Satürn Oğlak Burcu'nda – TÜM KİTAPTAN GİRİLECEK BİR OLGUNLUK SINAVI …

saturnoglak

Satürn Oğlak Burcu'nda – TÜM KİTAPTAN GİRİLECEK BİR OLGUNLUK SINAVI …

Zodyak’ın Başöğretmeni, Karmanın Lordu, Haritaların Kara Prensi, ”Başımıza Gelmiş ve Gelecek Herşeyden Sorumlu Tutmaya ve Kendi Seçimlerimizin Kabahatini de Üstüne Atmaya Bayıldığımız” Yıldızlar Alemi’nin Anti-Kahramanı SATÜRN, 20 Aralık 2017 itibariyle, Öz Hakiki Burcu OĞLAK’a giriyor.
Satürn’ün Oğlak’taki yolculuğu boyunca yapacağı önemli açılar;

 • 17 Nisan – 6 Eylül 2018 arasında Retro sürecine giriyor ama Oğlak’ı terk etmiyor.
 • 1 Nisan 2018’de Mars ile kavuşuyor.
 • 22 Aralık 2017, 14 Mart 2018 ve 3 Eylül 2018’de Akrep’teki Jüpiter ile 45 derecelik açı yapıyor.
 • Ağustos 2018’in sonunda Uranüs ile tam açılı olmayan bir üçgen görünüme giriyor.
 • 2019’da Şubat başı, Haziran ortası ve Kasım başında, Neptün ile sekstil açı yapıyor.
 • 2019 Nisan sonu, Temmuz başı ve Ekim başında, Kuzey Ay Düğümüne karşıt açı yapıyor.
 • 12 Ocak 2020’de PLUTO ile kavuşuyor.
 • Mart 2021’de Kova Burcuna giriyor, ancak Retro hareket nedeniyle Temmuz 2020’den itibaren yılın sonuna kadar yine Oğlak’ta seyretmeye devam ediyor.

Satürn’ün Oğlak’ta geçireceği 3 yıllık süreçten neler bekleyebiliriz;
Zodyak’taki döngüsünü 28-29 yıllık süreçler içinde tamamlayan Satürn yakın dönemlerde Oğlak’a girdiğinde, Dünya politik sisteminde köklü değişimler yaşandı;

 • 1929’daki büyük ekonomik kriz, totaliter rejimlerin yükselişine vesile oldu. 2’inci Dünya Savaşı’na giden olaylar silsilesi tetiklendi.
 • 1959’da Küba Devrimi gerçekleşti. 60’ların özgürlükçü hareketleri tetiklendi.
 • 1989’da Berlin Duvarı ve Doğu Bloku yıkıldı. Yeni bir dünya düzeni kuruldu.

Bu göstergelere bakınca, Satürn’ün Oğlak’ta belirli bir politik yönü – sağ / sol – desteklemediğini, daha ziyade krize girmiş olan sistemin yıkımına ve aksi eğilimlerle dengelenmesine yol açtığını görüyoruz.
38 yılda bir gerçekleşen Satürn – Pluto kavuşumu da önemli dönüşümlere vesile olmuş;

 • 1914’de meydana geldiğinde 1’inci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu tarihten silinmiş ve ardından Bolşevik Devrimi gerçekleşmiş. Yani Dünya Düzeni toptan değişmiş, güç odakları yeniden yapılanmış. Aslında bakıldığında Batı Dünyası ortak düşman olarak gördüğü Osmanlı’yı yıkarak, Orta Doğu’daki engelleri yıkmaya çalışmış. Fakat Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, ardından Orta Doğu’da meydana gelen milliyetçilik akımları ile, eskiden sömürge olan Orta Doğu ülkelerinin kendi toprak bütünlüklerini savunmaya başlamaları, yeni bir dengeye yol açmış.
 • 1947’deki kavuşumun ardından Amerika büyük bir ekonomik sıkıntıya yol açan Kore Savaşı’ndan çekilmiş. Fakat bu çekilme daha sonra Vietnam ve Afganistan ile devam edecek bir Asya – Uzak Doğu savaşları dizisini tetiklemiş. Bu savaşlarda ORTAK DÜŞMAN Komünizm! Bunun ardından Doğu Blokunun yıkılmasına giden bir sürecin de tetiklendiğini görüyoruz.
 • En son kavuşum 1982’de yaşanmış ve görünürdeki en belirgin etkisi İslami Terör’ün yükselişi… ANCAK bunun arka planında Batı’nın Orta Doğu’ya giriş gayretinin olduğunu fark etmek lazım. İslami hareketlerin Batı tarafından alttan alta desteklendiği bir şehir efsanesi olmaktan çıkalı çok oldu! Daha demokratik eğilimler gösteren Avrupa Toplumları’nın Orta Doğu savaşlarını desteklemesi için en gerekli olan şeyin ORTAK BİR DÜŞMAN olduğunu hatırlamakta fayda var.

Kısacası, 2020’de meydana gelecek SATÜRN – PLUTO kavuşumunu da, ”Uygarlığa karşı gelişen BÜYÜK bir TEHDİT’in tanımlanması ile birlikte Ortak İnsani Çıkarlar algısının yeniden oluşması ve Güçler Dengesi’nin bu algı çerçevesinde yeniden yapılanması” olarak algılamakta fayda var!
Asıl Milat, 2026’da yaşanacak Neptün Koç geçişi… Zira aynı dönemde, Pluto Kova’ya, Satürn Koç’a, Uranüs de İkizler’e geçmiş olacak. İnsanlık bugün konuştuğu sorunlara, bambaşka bir perspektiften bakıp, daha kökten çözümler bulacak.
YENİ ARAYIŞ döneminin başlaması için geçilecek yolları ise, SATÜRN’ün OĞLAK’tan geçip Pluto ile de kavuşacağı bu 2 yıllık sürecin tetikleyeceğini söyleyebiliriz.
2020 yılı bitene kadar insanlık aşağıdaki konular üzerinde çalışacaktır;

 • Sınırsızlığın, ölçüsüzlüğün, kuralsızlığın uzun vadede güvensizliğe, hak ihlallerine, maliyete, kayba, gerilime yol açtığının idrak edilmesi.
  • Tehdit hissinden dolayı oluşan aşırı sınırlar ve sertleşme eğiliminin bir süre iyice yükselmesi.
  • Radikal, uzlaşmaz politikacıların oyunu bir süre için belirlemeleri.
  • Sınır savaşlarının daha da kızışması, hem mültecilere karşı, hem de ekonomik yayılmacılığa karşı tepkilerin artması.
  • Politik kamplaşmaların iyice belirgin hale gelmesi.
  • Ardından bu AŞIRI KORUMACI politikaların yarattığı istenmeyen sonuçları dengelemek için ve bazı hukuki, ekonomik ya da doğal hak ihlallerinin tekrar yaşanmaması için, yeni KURALLAR, KANUNLAR, PRENSİPLER saptanması.
 • Sosyal ve ekonomik iktidar odaklarının dönüşümü, dağılması ve yeniden yapılanması,
 • Güçlü, haklı, etkin ve muktedir görünen bazı kişi ve ülkelerin durumunu değiştiren ya da gerçekte nasıl bir durumda olduklarını ortaya koyan gelişmelerin yaşanması,
 • Ortak kaynaklar, ya da ortak çıkarların korunması ve daha verimli yönetilmesi açısından dünyanın geleceğini şekillendirecek ”Yeni Bir Yüksek İrade Sisteminin” oluşması,
 • İnsanların KAÇINILMAZ olanı gösteren gelişmeler karşısında yeni sosyal, ekonomik stratejilere, Doğal Kaynakların Yönetimi konusunda YENİ KURALLARA boyun eğmeleri,
 • İnsanlığı ÖNEMLİ ve ACİL meselelerinin yeniden tanımlanması ve dünya genelinde bu farkındalık doğrultusunda politikalar benimsenmesi,
 • İnsan gruplarının ve ülkelerin belli ortak çıkarlar ve kaygılar ya da hedefler doğrultusunda ortak hareket zeminleri oluşturmaları,
 • BOLLUK bilincinin AŞIRI TÜKETİM ile eş anlamlı olmadığının kavranması :)))
 • Bolluğu korumak ve sürdürmek için, sürdürülebilir hayat sistemleri oluşturmak gerektiğinin fark edilmesi.

BU KADAR DÜNYA MESELESİ YETER 🙂
Gelelim Satürn Oğlak geçişinden bizim nasıl etkilenip, nasıl FAYDALANABİLECEĞİMİZE;
Satürn SİSTEM KURAR, düzenler, fazlalıkları törpüler, gevşeklikleri toplar, eksiklikleri gözümüze sokar ve bizi bunları tamamlamaya mecbur eder, artık işimize yaramayan, uygun olmayan insanları, konumları ve tutumları hayatımızdan çıkartır, ve en önemlisi bize herşeye rağmen GAYRET ve SEBAT GÖSTERMEYİ öğretir. Bunu en iyi yapan OĞLAK olduğuna göre, Satürn Oğlak’ta olduğu müddetçe, bizim de;

 • Yaşadığımız toplum içinde kendimize nasıl bir KONUM biçtiğimizi ve bunu nasıl GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ, bizi ayakta tutan sisteme, NASIL KATKIDA BULUNDUĞUMUZU gözden geçirmek,
 • Kendimize bir gelişme hedefi belirlerken kullandığımız kriterleri ve bu hedefe ulaşmak için kullandığımız yöntemleri sorgulamak,
 • Hayatımıza SAHİP ÇIKMAK’tan ve SORUMLULUK ALMAK’tan ne anladığımızı gözden geçirmek,
 • Kariyerimize, bir eş veya bir ebeveyn olmaya, ya da ebeveynlerimizin bize ihtiyaç duyduğu durumlara ilişkin tutumumuzu gözden geçirmek,
 • Sorumluluk kabul ettiğimiz işlere, insanlara, konumlara bakış açımızı ve bunları ele alma şeklimizi düzenlemek,
 • Hayatımızın DÖNÜŞTÜĞÜ HALİ elden geçirmek ve tıkanma, verimsizlik, yetersizlik, boşluk olan yerlere ilişkin yeni bir tavır geliştirmek,
 • İhmalkar, özensiz, gevşek, hadsiz, dengesiz ya da AZİMSİZ davrandığımız alanları fark edip, bu konularda kendimize çeki düzen vermek.
 • İlerlememiz, yol almamız, elimizde olanları verimli ve anlamlı bir biçimde kullanmamız için gerekli olan nitelikleri edinmek,
 • Üstümüze vazife gördüğümüz ama aslında yolumuzu desteklemeyen bazı sorumlukları, tanımları, konumları, insanları, geride bırakmak ya da bu alanlarda BİZE ENGEL OLUŞTURMAYAN, tutarlı ve kararlı bir tavır benimsemek,
 • Alıp alıp, bir türlü HAYATA GEÇİREMEDİĞİMİZ derslere, bu kez ikmale kalmamak üzere çalışmak 🙂
 • Gayret, sebat, kararlılık, yetinmek, kendine yetmek, gibi nitelikleri hayatımıza geçirmek,
 • OTORİTE ile olan sorunlarımızı, ya da DOĞRUDAN veya DOLAYLI OTORİTE KURMA şeklimizi elden geçirmek,
 • Fazla müdahale etmek veya durmak, durdurmak, engellemek suretiyle, doğal akışı AŞIRI KONTROL ETME güdümüzü dengelemek,
 • Bize yönelik beklentileri karşılamak konusunda nasıl davrandığımızı gözden geçirmek, konumumuzu ve ne yapmamız gerektiğini belirleyen kişilerle ilişkilerimizi dengelemek ve kendimizden ne beklediğimizi, dıştan gelen beklentilerin ne kadarının bize uygun olduğunu belirlemek,
 • Bizim kontrolümüzde olan insanlara karşı aşırı beklentili olmak, başka insanlara görev ve tanım biçmek ve onları yönlendirmek konularındaki ABARTILARIMIZI törpülemek,
 • Kendimize ve başkalarına sınır koymayı, gerektiğinde HAYIR demeyi, ve abartılı eğilimlerimiz konusunda ÖZ DENETİM sahibi olmayı öğrenmek,
 • KAÇINILMAZ olanla başetmeyi, zor durumlarda AYAKTA KALMAYI öğrenmek,
 • OLGUN ve GÜVENİLİR bir insan olmak.

Bu derslerin bazılarını geçmişte öğrenmiş ve hayata geçirmiş olabiliriz. O zaman bu süreç bizim için daha rahat geçer ve çevre koşullarına adapte olmakta zorluk çekmeyiz.
İnsanı hayvandan ayıran en önemli niteliklerden biri AYAKTA DURMASIDIR! Ayakta durmamızı BELKEMİĞİMİZİN YAPISINA borçluyuz.
Zihinsel ve duygusal anlamda AYAKTA durmak, yani BELKEMİKLİ DAVRANMAK da, İNSAN OLMANIN MANEVİ BOYUTU açısından gelişmişliğimiz ile ilgilidir.
Hayatı bizi bu konuda eğiten bir OKUL gibi düşünebiliriz. Elbette ilerledikçe derslerin derinliği ve karmaşıklığı artacak, aldığımız tüm bilgileri bir arada değerlendirmek ve sağlam bir HAYAT VİZYONU geliştirmek zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
Güzel olan şudur;
İNSANIN KAVRAYIŞI GELİŞTİKÇE, HAYATI KARMAŞIKLAŞIR AMA BAKIŞI ve DURUŞU BASİTLEŞİR!
En zor zamanlarda, çoğunlukla ZOR GİBİ GÖRÜNEN AMA TEMİZ BİR  SONUCA GÖTÜREN ve KANDIRMACALARA, OYUNLARA, KAÇAMAKLARA sapmayan yolu tercih etmek, bizi kurtarır 🙂
Satürn Oğlak’ta ilerlerken, SADELİK, SAMİMİ ÇABA, DÜRÜSTLÜK, ÖZ DİSİPLİN, DİRAYET gibi nitelikleri sergileyen kişilerin, yolu daha kolay bulmalarını sağlayacak, diğerlerine de ”kolay gibi görünen diğer yöntemlerin” aslında ne kadar maliyetli, güvensiz ve sonuçsuz olduğunu gösterecektir.
MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET HER ZAMANKİ GİBİ DAMARLARIMIZDAKİ KANDA – yani genetik hafızamızda var olan deneyimlerde – ve ÖZÜMÜZDEKİ DEĞERDE – yani Evreni Yaratan Saf Sevgi’den gelen kodlarda – MEVCUTTUR!
BURÇ ve Yükselen BURÇ’a göre analiz için Satürn Oğlak Burcu’nda (2018-2021) Burçları Nasıl Etkiler?
Şimdilik MÜZİK 🙂 Chopin Nocturne No:20 C-Sharp Minor

0 Comment

 1. Alex

  işte bu be işte bu. eline sağlık sevgili juno.
  özellikle burçlara göre yorumları dört gözle bekliyorum.
  bir yay olarak güle güle satürn diyorum.
  yüreğine sağlık sevgili juno. ailemizden birisin:)

 2. Şeyma

  Merhaba juno,
  Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır elbette ama senin tarzında başka bir astrolog yok. Gezegenlerin hangi burçlarda olduğu ve bu gezegenlerin yaptığı açıları ve bu açılarını tarihlerini veriyorsun ya hakkatten bu seni özel kılıyor. Biz de okudukça bir nebze de olsa astroloji öğreniyoruz bu sayede. Eline emeğine yüreğine sağlık. Hep bizimle kal seni çok seviyoruz…

 3. Mukitika

  Vaaaauuw junocim..dagildim resmen..bu yazini yazarak calismam lazim..sevgiler muki’den :)))

 4. Özgür

  Sevgili Juno
  Bir oğlak olarak olarak yazacaklarını dört gözle bekliyorum. Rica etsem aşırı tüketim ile bolluk arasındaki bilinci biraz açmamda bana yardım edebilir misin?

  1. JUNO

   BOLLUK, sadece aşırı tüketebildiğimiz zaman yaşadığımız bir duygu olursa, bu bizi zarara sokar. Bazen haddi sınırı bilerek tüketmek, bolluğun sürmesini sağlar.

 5. Çok oğlak tanıdım beş para etmez insanlardı. Çıkarcı, sinsi, agresif ve pasaklıdırlar. Ancak metin, içerik ve anlatım bakımından mükemmel; naçizane yazayım dedim.
  Virüs bulunmuyor. http://www.avast.com
  10 Aralık 2017 16:47 tarihinde JUNO ”Kendi Halinde Bir Yıldız Gözlemcisi”

  1. JUNO

   Sevgili Okur 🙂 Ben Oğlak’ım da! Ve hiç söylediğiniz gibi biri değilim. Ama karşılaştığınız erkekler o dediğiniz gibiyse, sınır koymak ve uzak durmak çok önemli. Satürn’ün Oğlak’a girmesi, kişisel burç karakterleri ile ilgili değil. Hepimizi süreç olarak etkileyecek. Bunun burçlara göre etkilerini de hazırlıyorum. Umarım faydalı olur. Sevgiler…

  2. Mia

   Burada bir koç burcu kompleksi seziyorum.

   1. JUNO

    Koç Burcu kompleksi nedir 🙂

 6. Hülya

  Juno, natal haritamızda sert açıların bizdeki izdüşümünü,iç alemimizi törpülediysek,o konuda olgunlaşabildiysek eğer ,transit satürn bu sert açılara temas ettiğinde nelerle karşılaşabiliriz?Yine aynı ağır sorular mı?Mükafat mı?

  1. JUNO

   Olgunlaştığımız konulardan sınandığımız zaman zaten kolay geçeriz. Hatta bazen ”Ulam yine mi burdan vurcak bu beni!” dediğimiz yere hiiiç dokanmaz :))) Ama natal gezegenlerimiz sert açı alınc illa ki, eksik kalmış bir yerden ummadığımız bir çalışma konusu açılır. Geçen sene Satürn – Satürn karesi gibi aşırı sinameki bir açıyı o kadar aklıma gelmeyecek yerden yaşadım ki, ben bile şaşırdım! Fakat sonunda çıktığım yer çok güzel oldu. Sevgiler

 7. hasan hüseyin

  Hocam merhaba.ben oğlak burcuyum.yükselenim yay.bu transitten payıma ne zorluklar düşer?lütfen cevaplayın.

  1. JUNO

   Burçlara göre yazdım 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: