JUPITER’in YENGEÇ BURCU’ndaki Seyri ve BURÇ’lara Göre Etkileri

Mother Teresa
Resim:

JUPITER’in YENGEÇ BURCU’ndaki Seyri ve BURÇ’lara Göre Etkileri

Göklerin en şansı yıldızı kabul edilen JUPİTER – Yaratan’ın Bereketli El’i – 26 Haziran 2013 – 16 Temmuz 2014 tarihleri arasında, YENGEÇ Burcu’nda olacak. Fazla verimli olamadığı, hatta birçok yanılsama ve abartıya yol açtığı İkizler Burcu’ndaki seyrinden sonra, YÜCELDİĞİ bir yerleşim olarak bilinen YENGEÇ’teki macerasının tüm insanlığa huzur, şifa ve bereket getirmesini dileyerek, analizimize başlayalım 🙂

YENGEÇ anne enerjisi ile eş tutulan, yani besleyici, koruyucu, sevdiklerini kanatları altına alan bir burç olarak bilinir. BEREKETLİ EL, böyle bir burca girdiği zaman ortaya çıkacak olan enerjiler ŞEFKAT, ŞİFA, BAĞIŞLAYICILIK ve BÜTÜNLEYİCİLİK’tir…

2013 Temmuz

JÜPİTER Yengeç’e adım atarken ilk koluna taktığı ahbap vesveseli ve hırçın olmaya yatkın Lilith olacak! ”Bu ne yaman çelişki” diyenlere şunu hatırlatmak isterim ŞİFA, İDRAK ile başlar… İDRAK ise YÜZLEŞME ile… Lilith ile pek samimi olacağı ve bir Merkür Retrosu ile eş zamanlı geçecek ilk 1 aylık sürede – daha doğrusu bir sonraki DOLUNAY’a kadar – JÜPİTER hepimizi ”açgözlülük, vesvese, karamsarlık, hırçınlık, güvensizlik” kavramları ile yüzyüze getirecek. Bu istenmeyen duygu ve davranış kalıplarının – kah başkalarındaki oluşumları ve  bunun bize yansımaları, kah başkalarında görünce kınasak dahi içimizdeki varlıkları – ile baş etmek durumunda kalacağız!

Lilith, sert bir enerjidir. Ham iken hadsiz ve edepsiz, olgunken manipulatif, olgunluktan bilgeliğe geçerken ise somut çözümlere odaklı ve kararlı bir hale gelir. Jüpiter’in çoğaltıcı etkisi ile ortalığı kasıp kavurayım derken, apansız yakalanacağı Satürn – Neptün – Jüpiter üçgeni yüzünden kendi başlattığı oyuna farkına varmadan kendisi teslim olacaktır. Fettan ve hırslı bir Roma Prensesi’nin, tövbekar olmak ve sevecenliği bulmak için geçeceği yol, gül bahçesi olmasa gerek 😉

Satürn – Neptün – Jüpiter arasında oluşacak bu SU ÜÇGENİ’nin şefkatli, onarıcı, sağaltıcı ve yola getiren enerjisi ile, içimizdeki Lilith’i eğiteceğiz. Üstelik etrafımızdaki Lilith-vari tavırlar ile de onların yöntemleri ile  mücadele etmek yerine, kendi düsturumuza sadık kalmayı, olumlu, ılımlı, dürüst ve yapıcı tavrımızdan ödün vermeyerek, ŞİFA BULAN ve  ŞİFA’ya VESİLE OLANLAR arasına dahil olmayı seçebileceğiz…

2013 Ağustos – Ekim

Bu evrede Jüpiter Satürn’le arasındaki geniş üçgen açıyı korurken, Chiron‘la da yeni bir üçgen görünüme girecek. Bu arada Pluto ile karşıt, Uranüs ile de kare açıda duracak.  Satürn Kuzey Ay Düğümü bileşkesi, Güney Ay Düğümü, Pluto ve Jüpiter arasında yaşanacak bir MİSTİK DÖRTGEN de yine bu devreye imzasını atacaktır.

Dikkat ederseniz bu açıların  hepsi ”uzun etkili” gezegenler arasında gerçekleşmektedir. Bu Ağır-Abi’lerin böyle açılarla bir araya gelmeleri, yüzyıllarla ifade edilen aralıklarda görülen bir durum olduğu için, bu dönemin dönüştürücü gücünü küçümsememek yerinde olur… Bazı değişimler ANDA olmaz ama o süreçte atılan küçücük adımlar, uzun vadeli bir olaylar dizisini tetikleyebilir.

2013 Mayıs ayında Uranüs-Pluto karesine bağlı olarak meydana gelmiş – ister olumlu ister olumsuz ama kesinlikle beklenmedik – gelişmelerin, ikinci perdesini bu dönemde izleyebiliriz. Hem sosyal hem de kişisel alanlarda kaçınılmaz olan değişimlerin altyapısını hazırlayan adımlar bu devrede atılabilir. İki konuyu unutmamakta fayda vardır;

– Bazen hayra vesile bir olay, yaşanırken endişe de oluşturabilir!

– Bu dönemde çevremizde görmek istediğimiz değişimleri, öncelikle kendi hayatımızda gerçekleştirmek çok önemli olacaktır.

7 Kasım 2013 – 6 Mart 2014 Retro Devresi

Jüpiter her yıl – tüm planetler gibi –  bir süre geri gider. 3 Kasım’daki Güneş tutulmasının hemen ardından başlayacak ve 7 Kasım – 6 Mart devresinde gerçekleşecek bu gerileme döneminde, Jüpiter bir ara yine Lilith ile yakınlaşır… Pluto karşıtlığı ve Uranüs karesi de Jüpiter tarafından tetiklenir. Hatta Ocak sonuna doğru ÖNCÜ BURÇLARDA  Jüpiter, Pluto, Uranüs, Mars karesi dahi yaşanır. Ancak bu süreçte Jüpiter daima Chiron ile üçgen açısını muhafaza edecek yani ŞİFA VEREN olma özelliğini taşıyacaktır!

RETRO devresinde ilk dört ayda öğrenilen derslerin üzerinden geçeriz. İlk aylarda ikmale kalmış olanlar, kurtarma sınavlarını alırlar… Derslerini öğrenmiş olanlar ise diğerlerine yardım ederler. Yani etseler iyi olur 🙂

Nisan – Temmuz 2014  

Nisan sonu – Mayıs başı dönemde Jüpiter’in düz yoluna döndüğü hem Uranüs – Pluto – Mars ile kare, hem de Satürn ve Chiron ile üçgen yaptığı bir devreden geçeceğiz. Bu bir yeniden yapılanma işaretidir. Köklü değişimlerin kapısının açıldığı ve gözardı edilen, ertelenen sorunlara uzun vadeli çözümlerin arandığı bir zaman olacaktır.

Geniş planda yenilikçi sosyal, ekonomik ve politik çözümlerin, kişisel hayatlarda da zorunlu tutum değişikliklerinin ortaya çıkması beklenir.

Bu devrede, dayanışma ve uzlaşma kurallarının elden geçirilmesi şart olacaktır. Devletler, aynı toprakları paylaşan uluslar, aynı ekonomik ekolojide yaşayan ülkeler ve şirketler, aynı evi paylaşan insanlar bu eğilimden bir biçimde paylarını alırlar. Ana tema AYRIŞMA ve BİRLEŞME ‘dir.

TOPLU MEAL 🙂

YENGEÇ ana kucağı ve baba ocağıdır… Yani hiç bir evladın diğerinden daha az sevilmediği ve sığınan herkesin doyduğu ve onduğu bir yerdir. O damın altında herşey paylaşılır ve her sorun elele halledilir. Demek ki JÜPİTER’in YENGEÇ’teki yolculuğu bize ORTAK HAYRIN peşinde olmayı, tevazu, tok gözlülük ve birlik enerjisine açılmayı vaaz edecektir.

Belli ki önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık süreç bizi ”Neden bir aradayız?”, ”Kendimizi ne tür birlikteliklerin içinde var etmeliyiz?” ve ”Beraberliklerimizi verimli bir biçimde sürdürmek için nasıl davranmalıyız?” gibi sorular üzerinde çalışmaya teşvik edecek…

Bizi koruyan göklerin çatısı altında yaşayan herkesin, DÜNYAMIZ’da – bu büyük evde – daha mutlu, uyumlu ve saygılı bir biçimde yan yana yaşamak için, neleri göze almamız, nelerden fedakarlıkta bulunmamız, neleri yalnız kendimizi değil, ötekileri de dikkate alarak yapmamız gerektiği hakkında düşüneceği bir zaman dilimine giriyoruz. Uzlaşmak, ortak İYİ’ye ayak uydurmak, maddi ve manevi kaynaklarımızı verimli ve herkesin hayrına kullanmak, sorunun değil ÇÖZÜMÜN parçası olmak, bu devrede alınacak derslerdir. Ne ekonomik, ne sosyal, ne de politik açıdan SORUMSUZ ve BENCİL olmamıza izin vermeyecek bir yola doğru giriyor dünyamız. Hem kişiler hem de insan ve ulus toplulukları temelinde BASİRET, ADALET ve BARIŞCIL TAVIR’a ihtiyaç duyacağız.

Bu dersleri gönül rızası ile almazsak, aksinin getirdiği sonuçları görerek alacağız!

Hayat biçimle değil, ÖZ’ün şekillenmesi ile ilgilenir! Bu devrede gerek kişisel gerek toplumsal düzlemde ayrışmalar acı verici olsa da gerekli olabilir. Zira yan yana durmanın bedellerini ödemek istemeyenler, ayrılmanın getirecekleri ile eğitilirler. Öte yandan belirli bir çatı ya da isim altında birleşmeyi vaaz eden herkesin samimi olması da gerekmez… Yani uyumlu olmak adına düşünmemek, sadece tabi olmak da bizi geliştirmez. Dolayısıyla önemli olan ne yaptığımızdan da öte, neyi dikkate alarak ve nasıl yaptığımızdır!

Bu devrede SORUMLULUK sahibi olanlara düşen, VİCDANLARI İLE UYUMLU olmak ve BÜTÜNÜN HAYRI’nı gözetmektir.  

YENGEÇ’in eğilimi korumak ve bir arada tutmak ise, dersi de GÜVEN’meyi öğrenmektir. GÜVEN dış koşullara olmaz… Zira değişim, beklentilerimizi ve taleplerimizi daima bir yerde hayal kırıklığına uğratır. Bu yüzden asıl GÜVEN başkasına değil, ÖZ’e olur!

ÖZ, hepimizin taşıdığı NÜVE yani Yaratan’dan gelen niteliklerimizdir. JÜPİTER YENGEÇ’teyken hepimiz Yaratan’ın bütün kurgularında – bizi en fazla endişe düşürenlerde dahi – SEVGİ olduğunu ve ve bize aradığımız huzuru EV’de olma hissini ve asla yalnız olmadığımız inancını, sadece O’na güvenerek bulabileceğimizi, öğretecektir…

ÖZ’e güvenenler, Rabbe güvenenlerdir… ÖZ’ün gereğini yerine getirenler ise ŞEFKAT’i ve VİCDAN’ı elden bırakmayan ve kendilerine gelen herkese, sevgiyle muamele etmeyi görev edinenlerdir. Bu görevi kabul etmek, Rabbin şefkatli eline vesile olmamızı, etrafımızda görmeyi arzu ettiğimiz BOLLUK ve SEVGİ’yi oluşturanlar olmamızı sağlar.

BURÇ’lara Göre Etkileri hemen aşağıda okuyabilirsiniz. Arzu eden okurken MÜZİK de dinleyebilir…

Sometimes I Feel Like A Motherless Child – Charlie Haden & Hank Jones… Valla ne diyim hani resmen fevkaladenin fevkinde :))))

http://www.youtube.com/watch?v=SGPNdsVvWhM

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SGPNdsVvWhM]

BURÇLARA GÖRE ETKİLER

Koç ve Yükselen Koç: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, KOÇ’ların güven ve birliktelik temalarına odaklanmalarını beraberinde getirecek. Bu devrede birçok KOÇ’un evlenmeye, çocuk sahibi olmaya karar vermesi, bazılarının da var olan ilişkilerini sorgulamaları ve dönüştürmeye ya da ayrılmaya niyetlenmeleri mümkündür. Yıkım adına değil, daha olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmak adına davranmaları, bugüne dek ”iyi gitmeyen” ne varsa, bunun arkasında başkalarının tavırları kadar kendi tutumlarının da olduğunu görmeleri yerinde olur. Zira Kavafis’in dediği gibi ”Hangi şehre gitsek, kendimizi beraberimizde götürdüğümüz sürece orası da doğduğumuz evden farksız hale gelecektir” 🙂

Boğa ve Yükselen Boğa: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, BOĞA’ların yakın çevreleri, dostları ve akrabaları ile ilişkilerinde ayrışmalar ve birleşmeler yaşamalarına neden olabilir. Boğalar söz vermeyi önemserler ama sözle ifade edilenlere pek fazla kıymet vermezler. Onlar için kıymetli olan ortaya konan somut davranışlardır. Gelgelelim bazen alışkanlıklarını sürdürmek kaygısı somut olarak düşünülen ve söylenenlerden çok uzağa düştükleri gerçeğini unutmalarına neden olabilir. Bu devrede kendi hayatlarına da ”ne konuşuyorum, nasıl davranıyorum?” sorgusunu yaparak bakmaları mümkündür. Hayatı istedikleri yöne çekelemek yerine seyrini değerlendirmek ve alıştıklarından farklı bir akışa uyumlanmak, talep eden yerine yapan olmak, ya da sabreden yerine belirleyici adımı atan olmak gibi dönüştürücü rolleri benimsemeleri gerekecektir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, geçtiğimiz yıl içinde kendi burçlarındaki seyrinden pek hayır görmeyen İKİZLER’in, kendileriyle yaşadıkları yüzleşmeleri yeni bir boyuta taşıyacaktır. ”Ben gerçekte neye önem veriyorum?”, ”Beni değerli ve anlamlı kılan nedir?”, ”Başkalarının hayatında nasıl bir rol oynuyorum?”, gibi derin sorulara gömülebilirler. İkizler EKSİK’liğe tahammül edemez. Talepkar olmayı doğal sayar. Ama hayat daima alıcı olmak isteyenleri sonsuza dek beslemez… İkizler bu yıl, PARA KAZANMA ya da ETKİLİ OLMA ARACI olarak gördükleri işlevlere, birilerinin hayatına katkıda bulunmak, birilerinin eksiğini tamamlamak, birilerini besleyip ayakta kalmalarını destekleyen bir görev üstlenmek olarak bakmaları gerektiği konusunda eğitilecekler. Bunu zaten bilen ve yapan İkizler burcu üyelerini ise, bolluk ve verim getiren bir yıl beklemektedir 🙂

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Yengeç’leri İÇLERİNDEKİ GÜCÜ fark etmek yönünde zorlayacak! Yengeçler bana hep ”bizi çok eziyon” derler :)) Bana da hep siz eziğe yatıp, elinizi taşın altına koymuyorsunuz gibi gelir :))) Halbuki ben Yengeç’in Gücü’nü gayet iyi biliyorum. İşte bu dönem Yengeç’lere geri çekilme, içe kapanma, geçiştiverme gibi lüksler bırakmayacak ve içlerindeki KAHRAMANI bulmaları için onları TEŞVİK edecek bir devredir. Birçok değişim kapılarında olabilir. Güvendikleri dağlar biraz karlı ya da yolları biraz zorlu olduğu için, kendi yollarını tutmaları da gerekebilir. Sonuçta, dışlarında meydana gelen değişimlerin içinde anlamlı ve güvenli bir yer bulmak adına kendi içlerindeki güven ve dirayeti ayağa kaldırmaları gerekecektir. Geçenlerde bir okurum ”Her Yengeç bir gün zayıflık gibi görünen özelliklerinin içindeki gücü bulacaktır!” demişti… İşte o gün bu gündür 🙂

Aslan ve Yükselen Aslan: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Aslanların, vicdan, merhamet ve inanç gibi kavramlar ile ilişkilerini gözden geçirmelerine neden olacaktır. Aslan biraz ben-merkezci olmakla bilinir. Yani olanı biteni üzerine alınmaya, olayları kendisine olan etkileri çerçevesinde ve kendi konumunu dikkate alarak değerlendirmeye yatkındır. Hayat istediği gibi gitmediği zaman da illaki bir öfke krizi geçirir. Ama bu bir yıl içinde Aslanlar kendilerinden önce başkalarını düşünmeleri ve fedakarca davranmaları gereken bir sürece girebilirler. Özel hayatları ve aile üyelerinin ihtiyaçları ön plana çıkabilir… Bu nedenle kendi hedeflerini biraz askıya alıp üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyi ve ödül yada paye almak yerine, huzurlu ve kendileriyle barışık olmayı önemseyebilirler. Şu bizim heybetli Aslanlar’ın içinden melek çıkar mı bilmem 🙂 Ama ASLAN kalbiyle yaşar ve o altın KALP gerektiğinde pırıl pırıl ortaya çıkabilir…

Başak ve Yükselen Başak: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Başakların her zamankinden daha fazla toplum önünde olmalarına, insan ilişkileri ile yoğrulmalarına, uzlaşma, anlaşma, ya da çatışmalar da düzenleyici bir rol üstlenmelerine yol açacaktır. Başaklar değeri anlaşılmayan insan ve kurban rolünü severler. Bu onların yargılayıcı ve gizliden gizliye hükmedici olmalarını MEŞRU hale getirir! Jüpiter’in yeni konumu onları ayrıştırıcı, suçlayıcı ve ayıplayıcı değil, kucaklayıcı, birleştirici, şefkatli ve sevgiyle yönlendirici olmaya teşvik edecektir. Etkili olmak için yetkili olmak gerekmediğini, sadece gönüllü ve gayretli olmanın yeterli olduğunu fark edebilirler. Ayrıca bizi, GÜÇLÜ gösterenin katılık ve ürkütücülük değil esneklik ve yüce gönüllük olduğunu da deneyerek görmeleri ve nihayet MUTLU olmanın anlamını keşfetmeleri mümkündür…

Terazi ve Yükselen Terazi: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Teraziler’i sosyal konumları ve profesyonel hayatları konusunda düzenlemeler yapmaya yönlendirecek. Hayat içinde daha üretken bir rol üstlenecek ve her şeyden önce kendi kapasitelerinin hakkını verdiklerini görüp hoşnut olmaya odaklı bir yıl geçirecekler. Yalnız eskisinden farklı olarak bir koyup üç almaya değil, gerektiğinde üç koyup bir almaya ama önce yaptıkları işlerin anlamı ile doymaya yatkınlık gösterebilirler. ”BEN Mİ? Hadi ya…” dediğini duyar gibiyim Teraziciğimlerin :))) Ayıptır söylemesi, biraz rahatlarına ve lükslerine düşkündürler kendileri de… Ama aslında onların içinde ortaya çıkmayı bekleyen bir dava insanı yatar! Dolayısıyla uğrunda mücadele etmeye değer bir şeyler bulup bunun için fedakarlık etmekten yılmayacakları bir dönem onları beklemektedir. Bu bir meslek kadar, toplumsal bir rol, onursal bir dava ya da bir soyadı da olabilir 🙂

Akrep ve Yükselen Akrep: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Akrepler’in gönül gözünü açacak! Burçların belki de en dünyevisi, en faydacısı ve en sonuç odaklısı olan bu tutkulu Dostlarımız, çok daha hayalci, çok daha umutlu ve manevi davalar için mücadele etmeye çok daha gönüllü olacaklar… İnsanlık, kardeşlik, dostluk filan diye bir hal olan bir Akrep görmek, pek hayra alamet değildir :)))  Yani bunun altından da bir menfaat arayışı çıkabilir. Ama bu sene Akrepleri ÖTEKİ’lerin meseleleri ile çok daha gönülden ilgili bulabiliriz. Zira bir ada değil, çemberdeki bir halka olduklarını hatırlayacaklar. Bu arada eğitim almak ya da vermek, gönüllü hizmetler yapmak, uzak yollar ve yeni ufuklarla ilgili işlerin peşine düşmek gibi konularda oldukça şanslı bir yıl geçirecekler. Hem sertlikle ve olumsuzlukla karşılaştıklarında dahi iğneli kuyruklarını kontrol altında tutmak ve kontrol edemedikleri değişimlere gönüllü olarak dahil olmak, onlar için de hoş bir yenilik olabilir :)))

YAY ve Yükselen YAY: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu sırasında, YAY’lar kaybettikleri değerleri yerine koymak, sırt döndükleri geçmişi elden geçirmek, hiç birşey yokmuş gibi davranmak ve kaçmak yerine üstüne gitmek ve köklü düzenlemeler yapmak gibi işlerle uğraşacaklar. Bozulan ya da karışan aile ilişkilerini düzenlemek, alım satım, borç harç, tamirat, ameliyat, gibi ileri dönük hareket kaabiliyetlerini etkileyecek konuları ele almak, bu bir yılın ana konusu olabilir. Karman çorman bir hale gelmiş özel hayatlarındaki ve cinsel ilişkilerindeki belirsizlikleri gidermek de gündemlerindeki maddelerden biri olacaktır. Boşanabilirler… Ya da tam tersine uzun sürmüş bekarlık ve serserilik dönemine bir son verebilirler. Ama en önemlisi fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda kendilerine sunulan kaynakları daha saygılı ve özenli kullanmaları gerektiğini fark ederler!

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Oğlaklara hayat ve iş ortaklıklarını, yol arkadaşlıklarını yeniden düzenlemek fırsatını verecek. Birçok Oğlak’ın evlenmeye ya da kalıcı ilişkileri konusunda düzenlemeler yapmaya niyetlendiği bir yıl olabilir. Varolan ilişkilerde aksayan yanlar varsa, kalıcı çözümler getirmeye, sözleşmelerini elden geçirmeye, profesyonel ya da özel ilişkilerinde üzerlerine düşenleri daha bilinçli bir şekilde yerine getirmeye, her zamankinden daha uzlaşmacı ve anlayışlı davranmaya yatkın olacaklardır. Böyle olmayanlar da zaten dış etkenlerin zorlamasıyla, yani ister öpe seve ister döve döve o noktaya getirilirler…  Oğlak’ın beklentileri yüksek, talepleri agresiftir. Ama tam istediği hedefe ulaşmak için uzun soluklu yatırımlar yapar. Bu arada da hedef yenilemeyi ihmal edebilir! Oysa zaman hedeflerimizi dahi değiştirir. Ve değişimin güçlü olduğu dönemlerde esnemeyen ve eğilmeyen Oğlaklar, rüzgara saygı duymayı kırılarak öğrenirler…

Kova ve Yükselen Kova: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Kovalar’ı aklı-selime ve tevazuya bürünme ve içlerindeki münzeviyi keşfetme yönünde etkileyebilir… İddialı ve hırslı değil, ortak çözümlere odaklı ve hizmete gönüllü olmaları, sürekli ön planda olmak yerine arada bir de geri planda kalmayı kabul etmeleri, sürekli ne yapılması gerektiğini söyleyen olmak yerine güven ve saygı duymayı ve sistemin bir parçası olmayı öğrenecekleri bir sürece girmeleri mümkündür. Toplumsal alanda mutfağı toplamak, altyapıyı  hazırlamak, başkalarına omuz vermek gibi rolleri üstlenirken, özel hayatlarına da bir düzen getirmek, sağlıklarına ve yaşam ritmlerine özen göstermek arzusunu duyabilirler. Zaten hayatın onları yönlendirdiği bu çizgiye direnmeleri halinde, bünyelerinin iflas etmesi, düzenlerinin alt üst olması, korktuklarının başına gelmesi, herkesin onlara karşı olması gibi cezai müeyyidelerle karşılaşmaları da mümkündür…

Balık ve Yükselen Balık: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Balıklara kanat taktıracak 🙂 SEVGİ’nin gerçek anlamını fark ettikleri bir yıl olabilir. Gerçek mutluluğun, içlerinde kendilerini kaybettikleri sonsuz coşkuların peşinde gezmek olmadığı, sevginin de bir disiplin ve dirayet gerektirdiğini, kendini koşullara teslim ederek herşeyi sineye çekmenin AŞK olmadığını, hatta bazen AŞK’a rağmen kendimizi kontrol etmenin hayatı daha anlamlı hale getirdiğini öğrenmeleri gerekebilir. Hayat, bencilce mutluluklar yerine kendimizi adamaktan mutlu olduğumuz amaçlar, büyüttüğümüz çocuklar, ortaya koyduğumuz değerler ile dolu ve doygun bir hale gelir. Hayat enerjimiz, anlamlı amaçlar için kullanılmak üzere bize verilir. Bu dersi almayı  reddeden Balıkların önünde, hayal kırıklıkları le başlayan ama yine de önce kendilerini sonra da hayatlarını toparlamalarına imkan veren bir yıl uzanacaktır… Bu yılı iyi kullanın yüzgeçli melekler 🙂

21 Adet Yorum

 1. ayşe sumaktaş

  Sizi Tanımak yazılarınızı okuyor olmak çok şanslıyım :))) SEVGİYLE…

  1. Sizlerle bir arada olmak şansı da onuru da bana ait… Sevgilerimle 🙂

 2. Funda

  Eline sağlık, hem öz hem de yüksele burçum için yaptığın yorumlar ümitvar etti sağolasın : ) ayrıca seçtiğin gül resmine bayıldım mutlaka yapmalıyim ; )

 3. aa

  Juno, Akreplerle ne alıp veremediğiniz var diyecektim ki, çok mutlu haberler verdiniz : )

  1. :))))) Hay Allah :))) yaw ben burç ayırmam hepsine takılırım kıyasıya :))) Sevgi ve Saygılarımla

 4. kumru

  Emeginize yüreğinize sağlık bizleri aydınlattığınız için..Teşekkürler..

  1. Zevkle, sevgiyle 🙂

 5. Eda

  🙂 yine tam isabet benim için,
  “YENGEÇ’in eğilimi korumak ve bir arada tutmak ise, dersi de GÜVEN’meyi öğrenmektir. GÜVEN dış koşullara olmaz… Zira değişim, beklentilerimizi ve taleplerimizi daima bir yerde hayal kırıklığına uğratır. Bu yüzden asıl GÜVEN başkasına değil, ÖZ’e olur!”

  hepimiz için hayırlı olur inşallah diyorum, sevgiyle 🙂

  1. AMİN 🙂 Sevgilerimle

 6. ...

  Reblogged this on Bireysel Dönüşüm Sanatı.

 7. angel

  Bu süreç, hepimizin en yüksek hayrına olsun …Junom öngörü ve yüreğine sağlık.

  1. AMİN 🙂

 8. orkide çakır

  ‘yüzgeçli meleği’ çok sevdim:) teşekkürler

  1. :)) ben de çok seviyorum yüzgeçli melekleri :))

 9. mukitika

  Sevgili Juno’m bi yazıyı 2014 yazına değin dönüp dönüp okumak lazım. .
  Teşekkürler :)) 23 agustos olunca yükselen de dahil biirsuru burç okudum..

  Yalnız metinde “..çözümün degik sorunun parçası olmak..”diye bir kısım var orayı anlayamadım sevgili Juno’m

  1. :))) Mukicim çok teşekkür ederim bu sorunu fark ettiğin ve çözüm getirmeme destek verdiğin için :))) eksik olma cancağızım

   1. mukitika

    Öperim 🙂

 10. Zeynep

  Sevgili Juno,

  Çok ilgimi çeken bir konuda sizin de fikrinizi almak istedim. Kuzey ay düğümüm yengeçte 11. evde ve kısa bir süre sonra tr. jüpiterle kavuşuma geçicek. Aynı zamanda da 3. evimdeki retro jüpiter de tr kuzey ay düğümü ile kavuşuma geçmiş olucak..Sanki hayatımda önemli bir başlangıç olucak gibi hissediyorum.. Galiba sizden güzel bir cümle duymaya ihtiyacım var, işsiz ve keyifsiz olduğum bu dönemde:) Umarım Jüpiter yengeç burcu geçişi hepimizin ve ülkemizin hayrına olur..
  Sevgilerimle..

  1. Sevgili Zeynep 🙂 Muhtemelen çevre değişikliği ile gelen fırsatlar yaşarsınız… Hayatınızda yeni iletişim kanalları devreye girer ve kendinizi daha iyi ifade eder, daha olumlu cevaplar alırsınız. Yalnız, başarı daima kendiniz kadar başkalarının da iyiliğini düşünerek gelecektir… Yani perspektifinizi kendi merkezinizin ötesine genişlettiğiniz takdirde, erişebildiğiniz kaynaklar da sizin sınırlarınızın ötesine geçecektir. Sevgilerimle 🙂

 11. Zeynep

  Çok çok teşekkür ederim içimi açtınız..Sevgiler..

 12. Reblogged this on Bir Yol Haritası Olarak Astroloji and commented:

  Yengeç Jüpiter’e İlk Girdiğinde Genel Bir Yazıyla Burçlara Etkilerini de Belirtmişim… Belki Bakmakta Fayda Olabilir 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: