21 Ağustos 2017, ASLAN Burcu'nda Güneş Tutulması ve YENİAY; Yaşadığımız ''Varlık Tutulması'' Üzerine Tefekkür Etme Zamanı…

briton-riviere

21 Ağustos 2017, ASLAN Burcu'nda Güneş Tutulması ve YENİAY; Yaşadığımız ''Varlık Tutulması'' Üzerine Tefekkür Etme Zamanı…

21 Ağustos 2017 günü, İstanbul’a göre saat 21:30 itibariyle, YENİAY adını verdiğimiz, Güneş – AY kavuşumu tam halini alacak. Bu YENİAY’a bir de Güneş Tutulması eşlik ediyor. Haritayı yorumlarken aşağıdaki göstergeleri dikkate alıyorum;

 • Güneş ve AY, Aslan Burcu’nun 29 derecesinde ve haritanın 6’ıncı evinde kavuşuyorlar. REGULUS sabit yıldızı, bu kavuşuma eşlik ediyor. Kuzey AY Düğümü ve Mars da 5’inci  evden bu stelyuma katılıyorlar.
 • Haritanın yükselen noktası, 12 derece Koç. Koç’un yöneticisi Mars da yukarıda belirttiğim gibi YENİAY stelyumuna dahil.
 • YENİAY, retro konumdaki Uranüs’den üçgen açı alıyor.
 • Retro Satürn ve Lilith kavuşumu, Mars & Kuzey AY Düğümü kavuşumuna ve Güney AY Düğümü’ne ılımlı açılar yapıyor. Terazi’deki Jüpiter de aynı açıları dengeleyici yöne doğru yapıyor!
 • Retro Merkür ve Retro Neptün karşıtlığı, Merkür – Thuban kavuşumu gibi, menüye ek göstergeler de mevcut 🙂

MEALİ;
Öncelikle resim seçimine dair verdikleri ilhamdan dolayı Yüksek Şuur Bilimleri Derneği’ne teşekkür ederim 🙂
Hem ATEŞ unsurunun ve ÖNCÜ niteliklerin ağır bastığı, hem de Merkür, Uranüs, Satürn, Neptün, Pluto, ve Chiron’un RETRO konumda olduğu bir tutulma haritası bu…
Dolayısıyla, ilham, yaratıcılık, cesaret, varolma şevki ve onuru, mücadele azmi, liderlik gibi dinamik unsurların yanısıra, idrak, içgörü, geçmişten ders almak, acıyı ve kaygıyı deneyime dönüştürmek, sabır ve metanet, gücü bilgelikle dengelemek ve yönetmek, hesap kapatmak, kazanayım derken yeni borçlara girmemeye özen göstermek gibi öğretileri de bünyesinde barındırıyor.
Belli ki, bu tutulmanın harekete geçirdiği enerji; ”Anlamlı, doyumlu ve verimli bir hayat sürmek için, geçmişten getirdiğimiz yanılsamaları ve işlevini yitirmiş tutumları fark ve terk etmek!”
”HAY BİN KUNDUZ! Juno yaaa… Konuyu yine buraya mı getirdin?” derseniz, bilin ki konuyu buraya getiren, şu sizin ılık yaz gecelerinde seyretmeye bayıldığınız yıldızlar :)))
İnsan ”Yaratıcı Enerji”nin, bu alemde bulduğu surettir. Varlığımız, her şeyin özünde olan, her şeyi işlevli kılan Ruh’un ışığını alıp aktaran bir aracıdır. Bizler ÖZ’den gelen bu ilhamla doldukça ürer ve üretiriz!
Ancak ilhamın içimizde aktığı kanallar, çoğu kez tıkalıdır 🙂
İnsan hem genetik hafızası, hem doğduğundan itibaren içinde yetiştiği ortamların ve benimsediği koşullanmaların etkisiyle, bir çok zaaf, korku, kaygı, önyargı, yanılgı, işlevsiz tutum, beklenti, ve saplantı barındırır.
Bu etkenler nedeniyle Ruh’tan gelen yönlendirmeyi almak ve kullanmakta zorlanırız.
Dünyadaki enerjinin akış kanalları da, insanlığın tekrar eden hataları nedeniyle tıkanmakta, bu yüzden de sistem bizi arada bir ”Ne Hale Geldiğimiz” hakkında durup düşünmek ZORUNDA BIRAKMAKTADIR!
İşte bu Güneş Tutulması, bizi nicedir içinde bulunduğumuz ve artık vahim bir hale gelen ”Varlık Tutulması”nı fark etmek zorunda bırakacaktır.

 • Gücün bencilce ve zalimce kullanıldığı,
 • Adalet kavramının gücü elinde tutanlarca eğilip büküldüğü,
 • Sağlıklı olmayan yeme, yaşama, çalışma modelleri nedeniyle doğanın ve doğamızın zarar gördüğü,
 • İnsanların yetenekleri doğrultusunda değil, sistemi sürdürecek bir otomat gibi eğitildiği ve köreltildiği,
 • Evrensel manevi öğretilerin dahi gücün aracı haline getirildiği ve çarpıtılarak aktarıldığı,
 • Dünyanın barındırdığı nimetlerin haksızca sömürüldüğü ve oransızca paylaşıldığı,

bir devreden geçiyoruz.
İnsanlık bu sorunları HEP yaşar… Ama bazen tıkanma ve çıkışsızlık şimdi olduğu gibi tavan yapar.
O zaman da üzerinde düşünmekten kaçındığımız işlevsiz ve zarar verici uygulamaların sonuçları ile yüzleşir ve tutum değişikliğine gitmek ZORUNDA kalırız. Yani evren işini yapacak yolu daima bulur, tıkalı kanalları DAİMA AÇAR 🙂
Bu Güneş Tutulmasının etkisi 6 aylık bir zamana yayılacaktır. Bu devrede yukarıda bahsettiğim ”İnsanlık Tutulması”nın sebep olduğu durumlar iyice görünür hale gelebilir.
İnsanlık tarihinde bütün yenilikler zaruretlerle tetiklenmiştir!
Önümüzdeki altı aylık süreçte ( Şubat 2018’e kadar) yaşanacak siyasi, ekonomik, askeri  gelişmeler ve doğal olaylar, YÖN DEĞİŞTİRMENİN GEREKLİLİĞİ konusunda uyarıcı ve tetikleyici olacaktır.
Zaten Mayıs 2018 itibariyle Uranüs de Boğa Burcu’na geçeceği için, yeni bir sayfa doğal olarak açılacaktır. Merak edenlere Uranüs Boğa Burcunda; GENEL ve Burca Göre Etkiler…
Bireysel yaşamlarımızda ise;

 • Enerjimizi, yeteneklerimizi, yaratıcılığımızı nasıl kullandığımız,
 • GÜÇLÜ OLMAK’tan ne anladığımız ve gücü elde ettiğimizi düşündüğümüz zaman, nasıl davrandığımız,
 • Güçsüz, çaresiz, kaybetmiş hissettiğimiz, haksızlığa uğramış olduğumuz durumlarda nasıl ayakta kalmaya çalıştığımız ve bu süreçten nasıl çıktığımız,
 • Engeller ve zorluklar karşısındaki tavrımız,
 • Görevlerimizi yerine getirmek, sorumluluklarımızın hakkını vermek konusunda nasıl davrandığımız,
 • İntikam alma, ödeşme, gururumuzu kurtarma eğilimimiz ve bunun sonuçları,
 • Onurlu, adil ve şefkatli olmaktan ne anladığımız,
 • Denge ve sınır bilincimiz,
 • Hizmet anlayışımız ve bize hizmet edenlere karşı tavrımız,
 • Sevgi anlayışımız, sevgimizi aktarma şeklimiz, sevgi beklentimizi doyurma yöntemlerimiz,
 • Farklılıklarımızı ortaya koyma, yararlı ve anlamlı kılma ve başkalarının farklı yanları ile barış içinde olma şeklimiz,

gibi konularda, bu güne dek benimsediğimiz tutumların sonuçlarını görecek ve işlevsiz ya da zararlı olan tutumlarımızı değiştirmek zorunda kalacağız.
Yani EVREN BİZİ SİLKELEYECEK ve KENDİMİZE GETİRECEK :)))
BURÇ ve Yükselen BURÇ’a göre etkilere gelince;
KOÇ veya Yükselen KOÇ : Önümüzdeki altı ay, sizin için enerjinizi dengelemeyi öğrenmek konusunda çalıştığınız bir süreç olacak. Yaratıcı olmaktan ne anladığınızı ve yeteneklerinizi kullanma biçiminizi enine boyuna elden geçireceksiniz. Arzularınızı, heveslerinizi, tutkularınızı, bunları doyurma yöntemlerinizi ve tatmin olmaktan ne anladığınızı sorgulayacaksınız. Bazen istediklerinizi elde etmek için ne kadar ileri gittiğinizi ve bunun getirdiği sonuçları görecek, bazen de amaçlarınız için ne kadar çaba göstermeye hazır olduğunuzu kendinize sormak zorunda kalacaksınız. Düşünce ve inanç siteminizde katılaşmış olan alanlar, önünüzü tıkayan yargılar konusunda daha ılımlı ve esnek olmaya başlayabilirsiniz. Size karşı yapılan haksızlıklar ve önünüze çıkmış hukuki engeller konusunda da olumlu açılımlar yakalayacaksınız. Ama burada hep ALICI olmamaya, adil yargılanmak için, adil ve önyargısız olmaya özen gösterin. Aşkla yaklaştığınız her konuda, önünüze yeni fırsatlar çıkacak… Aşka bakış açınız ve sevdiklerinize karşı tutumunuz da değişecek. Çocuklarınızla ilişkinize de yeni bir boyut gelebilir. Onlara karşı mümkün olduğunca güçlü ama aynı zamanda yapıcı, esnek ve enerjik davranın.
BOĞA veya Yükselen BOĞA : Önümüzdeki altı ay boyunca, aidiyetlerinizi, güvenlik alanınızı, huzurlu bir hayat ve doyumlu bir özel yaşamdan ne anladığınızı, ailenizle ilişkilerinizi, ebeveynlerinize yaklaşımınızı ve bir eş ya da ebeveyn olarak kendi tutumunuzu, yaşadığınız yeri, maddi ve manevi olarak altına sığındığınız çatıları, gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak durumunda kalacaksınız. ”Bunların hepsi alt üstü mü olacak?” diye korkmayın :))) Daha ziyade bu alanlarda aksayan ama gözardı edilen maddi ve manevi meseleler ortaya dökülecek ve tamir edilecek ya da yeniden yapılandırılacak. Yani güvende olayım derken boşa düştüğünüz konularda, şimdi olduğundan daha güvenli ve sağlam bir zemin oluşturacaksınız 😉 Aile yapınızda farklılıklar olabilir… Oturduğunuz evde değişiklikler gerekebilir… Fiziksel ya da duygusal olarak tamirat gerektiren konularda nihai adımlar atılabilir. Ya da basitçe siz huzur ve güven anlayışınızı değiştirebilirsiniz. Bu altı ay içinde ortaya çıkacak olan konuları dikkate alın, zira 2018 Mayıs’ı itibariyle burcunuza geçecek olan Uranüs’ün getireceği yeni enerji dalgasına şimdi hazırlanacaksınız!
İKİZLER veya Yükselen İKİZLER : Önümüzdeki altı ay boyunca, dostlarınız, kardeşleriniz ve akrabalarınız ya da sürekli iletişim içinde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi elden geçireceksiniz. Sevgi ve dostluk, karşılıklı alışveriş sağlıklı kanallardan akmıyorsa, dengede ve aktarım şeklinde bir sorun var demektir. Bazı insanlarla ortak noktanız kalmadığını fark edebilirsiniz. Eğer ortak zemin kaybolduysa ve kurulamıyorsa mesafe almak iyidir. Bazı insanları sizinle yakınlık kuramayacakları kadar kızdırmış olduğunuzu görebilirsiniz. Durumu onlar açısından görmeye gayret edin. Eğer sizden kaynaklanan sorunlar varsa, tıkanan iletişim kanallarının yeniden yapılandırılması, yanlış anlamaların giderilmesi, denge ve adaletin sağlanması iyidir. Bu devrede aşırı müdahaleci veya açıkça saldırgan tutumlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Ancak sadece alışkanlık nedeniyle, artık sizi desteklemeyen ilişkileri hayatınızda tutmaya da çalışmayın. Kendinizi ifade etme şeklinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Sözlerinizi tutuyor musunuz? Dürüst müsünüz? Manipülatif ya da aşırı yaptırımcı davranıyor musunuz? Bu tutumlar size kazandırdığından çok şey kaybettiriyor olabilir! Kaçmış gibi görünen ya da ertelediğiniz bazı fırsatlara da yeni bir gözle bakıp, bunları canlandırmak için harekete geçebilirsiniz.
YENGEÇ veya Yükselen YENGEÇ : Önümüzdeki altı ay boyunca, kendinizi daha verimli ve doyumlu bir biçimde ortaya koymak üzerinde çalışacaksınız 🙂 Para kazanma veya üretken olma şekliniz, saygınlık elde etme, kendi değerinizi bilme ve bildirme yöntemleriniz, hayattan beklentileriniz ve bunları elde etmek için neler yapmaya hazır olduğunuz, gibi konularda uzun uzun düşüneceksiniz… Size kendinizi yetersiz, verimsiz, anlamsız, özgüvensiz, ya da basitçe hayatta yerini bulamamış hissettiren maddi ve manevi faktörleri önünüze koyacaksınız. Her şeyin bu hale gelmesine sebep olan tercih ve tutumlarınızı da değerlendireceksiniz. ”Ben varım, değerliyim, anlamlıyım ve YAPABİLİRiM!” deme ihtiyacınız yüksek olacak. Bu yüzden yeni bir faaliyet alanı, yeni bir iş, hayatınıza değer ve anlam katan yeni bir uğraş bulabilirsiniz. Ya da yükselmek için her zamankinden çok çaba gösterebilirsiniz. Bu çabayı verirken, ÖNCELİKLERİNİZİ iyi belirleyin! Belki de sorun nereye geldiğiniz ve ne elde ettiğiniz değil, kendi değerinizi ya da elde ettiklerinizin anlamını ölçerken kullandığınız kriterlerdir. Öncelikler ve tutumlar aynı kalırsa, sonuç da aynı yere varır 😉
ASLAN veya Yükselen ASLAN : Önümüzdeki altı ay boyunca, hayatınıza yüklediğiniz anlamı sorgulayacak ve BEN diye tariflediğiniz alanın içini nasıl doldurduğunuza bakacaksınız. Kendinize duyduğunuz saygıyı pekiştirme, verimli ve değerli bir şeylere imza atma, kendinizle gurur duyma ihtiyacınız artacak. Bu eğilimi gerçekleştirmek için de önünüzde kendinizden başka engel olmadığını fark etmeniz gerekecek! Geçmişte ürkek, çekimser, üretken ve yapıcı değil bahane bulucu davrandığınız konulara farklı bir gözle bakmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Arzulu ve şevkli hissettiğiniz konularda, abartılı bir hırsla ve aşırı cüretkar  davrandıysanız, bunun da ayağınıza dolandığını görebilirsiniz. Adil, dengeli, onurlu, dürüst ve cesur olmaktan büyük kazancınız olacak bir sürece giriyorsunuz. Öte yandan bencil, intikamcı, entrikacı, zalim veya korkak davranırsanız, herkesten çok siz zarar görebilirsiniz. Aslan yaratıcı sistemin ışığını üzerine çekmek ve aktarmak konusunda en becerikli burçlardan biridir. Evrenin sevgili çocuğudur 🙂 Ama kalbini ışığa kapatıp karanlığa teslim olursa hem zarar verir, hem de zarar görür. Ruhunuzdan akan ışığa açılın ve onu alın, büyütün, aktarın! O zaman büyük olmaya çalışmanız gerekmez, zaten vesile olduklarınızla büyürsünüz 🙂
BAŞAK veya Yükselen BAŞAK : Önümüzdeki altı ay boyunca, ”arkanızda bırakmanız gereken” bavulları toparlamakla uğraşacaksınız 🙂 Hepimizin hayatında işlevini yitirmeye başlamış olan şeyler vardır. Bu tamamlanma ve kapanış dönemi, işinizde, ilişkilerinizde, yaşama biçiminizde, ya da hayat için de kendinize biçtiğimiz herhangi bir rolle ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Önce kendinizi bir zemini kaybetme, yitirme endişesi içinde bulabilirsiniz. Ya da artık bitmesini istediğiniz bir durumun içine hapsolmuş ve çıkışı bulmakta zorlanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Fakat süreç içinde yollar kendiliğinden açılacak, suyun akacağı mecra görünür olacaktır. Bu dönemde sağlığınızla ilgili toparlamanız gereken konular da gündeme gelebilir. Sürece direnmeyin! Kendine acımak, korku, kaygı gibi duyguların sizi tüketmesine müsade etmeyin. Bu zaman dilimi en iyi ”bırakma, salıverme, teslim olma” enerjisi ile feraha çıkılacak bir süreç olacaktır. Mutlaka ”kötü” bir şeyler yaşanacakmış gibi de düşünmeyin 🙂 Sadece hayatınız alıştığınız mecradan farklı bir zeminde yeniden yapılanmak üzere değişime uğrayacaktır. Psikolojik ve manevi olarak da derin çözümlemeler yapabileceğiniz, sonunda kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir dönem sizi beklemektedir.
TERAZİ veya Yükselen TERAZİ : Önümüzdeki altı ay boyunca, kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir süreç sizi beklemektedir 🙂 Yeni çevrelere girip, yeni fırsatları kucaklamak için hareketleneceksiniz! Başlangıç sürecinde kendinizi alıştığınız bir güvenlik ortamından mahrum kalmış, kontrolü kaybetmiş, ya da güçlü ve yetkin olduğu alanları yitirmiş gibi hissedebilirsiniz. Ayakta kalmak ve adapte olmak için uzun zamandır kullanmadığınız fiziksel, zihinsel ve duygusal niteliklerinizi ortaya koymanız, hatta belki farkında olmadığınız ya da emin olmadığınız becerilerinizi kullanmanız gerekebilir. Entellektüel kapasitenizi de bolca kullanacak, hatta geliştireceksiniz. Bir süre sonra bu durum sizde bir tazelenme hissine ve yeniden başlama coşkusuna neden olacaktır. İsteyerek ya da zaruri biçimde sosyal iletişiminizin de artacağı ortamlarda bulunacaksınız. Kişisel beğenileriniz ya da tercihleriniz doğrultusunda olmasa da çok fazla insanla temas içinde olacağınız, onlardan etkileneceğiniz ve onları etkileyeceğiniz faaliyetler yapacaksınız. Şu meşhur seçiciliğiniz ve kararsızlığınıza inat, evren sizin namınıza yaptığı seçimleri size yaşatabilir :))) Sonuç itibariyle, hareketsizliğinizden kurtulacağınız, üretken olacağınız, aidiyet ve köklenme anlayışınızı gözden geçireceğiniz, önümüzdeki yıllarda da ”iyi ki bunları yaşadım!” diyeceğiniz bir dönem önünüzde uzanmaktadır.
AKREP veya Yükselen AKREP : Önümüzdeki altı ay boyunca, hayatınıza hakim olmaktan ne anladığınız üzerinde düşünecek ve kariyeriniz, yetkinlik alanlarınız, sorumluluklarınız, sizin kontrolünüz altında olan maddi manevi bütün alanlar konusunda, yeni bir tutum geliştireceksiniz. Kariyerinizde bir aşama katetmeniz, daha fazla sorumluluk almanız, yeni bir alana geçmeniz, ya da yapmaya alıştığınız işi veya faaliyet türünü terk etmeniz söz konusu olabilir. Sosyal konumunuzda ve tanımlarınızda da bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Birinin eşi ya da ebeveyni olmak gibi bir ”etiket” kazanabilir ya da böyle bir etiketten vazgeçebilirsiniz.  Ama en önemlisi, kendinizi ve sorumlu olduğunuz şeyleri kontrol etme şeklinizi dönüştürmeniz gerektiğini fark edeceksiniz.  Eğer bu güne dek fazlasıyla boşladığınız konular varsa, bunlara dair yeni bir gayret içine girmeniz gerekebilir. Aşırı kontrolcü ya da işlevsiz bir biçimde yaptırımcı olduğunuz konularda da, bu tutumun artık yararsız hatta zararlı olmaya başladığını görebilirsiniz. Bu süreçte iktidar ve güç aracı olarak gördüğünüz şeylere bakışınız ve bunlara ilişkin tutumunuz mutlaka değişimden geçecektir. Belki kendinizi önemsemenize neden olan tanımların içinin boşaldığını görebilir, saygınlığınızı farklı bir şekilde sağlamaya yönelebilirsiniz. Belki de yeterince önem vermediğiniz alanlarda daha etkin olmak için kolları sıvarsınız 🙂 Ama sonuçta insanın hayata değil kendisine hakim olması gerektiğini fark edeceksiniz.
YAY veya Yükselen YAY : Önümüzdeki altı ay boyunca, yeni planlar yapacak ve bunları hayata geçirmekle uğraşacaksınız 🙂 Ay evet en bayıldığınız şey! Satürn burcunuzdan geçerken, sizi hayat biçiminizi ve tercihlerinizi elden geçirmek zorunda bıraktı. Hele şimdi retro sürecine de girmiş olduğu için, kendinizi artık heyecan ve anlam arayışınıza cevap vermeyen bir şeylere saplanıp kalmış hissedebilir, iyice bitse de gitsek moduna girmiş olabilirsiniz.  Merak etmeyin, önümüzdeki aylar size yeni başlangıçlar, yeni ufuklar, yeni bakış açıları için fırsat verecek. Eğitim hayatına devam eden Yaylar, için çok ilham verici açılımlar yakalanabilecek bir  süreç. Yayıncılık, akademisyenlik, medya gibi konularda aktif olanlarınız da, yeni atılımlar yapabilirsiniz. Farklı bir yere taşınmak ya da seyahat etmek isteyenleriniz ise, bu konuda imkan bulacaklar. Ama hepsinden öte değiştireceğiniz şey; hayatınıza dair bakış açınız olacak! Bir süredir sizi zorlayan ve bu aralar özellikle tıkanmışlık duygusu yaşatan durumların şekillenmesinde, sizin düşünce ve davranış biçiminizin ne kadar etkin olduğunu ve nelerin değişmesi gerektiğini idrak edeceksiniz. Bu değişimi yapabilirseniz, zaten hayat yolunuz kendiliğinden daha keyifli bir mecraya akacak…
OĞLAK veya Yükselen OĞLAK : Önümüzdeki altı ay boyunca, hayatınızı üzerine oturttuğunuz temelleri elden geçireceksiniz. Bazılarınız konfor alanınızdan çıkıp, yeni bir hayata başlama kararı alacak. Bazılarınız yatırım yapma, elindeki kaynakları dönüştürme ve çoğaltma, başkaları ile birlikte ve onların kaynaklarını da kullanarak etkinlik alanını büyütme çabası içine girecek. Bazılarınız hayatına devam etmek için, sağlık, para, yaşam biçimi gibi konulardaki tutumunu değiştirmesi gerektiğini fark edecek. Daha fazla kayba uğramamak için alışkanlıklarınızı feda edeceksiniz. Bazılarınız hayatındaki işlevi bitmiş duygusal, maddi ya da fiziksel bağlantıların çözüldüğünü görecek ve bunlara tutunmadan hayatına devam etmenin yollarını keşfedecek. Aile ilişkileriniz de bundan payını alabilir. Ama bu dönemin en temel öğretisi, bazı konularda değişimi kabul etmeden ayakta ve hayatta kalmanın mümkün olmadığını anlamak olacak 🙂 Alım satım, kiralama konuları, miras, mal ve hisse paylaşımı, emeklilik gibi konular gündeminize gelebilir. Devam etmekte olan hukuki süreçlerde karar aşamalarına gelinebilir. Sahip olduğunuz mallarla ve  arazilerle ilgili her türlü yeniden yapılanma ve tamirat işlerine kalkışabilirsiniz. Belki de yaşayacağınız dönüşüm sadece manevi düzlemde bir devrenin kapanması ve yeni bir devrenin açılması ile ilgili olacak. Kendinizi tanımlamak için kullandığınız zeminleri ve kalıpları elden geçirecek, sınırlarınızı esnetecek, kendi içinizde bir yeniden yapılanmaya gideceksiniz 🙂
KOVA veya Yükselen KOVA : Önümüzdeki altı ay boyunca, ana konunuz bağ kurma şekliniz olacak 🙂 Uzun süreli ilişkilere başlayabilir, evlenebilir, ya da devam eden ilişkilerinizde dönüştürücü olacak adımlar atabilirsiniz. Buna işlevini kaybetmiş ilişkilerin bitmesi de dahildir… İş ortaklıkları kurabilir, var olan ortaklıklarınızı bitirebilir, ya da anlaşma uzlaşma şeklinizi elden geçirebilir, bağlarınızı  sağlıklı hale getirecek yeni kurallar koyabilirsiniz. Eğer sürekli kontrat bazlı işler yapıyorsanız, bu dönem çok aktif geçecektir. Hizmet sunma şeklinizi dönüştürmeniz ve tercih edilmek için atağa kalkmanız gerekebilir. Avukatlık, danışmanlık, doktorluk, temsilcilik gibi işlerle uğraşan Kovalar için özellikle yeniliklere gebe olacak ve yaratıcı enerjilerini yoğun olarak kullanmalarını gerektirecek bir dönemdir. Başlatmak istediğiniz hukuki süreçler varsa, tam zamanıdır ama bencillikten, haksız kazanç çabasından, hınç alma arzusundan uzak ve adil olmaya önem verin! Bazı Kovalar, taşınmak, yaşadığı evi hatta şehri değiştirmek de isteyebilirler. Bunun için acele etmeyin ama planlarınızı yapın. Zaten Uranüs Boğa burcuna geçtiğinde, alıştığınız ortamlar ve mekanlarda – şu anda hesabınızda olmasa da – bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir.
BALIK veya Yükselen BALIK : Önümüzdeki altı ay boyunca, ana konunuz yaşama ve çalışma şeklinize çeki düzen vermek olacak! Hepimizin alışkanlıkları, konfor alanları, keyifli ya da bir şekilde rahat gelen rutinleri vardır… İşte benimsemiş olduğunuz bu rutinleri elden geçirmek durumunda kalacaksınız. Bu elden geçirme ihtiyacının nedeni görev tanımlarınızda meydana gelecek bir değişiklik, hayat içinde üstlenmeniz gereken sorumlulukların değişmesi, işyerinizin düzeninde, organizasyon şeklinde, görev yerinizde yaşanacak değişimler olabilir. Bazı öncelikleriniz ön plana çıktığı için, bazı alışkanlıklar ya da sorumluluklardan vazgeçebilir, ya da mecbur kaldığınız için bazı ek yükler üstlenebilirsiniz. Sağlığınıza bağlı mecburiyetler de, sizi alışkanlıklarınızı ve hayat ritminizi değiştirmeye sevk edebilir. Çalışma hayatına atılmak, işten ayrılmak, çalışma şeklini değiştirmek, emeklilik, askerlik, evlilik, boşanma, ebeveyn olmak, torun sahibi olmak gibi insanın düzenini değiştirmesine neden olan süreçlerden geçebilirsiniz. Ama bütün bunların size yansıdığı alan, kendinize biçtiğiniz rolleri yeniden tanımlamak ve tutumlarınızı alışkanlıklarınıza değil yeni hayat biçiminize göre dönüştürmek mecburiyeti olacaktır.

0 Comment

 1. Zamanineli

  Tuylerim dikenlenerek okudum.. harika.. bu kadar mi guzel ifade edilir.. ellerinize saglik

 2. S

  Doğumları tetikleyebilir mi bu güneş tutulması ve yeni ay sevgili Juno? 39. Haftada olanlar var da aramızda 🙂

  1. JUNO

   Eğer sizin haritanızda doğumu tetikleyecek bir noktaya temas ediyorsa evet 🙂
   Hayırlısı olsun…
   Ama hamile olan kadın tutulma olunca doğurur diye bir şey yok!

   1. S

    Tesekkurler, gorecegiz bugun hayirlisiyla 🙂

 3. Beril

  Çok güzel yorumlamışsınız, gerçekten insanlık adına da tutulma yaşıyoruz, umudumu yitirmemeye çalışıyorum, ama genel ölçüde de herkesin mutsuz ve gelecekten umutsuz olduğunu görüyorum malesef, bu durumlar da bulaşıcı… Teşekkür ederim yorumlarınız için, kullandığınız resimleri de çok beğeniyorum, sağolun.

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: