara Göre Kova Dolunayı Yorumları Burçlara Göre Tutulma ve Yeniay Tahminleri Burçlara Göre Yeniay Burçlara Göre Yeniay Yorumu BUrçlara ve Yükselen Burçlara göre Dolunayın etkileri Burçlar Hakkında burçlar nasıl kızar Burçlar Nasıl Tartışır burçlar ve ayrılıık Burçların Kişilik Özellikeri Burçların Kişiliği Hakkında Burçların özellikleri burç yorumu bu sabah Business and Economy Bülent Ortaçgil Büyük Kare Büyük Venüs Geçişi Can Bonomo Capella Sabit Yıldızı Capulus Carl Douglas Carson McCullers Casablanca Castor castor sabit yıldızı Cenk Erdoğan CETUS ch Chet Baker Chicago children of sanchez Chiron Chiron-Satürn-Pluto üçlemesi Chiron Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Chiron Balıkta Chiron Güneş Karşıtlığı Chiron Güneş kavuşumu Chiron Juno Kavuşumu Chiron Jüpiter karesi Chiron Koç Burcunda chiron lilith kavuşumu Chiron Mars Kavuşumu Chiron Satürn Karesi Chiron Satürn Üçgeni Chiron Venüs 60 derece açı Chiron Venüs kavuşumu Chiron ve Pluto Venüs'e 150'lik açı açı Chiron ve Satürn Ay'a üçgen açı chris botti Christmas chuck mangione City of Angels Concha Buika Corona Crimes of Passion CS Lewis Cure Cygnos cüretkar Damakta Kalan Tat Datça Datça Tatil Davison Davutun Kalkanı Davutun Yıldızı DC Noktası Denebola Denge Deprem Depresyon derin sorular Derman Değişim Değişken Burçlarda Büyük Kare Dheneb Diana Krall Dinah Washington DNA Dolunay Dolunay'ın Astrolojik Etkileri Dolunay Akrepte DOLUNAY ASLAN'da Dolunay Aslan Kova Ekseninde Dolunay Balık Başak Ekseninde Dolunay Başak-Balık Ekseninde Dolunay Başak Burcunda Dolunay Başakta Dolunay Boğa Akrep ekseninde Dolunay Boğa Burcunda Dolunay Burçlarda Dolunay Burçları Nasıl Etkiler Dolunay Oğlak Burcunda Dolunay Sizi Nasıl Etkileyecek? Dolunay Terazi - Koç ekseninde Dolunay Terazide Dolunay Yay'da Dolunay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeçte DOLUNAY İkizler Burcunca Dolunayın Burçlara Etkileri Dolunayın Burçlara Etkisi DOlunayın Burçlara Göre Etkileri Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Dolunayın BUrç ve Yükselen Burca Göre Etkisi Dolunayın Etkileri Doobie Brothers Doris Day Dos Gardenias Para Ti Doz Doğa Doğum Haritası Dua Duman DUNE duygu Duygu Yönetimi Dünyanın Sonu Düş Sanatı e Earth Education Einstein Ejderha Ejderha Yılı Ekim 2014 Merkür Retrosu el choclo Ella Fitzgerald Elvis Presley emek Emre Aydın Emre Kınay Endişe enerji tacirleri Enrico Rava En Uzak Sahil en uzun gece eric clapton Erkan Oğur Erken Bahar Eski Ahit esus Etiler Etta James Eve Dönmek Everybody Was Kung Fu Fighting Everything Must Change Evren Evrende Zarar Yoktur Ayar Vardır Evrenin Fren Pedalı Evrenin Kapıları Evrenin Mimarı Evrensel Enerji Patlaması Eylül Tatili Ezekiel Facies Farkındalık Fikret Kızılok Fomalhaut Formalhaut Frank Herbert Frank Sinatra fresu Frida Kahlo Gabriel Gaia Galaktik Merkez galliano Gamsız Gary Burton Gaudi Genetik Miras George Harrison Gezegenler Geçiş Kapısı Geüneş Jüpiter Üçgeni Ghir Enta Gloria Gaynor Goo Goo Dolls Government Grand Cross GÜNEŞ-NEPTÜN kavuşumu Göklerde Mistik Bileşke Göklerin Ağır Abileri Gölge gölgelerimiz gölgelerin gücü Gölgeler Vadisi Gölgemize Ayna Tutan Burçlar Gönül Gönülsüz Mesih Gönülsüz Peygamber Gül Kuruttum Güney Ay Düğümü Güney Ay Düğümü Oğlak Güney Düğüm Akrep Güney Düğümü Boğada Güneş Güneş - Chiron Karşıtlığı Güneş - Jüpiter Kavuşumu Güneş-Mars karşıtlığı Güneş-Merkür kavuşumu Güneş-Satürn Karesi Güneş-Şiron kavuşumu Güneş Akrepte Güneş Altıncı Evde Güneş Aslanda Güneş Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Güneş Ay Düğümleri ile Olumlu Açı Güneş Ay Düğümlerine 150 derece açıda Güneş Ay Düğümlerine kare Güneş Ay Düğümlerine olumlu olumlu açı Güneş Ay karesi Güneş Ay Neptün arasında T-Kare Güneş Ay Üçgeni Güneş Balıkta Güneş Chiron Juno Üçgeni Güneş Chiron kavuşumu Güneş Güney Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Juno kavuşumu Güneş Jüpiter Karesi güneş jüpiter karşıtlığı Güneş Kova Burcunda Güneş Kovada Güneş Kovanın 15. deresinde Güneş Koçta Güneş Kuzey Ay Düğümü ile Kavuşumda Güneş Kuzey Düğümüne 150 derece açıda Güneş Lilith Karşıtlığı Güneş Lilith Kavuşumu Güneş Mars Karesi Güneş Mars Kavuşumu Güneş Mars Venüs kavuşumu Güneş Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Neptün 60'lık Açı Güneş Neptün Karesi güneş neptün karşıtlığı Güneş Neptün Satürn arasında SU Üçgeni Güneş Neptün Üçgeni Güneş Pluto 50 derece açı Güneş Pluto Karesi Güneş Pluto Karşıtlığı Güneş Pluto kavuşumu Güneş PLuto Uranüs T-Kare Güneş Satrün Karesi Güneş Satürn Kavuşumu Güneş Selena Karşıtlığı Güneş Tutulması Güneş Tutulmasının Astrolojik Etkileri Güneş Tutulmasının Burçlara Etkisi Güneş Tutulmasının Etkileri Güneş Uranüs 60 derece açı Güneş Uranüs Karşıtlığı Güneş Venüs kavuşumu Güneş Yay Burcunda Güneş Yengeç Burcunda Güneş Yengeçte Güneş İkizler Burcunda Güneş İkizlerde Güven Hades Hafrry Connick JR HAIR Hamal Hangi Burç Konuyu Nasıl Bitirir Hard Disk Formatı Hasat Zamanı Hatasız Kul Olmaz Havana Hava Üçgeni Helen Grayco Helen Merrill Hera Herbie Hancock heves Horary Astrolojisi hınzır Hınzır & Cüretkar Yorumlar Hınzır Yorumlar I'd Rather Go Blind IC I Can't Get No Satisfaction I Dreamed A Dream ikizler burcunda güneş tutulması ikuko kawai I Love You In The Arms of The Angel IRIS Istanbul It takes two to tango I Will Survive Jack Vettriano James Morrison Jameson Irish Whiskey Jedi Jesse Cook Jessye Norman Jimmy Webb Joe Bonamassa Johnny Walker Joker Jonathan Livingstone Seagull josh groban Juno JUNO'dan Sivri Hınzır & Cüretkar Kitaplar Juno Astroloji Juno Ay Düğümleri ile ılımlı açıda Juno Ay Düğümlerine kare Juno Ay Üçgeni JUno Chiron Karşıtlığı juno ders Juno Kovada Juno Mars karesi Jüpiter Jüpiter-Chiron Karesi Jüpiter - Güneş - Ay Stelyumu Jüpiter-Güneş Karesi Jüpiter-Mars 150 derece Jüpiter - Mars Karesi Jüpiter Akrep Burcunda Jüpiter Akrepte Jüpiter Aslan'a Geçiyor Jüpiter Aslanda Jüpiter Ay Düğümlerine Kare Jüpiter Ay Kavuşumu Jüpiter Balık'ın Burçlara Etkisi Jüpiter Balık Burcunda Jüpiter Başakta Jüpiter Chiron 150 derece açı Jüpiter Chiron Karşıtlığı Jüpiter Chiron Üçgeni Jüpiter düz Jüpiter Güneş Kavuşumu Jüpiter ile Ay Düğümleri arasında Uyumlu Açılar Jüpiter Lilith kavuşumu Jüpiter Mars 60 derecelik açı Jüpiter Mars karşıtlığı Jüpiter Mars kavuşumu Jüpiter Merkür arasında Karşılıklı ağırlama Jüpiter Merkür karesi Jüpiter Neptün Karesi Jüpiter Neptün Kavuşumu Jüpiter Neptün Üçgeni Jüpiter Nepütn Karesi Jüpiter Oğlak Burcunda Jüpiter Oğlak BUrçlara Etkisi Jüpiter Pluto 150 derece Jüpiter Pluto Karesi Jüpiter Pluto Karşıtlığı Jüpiter Pluto Kavuşumu Jüpiter Pluto Uranüs Mars Karesi Jüpiter Pluto Üçgeni Jüpiter Retro Jüpiter Retrosu Jüpiter Rigel Jüpiter Satürn Chiron Üçgeni Jüpiter Satürn Karesi Jüpiter Satürn Kavuşumu Jüpiter Satürn Neptün üçgeni Jüpiter Satürn Üçgeni Jüpiter Terazide Jüpiter Uranüs karesi Jüpiter Uranüs Karşıtlığı Jüpiter Uranüs üçgeni Jüpiter Venüs karşıtlığı Jüpiter Venüs Kavuşumu Jüpiter Venüs Merkür kavuşumu Jüpiter Venüs Pluto Uranüs Karesi Jüpiter Venüs üçgen açıda Jüpiter ve Satürn Kovada Jüpiter YAY Burcunda Jüpiter Yayda Jüpiter Yengeç Burcunda Jüpiter Yengeçte Jüpiter Yengeçte Retro Jüpiter İkizlerde Jüpiter İkizlerde Retro Jüpiter İkzilerde Jüpiyer Uranüs Üçgeni Jüptiter Uranüs Karşıtlığı Kabus Kader Kadınlar Venüsten Erkekler Marstan Kanlı AY Tutulması Kanlı Dolunay kanlı mavi ay Kaplanın Kuyruğunu Çekmek Karadeniz Karakter Kara Kuğu Kara Kuğu Efekti Kara Prens Kararlılık Karayılan Yılı Karmanın Lordu Karşılıklı Ağırlama Kay Kaybedenler Klübü kaygılı Kayıp Kaş Gezileri Keep Walking Kehanet Kendi Ayağına Sıkmak kendini bilmek kendini sevmek kendini temize çekmek Kirtan Kirtana Yasemin Kite Kişinin Terkibi Kişisel Dönüşüm Klarinet Knocking on Heaven's Door Kompozit Kontol korona günlerinde aşk Kova Kova Aslan Aksında Dolunay Kova Burcunda AY Tutulması Kova Burcunda AY Tutulması ve DOLUNAY Kova Burcunda Dolunay Kova Burcunda Güneş Tutulması Kova Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi Kova Burcundaki Dolunayın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Kova BUrcunda Penumbral Tutulma Kova Burcunda Yeniay Kova Burcunda YENİAY'ın Etkileri Kova Burcunun Özellikleri Kovada Dolunay Kovadaki Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Kova dolunayının burçlara etkisi kova stelyumu Kova ve Ateş İnsanları Kova ve Su Grubu Kova ve Toprak Grubu Kova Yeniayı Kova Çağı KOÇ Yeniayının etkileri Koç Koç'taki Chiron'un Burçlara Etkisi Koçani Roman Orkestrası Koç Burcu Koç Burcunda Ay Tutulması Koç Burcunda Dolunay Koç Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi koç burcundaki yeniayın etkileri Koç Burcunda Yeniay Koç Burcunda Yeniayın Etkileri Koç Dolunayının Burçlara Etkisi Koç Kuzey Düğümü Koç Stelyumu Koçta Güneş Ay Uranüs Kavuşumu Koçta Güneş Venüs Kavuşumu Koçtaki Ay Koçtaki Venüs Koçtaki Yeniay'ın Burca Göre Etkileri Koçtaki Yeniay'ın Etkisi Koçtaki Yeniayın AstrolojikEtkileri Koçta Mars Uranüs Kavuşumu Koç Terazi Aksında DOLUNAY koç yeni ayı Kumdan Kaleler Kuyruğunun Peşinde Gezinen Ejderha Kuzey Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü Akrepte Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda Kuzey Ay Düğümü Terazide Kuzey Ay Düğümü Yengeç Kuzey Düğüm Boğa Küba küçülen ay evresi Kızılbük Kızılbük Ahşap Evleri Leonard Cohen Les Miserables let it be Let the Sunshine in leyladan geçeme falındayım mevlayı bulma yollarında Lightsaber Likya Yolu Lilith Lilith Akrep Burcunda Lilith Aslanda Lilith Ay karşıtlığı Lilith Ay Kavuşumu lilith boğa burcunda Lilith Güneş üçgeni Lilith Juno Karesi Lilith Jüpiter kavuşumu Lilith Koç Stelyumuna Üçgen Lilith Kuzey Ay Düğümüne 150 derece Lilith Mars Merkür kavuşumuna kare Lilith Merkür Kavuşumu Lilith Satürn Karesi Lilith Satürn Neptün Üçgeni Lilith Terazi Burcunda Lilith Terazide Lilith Uranüs Üçgeni Lilith Venüse kare Lilith Venüs Kavuşumu Lilith Yengeçte Lilith Yükselen Kavuşumu Lilith İkizlerde Lion London Long Train Runnin Looser Loreena McKennitt Love Me Like A River Does Lovesong Mandala Man in the Mirror Marco Polo MARS Mars-Jüpiter 150'lik açı Mars-Jüpiter karesi Mars-Merkür-Chiron bileşkesi Mars-Merkür Kavuşumu Mars - Merkür Kavuşumu Balıkta Mars - Merkür Kavuşumu Jüpitere Kare Mars-Uranüs Mars - Uranüs üçgeni Mars - Venüs - Pluto Karesi Mars-Venüs Karşıtlığı Mars 12'inci evde Mars Akrep Mars Akrepte Mars Aslanda Mars Ay Düğümleri ile Kare Açı Mars Ay Düğümlerine Kare Mars Ay Karesi Mars Ay Karşıtlığı Mars Ay Üçgeni Mars Balık Burcunda Mars Balıkta Mars Başak Burcunda Mars Başakta Mars Başakta Retro Mars Boğada Mars Chiron ile 150'lik açıda Mars Chiron karesi Mars Chiron Karşıtlığı Mars Güneş Karesi Mars Güneş Kavuşumu Mars Juno kavuşumu Mars Jüpiter karşıtlığı Mars Jüpiter Kavuşumu Mars Jüpiter Lilith Kavuşumu Mars Kova Burcunda Retro Mars Kovada mars koç burcunda Mars Koçta Mars Koçta Burca Göre Etkiler Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Mars Lilith Kavuşumu Mars Merkür Kavuşmu Mars Neptün Karesi Mars Neptün Kavuşumu Mars Oğlakta Mars Pluto Chiron Üçlemesi Mars Pluto Karesi Mars Pluto Karşıtlığı Mars Pluto kavuşumu Mars Pluto Uranüs T-Kare Mars Regulus Kavuşumu Mars Retrosu Mars Satürn Karesi Mars Satürn karşıtlığı Mars Satürn Kavuşumu Mars Terazi'de Mars Terazide Retro Mars Uranüs Karesi Mars Uranüs Karşıtlığı Mars Uranüs Kavuşumu Mars Urnüs Pluto T-Karesi Mars Venüs Karesi Mars Venüs Kavuşumu Mars Yay'da Mars Yengeçte Mars İkizlerde Mart 2014 DOlunay Martin Luther King Martin Luther King Jr. Martin Sexton Martı Martı Jonathan Matta İncili Mavi Dolunay Mavi Tüy Max Richter maya kehanetleri Maya Takvimi Mazaretim Var Asabiyim Ben Mazeretim Var Asabiyim Ben Mazhar Alanson MC Mehmet Erdem Mehmet Erdem Hayat Bu Mehmet Erdem Olur Ya Melanie Safka Melody Gardot Melody Gardot Some Lessons MENKAR menkar sabit yıldızı Merkeür Merkür Merkür - Ay Karşıtlığı Merkür - Neptün Karşıtlıığı Merkür-Satürn Inconjunct Merkür Akrep'te Merkür Akrepte Retro Merkür Aslan Burcunda Retro Merkür Aslanda Merkür Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Merkür Ay Düğümlerine kare Merkür Ay Karesi Merkür Ay Üçgeni Merkür Balık'a geçiyor Merkür Balık Burcunda Retro Merkür Balıkta Merkür Balıkta Retro Merkür Başak Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğa'da Merkür Boğa Burcunda Merkür Boğa Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğada retro Merkür Chiron Karesi Merkür Chiron kavuşumu Merkür Chiron ve Ay Düğümleri arasında Uçurtma Formu Merkür Durağan Merkür Geri Gidiyor Merkür Geri Hareketi Merkür Güneş kavuşumu Merkür Jüpiter Karşılık Ağırlama Merkür Jüpiter karşılıklı ağırlama Merkür Kova'da Merkür Kova Burcunda Merkür Kovada Retro Merkür Koçta Merkür Kuzey Aydüğümü Kavuşumu Merkür Lilith Karesi Merkür Lilith Üçgeni Merkür Mars Kavuşumu Merkür Mars Neptün kavuşumu Merkür Neptün Karesi Merkür Neptün Karşıtlığı Merkür Neptün kavuşumu Merkür Oğlakta merkür pluto ile kavuşuyor Merkür Pluto Karesi Merkür Pluto Karşıtlığı Merkür PLuto kavuşumu Merkür Pluto Üçgeni Merkür Retro Merkür Retrosu Merkür Retrosu Bitiyor Merkür Retrosu Bitti Merkür Retrosu Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkileri Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkisi Merkür Retrosunun Etkileri Merkür Satürn Kavuşumu Merkür Satürn Üçgeni Merkür Terazide Merkür Uranüse Kare Merkür Uranüs Karesi Merkür Uranüs Karşıtlığı Merkür Uranüs kavuşumu Merkür Uranüs üçgeni Merkür Urtanüs Üçgeni Merkür Venüs karşılıklı ağırlama Merkür Yay'da Merkür Yay Burcunda Merkür Yay Burcunda Retro Merkür Yengeç Burcunda Merkür Yengeç Burcunda Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Merkür Yengeçte Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Retro Merkür Üçgeni Merkür İkizlerde Merkür Şiron Neptün kavuşumu Metatron MFÖ Mia Farrow Michael Jackson Michael Kiwanuka Michelle Legrand Middle East Mikhail Mirach Mirach Sabit Yıldızı Mistik Dörtgen Mistik Yoga Mistik Yoga Dans Mitoloji model Monalisa Montreal Moon Mozart Mucize Muliphein mutasyon My Best Friend's Girl My Favorite Things My Way Narnia Chronicles Nasuh Mahruki Natal Astroloji Nature Boy Nefs Tesviyesi Neotün Balık'ta Neotün Venüs SU Üçgeni Neptune Neptün Neptün - Venüs Karşıtlığı Neptün Balıkta Neptün Güneş Karesi Neptün Güneş Kavuşumu Neptün Güneş Üçgeni Neptün Lilith AY üçgeni Neptün Mars karesi Neptün Mars Karşıtlığı Neptün Merkür Kavuşumu Neptün Satürn Karesi Neptün Satürn Merkür SU Üçgeni Neptün Venüs 60l'ık açı Neptün Venüs ılımlı açı Neptün Yeniay Karesi New moon Ne yapmayın Ne yapın Neye Dayanamaz Neyin Kafası Neyi Önemser Nibiru Nigel Kennedy Nim Sofyan Nisan noel Nostalji Nothing Else Matters Oblivion Odyssey Old Testament Olimpos olumlu açı Onay Alma Orhan Gencebay Orpheus Orta Doğu Oud oysa OĞLAKTAKİ YENİAYIN Burçlara Göre Etkileri Oğlak Oğlak Burcunda AY Tutulması Oğlak Burcunda Dolunay Oğlak Burcunda Dolunayın Etkileri Oğlak Burcunda Güneş Tutulması Oğlak Burcundaki Marsın Burçlara Göre Etkisi Oğlak Burcunda Merkür Retrosu Oğlak Burcunda Venüs Retrosu Oğlak Burcunda Yeniay Oğlak Burcunda Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlak Burcunun Kişiliği Oğlak Burcunun özellikleri Oğlak DOlunayı Oğlak Stelyumu Oğlakta Dolunay Oğlaktaki Dolunay Burçları Nasıl Etkiler? Oğlaktaki Dolunayın Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Etkileri Oğlakta Stelyum Oğlakta Yeniay Oğlak ve Sosyal Yaşam Oğlak ve İlişkiler Oğlak Yengeç Aksında Dolunay Paracelsus parios & harula Part of Fortuna Part of Fortune Parçalı Ay Tutulması Parçalı Güneş Tutulması pasif agresif Pasitime Paradise Patti Patti Smith Paul Fresu Paulo Coelho Pegasus Penumbral Ay Tutulması People Phact Piano Guys Piazzola Planet in astrology Plluto Merkür Kavuşumu PLuot Pluto Pluto - Chiron - Satürn üçlemesi Pluto - Chiron 60'lık Açı Pluto - Uranüs Karesi Pluto Akrepte Retro Pluto Chiron Pluto Chiron 60 derece Pluto Chiron 60 Derece Açı Pluto Chiron 60 derecelik açı Pluto Chiron Üçlemesi Pluto DC kavuşumu Pluto Güney Ay Düğümü Kavuşum Pluto Güney AY Düğümü Kavuşumu Pluto Güneş Karesi PLuto Juno kavuşumu Pluto Jüpiter Karesi Pluto Jüpiter karşıtlığı Pluto Jüpiter Üçgeni pluto kavuşumlu yeniay Pluto Koç Stelyumuna kare Pluto Lilith karşıtlığı Pluto Merkür karşıtlığı Pluto Oğlakta Pluto Retro Pluto Retrosu Bitiyor Pluto Satürn Chiron Üçlemesi Pluto Satürn Karşılıklı Ağırlama Pluto T Kare Pluto Uranüs Merkür T-Kare Pluto Venüs 150 derecelik açı Pluto Venüs karesi Pluto Venüs Karıtlığı Pluto Venüs karşıtlığı Pluto ve Satürm Karşılıklı Ağırlama Plutoı Juno kavuşumu POLARİS Pollux Procol Harum A Salty Dog Progres Que Sera Sera Rab Randy Crawford Ras Alhague Regulus Reha Muhtar Religion and Spirituality Retro Chiron Retro Gezegenler Retro Jüipter Retro Jüpiter Retro Jüpiter - Genüş Üçgeni Retrolar Dönemi 2012 Retro Merkür Retro Neptün Retronun Etkileri Retro Pluto Richard Bach Rigel Rio Karnavalı Roberta Flack Rod Stewart Roger Hogdson Logicla Song Rolling Stones RSS Ruhun Gıdası Ruh Yaşı rüya çemberi Sabah Sabit Yıldız Sadalmelek Sadece Müzik :) sagapo Sahipkıran Sam Brown Samuray Savaşçısı Sarah McLachlan Satürn Satürn'ün Burçlara Etkisi Satürn'ün Burçlara Göre Etkileri Satürn - Güney Düğümü 150 derece Satürn-Jüpiter Karesi Satürn-Mars Kavuşumu Satürn-Neptün Üçgeni Satürn - Pluto - Chiron & Mars üçlemesi Satürn-Pluto-Chiron üçlemesi Satürn Akrep'te Satürn AY Karesi Satürn Ay Kavuşumu Satürn Chiron Güneş Üçgeni Satürn Chiron Karesi Satürn Chiron Lilith Üçgeni Satürn Chiron Pluto işbirliği Satürn Chiron Üçgeni Satürn Güneş Karşıtlığı Satürn Güneş Kavuşumu Satürn Juno Karesi Satürn Jüpiter Chiron Üçgeni Satürn Jüpiter Kavuşumu Satürn Jüpiter Neptün Üçgeni Satürn Kovada Geri Gişine Başladı Satürn Kuzey Ay DÜğümü Kavuuşmu Satürn Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn Kuzey Düğümü Kavuşum Satürn Lilith Karesi Satürn Mars Karesi Satürn Mars Karşıtlığı Satürn Merkür Chiron Üçgeni Satürn Merkür Karşıtlığı Satürn Merkür kavuşumu Satürn Merkür Pluto üçgen açı Satürn Merkür Üçgeni Satürn Neptn Merkür Üçgeni Satürn Neptün Jüpiter Üçgeni Satürn Neptün Karesi Satürn Neptün Venüs SU Üçgeni Satürn Neptün Üçgen Açı Satürn Oğlak'ta Satürn Oğlak Burcunda Satürn Pluto Jüpiter YOD'u Satürn PLuto Karşılıklı AĞırlama Satürn Pluto Kavuşumu Satürn Pluto Mars üçlemesi Satürn Retro Satürn Retrosu Satürn Retrosu bitiyor Satürn T-Kare Satürn Uranüs Karesi Satürn Uranüs Üçgeni Satürn Venüs 150 derecelik açı Satürn Venüs karesi Satürn Venüs Kavuşumu Satürn Venüs Kavşumu Satürn Venüs Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn ve Pluto arasında karşılıklı ağırlama Satürn Yay Burcunda Satürn Yayda sağalma SCHEAT Scheat Sabit Yıldızı Scorpio Sekizinci Evde YENİAY Selena Selena YAY'da Senden Bana Yar Olmaz Sen Neye Hazırsan O da Sana Hazırdır Sevgi Böcekleri Sevgililer Günü Sevgililer Gününde Burca Göre Hediye Seçimleri Sezen Aksu Erkek Güzeli Seçim Yapmak Simon Signoret Sinastri Sipirmen Sirius sistem Sith sivri Sivri, Hınzır & Cüretkar Sivri Hınzır & Cüretkar Yorumlar sivri hınzır cüretkar Socrates Solar Döngü Solar System Somewhere (film) Sorunu Üreten Zihniyetle Çözümü Üretemezsiniz Souad Massi So We Meet Again My Darling Spica Spica Güneş kavuşumu Spirit St. Valentine Star of David Star Wars Stephen Hawking Steve McQueen Stevie Wonder sting Stop Su Ejderhası Summer Solstice Suriye Su ve Ateş Su Üçgeni SÖZ'ü taşıyanların İMAN'ıdır IŞIK'ı yeryüzüne yansıtan... Söz Büyüdür süper ay Süper Dolunay süper kanlı mavi ay Sürpriz Sınır Adabı Sınır Koymak T-Kare Tahmin Yöntemleri Take Me in your Arms Tam Ay Tutulması Tanrı Mektup Tanrının Parmağı Tanrısal Olmak Tarazi Burcunda YENİAY'ın Etkisi Teklik ve Kesret teknoloji Temmuz 2018 AY Tutulması temptation Tengri Teraiz Burcunda Merkür Retrosu Terazi Terazi Brcunda Yeniay Terazi Burcunda Dolunay Terazi Burcundaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Terazi Burcundaki Dolunayın Etkileri Terazi Burcundaki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi Terazi Burcundaki Yeniayın Etkileri Terazi BUrcundak YENİAY burçları nasıl etkiler Terazi Burcunda Yeniay Terazi burcunda yeniayın burçlara etkisi Terazi Burcunda YENİAY Terazideki Dolunayın Burçlara Etkisi Terazi Güney Düğümü Terazi Koç Aksında Dolunay Terazi Yeniayının Burçlara Etkisi Tere is Always One More Time Terör Texier The Commitments I Never Loved A Man The Guests The Moon is a Harsh Mistress therumasa hino The Umbrellas of Cherbourg TheWindmills of Your Mind Thomas Crown Affair Thuban Tom Waits Toprak ve Su Burçlarında Mistik Dörtgen Toprak Üçgeni Transit Transitler Transit Mars Turkey tutarlı Tutulmanın Burçlara Etkisi Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Astrolojik Haritası Türkiye Cumhuriyetinin Horoskopu Uanüs Ay Kavuşumu Ufak Tefek Cinayetler Umu Uncategorized United States uno Ay Düğümleri ile ılımlı açı Uranüs Uranüs - Satürn 150 derece açı Uranüs-Venüs Üçgeni Uranüs Ay Karşıtlığı Uranüs Ay Kavuşumu Uranüs AY Üçgen açı Uranüs Boğa Burcunda Uranüs Güneş 150 derece Açı Uranüs Güneş Kavuşumu Uranüs Jüpiter Karesi Uranüs Koçta Uranüs Mars Karesi Uranüs Mars Karşıtlığı Uranüs MC Kavuşumu Uranüs Merkür Karesi Uranüs Merkür Karşıtlığı Uranüs Merkür Üçgeni Uranüs Pluto Jüpiter Mars büyük karesi Uranüs Pluto Karesi Uranüs Pluto Karesii Uranüs Pluto Merkür Arasında T-Kare Uranüs Retro Uranüs Venüs Karesi uranüsyen dolunay Uranüsyen Yeniay Urnaüs Jüpiter Üçgeni Ursula LeGuin Usuletle ve Suhunetle Yapmak Uzun Etkili Transitler Uçurtma Uçurtma Formu Vazgeçmek Vega Vega Sabit Yıldızı Vege Vehim Venüs Venüs-Ay-Juno Üçgeni Venüs-Chiron Karşıtlığı Venüs-Ma Venüs-Mars Karesi Venüs-Satürn karşıtlığı Venüs-Uranüs-Jüpiter üçlemesi Venüs-Uranüs üçgeni Venüs Akrep'te venüs akrepte Venüs Aslan'da Venüs Aslan Burcunda Venüs Ay Düğümlerine Kare Venüs Ay Düğümlerine ılımlı açıda Venüs Ay Üçgeni venüs açıları kalıcı ilişkileri destekliyor Venüs Balıkta Venüs Başak'ta Venüs Boğa Burcunda Venüs Boğada Venüs Chiron 150 derece açı Venüs Chiron Karesi Venüs Chiron kavuşumu Venüs Chiron Pluto arasında 150'lik açılar Venüs Chiron Üçgeni Venüs Geri Gidiyor Venüs Güneşin Kalbinde Venüs Güneş Pluto kavuşumu Venüs Juno Ay Düğümleri Büyük Kare Venüs Jüpiter 150 derece açı Venüs Jüpiter karesi Venüs Jüpiter Kavuşumu Venüs Jüpiter Uranüs üçlemesi Venüs Jüpiter Üçgeni Venüs Kova Burcunda Venüs Kovada venüs koç burcunda Venüs Koçta Venüs Lilith Kavuşumu venüs mars 60'lık açı Venüs Mars kavuşumu Venüs Merkür Kavuşumu Venüs Neptün 150 derece Venüs Neptüne 150 derece açıda Venüs Neptün Karesi Venüs Neptün karşıtlığı Venüs Neptün kavuşumu Venüs Neptün Üçgeni Venüs Oğlakta Venüs Pluto karesi Venüs Pluto Karşıtlığı Venüs Pluto Kavuşumu Venüs PLuto Üçgeni Venüs Retro Venüs Retrosu Venüs Satün 60'lık açı Venüs Satürn Chiron Üçgeni Venüs Satürn karesi Venüs Satürn kavuşumu Venüs Satürn Üçgeni Venüs Terazi'de Venüs Terazi Burcunda Venüs Uranüs karesi Venüs Uranüs Karşıtlığı Venüs Uranüs Pluto dik üçgeni Venüs Yay'da Venüs Yengeç Burcunda Venüs Yengeçte Venüs İkizlerde Venüs İkizler Retro Vesvese vesveseli Via Combusta Vogue What Are You Doing with the Rest of Your Life William Shakespeare winter solstice Wizard of Oz Yalan Yaralı Yaralı Şifacı Chiron Yaratan'ın Üflediği Ruh Yaratanın Parmağı Yarım Ay Tutulması Yas'ın 5 Aşaması Yas'ın Bitişi Yasmin Levy Yay Yay Burcunda Dolunay Yay Burcunda Güneş Tutulması YAY Burcundaki Dolunayın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yay Burcundaki Yeniayın Etkisi YAY Burcundaki YENİAY'ın Burçlara Etkisi Yay Burcunda YENİAY Yay Burcunun Kişilik Özellikleri Yay Stelyumu Yay Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Yay İkizler Aksında Dolunay Yaz Dönencesi Yağmur Yaşam Enerjisi yelda Yengeç Yengeç'te YENİ AY Yengeç Burcu'nda Yeniay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeç Burcunda Güneş Tutulması Yengeç Burcunda Güneş ve Mars Kavuşumu Yengeç burcunda Merkür Retrosu YengeçBurcunda Stelyum Yengeç Burcunda Yeniayın Etkileri Yengeç Burcu Özellikleri Yengeç Dolunayı Burçları Nasıl Etkiler Yengeç Dolunayının Burçlara Etkileri Yengeç Dolunayının Burçlara Etkisi Yengeç DOlunayının Etkileri yengeç oğlak aksında ay tutulması Yengeç Oğlak Aksında DOLUNAY Yengeç urcunda YENİAY ve Tutulma Yengeç Yeniayının Burçlara Göre Yorumu Yeni Ay Yeni Ay'ın Burca göre etkileri Yeniay'ın Burçlara Göre Etkileri Yeni Ay Akrepte Yeniay Aslan'da Yeni Ay Aslan'da Yeniay Aslan Burcunda Yeni AY Başak'ta Yeniay Başak Burcunda Yeniay Başakta Yeni AY Boğada Yeniay Bugün Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yeniay Burçları Nasıl Etkiler? yeni Ay Kova Aslan Ekseninde Yeni AY Kovada Yeniay Koç Burcunda Yeniay Koçta Yeniay Onuncu Evde Yeni Ay Oğlak'ta Yeniay Oğlakta Yeni Ay Terazi'de Yeniay Uranüs Kavuşumu Yeni AY ve Dolunay için kişiye özel analiz Yeni Ay Yay'da Yeni Ay Yay Burcunda Yeniay Yay Burcunda Yeniay Yengeç Burcunda Yeniay İkizler Burcunda Yeni AY İkizlerde Yeniayı Etkileri Yeni Ayın Burçlara Etkileri Yeniayın Burçlara Etkisi Yeniayın Etkileri Yeni Yıl YENİAY'ın Burçlara Göre Etkisi YENİAY'ın Burçlar Etkisi YENİAY Balıkta YENİAY Burçlara Nasıl Etki Eder YENİAYIN ETKİSİ YENİAY Oğlak Burcunda YENİAY İkizlerde Yenşayın Burçlara Göre ETkisi yer yer ying & yang Yiğit Özgür Yo-Yo Ma Yod YOD açı kalıbı YOD açısı Yoga Dans You Keep Me Hanging On You Must Believe in Spring Yurtta Sulh Cihanda Sulh Yükseken Burç Yükselen Burca Göre Dolunayın Etkisi Yükselen burca göre etkiler Yükselen Burç Yıldız Gözlemcisi Yıldızlar Zahir Zaman Zamanların Sonu Zamanın Kalitesi Zehir Zemheri Kışı Zemheriden SOnrası Bahar Aylar Zen bahçesi Zeus Zodyak ZOSMA Zosma Sabit Yıldızı Zuben AL GENUBİ Zuben Al Schemali Zuben Alschemali Zuben El Genubi ZUBEN ELGENUBİ Çekirdek Sanatevi Kayıtları Çin Astrolojisi Çözülme ÇİN Yeni Yılı Ömer Faruk Tekbilek Ömrümce hep adım adım Öncü Burçlarda Ay Güneş Mars Jüpiter Karesi Öncü Burçlarda Büyük Kare Öncü Büyük Kare Öncü Kare çatışmacı çift dolunay İbrahim Ferrer İfade Biçimleri İkili Uyum Analizi İkilzerdeki Dolunayın Burçlara Etkisi İkizler İkizler - Yay Aksında DOLUNAY İkizler Burcu İkizler Burcunda Dolunay İkizler Burcundaki Yeni Ay'ın Etkileri İkizler Burcunda Merkür Retrosu İkizler burcunda tutulma İkizler Burcunda Yeniay İkizler Burucnda YENİAY'ın Burçlara Etkisi İkizlerde Stelyum İkizlerde Yeniay İktidar İlerletilmiş Harita İletişim İlişki Astrolojisi İman İnsan İsa İsa-Mesih İç Gezegenlerin Balıkta Dizilimi ılımlı açı Şefkat Şifalı Üçgen Şifa Üçgeni Şiron şifa
%d blogcu bunu beğendi: