Jüpiter İkizler’e Geçiyor – Risk Yönetimine Dİkkat!

Jüpiter İkizler'e Geçiyor - Risk Yönetimine Dİkkat!
Resim:

Jüpiter İkizler’e Geçiyor – Risk Yönetimine Dİkkat!

Jüpiter Modern astrolojide Yay Burcu’nun, klasik astrolojide ise Yay ile birlikte Balık burcunun  yöneticisidir. Hayatın karşımıza çıkarttığı şans ve öğretileri nasıl değerlendirdiğimizi belirler. Salt akılla varılamayacak hedeflere, ilham ve inançla yönelmeyi temsil eder. Kendi aklından öte bir akıl, yaşadığın yerden öte bir ufuk, hayal erdirebildiğinin üzerinde bir gerçek ve daima bütün bunlara ulaşmak, bunlarla bütünleşmek için bir umut olduğuna hükmeder. Jüpiter yaşam şevkinin, zevkten öteye geçip amaçlarla bütünleşmiş ve sonuç odaklı aksiyonlara dönmüş olan olan halidir!

İkizler burcu ise Yay’ın karşıtı ve bütünleyicisidir! Bazen sadece hayal etmekle dahi yetinebilecek olan Yay’dan daha enerjik hatta hiperaktiftir. Ancak daha dar alanda gerçekleştirilen bir hareketlilik ve daha kısa erimli hedefleri temsil eder. Elinde olan veriyle alınan ve hızlı sonuç getiren kararlarla davranır. Yay gibi büyük insanlığın hayrına değil, kişisel arzularının tatminine odaklıdır. Daha doğrusu ”o anda” odaklıdır. Bir sonraki anın yüklendiği enerjiler değiştiğinde, İkizlerin de hedef değiştirme olasılığı yüksektir.

Bir gezegen’in yöneticisi olduğu burcun karşısında yer alan burçta rahat etmeyeceği, performansının düşeceği varsayılır..

Jüpiter, önümüzdeki 1 yıl boyunca misafir olacağı canıtez ve meraklı İkizlerde daha bir hareketli ve estim akıllı davranmaya yatkın olacaktır. Birçoğumuzun yeni kavramları okumak, öğrenmek, üzerlerinde konuşmak yönündeki eğiliminin artacağı bir zamana girdiğimizi rahatlıkla söyleyebiirim. Ama bir konuda fikir sahibi olmakla, öğrenmek ve uygulamak birbirinden çok farklı şeylerdir!

Sosyal, ticari ve iletişimsel hareketliliğin artacağı bir yıla giriyoruz. Olasılıklara salt kişisel hedefler doğrultusunda yaklaşmak, fırsatçı bir tutumdur. Ancak kısa dönemli büyük fırsatların, uzun vadede zarara yol açma riski hesaplanmadan davranılmamalıdır. Örneğin; gecelik faizlerin çok yükseldiği bir dönemde, finans kaynaklarının üretim sektöründen geri çekilip, spekülatif yatırımlara yönlendirilmesiyle büyük kazançlar elde edilebilir. Ancak, bu tip bir ekonomi orta vadede her kesimden insanı risk altına sokmaktadır. Bunun örnekleri ülkemizde ve dünyada pek çok kez yaşanmıştır. Üretim merkezlerinin ucuz işçiliğin varolduğu uzak doğu ülkelerine kaydırılması, birçok ülkede orta sınıfın gelirleini tehlikeye sokmuş, ayrıca karşılığında bu ucuz işçiliği sağlayan pazarlardan başka ülkelere akan malların piyasaları istila etmesiyle doğan fiyat rekabeti, birçok ülkede ekonominin dengesini bozmuştur. Bugün yaşanılan dünya krizinin temelinde, böyle kısa vadeli girişimlerin yarattığı riskler yatmaktadır. Görünenin ardında, görülemeyen bileşenler olabileceği unutulmamalı,  anın kalitesindeki değişimlerin, hedef ve tutumlara nasıl yansıması gerektiği konusunda hassasiyet gösterilmelidir.  Bu yıl boyunca, bizde atılım yapma arzusu doğuran küçük kazanımların uzun vadede doğurabileceği riskin iyi hesaplanması ve fırsatçı değil, genelin hayrına hizmet eden projelere yönelinmesi gerekir.

Özellikle Neptün’ün de retro devresine girdiği ve Kasım ortasına kadar böyle kalacağı düşünülürse, yanılsama hatta bilinçli olarak yaratılan ”yanlıtıcı imajlara kapılma” faktörünün önümüzdeki birkaç ay içinde alınan kararlarda oynayabileceği rolün asla akıldan çıkartılmamasında fayda vardır!

İnsanların son yıllarda iyice gelişen medya ortamlarında, derli toplu bir analize tabi tutamadıkları yoğun veri bombardımanları altında kaldıkları ve bunun onları manipülasyona açık hale getirdiği bilinen bir gerçektir. Jüpiter’in abartmaya yatkın nitelikleri ile birleştirildiğinde İkizler’deki yerleşim, medyanın, politikacıların, din adamlarının ve akademisyenlerin söylemlerine dikkatle yaklaşılması gerektiği hakkında bir uyarıdır. Aksi takdirde, oluşturabileceği sonuçları uzun vadeli olarak değerlendiremediğimiz maceralara sürüklenmek, işten değlidir. Uranüs ve Merkür’ün kısa aralıklarla retro sürecine girecekleri Temmuz ayı, özellikle yanıltıcı göstergelere dayalı olarak alınabilicek ani kararlar ve atılabilecek riski adımlara açık bir devre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelelim Jüpiter’in İkizler’deki yerleşiminin kişisel yaşamlarımıza nasıl yansıyabileceğine…

Bu dönem içinde Jüpiter’in haritamızda yerleştiği evin konusuyla ilgili olarak hevesli girişimlerde bulunmamız, fakat bunları işe yarar bir sona ulaştırmakta zorluk çekmemiz, ya da konsantrasyon sorunları yaşamamız mümkündür…  Bu durumun Burcunuza ve Yükselen Burcunuza göre etkilerine ve gerektirdiği önlemlere kısaca değinelim;

KOÇ ve Yükselen KOÇ: Koçlar doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini 2. ve 3.evlerinde yaşayacaklardır. Sahip oldukları maddi ve manevi değerlerle kurdukları bağa ve yakın çevreleri ile iletişimlerine özen göstermeleri gereken bir yıl olacaktır. Gelirlerinde ve sosyal hareketliliklerinde artışlar olması, popülerlik kazanmaları, flörtçü bir ruh haline girmeleri ve birden bire karşılarına çıkan kısa dönemli macera olasılıklarına fazla düşünmeden atılmaları mümkündür. Aşırı spekülatif davranmak, özdeğerlerinize zarar verebilecek kazançların peşinde koşmak, yeni açılımlar yeni bağlantılar peşinde gezerken, merkezinizi kaybetmek, aşk makinesi ya da alemlerin gözdesi olayım derken sosyal prestijinizi ve sevdiklerinizi yitirmek gibi riskleri dikkate alarak davranmanız önerilir.

BOĞA ve Yükselen BOĞA: Boğalar doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 1. ve 2. evlerinde yaşayacaklardır. Jüpiter Boğa’da hareket ettiği dönemde, ”önemsenmek” onlar için önemli olmuştur. Ama bunu alıştıkları yöntemlerle yapmaya çalışmışlardır.  Durağan ve tutucu karakterleriyle tanınan Boğa’ların önümüzdeki bir yıl içinde yeni açılımlara ve düşüncelere yatkın hale gelmeleri, her anlamda daha fazla risk almaya, hareket alanlarını genişletmeye, isimlerini farklı alanlarda duyurmaya, renkli, yaratıcı ve eğlenceli yanlarını vurgulamaya eğilim göstermeleri mümkündür. Biriktirmekten ziyade harcamaya, ya da geçmiş birikimlerini yeni yatırımlara yönlendirmeye yatkın olurlar. Özellikle bu birkaç ay içinde, ev almak, taşınmak, yuva kurmak, çocuk yapmak için adeta çocukça bir heves duyabilir, kendilerini telaş içinde bulabilirler. Dengeli davranmak, olası risklere ilişkin önlemleri de düşünerek adım atmak, Boğaları istenmedik sorunlardan koruyacaktır.

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER: İkizler, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 12. ve 1. evlerinde yaşayacaklardır. Bir süredir  hissetikleri melankolik ve bezgin ruh halleri, bastırılmış gerilimleri birden açığa çıkabilir. Bilnçaltlarında patlamalar yaşayabilirler. Ne zamandır su yüzüne çıkartamadıkları, yüzleşemedikleri kaygıları ile gözgöze bakmaları ve onlara ilişkin radikal çözümler üretmeleri, ardından da umulmadık bir ferahlık ve içsel rahatlık devresine girmeleri mümkündür. Hareketli bir hayal dünyaları olmasına karşın, ortaya yeni bir fikir koymaktan kaçındıkları süreçler yerine, yaratıcılıklarının tavan yaptığı bir evreye girmeleri beklenir. Bu şanslı evreden faydalanmak için, maksat hareket olsun diye enerji ve zaman kaybettirecek işlerden kendilerini korumaları, alacakları kararların, atacakları adımların geleceğe dönük sonuçlarını iyi hesaplamaları önerilir. Yeni bir iş kurmak, evlenmek, çocuk yapmak gibi arzuları yoğun olarak hissedebilirler. Ancak buna ruhen, bedenen ve madden hazır olup olmadıklarını dürüstçe değerlendirmelerinde fayda vardır. Bir de sırf önlerine koydukları bir hedefe hizmet ettiği için, uzun vadede uygun olmayacak araçlar ve insanlarla kader birliği yapmamaya özen göstermeleri gerekir!

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ: Yengeçler, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 11. ve 12. evlerinde yaşayacaklardır. Bir süredir birçok ”karar” almaları gerekmiştir. Aceleye getirilmeyi sevmeyen Yengeçlerin önlerine çıkan fırsatlara güvenlik arayışı içerisinde temkinle yaklaşmış olmaları beklenir. Ancak zamanın ve olayların kontrol edemeyecekleri bir hızla aktığı duygusuna kapılacakları bir devre başlamıştır. Artık alınması gereken daha fazla karar vardır ellerini çabuk tutmaları gereklidir. Yengeçler bu aralar öncelik belirlemek ve seçim yapmak konusunda zorlanabilirler. Her an sorun çıkartacağı belli olan muftak musluğunu değiştirmek yerine, kapının zilini değiştirip daha melodik bişey takmak gibi eğilimler göstermeleri mümkündür 🙂 Geleceklerini geçmişten gelen bileşenlerin üzerine kurmak arzusu duyabilirler. Eski yaşadıkları yerlere dönmek, eski ilişkileri tazelemek, geçmişe gömülmüş hazineleri karıştırmak, bilinçaltından üstüne çıkamamış düşünceleri farketmek ve onlardan beslenmek şu sıralar tam onlara göredir. Dil ustalıkları artacak, gönül gözleri daha bir açık olacaktır. Ancak kaygı ve beklentileri ile, içgüdü ve öngörüyü birbirine karıştırmamaları, ”hakkı yenen bilge” modunu abartmamaları ve kurban postuna bürünmüş bir fırsatçı şeklinde, insanların vicdan ve sorumluluk duygularını manipüle etmemeye dikkat etmelidirler!

ASLAN ve Yükselen ASLAN: Aslanlar, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 10. ve 11. evlerinde yaşayacaklardır. Bir süredir toplum ve iş hayatında karşılaştıkları fırsatların adedinin arttığını ve çerçevesinin genişlediğini farkedebilirler. Hayatlarındaki durağanlıktan sıkılmış olsalar da, yeni ”atılımlara” temkinli yaklaşmayı hatırlamalarını öneririm. İnsanların taleplerindeki artışın size getireceği yükümlülük ve sorumlulukları iyi gözleyin ve zaman ve kaynak yönetiminizi çok dikkatli yapın. Ön plana çıkmak, borunuzu öttürmek, kıymete binmek her zaman başınıza gelecek en iyi şey değildir. Ajandanız başedilemeyecek kadar şiştiğinde, repütasyon kaybetmeniz de söz konusu olabilir. ”Tırışkadan” şeylere bir dünya vakit ayırıp, umduğunuzu bulamamak, size belli bir fayda gözeterek yaklaşan insanların niyetlerini farketmemek ya da kulak arkası etmek, zaaflı kararlar almanıza yol açabilir. İyilik edeceğiniz kişileri ya da hizmet amaçlı katılacağınız toplumsal faaliyetleri dahi, özenle seçin ve güruhun akışına kapılmamaya özen gösterin.

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK: Başaklar, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 9. ve 10. evlerinde yaşayacaklardır. Bu devrede yeni ufuklara açılmak, seslerini sözlerini yeni insanlara duyurmak, bakış açılarını geliştirmek ve toplumsal duruşlarını pekiştirmek için çok arzulu ve atak olmaları beklenir. Hiç olmadıkları kadar gösterişe meraklı bir hale bürünebilirler… Ancak, hedef ve tavır saptarken seçici olmaları ve gelişeyim derken mevzi kaybetmemeye, daha akıllı görüneyim derken içi boş veya hamasetten ibaret laflar etmemeye özen göstermeleri iyi olur. Okuduklarını ve duyduklarını hazmetmeye, yeni görüşlerini temel etikleri ile bütünlük içinde hayata geçirmeye, duruş belirleme ya da geride kalmama kaygısı ile taşıyamayacakları sorumlulukların altına girmemeye dikkat etmeleri önerilir.

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ: Teraziler, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 8. ve 9. evlerinde yaşayacaklardır. Bu aralar Terazilerin bütün ucu açık hesaplarını ve yaşamlarında belirsizliğe neden olan alanları hızlı bir şekilde elden geçirmeleri beklenir. İç ve dış hesaplaşmalar, borçlar alacaklar, ödemeler, mahkemeler, zarara veya haksız kazanca neden olmuş alışverişlerin yansımaları önlerine dökülür. Başkalarının sırtından  ya da ”gri alanlardan” fayda sağlamak için birçok fırsatla karşılaşmak, uyanık ve menfaatçi olmaya adeta teşvik edilmek gibi sınavlarla karşılaşmaları mümkündür.  Yeni öğretiler almak, yeni ufuklara açılmak, farklı diller, dinler ve sınır ötesi ülkelerle yeni bağlantılar kurmak, olaylara ve zamanın akışına hiç bakmadıkları bir perspektiften yaklaşmak gibi eğilimler göstermeleri ve bunlardan fayda sağlamaları mümkündür. Ancak arada bir durup yaptıklarını ve yaşadıklarını sindirmeye ve iç dengelerini bulmaya ve attıkları adımların önünü arkasını toplamaya zaman ayırmaları gerekir. Aksi takdirde uçan halıyı indirecek yer bulamayabilirler!

AKREP ve Yükselen AKREP: Akrepler, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 7. ve 8. evlerinde yaşayacaklardır. Ortaklık, evlilik, aşk, bağlılık getiren ilişkiler, cinsellik, ortak kullanılan kaynaklar, başkaları üzerinden gelen fırsatlar, bir yıllık menünüzde önem kazanacaktır. Bu alanlarda önce yeni fırsatların peşine düşmek, sonra da eskiyi değiştirmek eğilimi gösterebilirsiniz. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için dikkatli olmanız gerekebilir! Önünüzde açılan ”ortak kullanım ve hızlı tüketim” fırsatları başınızı döndürse de, temkinli ve adil olmaya gayret edin! Size yapılmasını istemeyeceğiniz şeyleri, başka insanlara yapmamaya özen gösterin. Vefasız ve prensipsiz davrandığınız takdirde, orta ve uzun vadedeki kayıplarınız kazancınızı aşabilir. Borçlanmanız, komisyonla çalışmanız, başkalarının olanaklarını onlar adına işletmeniz gereken işler yapacağınız zaman, temkini elden bırakmayın ve uzun vadeli hesaplar yapmayı ihmal etmeyin.

YAY ve Yükselen YAY: Yaylar, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 6. ve 7. evlerinde yaşayacaklardır. Gündelik yaşamları, çalışma rutinleri, işbirlikleri ve evlilik benzeri kalıcı ilişkilerinde yenilikler yapmaya niyet edebilirler. İş yerlerinde yeni açılımlar yakalamak, daha geniş bir alanda çalışmak, hizmetlerini farklı müşterilere yaymak, işbirliklerini kapsamını ya da adedini arttırmak için yoğun bir gayret gösterebilirler. Ancak bu arada eski dostlarını kaybetmemeye, pozisyon kazanayım derken düşman kazanmamaya da özen göstermeleri gerekecektir. Aşk hayatlarında girişken, cömert ve coşkulu olmaları beklenir. Ancak fazla sayıda mavi boncuk dağıtmak, kendilerini bir aşk tanrısı/tanrıçası gibi pozisyonlayıp, geniş bir hayran kitlesinin alkışına oynamak, onları içi boş ilişki ağlarına sürükleyebilir. Hayranlık toplamak ya da skor yapmak için uğraşırken, kendilerini maddi ve manevi anlamda güçlendiren ve besleyen ilişkilerden mahrum kalabilirler.

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Oğlaklar, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 5. ve 6. evlerinde yaşayacaklardır. Yaratıcı ve girşimci bir devreye girmeleri beklenir. Yeni projelere başlamak için istekli olmaları, her zamankinden daha enerjik ve risk almaya açık davranmaları mümkündür. Hamile kalmak için de uygun bir dönemden geçmektedirler. Ancak tüm girişimleri onlara yeni sorumluluklar da getirecek ve günlük hayatları bir süre sonra kontrolden çıkabilecektir. İstekli ve gayretli oldukları kadar, seçici ve düzenli olmalarında da fayda vardır. Alacakları işler, uzun vadeli garantisi olmayan ama kısa dönemde hızlı bir para döngüsü sağlayan türden olabilir. Yine de, kendilerine uzun vadede faydası olacak bir strateji belirlemeleri ve günlük yaşamlarını planlarken, önceliklerini bu stratejiye göre dizmeleri yararlı olur. Aksi takdirde çok yere koşturmuş, çok zaman harcamış ama havanda su dövmüş durumuna düşebilirler.

KOVA ve Yükselen KOVA: Kovalar, doğum zamanlarına bağlı olarak bu transitin etkisini sırasıyla 4. ve 5. evlerinde yaşayacaklardır. Ev, aile ve çocuklar, Kovaların gündem maddelerini teşkil edecektir. Özel alanlarında ve özel hayatlarında yenilikler yapmak, yakınlarıyla iletişimlerini arttırmak, ev ortamlarını zevklerine göre yeniden düzenlemek gibi hevesler geliştirebilirler. Öte yandan çok sehayat etmeleri ve otel gibi yerleri ev niyetine kullanmaya başlamaları da mümkündür. Evli olmayan ve niyetli de olmayanlar ise kendilerini ateşli aşk maceralarına ya da heyecan verici proje ve girişimlere kaptırabilirler. Hayatı dolu dolu yaşama arzusuyla, enerjilerin fazla dağıtmamaları, kendileri için hayati olan konuları merkezde tutmaya devam etmeleri, kendilerini imaja kaptırıp öz-değer algılarını başkalarının ilgi ve onayına bağımlı hale getirmemeye dikkat etmeleri önerilir.

BALIK ve Yükselen BALIK: Balıklar doğum zamanlarına bağlı olarak bu transiti 3. ve 4. evlerinde yaşayacaklardır. Çevre ve ev değiştirmekle ilgili konuların gündemlerine oturacağı düşünülebilir. öncelikle iletişim konusunda çok hareketli olacakları bir süreçten geçmeleri beklenir. Yeni yapacakları girişimlerin ve kuracakları fırsata, çıkara, meraka ve heyecana dayalı ilişkilerin getiri ve götürülerini iyi hesaplamaları, özellikle Haziran ve Temmuz döneminde çok özenli ve seçici davranmaları önerilir. Spekülatif emlak girişimleri, taşınmaz mal ve mülk alım satımları konusunda ilginç fırsatlarla karşılaşabilirler. Bu konuda da, kısa ve uzun vadeli kazanç ve yükümlülüklerin iyi ölçülmesi gerekir. Ani bir kararla yaşadığınız mekanı değiştirmek hatta evlenmek isteyebilirsiniz. Bu yanlış bir tercih olmayabilir. Yeni oluşturacağınız yaşam ortamının koşulları hakkında ”gerçekçi” göstergeler bulmaya özen göstermeniz, altyapınızı iyi hazırlamanız sizi beklenmedik sorunlardan koruyacaktır.

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: