SATÜRN BALIK BURCUNDA 7 Mart 2023 – 13 Şubat 2026; Bahanelerin ve Uzatmaların Bittiği Yer!

Lightborn Mahlaslı Artist
Resim: Lightborn Mahlaslı Artist

SATÜRN BALIK BURCUNDA 7 Mart 2023 – 13 Şubat 2026; Bahanelerin ve Uzatmaların Bittiği Yer!

Yüce Öğretmen Satürn 7 Mart 2023 tarihinde Balık burcuna geçti. 24 Mayıs 2025 – 31 Ağustos 2025 tarih aralığında kısa süreliğine Koç burcuna geçiş yapacak. Ardından tekrar Balık burcuna dönecek. 31 Ağustos 2025 – 13 Şubat 2026 arasında yine Balık burcunda olacak. Yaklaşık 3 yıl boyunca bize getireceklerini dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeyim…

Satürn kontrol, düzen, disiplin getirir. Sınırlarını bilmeyen, hadsiz hudutsuz büyüyen unsurlara sınırlamalar koyar. Şekillendirir. Bazen de baskı altına alır. Balık’ın temsil ettiği nitelikler ise kontrolsüz bir yayılma ve genişlemedir. Bir yanda duyarlılık, merhamet, teslimiyet, iman, sezgi, şifa, sonsuz bereket gibi pozitif, öbür yanda aklın yitmesi, zaafiyet, bağımlılık, engellenme, çaresizlik hissi, atalet, sefahat ve sefalet gibi negatif temalar Balık ile özdeş tutulur.  Balık kapsamında olan bu kavramlarda ipin ucunun kaçtığı yerler, Satürn tarafından zapt-ü rapt altına alınacaktır!

Satürn bu süreçte hayallere, uçuk kaçık fantezi söylemlere sığınmamıza, kendi gerçeğimize sırt dönmemize veya başkalarından kaçıp saklanmamıza yer bırakmaz. Gerçeklerle yüzleşmek, acı veya sıkıntı verici de olsa her şeyi olduğu gibi görüp kabul etmek zamanı gelir.

Mistik, dini ya da bir şekilde sorgulanmaz bir otoriteye sahip görünen unsurların – ilahi sistemler, devlet kurumları ve askerlik gibi – bir tür baskı unsuruna dönüştüğünü fark ederiz. Kendini feda etme, hizmet, dindarlık gibi temaların suistimale açık olduğunu anlarız. Uyumlu bir vatandaş ya da topluluk üyesi olma adına vicdanımızı yok saymanın, sessiz ve tepkisiz kalmış olmamızın sonuçlarıyla yüzleşebiliriz.

Aşırı teslimiyetçilik, körü körüne inanç, kendimizi hiçe sayarak başkalarını memnun etmek, kurban bilinci, kurtarılmayı beklemek, çabasızlık, kendimizi kandırmak, kendimizi cezalandırmak kadar inançsızlık, bencillik, başkalarını zaaflarından yararlanarak ezme ve kullanma gibi uçlarda tutumların bedelleri olduğunu görür ve bunları öderiz.

Dünyada;

 • Yoksulluk ve açlık sınırına dayanan insanların artışı ve bunlarla ilgili düzenlemeler,
 • Köle işçiler, kaçak göçmenler gibi konuların dünya sorunu olması ve bunlara ilişkin yeni yaptırımlar,
 • Din adı altında yapılan uygulamaların sorgulanması. Manevi sistemlerdeki yozlaşmaların ve çarpıtmaların incelenmesi ve güncellemeler,
 • Susuzluk tehlikesi ve bununla ilgili düzenlemeler,
 • Kimyasal atıklar nedeniyle yaşanan sorunlar, hastalıklar ve bunlara ilişkin yaptırımlar,
 • Kullanılmış ilaçların, ve diğer sağlık uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu konuda düzenlemeler getirilmesi,
 • Metabolizma sorunlarına bağlı hastalıkların, diyabet, barsak ve idrar yolu sorunlarının artması,

Sosyal düzlemde;

 • Yolsuzluk, gevşeklik, çürümüşlük, işlevsizlik yaşanan sistemlerin disipline edilmesi,
 • Kişilerin kandırılması, işlevsiz hale getirilmesi ya da rüşvetle susturulması sayesinde kurulmuş düzenlerin ıslah edilmesi,
 • İyiliğin düzene konması; İnsani yardım ve sosyal duyarlılık konusunda kontrollü ve düzenli bir yaklaşım oluşması; örneğin Kızılay, AFAD, Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Vakfı gibi resmi oluşumların yeniden yapılandırılması ve işlevlerinin düzene konması, devlet kontrolünde olmayan sosyal organizasyonların ise sistematik olarak kontrol edilmesi,
 • Din kurumlarının düzene konulması, din ve inanç kisvesi altında yaşanan maddi, manevi suistimallerin önüne geçilmesi,
 • Fiziksel veya zihinsel işlevsizlik nedeniyle ihtiyaç sahibi olanların bir sistem altına alınarak korunması ancak böyle bir sorunu olmadığı halde atıl bir hayat süren ve belirli kaynaklardan haksızca beslenen kişilerin sistemden ayıklanması,
 • Kişilerin elde ettikleri haksız çıkarlar ya da aşırı imkanların sorgulanması ve önünün kesilmesi,

gibi etkiler görülebilir.

ÖZELLİKLE  Haziran – Kasım 2023 döneminda Satürn Balık’ta ve Türkiye’nin 9’uncu evinde retro yaparken sorgulamalar artabilir ve geçmişte yaşanmış bu suistimaller konusunda çok fazla yüzleşme yaşanabilir.

Bireysel düzlemde ise;

 • Hayatımızda görmezden geldiğimiz, halının altına süpürdüğümüz, ucunu açık bıraktığımız, ertelediğimiz, kader deyip inisiyatif almayı reddettiğimiz ne kadar sorunlu konu varsa hepsi önümüze gelip bizden irade ve kararlılık göstererek çözmemizi ister.
 • Aşırı itaatkarliğimiz, sorumluluğu başkasına bırakma eğilimimiz nedeniyle kabul ettiğimiz şeyler üzerimizde büyük bir yük haline gelebilir. Bu yükleri kaldırmak için kendimizi ayağa kaldırıp tutum değiştirmemiz gerektiğini fark ederiz.
 • İnsanları kullanmak, kandırmak, gevşek ve sorumsuz davranmak, kendimizi başkasına taşıtmak gibi eğilimlerimiz varsa, bunların önü kesilir. Birilerine yük olarak aslında kendimizi bağımlı ve güçsüz duruma düşürdüğümüzü, yolumuzu kendi çabamızla bulmamız gerektiğini idrak ederiz.
 • Kendimizi gözardı edecek kadar başkalarını öne koyduğumuz için maddi, manevi ve fiziksel olarak zarar gördüğümüzü anlayıp, kendimizi toparlamayı ve kendi hakkımızı kendimize vermeyi öğrenmeye başlayabiliriz. Aşırı merhamet, hadsiz vericilik, kendini kullandırma, kurban-kurtarıcı rollerine soyunma gibi eğilimlerimizin etrafımıza da bize de zarar verdiğini fark ederiz.
 • Bile bile yaşadığımız ihmal ve suistimallerle ilgili olarak kimseyi suçlamanın ve borçlu tutmanın ve insanların değişmesini beklemenin bir işe yaramayacağını, gelinen halin bir yerden sonra bizim tercihimizle de oluştuğunu ve durumumuzu ancak bizim değiştirebileceğimizi kabul etmek zorunda kalırız.
 • Sağlığımızla ilgili ertelenmiş sorunları mutlaka ele almamız gerekir.
 • Adaletten kaçtığımız konular, ödemeyi ihmal ettiğimiz borçlar, maddi ve manevi düzlemde hesap olarak masamıza düşer.
 • İlahi sistemin işleyişi konusundaki yanılsamalarımızı giderip, manevi konularda ayakları yere basan bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini idrak ederiz. Uçuk kaçık ya da abartılı uygulamalar yerine hakikate odaklanmak ve Yaratan ile olan doğrudan bağımızı güçlendirmek gerektiğini fark edebiliriz.

BURÇ ve YÜKSELEN BURCA GÖRE ETKİLER İÇİN aşağıdaki yorumları okuyabilirsiniz… Ama arada şu BEIRUT’u da bir dinleyin. Varol Ibrahim Malouf;

 

KOÇ veya Yükselen KOÇ: Hayatınızda bastırılmış, ertelenmiş, gözardı edilmiş ama iç dünyanızda aşırı birikmeye yol açmış ne kadar sorun varsa bunları fark etmeniz için gerekli olan açıklanamayan kızgınlık, kaygı, hayal kırıklığı, depresyon gibi duygular sizi zaman zaman tedirgin edebilir. Şikayet ve içe gömülme yerine kökteki sorunu saptayıp çözme yoluna giderseniz büyük bir yükten kurtulursunuz. Kendinizi zorlandığınız ama mecbur da hissettiğiniz bir sorumluluğu taşırken bulabilirsiniz. Bu süreç sizi sağlıklı bir vericilik duygusu geliştirmek, bencillik ya da fedakarlık konusundaki aşırılıklarınızı dengelemek için çok faydalı olacaktır. Hatalarınızla yüzleşeceğiniz, geçmişten gelen maddi manevi borçlarınızın bedellerini ödeyeceğiniz bir dönem de olabilir. Ama bu da büyük bir karmik temizliğe yol açacaktır.

BOĞA veya Yükselen BOĞA: Uranüs’ün Boğa’ya girmesiyle alışılmış çerçevesinden çıkmış olan hayatınıza yeni bir çeki düzen vermek için iyi bir dönemdir. Yaptığınız yeni girişimler içinde gerekli ve anlamlı olanları güçlendirip, verimsiz olanları ayıklamak için de çaba göstermeniz yerinde olur. Belirsizlikleri gidermek, riskli alanları toparlamak, dağıldığınız konularda odaklanmanız gereken yerleri bulmak konusunda Satürn sizi zorlayacaktır. Sosyal ilişkilerinizi, girdiğiniz çevrelerdeki duruşunuzu yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

İKİZLER veya Yükselen İKİZLER: Kariyeriniz, sosyal prestijiniz, üstlendiğiniz maddi veya ailevi sorumululuklar gibi konularda ipin ucunun kaçtığı yerleri yakalamanız gereken bir zaman… Eğer kolunuzun altına taşıyamayacağınız karpuzlar sıkıştırdıysanız, bunların içinden anlamlı ve gerekli olanlarına odaklanıp, ıvır zıvırı bir kenara koyarsınız. Koymazsanız sıkışırsınız! Eğer salladığınız işler, mutlaka yerine getirmeniz gereken ama ertelediğiniz sorumluluklar varsa bunları ciddiye alıp disiplinli şekilde tamamlamanız için Satürn sizi nazikçe teşvik eder! Eğer iddialarınız var ama çabanız yoksa, mutlaka sözlerinizi tavırlarınızla bütünlemeniz gerekir. Çalıştığınız alanda yükselecek adımları atmak ya da başka bir alana geçmek için de zaruret hissedebilirsiniz.

YENGEÇ veya Yükselen YENGEÇ: Bir türlü kesin karara bağlayamadığınız planlara sağlam bir çerçeve koymak, boş iş türünden hayallere de bir son vermek gereken bir dönem sizi bekliyor. Gerçekleştirilebilir olan hedefler koymanız ve samimi bir gayret göstermeniz için Satürn sizi  nazikçe teşvik edecektir! Eğitim, seyahat, uluslararası işler gibi konularda aktifseniz ya da yayıncılık ve iletişim sektörüne hevesiniz varsa ciddi ve tutarlı bir çaba ile ciddi bir yükselişin zeminini hazırlayabilirsiniz. Ama salar bırakırsanız Satürn de size o yolu kapatır. Hukuki meselerinize çözüm bulmak için somut adımlar atmakta gecikmeyin yoksa atı alan Üsküdar’ı geçer. Yaptığınız hatalar, haksızlıklar, densizlikler, yanlış ve abartılı yargılar bu süreçte önünüze gelip sizden dürüst, düzgün ve adil olmanız beklenebilir.

ASLAN veya Yükselen ASLAN: Büyük değişimlere eyvallah demeniz gereken bir dönemdir. Hayatınızdan çıkması gereken, tamir ve tadil edilmesi veya toptan ihma edilmesi lüzumlu olan, çözüme kavuşturulmayı bekleyen ne kadar konu varsa, bu süreçte hepsi bir hale yola girer. Siz bu geçişin gönüllü bir parçası olursanız süreç daha kolay, direnirseniz daha zor geçer. Alım satım kararları, yıkıp yeniden yapma veya devretme faaliyetleri olabilir. İşlevini kaybetmiş ortaklıklar ve evlilikler bitebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz, borçlarınıza sadık olmanız gerekir. En önemlisi maddi, duygusal ve cinsel düzlemde sizi suistimal edenleri, üzerinizde baskı kuranları ya da sizin kendinize uyguladığınız baskıları, verdiğiniz zararları fark edip, bunlardan kurtulmaya karar vermenizdir. Bağımlı olduğunuz davranışlar, maddeler ve insanlarla mesafenizi de ayarlamanız hatta radikal sonları göze almanız da yerinde olur.

BAŞAK veya Yükselen BAŞAK: İlişkilere bakış açınızı ve kurduğunuz bağları yürütme şeklinizi sorgulamanız gereken bir süreçtir. Bazı Başaklar maddi veya duygusal ortaklıklarını sağlamlaştırmaya ve bu konuya aktardıkları enerjiyi kararlı ve düzenli hale getirmeye çalışabilirler. Evlilik, ortaklık, ortak yaşam gibi adımlar atabilirler. Bazıları ise alışkanlık ya da konfor alanı olduğu için sürdürülen ama artık içi boşalmış ya da yük haline gelmiş olan bağlarını kopartabilirler. Eğer etrafınızda size bağımlı ve sizden beklentili olan çok fazla insan varsa bunların yükünü çok ağır hissedebilir ve ”ben ne kadarına hazırım?” sorusunu samimiyetle sorabilirsiniz. Bu yükleri üstüne almayı tercih edenin siz olduğunu ne kadar çabuk fark edip ne kadar bilinçli bir şekilde tutum değiştirirseniz o kadar kolay çıkış bulursunuz. Hukuki sorunlarınız varsa bunların da üzerine gitmeniz ve adil çözümler için uzmanlara danışarak ilerlemeniz yerinde olur.

TERAZİ veya Yükselen TERAZİ: Gündelik hayatınız, çalışma düzeniz, yeme içme yaşam rutinleriniz konusunda düzenlemeler getireceğiniz bir dönem giriyorsunuz. Kilo vermek ya da fitness programına gitmek istiyorsanız çok iyi bir dönem olabilir. Sağlık taramasından geçip eksik gedik mineral ve vitaminlerinizi saptamanız, ciddi bir sorununuz varsa erken tespit edip önlem almanız da çok yerinde olur. İş hayatınız ve üstlendiğiniz görevler konusunda yenilikçi olmaktan ziyade yaptıklarınızı ciddiye alan ve mükemmelleştirmeye, süreklilik kazandırmaya çalışan bir tutum içine girmeniz beklenir. Bazılarınız emekli olmak ve yeni bir yaşam düzenine geçmek de isteyebilir. Satürn sizi bu süreçte kendi başınızın çaresine bakabilen, sorumluluklarını bilinçli şekilde taşıyan, başkalarının yükünün altına girmek ya da kendini başkalarına taşıtmak gibi aşırılıklardan kaçınan biri olmak konusunda eğitecektir.

AKREP veya Yükselen AKREP: Duygu dünyanızı, heves ve coşkularınızı gözden geçireceğiniz bir zaman. Tutku ve geçici heyecanlar değil gerçek ve kalıcı duygular peşinde koşmanız halinde çok mutlu olabilir, kalıcı ilişkilere yelken açabilirsiniz. Ancak sizi tüketen, hayatınızı sarmaşık gibi havasız bırakmış bir ilişki ağı içindeyseniz, bunun bittiğine ve bir dönem kalbinizin iyileşmek için dinlenmeye ihtiyaç duyduğuna da şahit olacaksınız. Keyif olsun diye yaptığınız şeyleri daha fazla ciddiye almak, hayalini kurduğunuz bir girişime şekil şemal kazandırmak gibi atılımlar söz konusu olabilir. Enerjinizi, yaratıcılığınızı, bir şeyleri var etme ve yaşatma gayretinizi tutarlı bir şekilde, verimli bir alana yönlendirmeniz halinde, çok tatmin edici sonuçlar alırsınız. Çocuk sahibi olabilir, çocuklarınızın sorumluluğunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Ya da menapoza girebilirsiniz.

YAY veya Yükselen YAY: Eviniz, aileniz, aidiyetleriniz, özel yaşamınız ile ilgili düzene girmesi, temizlenmesi, toparlanması gereken konular, ertelenmiş sorunlar varsa, bunlara el atacağınız bir dönem başlıyor. Evlenebilir ya da ev sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ya da bir ilişkiyi ve düzeni bitirebilirsiniz. Bir yer değişikliği olabilir ve sizin derli toplu bir hayat sürmenizi sağlayacak yeni bir sistem devreye girebilir. Bir eş, evlat ya da bir ebeveyn olarak sorumluluklarınızı yerine getirmek konusunda eksikleriniz olduysa bunları giderebilirsiniz. Bazen birilerinin size ihtiyaç duyması nedeniyle ekstra görevler de alabilirsiniz. Fazla sorumluluk alıp kendiniz bunaltacak, olmayacak sıkıntıları üstlenecek kadar aile ilişkileri veya beraberlikler sarmalında kayıp olduysanız da önce bunun yükünü hissedip, sonra kendinizi özgürleştirmek için adım atmaya kalkarsınız. Kendi içinize döndüğünüz, dış dünyaya kapandığınız, kişisel meselelerinize odaklandığınız bir dönem de olabilir. Güvende ve huzurlu olmak adına kendinizi daraltacak kadar dünyadan uzak da kalmamaya dikkat ediniz.

OĞLAK veya Yükselen OĞLAK: İletişim şeklinizi ve hareket alanınızı yeniden düzenlemeniz gereken bir dönemdir. Eğer iletişime dayalı bir iş yapıyorsanız, sözlerinizi ve adımlarınızı çok dikkatli ve disiplinli atmanızda, kendinizi salıp koyuvermemenizde, amaç odaklı davranmanızda fayda vardır. İnsanları izlemeniz, yönlendirmeniz, onlara ulaşmanız ve harekete geçmek için teşvik etmeniz gereken bir sürece girebilirsiniz. Etrafınızda gereksiz bir insan kalabalığı ya da sorunlu hale gelmiş ilişkiler varsa, bunların içinden bir ayıklama ve sadeleştirmeye gitmeniz beklenir. Sizin için önemli olan ilşikileri de yeni bir bilinçle ele almanızda fayda vardır. İnsanların sizi kullanmalarına,manipüle etmelerine müsade etmeniz halinde kendi hayatınıza odaklanacak alanınız kalmadığını görebilirsiniz. O zaman da daha sancılı uzaklaşma süreçleri yaşamanız beklenir. Hareketlerinizin ve iletişiminizin fiziksel olarak kısıtlandığı bir döneme girerseniz, bunu bir engelleme olarak görmeyin. Kendinizle daha iyi bir ilişki kurmak, içe doğru genişlemek, sağlıklı ve kendinizden hoşnut olacağınız bir düzen oluşturmak konusunda Satürn sizi eğitime almış demektir.

KOVA veya Yükselen KOVA: Üretkenlik konusundaki sorunlarınızı, ertelenmiş planlarınızı, yerine getiremediğiniz sorumluluklarınızı mutlaka ciddiyetle ele almanız gerekir. Yeteneklerinizi, becerinizi verimli kullanmıyorsanız, önünüz tıkanabilir, maddi manevi bir değer krizine girebilirsiniz. Eksiklerinizi görebilir ve hayatta bir yere gelmek istiyorsanız daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Sizden bu güne kadar uzmanlaşmamış olduğunuz konularda yetkinlik kazanmanızı talep eden bir görev üstlenebilirsiniz. Ya da para kazanma şeklinizin artık size ihtiyaç duyduğunuz kaynakları sağlamadığını kabul edip, yeni bir çalışma alanı veya düzenine geçmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK veya Yükselen BALIK: Kendinizi rektifiyeden geçirmeniz gereken bir dönemdir. Yaydığınız, salladığınız, ertelediğiniz, görmezden geldiğiniz şeyler, ivedi sorunlar olarak önünüze çıkar. Eğer tembelseniz çalışkan, atılsanız aktif, geri plandaysanız inisiyatif sahibi olmanız gerekir, aksi takdirde ezilir ve tükenirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa mutlaka ele almanız, fazla ya da sağlıksız yeme içme, sigara, alkol, uyuştutrucu gibi bağımlılıklarınız varsa kontrol altına almanız ŞARTTIR! Eğer hayatınızdaki sorunlu alanları saptamış ve gerekli önlemleri almaya hazır durumdaysanız, Satürn sizi destekleyecek, tüm fazlalıkları atmanızı, yepyeni bir düzen kurmanızı kolaylaştıracak, size ustaca yol gösterecektir.

 

 

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: