16 Ocak 2014, Yengeç Burcu’ndaki DOLUNAY’ın BURÇLARA GÖRE ETKİLERİ

by Koson, 1910
Resim:

16 Ocak 2014, Yengeç Burcu’ndaki DOLUNAY’ın BURÇLARA GÖRE ETKİLERİ

16 Ocak 2014 Perşembe günü, İstanbul saatiyle 06:52 itibariyle Ay Yengeç Burcu’nun, Güneş de Oğlak Burcu’nun 26 derecesinde iken ( daha keskin olursak 25 derece 58 dakika), DOLUNAY tam halini alacak.

Bu Dolunay evresinin etkileri hakkında detaylı bir yazı yayınlamıştım; http://junoastrology.com/2014/01/14/16-ocak-2014-dolunay-yengec-burcunda-hayatimizin-sorumlulugunu-alma-zamani/#more-5509

Özetle tariflemek gerekirse; ”Bu DOLUNAY, hayatımızın sorumluğunu almak, dengeyi bulmak, kendimize ve başkalarına İNSAFLI ve ADİL davranmak, ”kafamızı taktığımızı ya da alıştığımızı değil UYGUN olanı” bulup yapmak hakkında dersler ve deneyimler içerecek…”

DOLUNAY’ın BURÇ ve YÜKSELEN BURÇ’a göre etkilerine gelince;

KOÇ ve Yükselen KOÇ:

Koç Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Koç’un başına düşenler; bu Dolunay’da karşılarına çıkacak fırsatları tehdit gibi algılayabilir ya da kendi yeterliliklerinden kuşkuya düştükleri yerlerden sözlüye kalkabilirler! Teklif edilen işleri yapıp yapmamak, davetkar bakışları üstlerine alınıp alınmamak, kendilerini yeniliklere açık hissedip etmemek arasında gider gelirler. Elbette her çeşmenin suyundan içmek gerekmez ama bazen karardan da ziyade ”evet ve hayırlarımızın altında yatanları anlamak” önemlidir… Dolayısıyla bu Dolunay, Koç’un ”İçindeki Çocuğun Ardına Saklaması mı, Yoksa Büyümesi mi Gerektiğine” karar vereceği zamandır. Evli Koçlar için çocuk yapıp yapmamak, zaten ebeveyn olan bazı Koçlar için de, çocukları konusunda bazı tercihler yapmak söz konusu olabilir 🙂

Koç’un ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise bu Dolunay’da tercihleri, eğilimleri ve alışkanlıkları ile yükselme hırsları, mesleki zorunlulukları ve önemli sorumlulukları arasında kalabilirler. Güvenlik getiren ilişkilerin bağımsız iradelerini ya da toplumsal hareket alanlarını kısıtlamasından çekinebilir, burunlarına dayanan taleplerin ya da verilen yetkilerin ise  aile düzenlerini veya kişisel güvenlik alanlarını ihlal edecek bir boyuta gelmesinden çekinebilirler… Dolayısıyla bu Dolunay, Koç’un ”Her Seçiş Bir Vazgeçiştir!” sözünün anlamını idrak edeceği bir zamandır. Kaybetme korkuları yaşamak yerine, bilinçli ve ölçülü fedakarlıklar yapmak ve değer verdikleri şeyleri korumalarını ama değerli görünen diğer şeyleri de hayatlarına almalarını sağlayacak SINIR tanımlarını yapmak için uğraşmaları gerekecektir 😉

BOĞA ve Yükselen BOĞA: 

Boğa Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Boğa’nın başına düşenler;  bu Dolunay’da tercihleri, eğilimleri ve alışkanlıkları ile yükselme hırsları, mesleki zorunlulukları ve önemli sorumlulukları arasında kalabilirler. Güvenlik getiren ilişkilerin bağımsız iradelerini ya da toplumsal hareket alanlarını kısıtlamasından çekinebilir, burunlarına dayanan taleplerin ya da verilen yetkilerin ise  aile düzenlerini veya kişisel güvenlik alanlarını ihlal edecek bir boyuta gelmesinden çekinebilirler… Dolayısıyla bu Dolunay, Boğa’nın ”Her Seçiş Bir Vazgeçiştir!” sözünün anlamını idrak edeceği bir zamandır. Kaybetme korkuları yaşamak yerine, bilinçli ve ölçülü fedakarlıklar yapmak ve değer verdikleri şeyleri korumalarını ama değerli görünen diğer şeyleri de hayatlarına almalarını sağlayacak SINIR tanımlarını yapmak için uğraşmaları gerekecektir 😉

Boğa’nın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise; bu Dolunay’da duydukları, gördükleri şeylere inanmakta, insanlara veya önlerine çıkan verilere güven duymakta zorluk çekecekler. Ne var ki, yaşadıkları olaylar onlara – kendilerinin de :))) –  yanlış değerlendirmeler yapabildiklerini, olumsuz ya da olumlu yargıların etkisiyle, uygun olmayan adımlar atabildiklerini, verdikleri sert ya da yumuşak tepkilerin her zaman durumun dengi olmadığını gösterecek.  Dolayısıyla bu Dolunay, kendi mantığına kutsal metin muamelesi yapan Boğaların”Hiç Birşey Göründüğü Gibi Değildir!” sözünün anlamını idrak edeceği bir zamandır. YARGISIZ GÖZLEM YAPMAK üzerinde çalışmaları… Üstelik kendilerinin de bazen göründüğü gibi olmayan, dediği gibi yapmayan, hayal kırıklığı oluşturmaya ya da yanlış anlaşılmaya açık davranan biri olduğunu görmeleri gerekecektir 😉

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER:

İkizler Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası İkizler’in başına düşenler;   bu Dolunay’da duydukları, gördükleri şeylere inanmakta, insanlara veya önlerine çıkan verilere güven duymakta zorluk çekecekler. Ne var ki, yaşadıkları olaylar onlara – kendilerinin de :))) –  yanlış değerlendirmeler yapabildiklerini, olumsuz ya da olumlu yargıların etkisiyle, uygun olmayan adımlar atabildiklerini, verdikleri sert ya da yumuşak tepkilerin her zaman durumun dengi olmadığını gösterecek.  Dolayısıyla bu Dolunay, kendi mantığına kutsal metin muamelesi yapan İkizler’in ”Hiç Birşey Göründüğü Gibi Değildir!” sözünün anlamını idrak edeceği bir zamandır. YARGISIZ GÖZLEM YAPMAK üzerinde çalışmaları… Üstelik kendilerinin de bazen göründüğü gibi olmayan, dediği gibi yapmayan, hayal kırıklığı oluşturmaya ya da yanlış anlaşılmaya açık davranan biri olduğunu görmeleri gerekecektir 😉

İkizler’in ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da verdikleri emeğin duydukları arzulara denk gelip gelmediğini, ya da uğraşıp durdukları şeylerin bir karşılığının olup olmadığını sorgulayacaklar.  Yaşadıkları olaylar onları; kazanmak istedikleri şeyler ile kaybetmekten korktukları şeyler, önem verdikleri şeyler ve davranışlarını etkileyen beklentiler, göze alabildikleri/alamadıkları şeyler ve bunun kendilerine yaşattığı değer/değersizlik algısı arasında kalacaklar. Dolayısıyla bu Dolunay; ”Çok kıymetli olmak isteyen ama kendi değeri hakkında daima kuşkuya düşen” İkizler’in ”İnsana değer katan nedir?” sorusuna cevap arayacağı zamandır. İnsanın elde ettikleri ile değil yapabildikleri ile değerli olduğunu ve sırf değerli bulunmak için değil yapabildiğimiz için yapılan özverilerin bize kendimizi İYİ hissettirdiğini görmeleri gerekecektir 😉

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ:

Yengeç Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Yengeç’in başına düşenler bu Dolunay’da verdikleri emeğin duydukları arzulara denk gelip gelmediğini, ya da uğraşıp durdukları şeylerin bir karşılığının olup olmadığını sorgulayacaklar.  Yaşadıkları olaylar onları; kazanmak istedikleri şeyler ile kaybetmekten korktukları şeyler, önem verdikleri şeyler ve davranışlarını etkileyen beklentiler, göze alabildikleri/alamadıkları şeyler ve bunun kendilerine yaşattığı değer/değersizlik algısı arasında kalacaklar. Dolayısıyla bu Dolunay; ”Çok kıymetli olmak isteyen ama kendi değeri hakkında daima kuşkuya düşen” Yengeç’in ”İnsana değer katan nedir?” sorusuna cevap arayacağı zamandır. İnsanın elde ettikleri ile değil yapabildikleri ile değerli olduğunu ve sırf değerli bulunmak için değil yapabildiğimiz için yapılan özverilerin bize kendimizi İYİ hissettirdiğini görmeleri gerekecektir 😉

Yengeç’in ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da kendileriyle ilgili kuşkuya düştükleri, bilgisiz, çaresiz ya da yetersiz hissettikleri konularda, bir desteğe, güvenli bir limana, ya da bir ”AYNA”ya ihtiyaç duyabilirler. Eş, sevgili, iş ortağı gibi yol arkadaşlarının ya da avukat, doktor vb. danışmanların düşünceleri ya da tutumları, her zamankinden daha ”aydınlatıcı” olabilir. Dolayısıyla bu Dolunay; Yengeç’in ”Oradan bakılınca nasıl duruyorum?” sorusunu soracağı bir zamandır.  İlişkiler bize kendimizle ilgili varsayımlarımızın ne kadar doğru olduğunu gösterirler. Yengeçlerin bu Dolunay’da ÖTEKİ’lerle yaşanan yüzleşmeler sayesinde aslında kendileri  ile yüzleşmeleri gerekecektir 😉

ASLAN ve Yükselen ASLAN:

Aslan Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Aslan’ın başına düşenler; bu Dolunay’da kendileriyle ilgili kuşkuya düştükleri, bilgisiz, çaresiz ya da yetersiz hissettikleri konularda, bir desteğe, güvenli bir limana, ya da bir ”AYNA”ya ihtiyaç duyabilirler. Eş, sevgili, iş ortağı gibi yol arkadaşlarının ya da avukat, doktor vb. danışmanların düşünceleri ya da tutumları, her zamankinden daha ”aydınlatıcı” olabilir. Dolayısıyla bu Dolunay; Aslan’ın ”Oradan bakılınca nasıl duruyorum?” sorusunu soracağı bir zamandır.  İlişkiler bize kendimizle ilgili varsayımlarımızın ne kadar doğru olduğunu gösterirler. Aslanların bu Dolunay’da ÖTEKİ’lerle yaşanan yüzleşmeler sayesinde aslında kendileri  ile yüzleşmeleri gerekecektir 😉

Aslan’ın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da geçmiş hesaplarını, bastırılmış suçluluk hisleri ya da vicdan azaplarını, ihmal ettikleri fiziksel ya da zihinsel sorunlarını, bir türlü veremedikleri sınavlarını, onlara yük gibi gelen sorumluluklarını, kuşkularını ya da onları kuşkucu yapan bakış açılarını gözden geçirecekler! Üfff  ”hesap çıkartma” diye buna derim :)))) Dolayısıyla bu Dolunay; Aslan’ın kendi kendisine ”Ben ne yaptığımı sanıyorum?” sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da hizmet verdikleri ya da hizmet aldıkları insanlara karşı davranış modellerini, çalışma biçimlerini, gündelik hayat alışkanlıklarını, bedenleriyle ilişkilerini ve yeme-içme-hareket etme adaplarını değiştirmeleri gerekebilir…

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK:

Başak Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Başak’ın başına düşenler bu Dolunay’da geçmiş hesaplarını, bastırılmış suçluluk hisleri ya da vicdan azaplarını, ihmal ettikleri fiziksel ya da zihinsel sorunlarını, bir türlü veremedikleri sınavlarını, onlara yük gibi gelen sorumluluklarını, kuşkularını ya da onları kuşkucu yapan bakış açılarını gözden geçirecekler! Üfff  ”hesap çıkartma” diye buna derim :)))) Dolayısıyla bu Dolunay; Başak’ın kendi kendisine ”Ben ne yaptığımı sanıyorum?” sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da hizmet verdikleri ya da hizmet aldıkları insanlara karşı davranış modellerini, çalışma biçimlerini, gündelik hayat alışkanlıklarını, bedenleriyle ilişkilerini ve yeme-içme-hareket etme adaplarını değiştirmeleri gerekebilir…

Başak’ın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da hayata ve karşılarına çıkan tehdit ya da fırsatlara bakış açılarını gözden geçirecekler. Zira maddi beklentilerini ve kendilerini değerli ve anlamlı hissetme ihtiyaçlarını karşılamayan tercihler yaptıklarını fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Başak’ın kendi kendisine ”Ben neden kendime güvenemiyorum?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da beceriksizlik korkusu, değişim kaygısı, alışkanlıklarını sürdürme inadı, ya da kendilerine acıma eğilimi nedeniyle ”geri çekildikleri” alanları saptamaları ve içlerindeki cevheri parlatmak için cesaretlerini toplamaları ya da hayatlarında habire bir eksik aramaktan vazgeçip ”kendilerinden hoşnut olmayı öğrenmeleri” gerekebilir 🙂

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ:

Terazi Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Terazi’nin başına düşenler bu Dolunay’da hayata ve karşılarına çıkan tehdit ya da fırsatlara bakış açılarını gözden geçirecekler. Zira maddi beklentilerini ve kendilerini değerli ve anlamlı hissetme ihtiyaçlarını karşılamayan tercihler yaptıklarını fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Terazi’nin kendi kendisine ”Ben neden kendime güvenemiyorum?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da beceriksizlik korkusu, değişim kaygısı, alışkanlıklarını sürdürme inadı, ya da kendilerine acıma eğilimi nedeniyle ”geri çekildikleri” alanları saptamaları ve içlerindeki cevheri parlatmak için cesaretlerini toplamaları ya da hayatlarında habire bir eksik aramaktan vazgeçip ”kendilerinden hoşnut olmayı öğrenmeleri” gerekebilir 🙂

Terazi’nin ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da kariyerlerini devam ettirmek, sorumluluklarını yerine getirmek ya da statülerini korumakla ilgili kaygılarını gözden geçirecekler. Zira bu konularda ”güvenlik ihtiyaçları/yalnız kalma endişeleri nedeniyle bastırdıkları tepkiler” ya da ”bildiğinden farklı bir şey yapma / başarısız olma korkusu nedeniyle kaçındıkları girişimler” olduğunu fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Terazi’nin kendi kendisine ”Ben neyi bekliyorum?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da içinde rahat ettikleri sınırları sorgulamaları, esnetmeleri, ya da daha net çizmeleri gerekebilir 😉

AKREP ve Yükselen AKREP:

Akrep Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Akrep’in başına düşenler bu Dolunay’da kariyerlerini devam ettirmek, sorumluluklarını yerine getirmek ya da statülerini korumakla ilgili kaygılarını gözden geçirecekler. Zira bu konularda ”güvenlik ihtiyaçları/yalnız kalma endişeleri nedeniyle bastırdıkları tepkiler” ya da ”bildiğinden farklı bir şey yapma / başarısız olma korkusu nedeniyle kaçındıkları girişimler” olduğunu fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Akrep’in kendi kendisine ”Ben neyi bekliyorum?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da içinde rahat ettikleri sınırları sorgulamaları, esnetmeleri, ya da daha net çizmeleri gerekebilir 😉

Akrep’nin ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da hayat planlarını, kararlarını ve yargılarını gözden geçirecekler. Zira bu konularda sandıkları kadar rahat ve kaygısız olmadıklarını ve bu durumu değiştirecek hiç bir şey yapmadıklarını kendilerine itiraf edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Akrep’in kendi kendisine ”Ben ne yapmalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da önceliklerini yeniden saptamaları ve risk iştahlarını bir daha ölçmeleri gerekebilir :)))

YAY ve Yükselen YAY:

Yay Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Yay’ın başına düşenler bu Dolunay’da hayat planlarını, kararlarını ve yargılarını gözden geçirecekler. Zira bu konularda sandıkları kadar rahat ve kaygısız olmadıklarını ve bu durumu değiştirecek hiç bir şey yapmadıklarını kendilerine itiraf edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Yay’ın kendi kendisine ”Ben ne yapmalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da önceliklerini yeniden saptamaları ve risk iştahlarını bir daha ölçmeleri gerekebilir :)))

Yay’ın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da kaybetme korkularını ve bu korkuyla yaptıkları seçimlerin kendilerine ne kazandırıp ne kaybettirdiğini gözden geçirecekler. Zira evdeki hesapların çarşıya uymadığı ortaya çıkacak. Cepten yemeye, maddi ve manevi anlamda kullandıkları kredilerin sınırlarını fazla zorlamaya kalkan Yay’lar ise, aldıklarının karşılığını ödemekle ilgili hesaplaşmalar yaşayabilirler. Dolayısıyla bu Dolunay; Yay’ın kendi kendisine ”Kaynaklarımı nasıl kullanmalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da arzularını, beklentilerini ve bunları gerçekleştirme kapasitelerini yeniden değerlendirmeleri gerekebilir.

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK:

Oğlak Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Oğlak’ın başına düşenler bu Dolunay’da kaybetme korkularını ve bu korkuyla yaptıkları seçimlerin kendilerine ne kazandırıp ne kaybettirdiğini gözden geçirecekler. Zira evdeki hesapların çarşıya uymadığı ortaya çıkacak. Cepten yemeye, maddi ve manevi anlamda kullandıkları kredilerin sınırlarını fazla zorlamaya kalkan Oğlak’lar ise, aldıklarının karşılığını ödemekle ilgili hesaplaşmalar yaşayabilirler. Dolayısıyla bu Dolunay; Oğlak’ın kendi kendisine ”Kaynaklarımı nasıl kullanmalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da arzularını, beklentilerini ve bunları gerçekleştirme kapasitelerini yeniden değerlendirmeleri gerekebilir.

Oğlak’ın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da yan yana yürüdükleri insanların kendilerine ne katıp ne aldığını gözden geçirecekler. Zira karşılarındakilerin beklentilerini doğru anlayıp anlamadıkları ve bunun karşılığını verip veremedikleri konusunda çok net olmadıkları ortaya çıkacak.  Dolayısıyla bu Dolunay; Oğlak’ın kendi kendisine ”İlişkilerimden ne beklemeli ve hangi beklentileri dikkate almalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da güven duymak ve güvenilir olmak konusundaki kriterleri şöööyle bir elden geçirmeleri gerekebilir 😉

KOVA ve Yükselen KOVA:

Kova Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Kova’ın başına düşenler bu Dolunay’da yan yana yürüdükleri insanların kendilerine ne katıp ne aldığını gözden geçirecekler. Zira karşılarındakilerin beklentilerini doğru anlayıp anlamadıkları ve bunun karşılığını verip veremedikleri konusunda çok net olmadıkları ortaya çıkacak.  Dolayısıyla bu Dolunay; Kova’nın kendi kendisine ”İlişkilerimden ne beklemeli ve hangi beklentileri dikkate almalıyım?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Bunun sonucunda da güven duymak ve güvenilir olmak konusundaki kriterleri şöööyle bir elden geçirmeleri gerekebilir 😉

Kova’nın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise;  bu Dolunay’da gündelik hayatlarının düzeninden, fiziksel ve zihinsel sağlıklarından dolayı endişeler duyacak, hep yapıyor olduklarını yapmaktan biraz sıkıldıklarını ya da içlerinde bulundukları düzene uyum sağlamakta zorlandıklarını fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Kova’nın kendi kendisine ”Hayatımda ters giden ne?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Kendilerini baskı altında, engellenmiş, tedirgin ya da alenen depresif hissetmelerinin nedeni, ”Hayatın Gerçeklerinden Kaçma” arzusu da, ”Kendi Gerçeklerini Kabul Etme” korkusu da olabilir! Yaşadıkları deneyimler sonucunda, hayatın mı onlardan onların mı hayattan ve kendilerinden fazla şey beklediğini bir daha sorgulamaları  gerekecektir?

BALIK ve Yükselen BALIK:

Balık Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Balık’ın başına düşenler bu Dolunay’da gündelik hayatlarının düzeninden, fiziksel ve zihinsel sağlıklarından dolayı endişeler duyacak, hep yapıyor olduklarını yapmaktan biraz sıkıldıklarını ya da içlerinde bulundukları düzene uyum sağlamakta zorlandıklarını fark edecekler. Dolayısıyla bu Dolunay; Balık’ın kendi kendisine ”Hayatımda ters giden ne?”sorusunu soracağı bir zamandır.  Kendilerini baskı altında, engellenmiş, tedirgin ya da alenen depresif hissetmelerinin nedeni, ”Hayatın Gerçeklerinden Kaçma” arzusu da, ”Kendi Gerçeklerini Kabul Etme” korkusu da olabilir! Yaşadıkları deneyimler sonucunda, hayatın mı onlardan onların mı hayattan ve kendilerinden fazla şey beklediğini bir daha sorgulamaları  gerekecektir?

Balık’nın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2’inci ve 3’üncü dekana) denk düşenler ise; bu Dolunay’da karşılarına çıkacak fırsatları tehdit gibi algılayabilir ya da kendi yeterliliklerinden kuşkuya düştükleri yerlerden sözlüye kalkabilirler! Teklif edilen işleri yapıp yapmamak, davetkar bakışları üstlerine alınıp alınmamak, kendilerini yeniliklere açık hissedip etmemek arasında gider gelirler. Elbette her çeşmenin suyundan içmek gerekmez ama bazen karardan da ziyade ”evet ve hayırlarımızın altında yatanları anlamak” önemlidir… Dolayısıyla bu Dolunay, Balık’ın ”İçindeki Çocuğun Ardına Saklaması mı, Yoksa Büyümesi mi Gerektiğine” karar vereceği zamandır. Evli Balıklar için çocuk yapıp yapmamak, zaten ebeveyn olan bazı Balıklar için de, çocukları konusunda bazı tercihler yapmak söz konusu olabilir 🙂

0 Comment

 1. özlem

  selam, Koç’un ilk paragrafıyla Balık’ın son paragrafı aynıda acaba pişti mi oldular 🙂 Benim burcum balık yükselenim koç koç’un ilk balık’ın son dereceleri aynı şeyi söylüyor .

  1. Çok Sevgili Özlem 🙂
   DOLUNAY heyecanından cümleleri okuyan ama okumamış gibi hisseden bir çok okurumun olduğunu idrak etmiş bulunuyorum.
   Sanıyorum siz bunların içinden kaderi sazan olmak olan şanslı kişisiniz :)))
   Kıyamam…
   Canımcım;
   Koç Burcunun ilk derecelerinde doğmuş olanlar ya da Yükselen noktası Koç’un başına düşenler için yazılan İLK PARAGRAF aynı zamanda
   Balık’ın ilk 10 derecesinden sonra doğanlar ya da Yükseleni bu aralığa ( 2′inci ve 3′üncü dekana) denk düşenler için de geçerli…
   Bu sistem bütün burçlarda var…
   Dilerim sazan olmaya cesaret edemeyenler de bu yorumu okur ve endişelerinden, ”aaa Juno da copy-paste yapıyor” tarzı dedikodular yapıp günaha girmekten ve daha nice günahtan kurtulurlar :)))

 2. :))) Böyle keyif almanıza çok çok sevindim

 3. scorpio

  sevgili juno;bu dolunayı sevdim ben ;sisteme güvendim,teslim oldum ve kendimi alt ettim,benim bu kendini alt etmişliğimden mütevellit karşımdaki buz dağıda eridi,nehir oldu ,teşekkürü borç bilirim,sevgilerimle…

  1. Tüm yaşayacaklarınız su gibi akıcı, bal gibi tatlı, kar gibi ak olsun o zaman 🙂

 4. derece kısımlarını anlamadım ben? …. ilk dereceleri ya da 10 dereceden sonra doğanlar ne demek?

  1. Her burç 30 derecedir
   Çok kabaca; Koç burcunun ilk 10 derecesi genelde Mart sonu doğanlardır. 2’inci 3’üncü dekanındakiler Nisan doğanlardır gibi…

 5. nazan

  Sevgili juno ben 6 mart 1982 doğumluyum ancak annem beni evde doğurduğu için doğum saatimin tam saatini bilemiyoruz. yükselen burç hesabı 2 saatlik aralıklarda değişiyor sanıyorum.ancak akşam saati olduğunu biliyoruz ve annemin tahminine göre en geç 9 suları.yükselen yorumlarına baktığımda terazi ve akrep arasında kestiremiyorum.her ikisinin de özelliklerinden taşıyorum. böyle bir durumda iki tane mi yükselenim var benim:)) bu konuda yardımcı olursan sevinirim:))

  1. ALLAH SAKLASIN! Siyam İkizi misiniz siz kuzum :))))
   Tam dakikası bulunur istenirse

 6. lady fatosh

  JUNOCUMMMMM hayırlı dolunaylar
  cokkk tesekkur edıorummmm bu burclara gore etkılere bayılıyorum cok aydınlatıcı ışığın bol olsun tatlımmmm muckssssssss :):):)

 7. Almina

  Bu aralar gerçekten zor zamanlar yaşıyorum. Yalnızlık, kaybetme korkusu, güvensizlik.. ‘Ne yapmalıyım?’ sorusuna bile cevap bulamıyorum. Üzüntüsünü içinde saklayan ve gülmeye devam eden ama gece yastığını gözyaşlarıyla ıslatan bir yay burcu için çok zor. En kısa zamanda güzel yazılarınızı bekliyorum ve sizi çok öpüyorum..

  1. Ben de sizi öpüyorum ve kolaylıklar diliyorum…

 8. rabia

  Junooooo nasılsın ? Dolunay seni de vurmadı ya 🙂 Bi sessizlik çöreklendi sanki hayatımıza dimi. Fena da olmadı aslında.
  Hep burç hep burç, juno nasıl iyi mi soran yok tabii 🙂 Afiyetesindir umarım 🙂

  1. Çok teşekkür ederim beni düşünüp hatırımı sorduğun için Rabia’cım
   Hayat herkese bir yerinden DOKANIR :)))
   Nasıl aldığına bağlı olarak ya kızar, korkar, endişelenir ya da sırf sen ”İNSAN OL” diye böylesi uğraşıldığı için, ne kadar sevildiğini anlar ve şükredersin…
   Tüm zorlar zorluklar geçer… Geriye İNSAN kalır 😉

 9. saduman

  Yeni bir yazı ümidiyle bakarken yukarıdaki yorumunu okudum.Yeni bir yazı gibi.Yeni ev ödevleri içinde….Sağlıkla kal….

özlem için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: