JUPITER’in YENGEÇ BURCU’ndaki Seyri ve BURÇ’lara Göre Etkileri

Mother Teresa
Resim:

JUPITER’in YENGEÇ BURCU’ndaki Seyri ve BURÇ’lara Göre Etkileri

Göklerin en şansı yıldızı kabul edilen JUPİTER – Yaratan’ın Bereketli El’i – 26 Haziran 2013 – 16 Temmuz 2014 tarihleri arasında, YENGEÇ Burcu’nda olacak. Fazla verimli olamadığı, hatta birçok yanılsama ve abartıya yol açtığı İkizler Burcu’ndaki seyrinden sonra, YÜCELDİĞİ bir yerleşim olarak bilinen YENGEÇ’teki macerasının tüm insanlığa huzur, şifa ve bereket getirmesini dileyerek, analizimize başlayalım 🙂

YENGEÇ anne enerjisi ile eş tutulan, yani besleyici, koruyucu, sevdiklerini kanatları altına alan bir burç olarak bilinir. BEREKETLİ EL, böyle bir burca girdiği zaman ortaya çıkacak olan enerjiler ŞEFKAT, ŞİFA, BAĞIŞLAYICILIK ve BÜTÜNLEYİCİLİK’tir…

2013 Temmuz

JÜPİTER Yengeç’e adım atarken ilk koluna taktığı ahbap vesveseli ve hırçın olmaya yatkın Lilith olacak! ”Bu ne yaman çelişki” diyenlere şunu hatırlatmak isterim ŞİFA, İDRAK ile başlar… İDRAK ise YÜZLEŞME ile… Lilith ile pek samimi olacağı ve bir Merkür Retrosu ile eş zamanlı geçecek ilk 1 aylık sürede – daha doğrusu bir sonraki DOLUNAY’a kadar – JÜPİTER hepimizi ”açgözlülük, vesvese, karamsarlık, hırçınlık, güvensizlik” kavramları ile yüzyüze getirecek. Bu istenmeyen duygu ve davranış kalıplarının – kah başkalarındaki oluşumları ve  bunun bize yansımaları, kah başkalarında görünce kınasak dahi içimizdeki varlıkları – ile baş etmek durumunda kalacağız!

Lilith, sert bir enerjidir. Ham iken hadsiz ve edepsiz, olgunken manipulatif, olgunluktan bilgeliğe geçerken ise somut çözümlere odaklı ve kararlı bir hale gelir. Jüpiter’in çoğaltıcı etkisi ile ortalığı kasıp kavurayım derken, apansız yakalanacağı Satürn – Neptün – Jüpiter üçgeni yüzünden kendi başlattığı oyuna farkına varmadan kendisi teslim olacaktır. Fettan ve hırslı bir Roma Prensesi’nin, tövbekar olmak ve sevecenliği bulmak için geçeceği yol, gül bahçesi olmasa gerek 😉

Satürn – Neptün – Jüpiter arasında oluşacak bu SU ÜÇGENİ’nin şefkatli, onarıcı, sağaltıcı ve yola getiren enerjisi ile, içimizdeki Lilith’i eğiteceğiz. Üstelik etrafımızdaki Lilith-vari tavırlar ile de onların yöntemleri ile  mücadele etmek yerine, kendi düsturumuza sadık kalmayı, olumlu, ılımlı, dürüst ve yapıcı tavrımızdan ödün vermeyerek, ŞİFA BULAN ve  ŞİFA’ya VESİLE OLANLAR arasına dahil olmayı seçebileceğiz…

2013 Ağustos – Ekim

Bu evrede Jüpiter Satürn’le arasındaki geniş üçgen açıyı korurken, Chiron‘la da yeni bir üçgen görünüme girecek. Bu arada Pluto ile karşıt, Uranüs ile de kare açıda duracak.  Satürn Kuzey Ay Düğümü bileşkesi, Güney Ay Düğümü, Pluto ve Jüpiter arasında yaşanacak bir MİSTİK DÖRTGEN de yine bu devreye imzasını atacaktır.

Dikkat ederseniz bu açıların  hepsi ”uzun etkili” gezegenler arasında gerçekleşmektedir. Bu Ağır-Abi’lerin böyle açılarla bir araya gelmeleri, yüzyıllarla ifade edilen aralıklarda görülen bir durum olduğu için, bu dönemin dönüştürücü gücünü küçümsememek yerinde olur… Bazı değişimler ANDA olmaz ama o süreçte atılan küçücük adımlar, uzun vadeli bir olaylar dizisini tetikleyebilir.

2013 Mayıs ayında Uranüs-Pluto karesine bağlı olarak meydana gelmiş – ister olumlu ister olumsuz ama kesinlikle beklenmedik – gelişmelerin, ikinci perdesini bu dönemde izleyebiliriz. Hem sosyal hem de kişisel alanlarda kaçınılmaz olan değişimlerin altyapısını hazırlayan adımlar bu devrede atılabilir. İki konuyu unutmamakta fayda vardır;

– Bazen hayra vesile bir olay, yaşanırken endişe de oluşturabilir!

– Bu dönemde çevremizde görmek istediğimiz değişimleri, öncelikle kendi hayatımızda gerçekleştirmek çok önemli olacaktır.

7 Kasım 2013 – 6 Mart 2014 Retro Devresi

Jüpiter her yıl – tüm planetler gibi –  bir süre geri gider. 3 Kasım’daki Güneş tutulmasının hemen ardından başlayacak ve 7 Kasım – 6 Mart devresinde gerçekleşecek bu gerileme döneminde, Jüpiter bir ara yine Lilith ile yakınlaşır… Pluto karşıtlığı ve Uranüs karesi de Jüpiter tarafından tetiklenir. Hatta Ocak sonuna doğru ÖNCÜ BURÇLARDA  Jüpiter, Pluto, Uranüs, Mars karesi dahi yaşanır. Ancak bu süreçte Jüpiter daima Chiron ile üçgen açısını muhafaza edecek yani ŞİFA VEREN olma özelliğini taşıyacaktır!

RETRO devresinde ilk dört ayda öğrenilen derslerin üzerinden geçeriz. İlk aylarda ikmale kalmış olanlar, kurtarma sınavlarını alırlar… Derslerini öğrenmiş olanlar ise diğerlerine yardım ederler. Yani etseler iyi olur 🙂

Nisan – Temmuz 2014  

Nisan sonu – Mayıs başı dönemde Jüpiter’in düz yoluna döndüğü hem Uranüs – Pluto – Mars ile kare, hem de Satürn ve Chiron ile üçgen yaptığı bir devreden geçeceğiz. Bu bir yeniden yapılanma işaretidir. Köklü değişimlerin kapısının açıldığı ve gözardı edilen, ertelenen sorunlara uzun vadeli çözümlerin arandığı bir zaman olacaktır.

Geniş planda yenilikçi sosyal, ekonomik ve politik çözümlerin, kişisel hayatlarda da zorunlu tutum değişikliklerinin ortaya çıkması beklenir.

Bu devrede, dayanışma ve uzlaşma kurallarının elden geçirilmesi şart olacaktır. Devletler, aynı toprakları paylaşan uluslar, aynı ekonomik ekolojide yaşayan ülkeler ve şirketler, aynı evi paylaşan insanlar bu eğilimden bir biçimde paylarını alırlar. Ana tema AYRIŞMA ve BİRLEŞME ‘dir.

TOPLU MEAL 🙂

YENGEÇ ana kucağı ve baba ocağıdır… Yani hiç bir evladın diğerinden daha az sevilmediği ve sığınan herkesin doyduğu ve onduğu bir yerdir. O damın altında herşey paylaşılır ve her sorun elele halledilir. Demek ki JÜPİTER’in YENGEÇ’teki yolculuğu bize ORTAK HAYRIN peşinde olmayı, tevazu, tok gözlülük ve birlik enerjisine açılmayı vaaz edecektir.

Belli ki önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık süreç bizi ”Neden bir aradayız?”, ”Kendimizi ne tür birlikteliklerin içinde var etmeliyiz?” ve ”Beraberliklerimizi verimli bir biçimde sürdürmek için nasıl davranmalıyız?” gibi sorular üzerinde çalışmaya teşvik edecek…

Bizi koruyan göklerin çatısı altında yaşayan herkesin, DÜNYAMIZ’da – bu büyük evde – daha mutlu, uyumlu ve saygılı bir biçimde yan yana yaşamak için, neleri göze almamız, nelerden fedakarlıkta bulunmamız, neleri yalnız kendimizi değil, ötekileri de dikkate alarak yapmamız gerektiği hakkında düşüneceği bir zaman dilimine giriyoruz. Uzlaşmak, ortak İYİ’ye ayak uydurmak, maddi ve manevi kaynaklarımızı verimli ve herkesin hayrına kullanmak, sorunun değil ÇÖZÜMÜN parçası olmak, bu devrede alınacak derslerdir. Ne ekonomik, ne sosyal, ne de politik açıdan SORUMSUZ ve BENCİL olmamıza izin vermeyecek bir yola doğru giriyor dünyamız. Hem kişiler hem de insan ve ulus toplulukları temelinde BASİRET, ADALET ve BARIŞCIL TAVIR’a ihtiyaç duyacağız.

Bu dersleri gönül rızası ile almazsak, aksinin getirdiği sonuçları görerek alacağız!

Hayat biçimle değil, ÖZ’ün şekillenmesi ile ilgilenir! Bu devrede gerek kişisel gerek toplumsal düzlemde ayrışmalar acı verici olsa da gerekli olabilir. Zira yan yana durmanın bedellerini ödemek istemeyenler, ayrılmanın getirecekleri ile eğitilirler. Öte yandan belirli bir çatı ya da isim altında birleşmeyi vaaz eden herkesin samimi olması da gerekmez… Yani uyumlu olmak adına düşünmemek, sadece tabi olmak da bizi geliştirmez. Dolayısıyla önemli olan ne yaptığımızdan da öte, neyi dikkate alarak ve nasıl yaptığımızdır!

Bu devrede SORUMLULUK sahibi olanlara düşen, VİCDANLARI İLE UYUMLU olmak ve BÜTÜNÜN HAYRI’nı gözetmektir.  

YENGEÇ’in eğilimi korumak ve bir arada tutmak ise, dersi de GÜVEN’meyi öğrenmektir. GÜVEN dış koşullara olmaz… Zira değişim, beklentilerimizi ve taleplerimizi daima bir yerde hayal kırıklığına uğratır. Bu yüzden asıl GÜVEN başkasına değil, ÖZ’e olur!

ÖZ, hepimizin taşıdığı NÜVE yani Yaratan’dan gelen niteliklerimizdir. JÜPİTER YENGEÇ’teyken hepimiz Yaratan’ın bütün kurgularında – bizi en fazla endişe düşürenlerde dahi – SEVGİ olduğunu ve ve bize aradığımız huzuru EV’de olma hissini ve asla yalnız olmadığımız inancını, sadece O’na güvenerek bulabileceğimizi, öğretecektir…

ÖZ’e güvenenler, Rabbe güvenenlerdir… ÖZ’ün gereğini yerine getirenler ise ŞEFKAT’i ve VİCDAN’ı elden bırakmayan ve kendilerine gelen herkese, sevgiyle muamele etmeyi görev edinenlerdir. Bu görevi kabul etmek, Rabbin şefkatli eline vesile olmamızı, etrafımızda görmeyi arzu ettiğimiz BOLLUK ve SEVGİ’yi oluşturanlar olmamızı sağlar.

BURÇ’lara Göre Etkileri hemen aşağıda okuyabilirsiniz. Arzu eden okurken MÜZİK de dinleyebilir…

Sometimes I Feel Like A Motherless Child – Charlie Haden & Hank Jones… Valla ne diyim hani resmen fevkaladenin fevkinde :))))

http://www.youtube.com/watch?v=SGPNdsVvWhM

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SGPNdsVvWhM]

BURÇLARA GÖRE ETKİLER

Koç ve Yükselen Koç: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, KOÇ’ların güven ve birliktelik temalarına odaklanmalarını beraberinde getirecek. Bu devrede birçok KOÇ’un evlenmeye, çocuk sahibi olmaya karar vermesi, bazılarının da var olan ilişkilerini sorgulamaları ve dönüştürmeye ya da ayrılmaya niyetlenmeleri mümkündür. Yıkım adına değil, daha olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmak adına davranmaları, bugüne dek ”iyi gitmeyen” ne varsa, bunun arkasında başkalarının tavırları kadar kendi tutumlarının da olduğunu görmeleri yerinde olur. Zira Kavafis’in dediği gibi ”Hangi şehre gitsek, kendimizi beraberimizde götürdüğümüz sürece orası da doğduğumuz evden farksız hale gelecektir” 🙂

Boğa ve Yükselen Boğa: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, BOĞA’ların yakın çevreleri, dostları ve akrabaları ile ilişkilerinde ayrışmalar ve birleşmeler yaşamalarına neden olabilir. Boğalar söz vermeyi önemserler ama sözle ifade edilenlere pek fazla kıymet vermezler. Onlar için kıymetli olan ortaya konan somut davranışlardır. Gelgelelim bazen alışkanlıklarını sürdürmek kaygısı somut olarak düşünülen ve söylenenlerden çok uzağa düştükleri gerçeğini unutmalarına neden olabilir. Bu devrede kendi hayatlarına da ”ne konuşuyorum, nasıl davranıyorum?” sorgusunu yaparak bakmaları mümkündür. Hayatı istedikleri yöne çekelemek yerine seyrini değerlendirmek ve alıştıklarından farklı bir akışa uyumlanmak, talep eden yerine yapan olmak, ya da sabreden yerine belirleyici adımı atan olmak gibi dönüştürücü rolleri benimsemeleri gerekecektir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, geçtiğimiz yıl içinde kendi burçlarındaki seyrinden pek hayır görmeyen İKİZLER’in, kendileriyle yaşadıkları yüzleşmeleri yeni bir boyuta taşıyacaktır. ”Ben gerçekte neye önem veriyorum?”, ”Beni değerli ve anlamlı kılan nedir?”, ”Başkalarının hayatında nasıl bir rol oynuyorum?”, gibi derin sorulara gömülebilirler. İkizler EKSİK’liğe tahammül edemez. Talepkar olmayı doğal sayar. Ama hayat daima alıcı olmak isteyenleri sonsuza dek beslemez… İkizler bu yıl, PARA KAZANMA ya da ETKİLİ OLMA ARACI olarak gördükleri işlevlere, birilerinin hayatına katkıda bulunmak, birilerinin eksiğini tamamlamak, birilerini besleyip ayakta kalmalarını destekleyen bir görev üstlenmek olarak bakmaları gerektiği konusunda eğitilecekler. Bunu zaten bilen ve yapan İkizler burcu üyelerini ise, bolluk ve verim getiren bir yıl beklemektedir 🙂

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Yengeç’leri İÇLERİNDEKİ GÜCÜ fark etmek yönünde zorlayacak! Yengeçler bana hep ”bizi çok eziyon” derler :)) Bana da hep siz eziğe yatıp, elinizi taşın altına koymuyorsunuz gibi gelir :))) Halbuki ben Yengeç’in Gücü’nü gayet iyi biliyorum. İşte bu dönem Yengeç’lere geri çekilme, içe kapanma, geçiştiverme gibi lüksler bırakmayacak ve içlerindeki KAHRAMANI bulmaları için onları TEŞVİK edecek bir devredir. Birçok değişim kapılarında olabilir. Güvendikleri dağlar biraz karlı ya da yolları biraz zorlu olduğu için, kendi yollarını tutmaları da gerekebilir. Sonuçta, dışlarında meydana gelen değişimlerin içinde anlamlı ve güvenli bir yer bulmak adına kendi içlerindeki güven ve dirayeti ayağa kaldırmaları gerekecektir. Geçenlerde bir okurum ”Her Yengeç bir gün zayıflık gibi görünen özelliklerinin içindeki gücü bulacaktır!” demişti… İşte o gün bu gündür 🙂

Aslan ve Yükselen Aslan: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Aslanların, vicdan, merhamet ve inanç gibi kavramlar ile ilişkilerini gözden geçirmelerine neden olacaktır. Aslan biraz ben-merkezci olmakla bilinir. Yani olanı biteni üzerine alınmaya, olayları kendisine olan etkileri çerçevesinde ve kendi konumunu dikkate alarak değerlendirmeye yatkındır. Hayat istediği gibi gitmediği zaman da illaki bir öfke krizi geçirir. Ama bu bir yıl içinde Aslanlar kendilerinden önce başkalarını düşünmeleri ve fedakarca davranmaları gereken bir sürece girebilirler. Özel hayatları ve aile üyelerinin ihtiyaçları ön plana çıkabilir… Bu nedenle kendi hedeflerini biraz askıya alıp üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyi ve ödül yada paye almak yerine, huzurlu ve kendileriyle barışık olmayı önemseyebilirler. Şu bizim heybetli Aslanlar’ın içinden melek çıkar mı bilmem 🙂 Ama ASLAN kalbiyle yaşar ve o altın KALP gerektiğinde pırıl pırıl ortaya çıkabilir…

Başak ve Yükselen Başak: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Başakların her zamankinden daha fazla toplum önünde olmalarına, insan ilişkileri ile yoğrulmalarına, uzlaşma, anlaşma, ya da çatışmalar da düzenleyici bir rol üstlenmelerine yol açacaktır. Başaklar değeri anlaşılmayan insan ve kurban rolünü severler. Bu onların yargılayıcı ve gizliden gizliye hükmedici olmalarını MEŞRU hale getirir! Jüpiter’in yeni konumu onları ayrıştırıcı, suçlayıcı ve ayıplayıcı değil, kucaklayıcı, birleştirici, şefkatli ve sevgiyle yönlendirici olmaya teşvik edecektir. Etkili olmak için yetkili olmak gerekmediğini, sadece gönüllü ve gayretli olmanın yeterli olduğunu fark edebilirler. Ayrıca bizi, GÜÇLÜ gösterenin katılık ve ürkütücülük değil esneklik ve yüce gönüllük olduğunu da deneyerek görmeleri ve nihayet MUTLU olmanın anlamını keşfetmeleri mümkündür…

Terazi ve Yükselen Terazi: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Teraziler’i sosyal konumları ve profesyonel hayatları konusunda düzenlemeler yapmaya yönlendirecek. Hayat içinde daha üretken bir rol üstlenecek ve her şeyden önce kendi kapasitelerinin hakkını verdiklerini görüp hoşnut olmaya odaklı bir yıl geçirecekler. Yalnız eskisinden farklı olarak bir koyup üç almaya değil, gerektiğinde üç koyup bir almaya ama önce yaptıkları işlerin anlamı ile doymaya yatkınlık gösterebilirler. ”BEN Mİ? Hadi ya…” dediğini duyar gibiyim Teraziciğimlerin :))) Ayıptır söylemesi, biraz rahatlarına ve lükslerine düşkündürler kendileri de… Ama aslında onların içinde ortaya çıkmayı bekleyen bir dava insanı yatar! Dolayısıyla uğrunda mücadele etmeye değer bir şeyler bulup bunun için fedakarlık etmekten yılmayacakları bir dönem onları beklemektedir. Bu bir meslek kadar, toplumsal bir rol, onursal bir dava ya da bir soyadı da olabilir 🙂

Akrep ve Yükselen Akrep: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Akrepler’in gönül gözünü açacak! Burçların belki de en dünyevisi, en faydacısı ve en sonuç odaklısı olan bu tutkulu Dostlarımız, çok daha hayalci, çok daha umutlu ve manevi davalar için mücadele etmeye çok daha gönüllü olacaklar… İnsanlık, kardeşlik, dostluk filan diye bir hal olan bir Akrep görmek, pek hayra alamet değildir :)))  Yani bunun altından da bir menfaat arayışı çıkabilir. Ama bu sene Akrepleri ÖTEKİ’lerin meseleleri ile çok daha gönülden ilgili bulabiliriz. Zira bir ada değil, çemberdeki bir halka olduklarını hatırlayacaklar. Bu arada eğitim almak ya da vermek, gönüllü hizmetler yapmak, uzak yollar ve yeni ufuklarla ilgili işlerin peşine düşmek gibi konularda oldukça şanslı bir yıl geçirecekler. Hem sertlikle ve olumsuzlukla karşılaştıklarında dahi iğneli kuyruklarını kontrol altında tutmak ve kontrol edemedikleri değişimlere gönüllü olarak dahil olmak, onlar için de hoş bir yenilik olabilir :)))

YAY ve Yükselen YAY: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu sırasında, YAY’lar kaybettikleri değerleri yerine koymak, sırt döndükleri geçmişi elden geçirmek, hiç birşey yokmuş gibi davranmak ve kaçmak yerine üstüne gitmek ve köklü düzenlemeler yapmak gibi işlerle uğraşacaklar. Bozulan ya da karışan aile ilişkilerini düzenlemek, alım satım, borç harç, tamirat, ameliyat, gibi ileri dönük hareket kaabiliyetlerini etkileyecek konuları ele almak, bu bir yılın ana konusu olabilir. Karman çorman bir hale gelmiş özel hayatlarındaki ve cinsel ilişkilerindeki belirsizlikleri gidermek de gündemlerindeki maddelerden biri olacaktır. Boşanabilirler… Ya da tam tersine uzun sürmüş bekarlık ve serserilik dönemine bir son verebilirler. Ama en önemlisi fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda kendilerine sunulan kaynakları daha saygılı ve özenli kullanmaları gerektiğini fark ederler!

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Oğlaklara hayat ve iş ortaklıklarını, yol arkadaşlıklarını yeniden düzenlemek fırsatını verecek. Birçok Oğlak’ın evlenmeye ya da kalıcı ilişkileri konusunda düzenlemeler yapmaya niyetlendiği bir yıl olabilir. Varolan ilişkilerde aksayan yanlar varsa, kalıcı çözümler getirmeye, sözleşmelerini elden geçirmeye, profesyonel ya da özel ilişkilerinde üzerlerine düşenleri daha bilinçli bir şekilde yerine getirmeye, her zamankinden daha uzlaşmacı ve anlayışlı davranmaya yatkın olacaklardır. Böyle olmayanlar da zaten dış etkenlerin zorlamasıyla, yani ister öpe seve ister döve döve o noktaya getirilirler…  Oğlak’ın beklentileri yüksek, talepleri agresiftir. Ama tam istediği hedefe ulaşmak için uzun soluklu yatırımlar yapar. Bu arada da hedef yenilemeyi ihmal edebilir! Oysa zaman hedeflerimizi dahi değiştirir. Ve değişimin güçlü olduğu dönemlerde esnemeyen ve eğilmeyen Oğlaklar, rüzgara saygı duymayı kırılarak öğrenirler…

Kova ve Yükselen Kova: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Kovalar’ı aklı-selime ve tevazuya bürünme ve içlerindeki münzeviyi keşfetme yönünde etkileyebilir… İddialı ve hırslı değil, ortak çözümlere odaklı ve hizmete gönüllü olmaları, sürekli ön planda olmak yerine arada bir de geri planda kalmayı kabul etmeleri, sürekli ne yapılması gerektiğini söyleyen olmak yerine güven ve saygı duymayı ve sistemin bir parçası olmayı öğrenecekleri bir sürece girmeleri mümkündür. Toplumsal alanda mutfağı toplamak, altyapıyı  hazırlamak, başkalarına omuz vermek gibi rolleri üstlenirken, özel hayatlarına da bir düzen getirmek, sağlıklarına ve yaşam ritmlerine özen göstermek arzusunu duyabilirler. Zaten hayatın onları yönlendirdiği bu çizgiye direnmeleri halinde, bünyelerinin iflas etmesi, düzenlerinin alt üst olması, korktuklarının başına gelmesi, herkesin onlara karşı olması gibi cezai müeyyidelerle karşılaşmaları da mümkündür…

Balık ve Yükselen Balık: Jüpiter’in Yengeç’teki yolculuğu, Balıklara kanat taktıracak 🙂 SEVGİ’nin gerçek anlamını fark ettikleri bir yıl olabilir. Gerçek mutluluğun, içlerinde kendilerini kaybettikleri sonsuz coşkuların peşinde gezmek olmadığı, sevginin de bir disiplin ve dirayet gerektirdiğini, kendini koşullara teslim ederek herşeyi sineye çekmenin AŞK olmadığını, hatta bazen AŞK’a rağmen kendimizi kontrol etmenin hayatı daha anlamlı hale getirdiğini öğrenmeleri gerekebilir. Hayat, bencilce mutluluklar yerine kendimizi adamaktan mutlu olduğumuz amaçlar, büyüttüğümüz çocuklar, ortaya koyduğumuz değerler ile dolu ve doygun bir hale gelir. Hayat enerjimiz, anlamlı amaçlar için kullanılmak üzere bize verilir. Bu dersi almayı  reddeden Balıkların önünde, hayal kırıklıkları le başlayan ama yine de önce kendilerini sonra da hayatlarını toparlamalarına imkan veren bir yıl uzanacaktır… Bu yılı iyi kullanın yüzgeçli melekler 🙂

21 Comments

 1. ayşe sumaktaş

  Sizi Tanımak yazılarınızı okuyor olmak çok şanslıyım :))) SEVGİYLE…

  1. Sizlerle bir arada olmak şansı da onuru da bana ait… Sevgilerimle 🙂

 2. Funda

  Eline sağlık, hem öz hem de yüksele burçum için yaptığın yorumlar ümitvar etti sağolasın : ) ayrıca seçtiğin gül resmine bayıldım mutlaka yapmalıyim ; )

 3. aa

  Juno, Akreplerle ne alıp veremediğiniz var diyecektim ki, çok mutlu haberler verdiniz : )

  1. :))))) Hay Allah :))) yaw ben burç ayırmam hepsine takılırım kıyasıya :))) Sevgi ve Saygılarımla

 4. kumru

  Emeginize yüreğinize sağlık bizleri aydınlattığınız için..Teşekkürler..

  1. Zevkle, sevgiyle 🙂

 5. Eda

  🙂 yine tam isabet benim için,
  “YENGEÇ’in eğilimi korumak ve bir arada tutmak ise, dersi de GÜVEN’meyi öğrenmektir. GÜVEN dış koşullara olmaz… Zira değişim, beklentilerimizi ve taleplerimizi daima bir yerde hayal kırıklığına uğratır. Bu yüzden asıl GÜVEN başkasına değil, ÖZ’e olur!”

  hepimiz için hayırlı olur inşallah diyorum, sevgiyle 🙂

  1. AMİN 🙂 Sevgilerimle

 6. ...

  Reblogged this on Bireysel Dönüşüm Sanatı.

 7. angel

  Bu süreç, hepimizin en yüksek hayrına olsun …Junom öngörü ve yüreğine sağlık.

  1. AMİN 🙂

 8. orkide çakır

  ‘yüzgeçli meleği’ çok sevdim:) teşekkürler

  1. :)) ben de çok seviyorum yüzgeçli melekleri :))

 9. mukitika

  Sevgili Juno’m bi yazıyı 2014 yazına değin dönüp dönüp okumak lazım. .
  Teşekkürler :)) 23 agustos olunca yükselen de dahil biirsuru burç okudum..

  Yalnız metinde “..çözümün degik sorunun parçası olmak..”diye bir kısım var orayı anlayamadım sevgili Juno’m

  1. :))) Mukicim çok teşekkür ederim bu sorunu fark ettiğin ve çözüm getirmeme destek verdiğin için :))) eksik olma cancağızım

   1. mukitika

    Öperim 🙂

 10. Zeynep

  Sevgili Juno,

  Çok ilgimi çeken bir konuda sizin de fikrinizi almak istedim. Kuzey ay düğümüm yengeçte 11. evde ve kısa bir süre sonra tr. jüpiterle kavuşuma geçicek. Aynı zamanda da 3. evimdeki retro jüpiter de tr kuzey ay düğümü ile kavuşuma geçmiş olucak..Sanki hayatımda önemli bir başlangıç olucak gibi hissediyorum.. Galiba sizden güzel bir cümle duymaya ihtiyacım var, işsiz ve keyifsiz olduğum bu dönemde:) Umarım Jüpiter yengeç burcu geçişi hepimizin ve ülkemizin hayrına olur..
  Sevgilerimle..

  1. Sevgili Zeynep 🙂 Muhtemelen çevre değişikliği ile gelen fırsatlar yaşarsınız… Hayatınızda yeni iletişim kanalları devreye girer ve kendinizi daha iyi ifade eder, daha olumlu cevaplar alırsınız. Yalnız, başarı daima kendiniz kadar başkalarının da iyiliğini düşünerek gelecektir… Yani perspektifinizi kendi merkezinizin ötesine genişlettiğiniz takdirde, erişebildiğiniz kaynaklar da sizin sınırlarınızın ötesine geçecektir. Sevgilerimle 🙂

 11. Zeynep

  Çok çok teşekkür ederim içimi açtınız..Sevgiler..

 12. Reblogged this on Bir Yol Haritası Olarak Astroloji and commented:

  Yengeç Jüpiter’e İlk Girdiğinde Genel Bir Yazıyla Burçlara Etkilerini de Belirtmişim… Belki Bakmakta Fayda Olabilir 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

Etiketler

1 ağustos 2019 yeniay 1 Ekim 2016 YENİAY 1 Ekim 2016 YENİAY'ın Etkisi 1 Eylül 2016 1 Eylül 2016 Güneş Tutulması 1 Eylül 2016 YENİAY 1 Mart 2014 Yeniay 1 Nisan 2022 Koç Burcunda YENİAY 1 Ocak 2014 Yeniay 1 şubat 2022 yeniay 2 Ağustos 2016 Yeniay 2 Ekim 2020 dolunay 2 eylül 2020 dolunay 2 Haziran 2015 Dolunay 2 mart 2018 dolunay 2 mart 2018 dolunayın etkileri 2 mart 2022 yeniay 2 Ocak 2018 DOLUNAY 2 Temmuz 2015 DOLUNAY 2 temmuz 2019 güneş tutulması 2 Temmuz 2019 yeniay 3 Aralık 2013 3 Aralık 2017 DOlunay 3 Aralık Dolunay 3 Ağustos 2020 DOlunay 3 haziran 2019 yeniay 3 Temmuz Oğlak - Yengeç Ekseninde Dolunay 3 Şubat 2015 Dolunay 4 Aralık Güneş Tutulması 4 Aralık Tutulmasının Burçlara Etkisi 4 Kasım 2017 DOLUNAY 4 Mayıs 2015 Dolunay 4 nisan 2015 Ay Tutulması 4 Nisan 2015 DOLUNAY 4 Temmuz 2016 YENAY 4 Temmuz 2016 Yeniay Burçları Nasıl Etkileyecek 4 Şubat 2015 Dolunay 4 şubat 2019 yeniay 4 şubat kova burcunda yeniay 5 Ekim 2017 DOLUNAY 5 Ekim 2018 Venüs Retrosu 5 Eylül 2013 Yeniay 5 Haziran 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 5 haziran 2020 ay tutulması 5 haziran 2020 dolunay 5 kasım 2021 yeniay 5 Mart 2019 Merkür Retrosu 5 Mart 3015 Dolunay 5 mayıs 2019 yeniay 5 Nisan 2019 Yeniay 5 Ocak 2015 Dolunay 5 temmuz 2020 tutulma 6 Aralık 2014 DOLUNAY 6 ekim 2021 yeniay 6 Eylül 2017 DOLUNAY 6 mart 2019 YENİAY 6 Mayıs 2016 YENİAY 6 ocak 2019 güneş tutulması 6 ocak 2019 yeniay 6 ocak güneş tutulması 6. Ev 7 Ağustos 2013 Yeniay 7 Ağustos 2017 AY Tutulması 7 Ağustos 2017 DOLUNAY 7 Haziran - 1 Temmuz 2014 Merkür Retrosu 7 Kasım 2018 YENİAY 7 Kasım Dolunay 7 mayıs 2020 dolunay 7 Nisan 2016 KOÇ Burcunda YENİAY'ın Burçlara Etkisi 7 Nisan 2016 Koç Burcunda YENİAY 7 Nisan 2016 YENİAY 7Aralık 2019 Yeniay 8 aralık 2022 dolunay 8 AĞustos 2021 yeniay 8 Ekim 2014 DOLUNAY 8 Ekim Güneş Tutulması 8 Haziran 2013'deki Yeniay Burçları Nasıl Etkleyecek 8 Haziran YENİAY 8 nisan 2020 dolunay 8 Temmuz 2013 Yeniay 8 Şubat 2016 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAYIN Burçlara Göre Yorumu 9 ekim 2022 dolunay 9 Eylül 2014 Dolunay 9 Eylül 2018 YENİAY 9 Haziran 2017 DOLUNAY 9 Mart 2016 Balık Burcunda Tutulma ve YENİAY 9 Mart 2016 Güneş Tutulması 9 Mart 2020 9 mart 2020 dolunay 9 Temmuz 2017 DOLUNAY 10 Ağustos Dolunay 10 Eylül 2022 dolunay 10 haziran 2021 güneş tutulması 10 Mayıs 2013 Güneş Tutulması 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013'de Yeniay Koçta 10 Ocak 2016 YENİAY 10 Ocak 2020 AY Tutulması 10 Şubat 2013 11 Aralık 2015 Yeniay 11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması 11 Ağustos 2018 Tutulmalar 11 Kasım 2015 YENİAY 11 Kasım Akrep YENİAYI'nın Burçlara Etkisi 11 Mart 2013 Yeniay 11 Mayıs 2017 DOLUNAY 11 Mayıs 2017 dolunayın etkileri 11 Mayıs 2021 YENİAY 11 Mayıs 2021 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 11 Nisan 2017 DOLUNAY 11 Ocak 2013 11 Şubat 2017 Ay Tutulmasının Etkileri 11 Şubat 2017 Kova Burcunda DOLUNAY 11 şubat 2021 dolunayı 12 Aralık 2019 İkizler DOlunayı 12 kasım 2019 dolunay 12 Mart 2017 DOLUNAY 12 Mart 2017 DOLUNAYIN Etkileri 12 nisan 2021 yeniay 12 ocak 2017 DOLUNAY 12 Ocak 2017 Yengeç Burcunda Dolunay 12 Ocak 2017 Yengeç Dolunayı 12.12.2012 12. Ev 13 Aralık 2012 13 Aralık 2012 Yeni Ay 13 Ekim 2015 YENİAY 13 Eylul Güneş Tutulması 13 Eylül 2015 Yeniay 13 Haziran 2018 YENİAY 13 mart 2021 yeniay 13 ocak 2021 yeniay 13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması 13 Temmuz 2018 Parçalı Güneş Tutulması 14 Aralık 2016 DOLUNAY 14 aralık 2020 Yay Burcunda Tutulma 14 Aralık Güneş Tutulması 14 Aralık Güneş Tutulmasının Burçlara etkisi 14 Ağustos 2015 Aslan Burcunda YENİAY 14 Ekim 2019 Koç Burcunda Dolunay 14 Eylül 2019 Balık Burcunda DOlunay 14 Eylül 2019 Dolunay 14 kasım 2012 14 Kasım 2016 DOLUNAY 14 Kasım 2016 Dolunayın Etkileri 14 Şubat 14 Şubat 2013 15 - 16 Şubat 2018 Ay Tutulması 15 Ağustos 2019 DOlunay 15 Ekim 2012 Yeni Ay 15 kasım 2020 yeniay 15 mayıs 2018 yeniay 15 Nisan 2014 Ay Tutulması 15 Ocak 2018 Güneş Tutulması 15 Şubat 2014 Dolunay 16 Ekim 2016 DOLUNAY 16 ekim 2020 terazi burcunda yeniay 16 ekim 2020 yeniay 16 Ekim KOÇ Burcunda DOLUNAY 16 Eylül 2016 Ay Tutulması 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunay 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunayın Etkileri 16 Mart 2014 DOLUNAY 16 Mart 2015 16 Nisan 2018 Yeniay 16 nisan 2018 yeniayın etkileri 16 nisan 2022 dolunay 16 Ocak 2014 DOLUNAY 16 Ocak 2018 Güneş Tutulması 16 Temmuz 2015 Yeniay 16 şubat 2022 dolunay 17 Aralık 2013 Dolunay 17 Eylül 2020 Yeniay 17 haziran 2019 dolunay 17 Kasım 2013 17 Mart 2018 Yeniay 17 Ocak 2018 YENİAY 17 Ocak Yeniayın Etkisi 17 temmuz 2019 ay tutulması 17 Temmuz 2019 Parçalı AY Tutulması 18 Agustos 2016 DOLUNAY ve Tutulma 18 Aralık 2017 YENİAY 18 Aralık Yeniay 18 Ağustos 2016 Dolunay 18 Mart Balık Burcunda Dolunay 18 Mayıs - 11 haziran Merkür Retrosu 18 Mayıs 2015 Yeniay 18 Nisan 2015 Yeniay 18 ocak 2022 dolunay 18 Şubat 2015 YENİAY 19 ağustos 2020 yeniay 19 Ekim 2017 YENİAY 19 EKimde Dolunay ve AY Tutulması 19 Eylül 2013 DOLUNAY BALIK BURCUNDA 19 Haziran YENİ AY 19 kasım ay tutulması 19 kasım dolunay 19 Mayıs 19 Mayıs 2019 DOlunay 19 Nisan 2019 MAVİ DOLUNAY 19 Şubat 2015 YENİAY 19 Şubat 2019 19 Şubat 2019 DOLUNAY 19 Şubat 2019 dolunayı burçları nasıl etkiler 20 Ekim 2021 DOLUNAY 20 Eylül 2017 YENİAY 20 Haziran 2016 DOLUNAY 20 Mart 2015 Güneş Tutulması 20 ocak 2015 YENİAY 20 Temmuz 2016 DOLUNAY 20 Temmuz 2020 YENİAY 21 Aralık 2012 21 Aralık 2014 YENİAY 21 Ağustos 2013 Dolunay 21 Eylül 2021 Dolunay 21 Haziran 2020 Güneş Tutulması 21 Mart 2019 DOlunay 21 Mayıs 2016 Dolunay 21 Ocak 21 Ocak 2019 Ay Tutulması 21 Ocak 2019 Yeniay ve Tutulma 21 şubat 2021 yeniay 22 Aralık 2014 Yeniay 22 Aralık 2018 Dolunay 22 Ağustos 2021 Dolunay 22 Kasım 2014 Yeniay 22 Mayıs 2016 Dolunay 22 Nisan 2016 Akrep Burcunda Dolunay 22 Temmuz 2013 Dolunay 22 Temmuz Kovada Burcunda Dolunay 22 Şubat 2016 DOLUNAY 22 Şubat 2016 Dolunayın Burçlara Etkileri 23 Ekim Güneş Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri 23 Haziran 2013 Dolunay 23 Haziran Dolunay 23 Mart 2016 AY TUTULMASI 23 Mart 2016 Burçlara Göre Etkiler 23 nisan yeniayın burçlARA ETKİSİ 23 Temmuz 2017 YENİAY 23 Şubat 2013 23 şubat 2020 yeniay 23-24 Ekim YENİAY 24 Ekim 2018 Dolunay 24 Eylül 2014 Yeniay 24 Haziran DOlunay 24 kasım 2019 24 Mart KOÇ Yeniayı 24 Mayıs 2017 Yeniay 24 Ocak 2016 DOLUNAY 25 Aralık 2015 DOLUNAY 25 Ağustos 2014 Yeniay 25 Eylül 3018 Dolunay 25 Mayıs 2017 Yeniay 25 Mayıs Dolunay 25 Nisan Dolunay 25 Nisan Dolunay'ının Burçlara Etkisi 25 Nsan 2013 Dolunay 25 Ocak 2020 YENİAY 25 Şubat 2013 Dolunay 26 aralik 2019 güneş tutulması 26 Aralık 2019 YENİAY 26 Ağustos 2018 DOLUNAY 26 Ağustos BALIK DOLUNAYI 26 Kasım 2015 DOLUNAY 26 Kasım 2015 DOLUNAY İkizler Burcunda Dolunay 26 Temmuz 2013 Davut'un Yıldızı 26 Şubat 2017 Güneş Tutulması 27 Ekim 2015 DOLUNAY 27 EKim Dolunayının Etkileri 27 Eylül 18 Ekim Merkür Retrosu 27 Mart Dolunay 27 nisan 2021 dolunay 27 Nisan 2021 dolunayın burçlara etkisi 27 Ocak 2013 27 Temmuz 2018 AY Tutulması 27 Temmuz AY Tutulması 28 Aralık 2012 28 Aralık 2012 Dolunay 28 ekim 2019 yeniay 28 Eylül 2015 Dolunay ve Ay Tutulması 28 Haziran 2018 DOLUNAY 28 Kasım 2012 28 Kasım Dolunay 28 Mart 2017 YENİAY 28 mart 2021 dolunay 28 Ocak 2017 Kova Burcunda YENİAY 28 Ocak 2017 YENİAY 28 ocak 2021 dolunay 28 Ocak Yeni Ay 29 Aralık 2016 YENİAY 29 Aralık 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 29 Ağustos 2015 DOLUNAY 29 Ekim 1923 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 kasım 2016 YENİAY 29 Mayıs 2018 Dolunay 30 aralık 2020 dolunay 30 Ağustos 2019 yeniay 30 EKim 2016 Akrep Burcundaki YENİAY'ın etkileri 30 Ekim 2016 YENİAY 30 Ekim 2016 YENİAY'ın etkileri 30 Eylül 2012 Dolunay 30 kasım 2020 parçalı ay tutulması 30 Kasım 2020 Tutulmasnın Burçlara Etkisi 30 Mart 2014 Yeniay 30 Nisan 2018 Dolunay 30 Ocak 2014 30 Ocak 2014 Yeniay 31 Aralık 2012 31 ekim 2020 dolunay 31 Mart 2018 dolunay 31 ocak 2018 ay tutulması 31 Temmuz 2015 DOLUNAY 135 derecelik Açı 150 derecelik açı 2012 Büyük Venüs Geçişi 2012 Felaket Senaryoları 2013 2014 Merkür Retrosu 2015 Neler Getirecek 2015 Venüs Retrosu 2015 Yılının Burçlara Göre Etkisi 2015'in Astrolojik Analizi 2016 Astrolojik Yorum 2016 Dünyaya Ne Getirecek 2016 Mars'ın Geri Hareketinin Burçlara Etkisi 2016 mars Retrosu 2016 Mars Retrosunun etkileri 2016 Yılının Astrolojik Görünümü 2016 yılının son merkür retrosu 2016'nın Son Yeniayı 2017 Astrolojik Etkiler 2017 AĞustos Ay Tutulması 2017 Ağustos Güneş Tutulması 2018 burçlara neler getirir 2018 ocak dolunay 2018 Son Dolunay 2018 Venüs Retrosu 2018 yılı Tutulmalar 2018'in ilk dolunayı 2019 güneş tutulması 2020 Ağustos Ayı Burçlara Neler Getirir 2020 merkür retrosu 2020'nin son dolunayı 2021 Astrolojik Eğilimler 2021 yılı burçlara göre yorumlar 2021'de bizi neler bekliyor 2022 mayıs tutulma 2022 Merkür Retro Abbey Lincoln A Change is Gonna Come Across the universe Aculeus acı bedeni Acı Bedenimiz Acı Evrenin Dikkatimizi Çekme Yöntemidir Addib Adele Adem adeta Adrasan Age of Aquarius Akrep akrep boğa aksında dolunay Akrep Boğa Ekseninde Dounay Akrep Burcu akrep burcunda ay tutulması Akrep Burcunda Dolunay Akrep Burcundaki Dolunay'ın Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Burçlar Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Etkileri akrep burcundaki yemiayın burçlara etkisi Akrep Burcundaki Yeniay'ın Burçlara Etkisi akrep burcunda merkür retrosu Akrep Burcunda YENİAY Akrep Burcunda YENİAY'ın etkileri Akrep Burcunun Özellikleri Akrep Dolunayı akrep dolunayı burçları nasıl etkiler Akrepteki Dolnay'ın Etkileri Akrepteki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi akıl duygu bütünlüğü Aldatmak Aldebaran Al de Miola Algenib Algol Al Green ALPECCA Alp Ersönmez Alpha Draconis Alphecca Alpheratz Altair Altı Köşeli Yıldız alıngan Ama Amlakit Yaylası Anouar Brahem Antares Apocalyptica Aralık Aralık Dolunay ARCHERNAR Arcturus Aretha Franklin Are You Lonesome Tonight? (song) Aslan Aslan'da Aslan-Kova ekseni Aslan Burcunda AY Tutulması Aslan Burcunda Dolunay Aslan Burcunda Güneş Tutulması Aslan Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Tutulma ve DOlunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Yeniayın Etkileri Aslan Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Aslan Burcunda Yeniay Aslan Burcunda YENİAY ve Güneş Tutulması Aslanda Jüpiter Venüs Kavuşumu Aslanda Venüs Retrosu Aslan Kapısı Aslan KOva Aksında Dolunay Aslan Yeniayının Burçlara Etkisi Astounding Eyes of Rita Astrol Astroloji Astroloji Analizi Kampanya astroloji eğitimi Astrolojik Danışmanlık Astrolojik Karakter Analizi Astrolojik Portre Astrolojik Uyum Analizi Astrolojik Çiftler astroloji ve tatil Astronomy Atatürk Ateş Ejderhası Ateş Üçgeni Atlas Psikozu Ay Ay-Güneş-Merkür kavuşumu Ay-Güneş Karesi Ay - Juno karesi Ay-Juno kavuşumu Ay-Jüpiter karesi Ay-Jüpiter Üçgeni Ay - Mars 60lık Açı Ay-Mars Kavuşumu Ay - Merkür & Mars Karşıtlığı Ay-Merkür 60'lık açı Ay-Neptün Karşıtlığı Ay-Pluto Karesi Ay-Pluto karşıtlığı Ay-Satürn Karesi Ay-Satürn Üçgeni Ay-Uranüs karşıtlığı Ay - Venüs kavuşumu Ay Akrepte Ay aslanda Ay Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Ay Ay Düğümleri ile çatışma halinde Ay Ay Düğümlerine kare Ay Ağır Ay Balıkta Ay Balıkta Neptünle kavuşumda Ay Balıkya Ay Başakta Ay Boğa Burcunda Ay Boğada Ay Boşlukta Ay Chiron Karesi Ay Chiron karşıtlığı Ay Chiron kavuşumu Ay Chiron Üçgeni Ay Düğümleri Ay Düğümleri Chiron Merkür arasında Uçurtma Ay Düğümleri Chiron Venüs arasında Uçurtma Ay Düğümleri Yengeç - Oğlak Aksında Ay Güney AY Düğümü Kavuşumu Ay Güney Düğümü ile kavuşum halinde AY Güneş 60'lık Açı Ay Güneş Üçgeni Ay ile Güneş 60 derece açı Ay Juno karşıtlığı Ay Junoya kare Ay Jüpiter 150 derece açı Ay Jüpiter Chiron Üçgeni Ay Jüpiter Güneş T-Kare Ay Jüpiter Karşıtlığı Ay Jüpiter Kavuşumu Ay Jüpiter Pluto Uranüs Karesi Ay Kova'da Ay Koç Stelyumuna 60 derece Ay Koçta Ay Lilith karesi Ay Lilith Kavuşumu Ay Lilith Üçgeni Ay Mars-Merkür kavuşumu ile üçgen Ay Mars Karesi Ay Mars Karşıtlığı Ay Marsla kavuşuyor Ay Mars Üçgeni Ay Merkür Jüpiter Üçgeni Ay Merkür Karesi Ay Merkür Kavuşumu Ay Merkür Uranüs üçgeni Ay Merkür Üçgeni Ay Neptün kavuşumu Ay Neptün Üçgeni Ay Onikinci Evde Ay Oğlakta Ay PLuto Karşıtlğı Ay Pluto Kavuşumu Ay Pluto Mars Bileşkesine Karşı Ay Pluto ve AY Düğümleri arasında Mistik Dörtgen Ay Pluto Üçgeni Ayrılık Ay Satürn Karşıtlığı Ay Satürn kavuşumu Ay Satürn Lilith Üçgeni Ay Satürn Venüs T-Kare Ay Sirius Kavuşumu Ay Terazide Ay Tutulması Ay Tutulmasının BUrçlara Etkisi Ay Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri Ay Tutulmasının Etkileri Ay Uranüs Arasında 45 derece açı Ay Uranüs Karesi Ay Uranüs kavuşumu Ay Uranüs Pluto Jüpiter Büyük Karesi Ay Uranüs Üçgeni Ay Uranüs Üçgenii Ay ve Mars Pluto'ya 150'lik açı yapıyor Ay Venüs karşıtlığı Ay Venüs Satürn Juno karesi Ay Yay'da Ay Yay Burcunda Ay yengeçte Ay İkizler Burcunda Ay İkizlerde Azimene Azrail Ağustos 2014 Dolunay Ağustos 2017 Merkür Retro Ağır Abiler Ağırbaşlı Bilge Aşil'in Topuğu Aşk Aşk Haritanız Aşk İstiyorum BALIK Burcunda Güneş Tutulması Balık Balık Başak Aksında Dolunay balık burcu Balık Burcunda Dolunay Balık Burcunda DOlunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Etkileri Balık Burcundaki Yeniay ve Tutulma Burçları Nasıl Etkiler Balık Burcundaki YENİAYIN Etkileri Balık Burcunda Merkür Retrosu Balık Burcunda Stellium 2013 Balık Burcunda Stelyum Balık Burcunda Yeni Ay Balık Burcunda Yeniay Balık Burcunda YENİAY'ın Etkileri Balık Burcu Özellikleri Balık Dolunayının Etkileri Balık Stelyumu Balıkta Neptün Venüs Chiron Kavuşumu Balıkta Stelyum balık yeniayı balık yeniayının burçlara etkisi Barcelona Barış Batın Başak Başak Burcu'ndaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Başak Burcunda Dolunay Başak Burcundaki DOlunayın BUrçlara Gre Etkisi Başak Burcundaki Dolunayın Etkileri Başak Burcundaki YENİAY'ın etkileri Başak Burcunda Yeniay Başak Burcunun Özellikleri Başak Stelyumu Başakta Yeniay Başetmekbeden Başı Dumanlı Dağlar beatles BEDİ Banu Damcı Bellatrix Sabit Yıldızı Bene Gessereth Benim Hala Umudum Var Betelgeuse Beth Hart Beyt EL Cevza Beşinci Dağ bilim Billie Holiday Binary prefix Blue Moon Blues Brothers Bobby McFerrin BOĞA Burcundaki Yeniayın Etkileri BOĞA YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ 2020 Boğa Boğa'da Yeni AY ve Güneş Tutulması Boğa Akrep Aksında DOlunay Boğa Burcunda Dolunay boğa burcundaki dolunayın etkileri Boğa Burcunda Yeniay Boğa Burcunun Özellikleri Boğadaki Yeniayın Burçlara Etkisi Boğa Dolunayının Burçlara Etkisi Boğa Stelyumu Boğa Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Boğaziçi University Bugün Dolunay Bugün Yeniay Bulerias Burca Göre Yeni Ay yorumu Burnt by the Sun Movie Track BURÇLAR Hakkında Kısa Kısa Burçlar Burçlara Göre AY Tutulması Burçlara göre Dolunay'ın etkileri Burçlara Göre Dolunay ve AY Tutulması Burçlara göre etkiler Burçlara Göre Kova Dolunayı Yorumları Burçlara Göre Tutulma ve Yeniay Tahminleri Burçlara Göre Yeniay Burçlara Göre Yeniay Yorumu BUrçlara ve Yükselen Burçlara göre Dolunayın etkileri Burçlar Hakkında burçlar nasıl kızar Burçlar Nasıl Tartışır burçlar ve ayrılıık Burçların Kişilik Özellikeri Burçların Kişiliği Hakkında Burçların Yorma Kapasitesi Burçların özellikleri burç yorumu bu sabah Business and Economy Bülent Ortaçgil Büyük Kare Büyük Venüs Geçişi Can Bonomo Capella Sabit Yıldızı Capulus Carl Douglas Carson McCullers Casablanca Castor castor sabit yıldızı Cenk Erdoğan CETUS ch Chet Baker Chicago children of sanchez Chiron Chiron-Satürn-Pluto üçlemesi Chiron Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Chiron Balıkta Chiron Güneş Karşıtlığı Chiron Güneş kavuşumu Chiron Juno Kavuşumu Chiron Jüpiter karesi Chiron Koç Burcunda chiron lilith kavuşumu Chiron Mars Kavuşumu Chiron Satürn Karesi Chiron Satürn Üçgeni Chiron Venüs 60 derece açı Chiron Venüs kavuşumu Chiron ve Pluto Venüs'e 150'lik açı açı Chiron ve Satürn Ay'a üçgen açı chris botti Christmas chuck mangione City of Angels Concha Buika Corona Crimes of Passion CS Lewis Cure Cygnos cüretkar Damakta Kalan Tat Datça Datça Tatil Davison Davutun Kalkanı Davutun Yıldızı DC Noktası Denebola Denge Deprem Depresyon derin sorular Derman Değişim Değişken Burçlarda Büyük Kare Dheneb Diana Krall Dinah Washington DNA Dolunay Dolunay'ın Astrolojik Etkileri Dolunay Akrepte DOLUNAY ASLAN'da Dolunay Aslan Kova Ekseninde Dolunay Balık Başak Ekseninde Dolunay Başak-Balık Ekseninde Dolunay Başak Burcunda Dolunay Başakta Dolunay Boğa Akrep ekseninde Dolunay Boğa Burcunda Dolunay Burçlarda Dolunay Burçları Nasıl Etkiler Dolunay Oğlak Burcunda Dolunay Sizi Nasıl Etkileyecek? Dolunay Terazi - Koç ekseninde Dolunay Terazide Dolunay Yay'da Dolunay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeçte DOLUNAY İkizler Burcunca Dolunayın Burçlara Etkileri Dolunayın Burçlara Etkisi DOlunayın Burçlara Göre Etkileri Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Dolunayın BUrç ve Yükselen Burca Göre Etkisi Dolunayın Etkileri Doobie Brothers Doris Day Dos Gardenias Para Ti Doz Doğa Doğum Haritası Dua Duman DUNE duygu Duygu Yönetimi Dünyanın Sonu Düş Sanatı e Earth Education Einstein Ejderha Ejderha Yılı Ekim 2014 Merkür Retrosu el choclo Ella Fitzgerald Elvis Presley emek Emre Aydın Emre Kınay Endişe enerji tacirleri Enrico Rava En Uzak Sahil en uzun gece eric clapton Erkan Oğur Erken Bahar Eski Ahit esus Etiler Etta James Eve Dönmek Everybody Was Kung Fu Fighting Everything Must Change Evren Evrende Zarar Yoktur Ayar Vardır Evrenin Fren Pedalı Evrenin Kapıları Evrenin Mimarı Evrensel Enerji Patlaması Eylül Tatili Ezekiel Facies Farkındalık Fikret Kızılok Fomalhaut Formalhaut Frank Herbert Frank Sinatra fresu Frida Kahlo Gabriel Gaia Galaktik Merkez galliano Gamsız Gary Burton Gaudi Genetik Miras George Harrison Gezegenler Geçiş Kapısı Geüneş Jüpiter Üçgeni Ghir Enta Gloria Gaynor Goo Goo Dolls Government Grand Cross GÜNEŞ-NEPTÜN kavuşumu Göklerde Mistik Bileşke Göklerin Ağır Abileri Gölge gölgelerimiz gölgelerin gücü Gölgeler Vadisi Gölgemize Ayna Tutan Burçlar Gönül Gönülsüz Mesih Gönülsüz Peygamber Gül Kuruttum Güney Ay Düğümü Güney Ay Düğümü Oğlak Güney Düğüm Akrep Güney Düğümü Boğada Güneş Güneş - Chiron Karşıtlığı Güneş - Jüpiter Kavuşumu Güneş-Mars karşıtlığı Güneş-Merkür kavuşumu Güneş-Satürn Karesi Güneş-Şiron kavuşumu Güneş Akrepte Güneş Altıncı Evde Güneş Aslanda Güneş Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Güneş Ay Düğümleri ile Olumlu Açı Güneş Ay Düğümlerine 150 derece açıda Güneş Ay Düğümlerine kare Güneş Ay Düğümlerine olumlu olumlu açı Güneş Ay karesi Güneş Ay Neptün arasında T-Kare Güneş Ay Üçgeni Güneş Balıkta Güneş Chiron Juno Üçgeni Güneş Chiron kavuşumu Güneş Güney Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Juno kavuşumu Güneş Jüpiter Karesi güneş jüpiter karşıtlığı Güneş Kova Burcunda Güneş Kovada Güneş Kovanın 15. deresinde Güneş Koçta Güneş Kuzey Ay Düğümü ile Kavuşumda Güneş Kuzey Düğümüne 150 derece açıda Güneş Lilith Karşıtlığı Güneş Lilith Kavuşumu Güneş Mars Karesi Güneş Mars Kavuşumu Güneş Mars Venüs kavuşumu Güneş Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Neptün 60'lık Açı Güneş Neptün Karesi güneş neptün karşıtlığı Güneş Neptün Satürn arasında SU Üçgeni Güneş Neptün Üçgeni Güneş Pluto 50 derece açı Güneş Pluto Karesi Güneş Pluto Karşıtlığı Güneş Pluto kavuşumu Güneş PLuto Uranüs T-Kare Güneş Satrün Karesi Güneş Satürn Kavuşumu Güneş Selena Karşıtlığı Güneş Tutulması Güneş Tutulmasının Astrolojik Etkileri Güneş Tutulmasının Burçlara Etkisi Güneş Tutulmasının Etkileri Güneş Uranüs 60 derece açı Güneş Uranüs Karşıtlığı Güneş Venüs kavuşumu Güneş Yay Burcunda Güneş Yengeç Burcunda Güneş Yengeçte Güneş İkizler Burcunda Güneş İkizlerde Güven GİRİŞ SEVİYESİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ Hades Hafrry Connick JR HAIR Hamal Hangi Burç Konuyu Nasıl Bitirir Hard Disk Formatı Hasat Zamanı Hatasız Kul Olmaz Havana Hava Üçgeni Helen Grayco Helen Merrill Hera Herbie Hancock heves Horary Astrolojisi hınzır Hınzır & Cüretkar Yorumlar Hınzır Yorumlar I'd Rather Go Blind IC I Can't Get No Satisfaction I Dreamed A Dream ikizler burcunda güneş tutulması ikuko kawai I Love You In The Arms of The Angel IRIS Istanbul It takes two to tango I Will Survive Jack Vettriano James Morrison Jameson Irish Whiskey Jedi Jesse Cook Jessye Norman Jimmy Webb Joe Bonamassa Johnny Walker Joker Jonathan Livingstone Seagull josh groban Juno JUNO'dan Sivri Hınzır & Cüretkar Kitaplar Juno Astroloji Juno Ay Düğümleri ile ılımlı açıda Juno Ay Düğümlerine kare Juno Ay Üçgeni JUno Chiron Karşıtlığı juno ders Juno Kovada Juno Mars karesi Jüpiter Jüpiter-Chiron Karesi Jüpiter - Güneş - Ay Stelyumu Jüpiter-Güneş Karesi Jüpiter-Mars 150 derece Jüpiter - Mars Karesi Jüpiter Akrep Burcunda Jüpiter Akrepte Jüpiter Aslan'a Geçiyor Jüpiter Aslanda Jüpiter Ay Düğümlerine Kare Jüpiter Ay Kavuşumu Jüpiter Balık'ın Burçlara Etkisi Jüpiter Balık Burcunda Jüpiter Başakta Jüpiter Chiron 150 derece açı Jüpiter Chiron Karşıtlığı Jüpiter Chiron Üçgeni Jüpiter düz Jüpiter Güneş Kavuşumu Jüpiter ile Ay Düğümleri arasında Uyumlu Açılar Jüpiter Koç Burcunda Jüpiter Lilith kavuşumu Jüpiter Mars 60 derecelik açı Jüpiter Mars karşıtlığı Jüpiter Mars kavuşumu Jüpiter Merkür arasında Karşılıklı ağırlama Jüpiter Merkür karesi Jüpiter Neptün Karesi Jüpiter Neptün Kavuşumu Jüpiter Neptün Üçgeni Jüpiter Nepütn Karesi Jüpiter Oğlak Burcunda Jüpiter Oğlak BUrçlara Etkisi Jüpiter Pluto 150 derece Jüpiter Pluto Karesi Jüpiter Pluto Karşıtlığı Jüpiter Pluto Kavuşumu Jüpiter Pluto Uranüs Mars Karesi Jüpiter Pluto Üçgeni Jüpiter Retro Jüpiter Retrosu Jüpiter Rigel Jüpiter Satürn Chiron Üçgeni Jüpiter Satürn Karesi Jüpiter Satürn Kavuşumu Jüpiter Satürn Neptün üçgeni Jüpiter Satürn Üçgeni Jüpiter Terazide Jüpiter Uranüs karesi Jüpiter Uranüs Karşıtlığı Jüpiter Uranüs üçgeni Jüpiter Venüs karşıtlığı Jüpiter Venüs Kavuşumu Jüpiter Venüs Merkür kavuşumu Jüpiter Venüs Pluto Uranüs Karesi Jüpiter Venüs üçgen açıda Jüpiter ve Satürn Kovada Jüpiter YAY Burcunda Jüpiter Yayda Jüpiter Yengeç Burcunda Jüpiter Yengeçte Jüpiter Yengeçte Retro Jüpiter İkizlerde Jüpiter İkizlerde Retro Jüpiter İkzilerde Jüpiyer Uranüs Üçgeni Jüptiter Uranüs Karşıtlığı Kabus Kader Kadınlar Venüsten Erkekler Marstan Kanlı AY Tutulması Kanlı Dolunay kanlı mavi ay Kaplanın Kuyruğunu Çekmek Karadeniz Karakter Kara Kuğu Kara Kuğu Efekti Kara Prens Kararlılık Karayılan Yılı Karmanın Lordu Karşılıklı Ağırlama Kay Kaybedenler Klübü kaygılı Kayıp Kaş Gezileri Keep Walking Kehanet Kendi Ayağına Sıkmak kendini bilmek kendini sevmek kendini temize çekmek Kirtan Kirtana Yasemin Kite Kişinin Terkibi Kişisel Dönüşüm Klarinet Knocking on Heaven's Door Kompozit Kontol korona günlerinde aşk Kova Kova Aslan Aksında Dolunay Kova Burcunda AY Tutulması Kova Burcunda AY Tutulması ve DOLUNAY Kova Burcunda Dolunay kova burcunda dolunayın etkileri Kova Burcunda Güneş Tutulması Kova Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi Kova Burcundaki Dolunayın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Kova BUrcunda Penumbral Tutulma Kova Burcunda Yeniay Kova Burcunda YENİAY'ın Etkileri Kova Burcunun Özellikleri Kovada Dolunay Kovadaki Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Kova dolunayının burçlara etkisi kova stelyumu Kova ve Ateş İnsanları Kova ve Su Grubu Kova ve Toprak Grubu Kova Yeniayı Kova Çağı KOÇ Yeniayının etkileri Koç Koç'taki Chiron'un Burçlara Etkisi Koçani Roman Orkestrası Koç Burcu Koç Burcunda Ay Tutulması Koç Burcunda Dolunay Koç Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi koç burcundaki yeniayın etkileri Koç Burcunda Yeniay Koç Burcunda Yeniayın Etkileri Koç Dolunayının Burçlara Etkisi Koç Kuzey Düğümü Koç Stelyumu Koçta Güneş Ay Uranüs Kavuşumu Koçta Güneş Venüs Kavuşumu Koçtaki Ay Koçtaki Venüs Koçtaki Yeniay'ın Burca Göre Etkileri Koçtaki Yeniay'ın Etkisi Koçtaki Yeniayın AstrolojikEtkileri Koçta Mars Uranüs Kavuşumu Koç Terazi Aksında DOLUNAY koç yeni ayı Kumdan Kaleler Kuyruğunun Peşinde Gezinen Ejderha Kuzey Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü Akrepte Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda Kuzey Ay Düğümü Terazide Kuzey Ay Düğümü Yengeç Kuzey Düğüm Boğa Küba küçülen ay evresi Kızılbük Kızılbük Ahşap Evleri Leonard Cohen Les Miserables let it be Let the Sunshine in leyladan geçeme falındayım mevlayı bulma yollarında Lightsaber Likya Yolu Lilith Lilith Akrep Burcunda Lilith Aslanda Lilith Ay karşıtlığı Lilith Ay Kavuşumu lilith boğa burcunda Lilith Güneş üçgeni Lilith Juno Karesi Lilith Jüpiter kavuşumu Lilith Koç Stelyumuna Üçgen Lilith Kuzey Ay Düğümüne 150 derece Lilith Mars Merkür kavuşumuna kare Lilith Merkür Kavuşumu Lilith Satürn Karesi Lilith Satürn Neptün Üçgeni Lilith Terazi Burcunda Lilith Terazide Lilith Uranüs Üçgeni Lilith Venüse kare Lilith Venüs Kavuşumu Lilith Yengeçte Lilith Yükselen Kavuşumu Lilith İkizlerde Lion London Long Train Runnin Looser Loreena McKennitt Love Me Like A River Does Lovesong Mandala Man in the Mirror Marco Polo MARS Mars-Jüpiter 150'lik açı Mars-Jüpiter karesi Mars-Merkür-Chiron bileşkesi Mars-Merkür Kavuşumu Mars - Merkür Kavuşumu Balıkta Mars - Merkür Kavuşumu Jüpitere Kare Mars-Uranüs Mars - Uranüs üçgeni Mars - Venüs - Pluto Karesi Mars-Venüs Karşıtlığı Mars 12'inci evde Mars Akrep Mars Akrepte Mars Aslanda Mars Ay Düğümleri ile Kare Açı Mars Ay Düğümlerine Kare Mars Ay Karesi Mars Ay Karşıtlığı Mars Ay Üçgeni Mars Balık Burcunda Mars Balıkta Mars Başak Burcunda Mars Başakta Mars Başakta Retro Mars Boğada Mars Chiron ile 150'lik açıda Mars Chiron karesi Mars Chiron Karşıtlığı Mars Güneş Karesi Mars Güneş Kavuşumu Mars Juno kavuşumu Mars Jüpiter karşıtlığı Mars Jüpiter Kavuşumu Mars Jüpiter Lilith Kavuşumu Mars Kova Burcunda Retro Mars Kovada mars koç burcunda Mars Koçta Mars Koçta Burca Göre Etkiler Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Mars Lilith Kavuşumu Mars Merkür Kavuşmu Mars Neptün Karesi Mars Neptün Kavuşumu Mars Oğlakta Mars Pluto Chiron Üçlemesi Mars Pluto Karesi Mars Pluto Karşıtlığı Mars Pluto kavuşumu Mars Pluto Uranüs T-Kare Mars Regulus Kavuşumu Mars Retrosu Mars Satürn Karesi Mars Satürn karşıtlığı Mars Satürn Kavuşumu Mars Terazi'de Mars Terazide Retro Mars Uranüs Karesi Mars Uranüs Karşıtlığı Mars Uranüs Kavuşumu Mars Urnüs Pluto T-Karesi Mars Venüs Karesi Mars Venüs Kavuşumu Mars Yay'da Mars Yengeçte Mars İkizlerde Mart 2014 DOlunay Martin Luther King Martin Luther King Jr. Martin Sexton Martı Martı Jonathan Matta İncili Mavi Dolunay Mavi Tüy Max Richter maya kehanetleri Maya Takvimi Mazaretim Var Asabiyim Ben Mazeretim Var Asabiyim Ben Mazhar Alanson MC Mehmet Erdem Mehmet Erdem Hayat Bu Mehmet Erdem Olur Ya Melanie Safka Melody Gardot Melody Gardot Some Lessons MENKAR menkar sabit yıldızı Merkeür Merkür Merkür - Ay Karşıtlığı Merkür - Neptün Karşıtlıığı Merkür-Satürn Inconjunct Merkür Akrep'te Merkür Akrepte Retro Merkür Aslan Burcunda Retro Merkür Aslanda Merkür Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Merkür Ay Düğümlerine kare Merkür Ay Karesi Merkür Ay Üçgeni Merkür Balık'a geçiyor Merkür Balık Burcunda Retro Merkür Balıkta Merkür Balıkta Retro Merkür Başak Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğa'da Merkür Boğa Burcunda Merkür Boğa Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğada retro Merkür Chiron Karesi Merkür Chiron kavuşumu Merkür Chiron ve Ay Düğümleri arasında Uçurtma Formu Merkür Durağan Merkür Geri Gidiyor Merkür Geri Hareketi Merkür Güneş kavuşumu Merkür Jüpiter Karşılık Ağırlama Merkür Jüpiter karşılıklı ağırlama Merkür Kova'da Merkür Kova Burcunda Merkür Kovada Retro Merkür Koçta Merkür Kuzey Aydüğümü Kavuşumu Merkür Lilith Karesi Merkür Lilith Üçgeni Merkür Mars Kavuşumu Merkür Mars Neptün kavuşumu Merkür Neptün Karesi Merkür Neptün Karşıtlığı Merkür Neptün kavuşumu Merkür Oğlakta merkür pluto ile kavuşuyor Merkür Pluto Karesi Merkür Pluto Karşıtlığı Merkür PLuto kavuşumu Merkür Pluto Üçgeni Merkür Retro Merkür Retrosu Merkür Retrosu Bitiyor Merkür Retrosu Bitti Merkür Retrosu Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkileri Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkisi Merkür Retrosunun Etkileri Merkür Satürn Kavuşumu Merkür Satürn Üçgeni Merkür Terazide Merkür Uranüse Kare Merkür Uranüs Karesi Merkür Uranüs Karşıtlığı Merkür Uranüs kavuşumu Merkür Uranüs üçgeni Merkür Urtanüs Üçgeni Merkür Venüs karşılıklı ağırlama Merkür Yay'da Merkür Yay Burcunda Merkür Yay Burcunda Retro Merkür Yengeç Burcunda Merkür Yengeç Burcunda Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Merkür Yengeçte Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Retro Merkür Üçgeni Merkür İkizlerde Merkür Şiron Neptün kavuşumu Metatron MFÖ Mia Farrow Michael Jackson Michael Kiwanuka Michelle Legrand Middle East Mikhail Mirach Mirach Sabit Yıldızı Mistik Dörtgen Mistik Yoga Mistik Yoga Dans Mitoloji model Monalisa Montreal Moon Mozart Mucize Muliphein mutasyon My Best Friend's Girl My Favorite Things My Way Narnia Chronicles Nasuh Mahruki Natal Astroloji Nature Boy Nefs Tesviyesi Neotün Balık'ta Neotün Venüs SU Üçgeni Neptune Neptün Neptün - Venüs Karşıtlığı Neptün Balıkta Neptün Güneş Karesi Neptün Güneş Kavuşumu Neptün Güneş Üçgeni Neptün Lilith AY üçgeni Neptün Mars karesi Neptün Mars Karşıtlığı Neptün Merkür Kavuşumu Neptün Satürn Karesi Neptün Satürn Merkür SU Üçgeni Neptün Venüs 60l'ık açı Neptün Venüs ılımlı açı Neptün Yeniay Karesi New moon Ne yapmayın Ne yapın Neye Dayanamaz Neyin Kafası Neyi Önemser Nibiru Nigel Kennedy Nim Sofyan Nisan noel Nostalji Nothing Else Matters Oblivion Odyssey Old Testament Olimpos olumlu açı Onay Alma Orhan Gencebay Orpheus Orta Doğu Oud oysa OĞLAKTAKİ YENİAYIN Burçlara Göre Etkileri Oğlak Oğlak Burcunda AY Tutulması Oğlak Burcunda Dolunay Oğlak Burcunda Dolunayın Etkileri Oğlak Burcunda Güneş Tutulması Oğlak Burcundaki Marsın Burçlara Göre Etkisi Oğlak Burcunda Merkür Retrosu Oğlak Burcunda Venüs Retrosu Oğlak Burcunda Yeniay Oğlak Burcunda Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlak Burcunun Kişiliği Oğlak Burcunun özellikleri Oğlak DOlunayı Oğlak Stelyumu Oğlakta Dolunay Oğlaktaki Dolunay Burçları Nasıl Etkiler? Oğlaktaki Dolunayın Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Etkileri Oğlakta Stelyum Oğlakta Yeniay Oğlak ve Sosyal Yaşam Oğlak ve İlişkiler Oğlak Yengeç Aksında Dolunay Paracelsus parios & harula Part of Fortuna Part of Fortune Parçalı Ay Tutulması Parçalı Güneş Tutulması pasif agresif Pasitime Paradise Patti Patti Smith Paul Fresu Paulo Coelho Pegasus Penumbral Ay Tutulması People Phact Piano Guys Piazzola Planet in astrology Plluto Merkür Kavuşumu PLuot Pluto Pluto - Chiron - Satürn üçlemesi Pluto - Chiron 60'lık Açı Pluto - Uranüs Karesi Pluto Akrepte Retro Pluto Chiron Pluto Chiron 60 derece Pluto Chiron 60 Derece Açı Pluto Chiron 60 derecelik açı Pluto Chiron Üçlemesi Pluto DC kavuşumu Pluto Güney Ay Düğümü Kavuşum Pluto Güney AY Düğümü Kavuşumu Pluto Güneş Karesi PLuto Juno kavuşumu Pluto Jüpiter Karesi Pluto Jüpiter karşıtlığı Pluto Jüpiter Üçgeni pluto kavuşumlu yeniay Pluto Koç Stelyumuna kare Pluto Lilith karşıtlığı Pluto Merkür karşıtlığı Pluto Oğlakta Pluto Retro Pluto Retrosu Bitiyor Pluto Satürn Chiron Üçlemesi Pluto Satürn Karşılıklı Ağırlama Pluto T Kare Pluto Uranüs Merkür T-Kare Pluto Venüs 150 derecelik açı Pluto Venüs karesi Pluto Venüs Karıtlığı Pluto Venüs karşıtlığı Pluto ve Satürm Karşılıklı Ağırlama Plutoı Juno kavuşumu POLARİS Pollux Procol Harum A Salty Dog Progres Que Sera Sera Rab Randy Crawford Ras Alhague Regulus Reha Muhtar Religion and Spirituality Retro Chiron Retro Gezegenler Retro Jüipter Retro Jüpiter Retro Jüpiter - Genüş Üçgeni Retrolar Dönemi 2012 Retro Merkür Retro Neptün Retronun Etkileri Retro Pluto Richard Bach Rigel Rio Karnavalı Roberta Flack Rod Stewart Roger Hogdson Logicla Song Rolling Stones RSS Ruhun Gıdası Ruh Yaşı rüya çemberi Sabah Sabit Yıldız Sadalmelek Sadece Müzik :) sagapo Sahipkıran Sam Brown Samuray Savaşçısı Sarah McLachlan Satürn Satürn'ün Burçlara Etkisi Satürn'ün Burçlara Göre Etkileri Satürn - Güney Düğümü 150 derece Satürn-Jüpiter Karesi Satürn-Mars Kavuşumu Satürn-Neptün Üçgeni Satürn - Pluto - Chiron & Mars üçlemesi Satürn-Pluto-Chiron üçlemesi Satürn Akrep'te Satürn AY Karesi Satürn Ay Kavuşumu Satürn Chiron Güneş Üçgeni Satürn Chiron Karesi Satürn Chiron Lilith Üçgeni Satürn Chiron Pluto işbirliği Satürn Chiron Üçgeni Satürn Güneş Karşıtlığı Satürn Güneş Kavuşumu Satürn Juno Karesi Satürn Jüpiter Chiron Üçgeni Satürn Jüpiter Kavuşumu Satürn Jüpiter Neptün Üçgeni Satürn Kovada Geri Gişine Başladı Satürn Kuzey Ay DÜğümü Kavuuşmu Satürn Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn Kuzey Düğümü Kavuşum Satürn Lilith Karesi Satürn Mars Karesi Satürn Mars Karşıtlığı Satürn Merkür Chiron Üçgeni Satürn Merkür Karşıtlığı Satürn Merkür kavuşumu Satürn Merkür Pluto üçgen açı Satürn Merkür Üçgeni Satürn Neptn Merkür Üçgeni Satürn Neptün Jüpiter Üçgeni Satürn Neptün Karesi Satürn Neptün Venüs SU Üçgeni Satürn Neptün Üçgen Açı Satürn Oğlak'ta Satürn Oğlak Burcunda Satürn Pluto Jüpiter YOD'u Satürn PLuto Karşılıklı AĞırlama Satürn Pluto Kavuşumu Satürn Pluto Mars üçlemesi Satürn Retro Satürn Retrosu Satürn Retrosu bitiyor Satürn T-Kare Satürn Uranüs Karesi Satürn Uranüs Üçgeni Satürn Venüs 150 derecelik açı Satürn Venüs karesi Satürn Venüs Kavuşumu Satürn Venüs Kavşumu Satürn Venüs Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn ve Pluto arasında karşılıklı ağırlama Satürn Yay Burcunda Satürn Yayda sağalma SCHEAT Scheat Sabit Yıldızı Scorpio Sekizinci Evde YENİAY Selena Selena YAY'da Senden Bana Yar Olmaz Sen Neye Hazırsan O da Sana Hazırdır Sevgi Böcekleri Sevgililer Günü Sevgililer Gününde Burca Göre Hediye Seçimleri Sezen Aksu Erkek Güzeli Seçim Yapmak Simon Signoret Sinastri Sipirmen Sirius sistem Sith sivri Sivri, Hınzır & Cüretkar Sivri Hınzır & Cüretkar Yorumlar sivri hınzır cüretkar Socrates Solar Döngü Solar System Somewhere (film) Sorunu Üreten Zihniyetle Çözümü Üretemezsiniz Souad Massi So We Meet Again My Darling Spica Spica Güneş kavuşumu Spirit St. Valentine Star of David Star Wars Stephen Hawking Steve McQueen Stevie Wonder sting Stop Su Ejderhası Summer Solstice Suriye Su ve Ateş Su Üçgeni SÖZ'ü taşıyanların İMAN'ıdır IŞIK'ı yeryüzüne yansıtan... Söz Büyüdür süper ay Süper Dolunay süper kanlı mavi ay Sürpriz Sınır Adabı Sınır Koymak T-Kare Tahmin Yöntemleri Take Me in your Arms Tam Ay Tutulması Tanrı Mektup Tanrının Parmağı Tanrısal Olmak Tarazi Burcunda YENİAY'ın Etkisi Teklik ve Kesret teknoloji Temmuz 2018 AY Tutulması temptation Tengri Teraiz Burcunda Merkür Retrosu Terazi Terazi Brcunda Yeniay Terazi Burcunda Dolunay Terazi Burcundaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Terazi Burcundaki Dolunayın Etkileri Terazi Burcundaki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi Terazi Burcundaki Yeniayın Etkileri Terazi BUrcundak YENİAY burçları nasıl etkiler Terazi Burcunda Yeniay Terazi burcunda yeniayın burçlara etkisi Terazi Burcunda YENİAY Terazideki Dolunayın Burçlara Etkisi Terazi Güney Düğümü Terazi Koç Aksında Dolunay Terazi Yeniayının Burçlara Etkisi Tere is Always One More Time Terör Texier The Commitments I Never Loved A Man The Guests The Moon is a Harsh Mistress therumasa hino The Umbrellas of Cherbourg TheWindmills of Your Mind Thomas Crown Affair Thuban Tom Waits Toprak ve Su Burçlarında Mistik Dörtgen Toprak Üçgeni Transit Transitler Transit Mars Turkey tutarlı Tutulmanın Burçlara Etkisi Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Astrolojik Haritası Türkiye Cumhuriyetinin Horoskopu Uanüs Ay Kavuşumu Ufak Tefek Cinayetler Umu Uncategorized United States uno Ay Düğümleri ile ılımlı açı Uranüs Uranüs - Satürn 150 derece açı Uranüs-Venüs Üçgeni Uranüs Ay Karşıtlığı Uranüs Ay Kavuşumu Uranüs AY Üçgen açı Uranüs Boğa Burcunda Uranüs Güneş 150 derece Açı Uranüs Güneş Kavuşumu Uranüs Jüpiter Karesi Uranüs Koçta Uranüs Mars Karesi Uranüs Mars Karşıtlığı Uranüs MC Kavuşumu Uranüs Merkür Karesi Uranüs Merkür Karşıtlığı Uranüs Merkür Üçgeni Uranüs Pluto Jüpiter Mars büyük karesi Uranüs Pluto Karesi Uranüs Pluto Karesii Uranüs Pluto Merkür Arasında T-Kare Uranüs Retro Uranüs Venüs Karesi uranüsyen dolunay Uranüsyen Yeniay Urnaüs Jüpiter Üçgeni Ursula LeGuin Usuletle ve Suhunetle Yapmak Uzun Etkili Transitler Uçurtma Uçurtma Formu Vazgeçmek Vega Vega Sabit Yıldızı Vege Vehim Venüs Venüs-Ay-Juno Üçgeni Venüs-Chiron Karşıtlığı Venüs-Ma Venüs-Mars Karesi Venüs-Satürn karşıtlığı Venüs-Uranüs-Jüpiter üçlemesi Venüs-Uranüs üçgeni Venüs Akrep'te venüs akrepte Venüs Aslan'da Venüs Aslan Burcunda Venüs Ay Düğümlerine Kare Venüs Ay Düğümlerine ılımlı açıda Venüs Ay Üçgeni venüs açıları kalıcı ilişkileri destekliyor Venüs Balıkta Venüs Başak'ta Venüs Boğa Burcunda Venüs Boğada Venüs Chiron 150 derece açı Venüs Chiron Karesi Venüs Chiron kavuşumu Venüs Chiron Pluto arasında 150'lik açılar Venüs Chiron Üçgeni Venüs Geri Gidiyor Venüs Güneşin Kalbinde Venüs Güneş Pluto kavuşumu Venüs Juno Ay Düğümleri Büyük Kare Venüs Jüpiter 150 derece açı Venüs Jüpiter karesi Venüs Jüpiter Kavuşumu Venüs Jüpiter Uranüs üçlemesi Venüs Jüpiter Üçgeni Venüs Kova Burcunda Venüs Kovada venüs koç burcunda Venüs Koçta Venüs Lilith Kavuşumu venüs mars 60'lık açı Venüs Mars kavuşumu Venüs Merkür Kavuşumu Venüs Neptün 150 derece Venüs Neptüne 150 derece açıda Venüs Neptün Karesi Venüs Neptün karşıtlığı Venüs Neptün kavuşumu Venüs Neptün Üçgeni Venüs Oğlakta Venüs Pluto karesi Venüs Pluto Karşıtlığı Venüs Pluto Kavuşumu Venüs PLuto Üçgeni Venüs Retro Venüs Retrosu Venüs Satün 60'lık açı Venüs Satürn Chiron Üçgeni Venüs Satürn karesi Venüs Satürn kavuşumu Venüs Satürn Üçgeni Venüs Terazi'de Venüs Terazi Burcunda Venüs Uranüs karesi Venüs Uranüs Karşıtlığı Venüs Uranüs Pluto dik üçgeni Venüs Yay'da Venüs Yengeç Burcunda Venüs Yengeçte Venüs İkizlerde Venüs İkizler Retro Vesvese vesveseli Via Combusta Vogue What Are You Doing with the Rest of Your Life William Shakespeare winter solstice Wizard of Oz Yalan Yaralı Yaralı Şifacı Chiron Yaratan'ın Üflediği Ruh Yaratanın Parmağı Yarım Ay Tutulması Yas'ın 5 Aşaması Yas'ın Bitişi Yasmin Levy Yay Yay Burcunda Dolunay Yay Burcunda Güneş Tutulması YAY Burcundaki Dolunayın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yay Burcundaki Yeniayın Etkisi YAY Burcundaki YENİAY'ın Burçlara Etkisi Yay Burcunda YENİAY Yay Burcunun Kişilik Özellikleri Yay Stelyumu Yay Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Yay İkizler Aksında Dolunay Yaz Dönencesi Yağmur Yaşam Enerjisi yelda Yengeç Yengeç'te YENİ AY Yengeç Burcu'nda Yeniay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeç Burcunda Güneş Tutulması Yengeç Burcunda Güneş ve Mars Kavuşumu Yengeç burcunda Merkür Retrosu YengeçBurcunda Stelyum Yengeç Burcunda Yeniayın Etkileri Yengeç Burcu Özellikleri Yengeç Dolunayı Burçları Nasıl Etkiler Yengeç Dolunayının Burçlara Etkileri Yengeç Dolunayının Burçlara Etkisi Yengeç DOlunayının Etkileri yengeç oğlak aksında ay tutulması Yengeç Oğlak Aksında DOLUNAY Yengeç urcunda YENİAY ve Tutulma Yengeç Yeniayının Burçlara Göre Yorumu Yeni Ay Yeni Ay'ın Burca göre etkileri Yeniay'ın Burçlara Göre Etkileri Yeni Ay Akrepte Yeniay Aslan'da Yeni Ay Aslan'da Yeniay Aslan Burcunda Yeni AY Başak'ta Yeniay Başak Burcunda Yeniay Başakta Yeni AY Boğada Yeniay Bugün Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yeniay Burçları Nasıl Etkiler? yeni Ay Kova Aslan Ekseninde Yeni AY Kovada Yeniay Koç Burcunda Yeniay Koçta Yeniay Onuncu Evde Yeni Ay Oğlak'ta Yeniay Oğlakta Yeni Ay Terazi'de Yeniay Uranüs Kavuşumu Yeni AY ve Dolunay için kişiye özel analiz Yeni Ay Yay'da Yeniay Yay Burcunda Yeni Ay Yay Burcunda Yeniay Yengeç Burcunda Yeniay İkizler Burcunda Yeni AY İkizlerde Yeniayı Etkileri Yeni Ayın Burçlara Etkileri Yeniayın Burçlara Etkisi Yeniayın Etkileri Yeni Yıl YENİAY'ın Burçlara Göre Etkisi YENİAY'ın Burçlar Etkisi YENİAY Balıkta YENİAY Burçlara Nasıl Etki Eder YENİAYIN ETKİSİ YENİAY Oğlak Burcunda YENİAY İkizlerde Yenşayın Burçlara Göre ETkisi yer yer ying & yang Yiğit Özgür Yo-Yo Ma Yod YOD açı kalıbı YOD açısı Yoga Dans You Keep Me Hanging On You Must Believe in Spring Yurtta Sulh Cihanda Sulh Yükseken Burç Yükselen Burca Göre Dolunayın Etkisi Yükselen burca göre etkiler Yükselen Burç Yıldız Gözlemcisi Yıldızlar Zahir Zaman Zamanların Sonu Zamanın Kalitesi Zehir Zemheri Kışı Zemheriden SOnrası Bahar Aylar Zen bahçesi Zeus Zodyak ZOSMA Zosma Sabit Yıldızı Zuben AL GENUBİ Zuben Alschemali Zuben Al Schemali Zuben El Genubi ZUBEN ELGENUBİ Çekirdek Sanatevi Kayıtları Çin Astrolojisi Çözülme ÇİN Yeni Yılı Ömer Faruk Tekbilek Ömrümce hep adım adım Öncü Burçlarda Ay Güneş Mars Jüpiter Karesi Öncü Burçlarda Büyük Kare Öncü Büyük Kare Öncü Kare çatışmacı çift dolunay İbrahim Ferrer İfade Biçimleri İkili Uyum Analizi İkilzerdeki Dolunayın Burçlara Etkisi İkizler İkizler - Yay Aksında DOLUNAY İkizler Burcu İkizler Burcunda Dolunay İkizler Burcundaki Yeni Ay'ın Etkileri İkizler Burcunda Merkür Retrosu İkizler burcunda tutulma İkizler Burcunda Yeniay İkizler Burucnda YENİAY'ın Burçlara Etkisi İkizlerde Stelyum İkizlerde Yeniay İktidar İlerletilmiş Harita İletişim İlişki Astrolojisi İman İnsan İsa İsa-Mesih İç Gezegenlerin Balıkta Dizilimi ılımlı açı Şefkat Şifalı Üçgen Şifa Üçgeni Şiron şifa
%d blogcu bunu beğendi: