2012 Venüs Retrosu ve Büyük Venüs Geçişi – RAHMET KAPISINA DAVET

2012 Venüs Retrosu ve Büyük Venüs Geçişi - RAHMET KAPISINA DAVET
Resim:

2012 Venüs Retrosu ve Büyük Venüs Geçişi – RAHMET KAPISINA DAVET

Büyük Geçiş’te Neler Olacak?

Venüs’ün, 243 yıl süren büyük döngüleri vardır. Bu döngü ilki 129.5 yıl, ikincisi ise 113.5 yıl süren iki aşamada gerçekleşir. Ve her iki aşamada da, aralarında 8 yıl olan bir çift transit evresi yaşanır. Biz bu yüzyılın büyük geçişine ait çift transitin ilkini, 8 Haziran 2004’de yaşadık, 6 Haziran 2012’de ise ikinci transiti geçirerek, dönüşümü tamamlamaya hazırlanıyoruz. Mayalar ve Mısırlılar’dan bu yana  aktarılan astrolojik bilgilere göre, bu  geçiş dünyanın titreşimini yeni bir oktava çekmektedir. Başka bir deyişle, 2117 yılında başlayacak yeni çift transite kadar, dünyayı etkisine alacak yeni bir enerji tam anlamıyla hayata geçmek üzeredir!

Büyük Venüs Geçişi, 15 Mayıs – 27 Haziran devresine denk gelen Venüs Retrosu’nun tam ortasında gerçekleşecektir.Ancak Venüs 11 Nisan’dan itibaren bu sürecin ”gölge” enerjisini taşımaya başlamıştır. Son 1 ay içerisinde kimilerinin duygusal yaşamında, kimilerinin maddi koşullarında, kimilerinin de fiziksel durumu ve sağlığında oluşan düzensiz salınımların bir nedeni de bu gölgedir. Zira, olumlu enerjiden yararlanmak için önce bir arınma, ardından da bir adaptasyon sürecinin yaşanması kaçınılmazdır. 31 Temmuz’a kadar kısmen devam edecek bu gölgeli devreyi, aceleci beklentilere girmeden, olumsuz çıkarımlara meyletmeden, olabildiğince iç gözlemlere ve yaşamımızın kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaya gayret ederek geçirmek, son derece faydalı olacaktır.

Bu Venüs Retrosu boyunca gökyüzü çok hareketli bir seyir izleyecek, 20 Mayıs’ta tam güneş tutulmasına, 4 Haziran’da meydana gelecek Dolunay esnasında yarım Ay tutulmasına ve Neptün Retrosu başlangıcına sahne olacak, 5-6 Haziran’da Venüs’ün büyük geçişi meydana gelecek, ardından 25 Haziran’da önce kıştan beri geri gitmekte olan Satürn, 25 Haziran’da ise Venüs retro konumlarından çıkacaktır. 31 Temmuz’a kadar sürecek gölge süreçte ise, 14 temmuz’da başlayan bir Merkür Retrosu devreye girecek, gözden geçirmemiz gereken konularla ilgili yüzleşmelerimiz Ağustos’un ilk haftası boyunca da devam edecektir. 17 Ağustos’taki Yeni Ay, enerjinin tam anlamıyla oturduğu zaman olacaktır. Bu tarihle birlikte, ”durulma, netleşme ve yeni başlangıçlar dönemi”ne gireceğimiz söylenebilir.

Bu kadar altyapı bilgisi sanırım yeter… Artık size, yaklaşık 4 aya (11 Nisan – 17 Ağustos) yayılan bu hazırlık ve uyumlanma sürecinin tepe noktası olan Büyük Venüs geçişinin taşıdığı titreşimden, ve Venüs Retro devresinin Burca ve Yükselen Burca göre nasıl deneyimler içereceğinden bahsedebilirim.

Venüs’ün ”Rahmet”i Üzerine…

Venüs, temel olarak DEĞER’ler ile ilgilidir… Yaşamın değeri, insanın kendine verdiği değer, sevdiklerimiz, kendimize seçtiklerimiz, sahiplendiğimiz insanlar, nesneler, istediklerimizi elde etmek ve elde tutmak için ürettiğimiz maddi ve manevi değerler, yaşama değer katma biçimimiz ve elde ettiğimiz karşılıklar, geliştirdiğimiz beklentiler, peşine düştüğümüz tutkular…

Mars bizi ayakta tutan ”CAN” veren fiziksel enerjiyse, Venüs de bizi yaşama bağlayan hevestir, hayatta olmanın verdiği hazdır, Mars’ı gayrete getiren ”vazgeçilmez” niteliklerdir. Ne adına yaşadığımızı, ne için mücadele ettiğimizi, neyle tatmin olduğumuzu, hep Venüs belirler. Özetle, Venüs enerjisi, bizim yaşamımıza anlam ve değer katan, yani CAN’a CAN katan, KALP enerjisi’dir. Kalp enerjimiz düzgün aktığında, üretken, verimli, sağlıklı, sevgi dolu, olumlu, evrenin akışıyla uyumlu, şefkatli, adil ve çatışmadan ziyade uzlaşmadan yana oluruz. Yaşam içinde ihtiyaç duyduğumuz maddi ve manevi kaynaklara ulaşmak için içgüdüsel olarak uygun yolları izleriz. Peki ya kalbimiz acı dolu olduğunda ne olur?

Sanskrit öğretilerinde Kalp Çakrası olarak da geçen Timüs Bezi, fiziksel bağışıklık sistemimizin nörolojik kontrol merkezidir. Birçok fiziksel hastalığın, duygusal sorunlarla başladığı ve derinleştiği bilinmektedir. Duygusal tıkanıklıklar, ket vurmalar, haksızlığa, fiziksel veya duygusal şiddete maruz kalma, sevgisiz kalma, kaybetme ve reddedilme endişesi, aşağılık duygusu, başkalarına yönelik – önyargı, nefret, hiddet, aşağılama gibi – olumsuz duygular ve her türlü korku, bağışıklık sistemimizi zayıflatarak bizi çeşitli hastalıklara açık hale getirir.

Başka bir deyişle, SEVGİ’nin, ÜRETKENLİK’in ve ÖZDEĞER algısının temsilcisi olan Venüs enerjisi, yaşamımızda düzgün akmadığında, VENÜS’ün karanlık  yüzü dediğimiz negatif duygu ve beklentiler kalbimizi işgal ettiğinde ve zihni kilitlediğinde, Timüs Bezimiz iş görmez hale gelir ve havası kesilen bir mum, güneşi kapanan bir ağaç, suyu kesilen bir nehir gibi tıpkı, hayatiyetimizi yavaş yavaş kaybetmeye başlarız. Yaşam gücümüz düştüğünde, etrafa verdiğimiz ışık da azalır. Işığımız azaldıkça, adeta ihtiyaç duyduğumuz herşey bizden daha da uzağa gitmeye başlar. ”Para parayı, aşk aşkı çeker” gibi deyimler işte bu yüzden dilimize yerleşmiştir.

Timüs bezinin iyi çalışmamasına bağlı olarak, kalp kaslarıyla, akciğerlerle ve solunum yollarıyla ilgili – kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, astım, verem, bronşiyal sorunlar v.b. – hastalıklar ortaya çıkar. Geçiş döneminde adaptasyon sorunu yaşayan kişilerde buna benzer belirtiler oluşması mümkündür.

Venüs aynı zamanda enerjimizi ve kaynaklarımızı değerlendirmekle de ilgilidir. Tiroid bezi ve böbreküstü bezleri bizim kaynak kullanımımız konusunda en önemli araçlarımız, adete musluklarımız ve emniyet subaplarımızdır. Yine bu geçiş devresinde Venüs ile yakından ilgili olan tiroid bezi, böbrekler ve böbreküstü bezleriyle alakalı hastalıkların tetiklenmesi olasılığı fazladır.

Venüs Geçişi’nin getireceği yeni titreşimin hayatımıza nasıl bir etkisi olacaktır?

Dünyayı canlı bir organizma, bizleri de o organizmanın hücreleri gibi düşünelim. Yaşama anlayışımız ve alışkanlıklarımıza bağlı olarak ürettiğimiz bütün negatif duygular – korku, nefret, sevgisizlik, endişe, hırs, intikam, ihtiras, bencillik, önyargı, saldırganlık, eziklik ve yetersizlik kompleksleri – dünyanın aurasını depresif bir bulut gibi sarmalamaktadır. Öyle ki dünyanın da bağışıklık sistemi zedelenmekte, sevgi, barış, uyum, denge, adalet gibi olumlu enerjilerin akışının önünü kesen ve kendini tekrarlayan bir hal alan, tehditkar ve umutsuz bir enerji hayat damarlarımızı tıkamaktadır.

Öyleki, artık insanlar başetmekte zorluk çektikleri sorunları gidermek için bir DIŞ MÜDAHALE, adeta bir MUCİZE, beklemektedirler. Tam burada MUCİZE’nin doğası hakkında birşeyler söylemekte fayda var… MUCİZE’den yararlanmak için iki şey gerekir:

1. Ona sırtına dönmemek
2. Onunla birlikte hareket etmek

Şifa, yani olumsuzun olumluya dönüşü, mucizenin ta kendisidir. Akışta meydana gelen bir sıçrama ile, seyir değişir ve yeni bir hareket düzlemi oluşur. Bu sıçramayı yapmak için gerekli olan ”hatırlamak”tır. Enerji alanımızı temizlemek ya da ”hatırlamak” için yaptığımız birçok doğal davranış ve ritüel vardır; yıkanmak, toprağa basmak, denize girmek, abdest almak, düzgün nefes almak, yoga/namaz/tai-chi gibi enerji merkezlerini açan fiziksel çalışmalar, belirli devrelerde uygulanan oruçlar, enerji alanı yüksek olduğu bilinen alanlara ”hac” yolculukları yapmak, bunların bazılarıdır. Bütün alternatif tıp yöntemleri – bioenerji, reiki, aromatik masajlar – bozulan akışı düzenleyip bedenimize doğal ve sağlıklı ritimin ne olduğunu ”hatırlatmak” amacını taşıyan ve yaydığımız enerjiyi düzeltmek için bizi teşvik etmeye yarayan uyarıcılardır. Hazreti İsa’nın da, inancı adına çarmıha gerilerek, tüm insanlığı kapsayan bir arınmaya vesile olduğu, Rab’den gelen özümüzü farketmemizi  engelleyen bulutları dağıtarak, RAHMET enerjisine açılmamıza yardım ettiği, kabul edilir.

RAHMET’e kendini açık tutmak ya da yüzümüzü, özümüzdeki RAB ENERJİSİ’ne dönmek, ŞİFA’nın kaynağı ile doğrudan bağlantı kurmaktır.

İşte Venüs Geçişi de, insanlığa yüzlerimizi RAHMET’e çevirmek, özümüzde olanı fark etmek/hatırlamak, şifa bulmak ve kader sandığı bu ağır, yorgun, tüketici yaşam ritminden kurtulmak için bir kapı açmaktadır!

Ne yapacağız, Venüs Geçişi’nden yararlanmak için… Ona sırtımızı çevirmeyeceğiz. Yani mucizeyi kabul edeceğiz ve onunla birlikte hareket edeceğiz. Ama, bunu algılamak ve uyumlanmak için de bir değişim geçirmek gerekli değil mi?

Ne zamandır yaşamakta olduğumuz ”yıkım” deneyimlerinin bizi hep bu geçişe hazırlamak üzere hayatımıza girdiğini söylemek, çok mu kızgınlık verici olur? Neyi ihtirasla sevdiysek kaybetmek, neye tırnaklarımızı geçirdiysek ondan zarar görmek, neyi kendimize bağlamak istediysek ona köle olmak, neyin uğruna en değerli olan şeyleri feda ettiysek ondan vefasızlık görmek… Ne paranın, ne güzelliğin, ne gücün, ne mevkinin, ne sağlığın,  ne hayranlığın, ne saygınlığın kalıcılığı olmadığını, parmaklarımızın arasından akıp giden bir su gibi, yaşamın ve yaşama anlam kattığını düşündüğümüz herşeyin bizden alınabileceğini farketmek, hepimize acı verdi evet!

Ve biz bunun HAKSIZCA olduğunu düşündük. Ama bizim yaptığımız haksızlıkları düşnmedik hiç… Kendimizi dünyanın merkezinde gördük. En güzeli, en iyiyi, en rahatı, en keyifliyi, en kolayı, en kestirmeyi seçtik ya da aradık. Ne kattığımızdan çok ne aldığımıza odaklandık. Elimize geçen kaynakları, her zaman verimli, ılımlı, uyumlu ve anlamlı bir şekilde kullanamadık. Kendimizi doğrulamak adına, dünyayı, insanları ve akışı yargıladık ve suçladık. Sevgi ilişkilerinde, şefkat dolu ve özgür bir akış oluşması için üzerimize düşen yapamadık her zaman. Çoğu kez, sahiplenme, belirleme, beklenti, korku, kızgınlık enerjileri ürettik.

Şimdi elimizde olanlar ortada! Ve bu enerjiyi temizlemek için bir şans veriliyor bize… O zaman bize kalan, sevgi, yaşama sevinci, var olan herşeye saygı, şefkat ve adaletle yaklaşmak gibi olumlu Venüs değerlerine kapılarımızı açmak, Venüs’ün gölgesi olan yıkıcı ve yaşam sevincimizi bizden alan tutumlarımızı farketmek ve titreşimi tekrar düşürmemek için, dikkatli olmak.

Burçlara ve Yükselen Burçlara Göre Venüs Retro’sunun Etkileri     


Büyük Venüs Geçişi, Venüs retrosu yani Venüs’ün ters hareketi sırasında meydana gelecek, bunun da gölgesi Nisan 11’den itibaren yaklaşık dört aya yayılacaktır demiştim yazının en başında. Bu devrede, YAŞAM SEVİNCİ ve ÖZDEĞER duygumuzun akışına engel olan tutum ve alışkanlıklarımız konusunda son uyarıları alacağız. Bu uyarılar bize ne olduğumuzu hatırlamak ve bir daha kendi mutluluğumuzu, sağlığımızın, maddi ve manevi bereketimizin önüne engel olmamak için bir şans verecek. Sanırım anlamışsınızdır; Venüs Retro’su çok ”eğlenceli” geçmeyebilir… Ama sonuçları gayret ve katılımımız ölçüsünde verimli, kalıcı ve uzun vadede ”eğlenceli” olacaktır.

Mucize’nin engeli ZAN ve BEKLENTİ… sevginin engeli ise KORKU ve YARGI’dır. Venüs, bize zan, beklenti, korku ve yargılarımızdan arınmamız, ne kadar sevildiğimizi ve verebilecek ne kadar çok sevgimiz olduğunu farketmemiz için bir kapı açmaktadır.

Varlığımızın özündeki kıymeti farketmemiz ve sonsuz RAHMET enerjisine kendimizi daima açık tutmamız dileğiyle…

KOÇ ve Yükselen KOÇ

Koç’lar iletişim konusundaki tutumlarını gözden geçirmek zorunda kalacaklar, Venüs Retrosu sürecinde… Bunu yapabilmeleri için alacakları uyaranlar, yakın çevrelerinden gelecek. Yakın arkadaşlar, kardeşler ve düzenli iletişim içimde oldukları kişilerle iletişimlerinde aksamalar oluşabilecek. Her zamanki kadar rahat erişemeyecekler insanlara. Belki alıştıkları kadar sözleri geçemeyecek etraflarındakilere. Belki söyledikleri duyulmayacak, dinlenemeyecek ya da yanlış anlaşmalar ortaya çıkacak… Bu engelleri aşmaları için, sözlerine ve daha da önemlisi düşünce ve mantık kurgularına BEN diye başlamaktan, ne elde edip ne kaybettiklerini düşünmeleri, sözün yaralamak değil şifa vermek için kullanılması gereken bir araç olduğunu idrak etmeleri, kendilerine özledikleri iletişim kanallarını açacak ”uygun” yaklaşımları bulmaları ve elbette bunun için biraz kendilerini eleştirmeyi, değiştirmeyi göze almaları gerekecek. Kanları başlarına fırladığında, kızgınlıktan gözleri döndüğünde, kafa atacak birini bulup rahatlamak istediklerinde, aslında onları rahatlatacak olan şey dönüp kendilerine bakmaktır. Ani gelen baş ağrıları, göz kararmaları, geçmek bilmeyen boğaz ağrıları, reflü sorunları bu retro döneminde uyarıcı sinyal niteliğinde olabilir. Kendilerini ifade ederken kullandıkları ”güçlü” yöntemlerin altında, yatan korku ve zayıflıkları kabul etmek, incinmişlik, kontrolü kaçırma endişesi, açık vermeme ihtiyacı gibi hayaletlerin onların enerjilerini ne kadar boş yere tükettiğini farketmek, sözün şifası ile buluşturacaktır Koç’ları. Aslında okşanmaktan başka birşey istemeyen dik başlarını koyacakları sevecen kucaklar onları beklemektedir… Yeterki sevilmeme, saygı görmeme ve kontrolü elde tutamama korkuları ile büyüttükleri dikenleri temizlesinler üzerlerinden.

BOĞA ve Yükselen BOĞA

Boğa’lar, değer verdikleri şeylerle ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacaklar bu süreçte… Boğa bolluk duygusu içinde yaşamak ister, bu nedenle de önem verdiklerine sahip olmaya çalışır. Oysa, mutluluğu ve doyumu ”sahip olmak” ile eş tuttuğumuzda, bu bazen bizim yok yere mutsuz olmamıza da neden olabilir. Boğaların Retro sürecinde, para, saygı, ilgi gibi ”besleyici” kaynaklardan yana sıkıntı yaşamaları, ellerinde olanların değeri ve sürekliliği hakkında kuşkuya düşmeleri mümkündür. Ektiklerimiz karşılığında biçtiklerimiz, sunduklarımız karşısında kazandıklarımız umduğumuz gibi değilse ya yön değiştirmemiz ya da neyin uygun ve tatminkar olduğu konusundaki önyargılarımızı bir daha gözden geçirmemiz gerekir. Boğalar bazen, değer verdikleri şeyleri elde tutmak, korumak adına, yerine koyamayacakları başka değerlerden – zaman, sevgi, özsaygı, huzur, sağlık – vazgeçmekte olduklarını ya da kendilerini ”içi boşalmış” birşeyleri yitirmemek uğruna boşuna yorup üzdüklerini fark edemezler. Habire inip çıkan kan şekerleri, metabolizma ve tiroid sorunları gibi sağlık problemleri aslında onları bu konuda uyarmaktadır! Venüs Retrosu’nda yaşayacakları deneyimlerin amacı onlara ”az ama samimi” olan şeylerin çok daha doyurucu olduğunu, bir insanı asıl tatmin edenin zenginlik değil kanaatkarlık olduğunu, bir insana yaşadığını hissettiren şeyin sahip olmak değil şükretmek olduğunu, serbest bırakmanın elde tutmaktan daha verimli bir akışa neden olduğunu öğretmektir. Bu dersleri hayatlarına geçirdiklerinde, burçlarının doğal yöneticisi olan Venüs’ün yükselen enerjisinden maksimum faydalanacaklardır.

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER

İkizler, bu süreçte yaşam içinde belirlediği duruşu gözden geçirecektir. Anlamsızlık duygusu, uç noktalarda arayışlar, öz-değer ve saygınlıkla ilgili yaşanan endişe krizleri, kendini aşırı öne çıkartma hatta teşhirci davranma arzusu ya da önemsenmeme korkusu nedeniyle aşırı geri çekilme eğilimi oluşabilir. Biraz depresif ya da fiziksel hastalıklara yatkın hale gelebilir. Bilinçaltları çok hareketli olabilir… Kendilerine itiraf etmedikleri korkular ve endişeler su yüzüne çıkabilir ve açıklayamadıkları tepkiler vermeye başlayabilirler. İkizler akıl ve mantıkla ayakta durup, yaşam enerjisini hareketli kalarak korumak ister. İstediği takdirde ne kadar entellektüel olsa da, kısa dönemli ”taktik düzeyde kalan” ataklarla pozisyonlanmaya, anlık tepkiler vermeye ve anlık isteklerine uygun davranmaya, yani derin düşünüyormuş gibi görünse de, davranışlarının sonuçları hakkında düşünmekten kaçmaya ve bahaneler üretmeye yatkındır. Sakarlık etmeye başladığı, aksilikler üstüste geldiği, herşeyi eline yüzüne bulaştırıyormuş gibi olduğu zaman, İkizler’in durup ”Yine neyin üzerinden atlamaya, neyi gözardı etmeye çalışıyorum?” diye düşünmesi gerekir. Göstermek istediğimiz ya da gösterdiğimizi sandığımız şeyler ile, bizi seyredenlerin gördükleri çoğu kez birbirinden farklıdır. Tutarlılık sergilemediğimizde, inandırıcı olmayız ve insanlar rahatlıkla bizim belli olmadığını sandığımız arızalarımızı tesbit edip, ciddiyetimizi, samimiyetimizi, niyetlerimizi alttan alta sorgulamaya başlarlar. Bu sorgulamalar da bize bir biçimde geri yansır. İnsanın kendisini seyretmek için kullandığı en önemli aynalardan biri de yakın ilişkilerdir… İkizler, bu devrede karşısına çıkan kişilerin tutumlarını ve tepkilerini gözleyerek kendisi hakkında çok derin bilgilere erişebilir! Çünki birebir ilişkilerinin hepsi göz ardı etmek istediği yanlarına ayna tutacaktır. Oynamaktan izlemeye, ikna etme çabası içinde dinlemeye ve duymaya ve en önemlisi kendine dürüst olmaya fırsat bulamadığını itiraf ederse, Venüs’ün açtığı kapıdan sızan ışık, gönlünü ve hayatını daha kolay aydınlatacaktır…

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ

Yengeçler, bu süreçte geçmişleri ile yüzleşmeler yaşayacak ve ”korku” ile ”sevgi”nin aynı evde yaşayamayacağını farkedeceklerdir. Yengeçler, geçmişe düşkündürler. Zira tanıdık olan güvenlidir. Kendilerini güvensiz hissettiklerinde ve kaybetme ya da yalnız kalma korkusunun onlara hakim olmasına izin verdiklerinde, alışkanlıklarına sığınır ve sıcak yatak belledikleri kalıplara tutunurlar. Bu ruh hali içindeyken, geçmişten gelen ”tanıdık” enerjileri çağırmaları ya da ellerinin altında olan şeyleri kaybetmemek adına fazla baskı altında tutmaları mümkündür. Bunun için manipulatif davranmaya da yatkındırlar! Dikkat çekmek için iyice geri çekilmek, şefkat görmek için güçsüz hatta sağlıksız bir görünüm çizmek ya da içten içe bu deneyimi davet etmek, vesveselere dayalı bahanelerle insanları kendi dünyasının derinlerine çekmeye ve adeta hapsetmeye çalışmak, Yengeç’in oskarlık performans çıkarttığı davranış kalıplarıdır. Sevgi ve ilgiyi bu şekilde çekmeye çalışan Yengeçler için Venüs Retrosu hastalık nedeniyle evde geçirilen bir tecrit haline de dönüşebilir. Sevgi, endişelerimizi gidermeye yarayan bir araç değil, endişesiz bir varoluş halidir ve kaynağı başkalarından aldığımız onay ve güven duygusu değil, öze duyulan güven hissidir. Kendimizi kırılgan, ürkek, kendi başına ayakta durmaktan aciz hissettiğimiz zamanlarda asıl ”eksik” olan, alıştığımız bir insan ya da bir yaşam hali değildir. Özümüze olan saygımıza yakışmayacak davranışlarla yanımızda tutabildiğimiz insanlara ve nesnelere ise, aslında ihtiyacımız yoktur! Varlıkları ile dünyayı doldurmalarından mutluluk ve şükran duyduğumuz şeyleri, onlar ”güzel” oldukları için severiz. Güzel ve gönülden sevilen şeyleri, ancak özgür iradeleri ile davranmaları için serbest bıraktığımızda, bizim hayatımızda kendilerine de uyan bir yer alabililirler. Böylece geçmişte kalması gerekenler ile gelecekte yanımızda durması uygun olanlar, ait oldukları yeri daha rahat bulurlar. Biz ise, artık bize bir yararı olmayan kalıpları yinelemek yerine, temiz enerjilerle yenilenmek fırsatını elde ederiz.

ASLAN ve Yükselen ASLAN

Aslanlar, bu süreçte ”sosyal aidiyet”lerini sorgulayabilirler. Dahil oldukları insan gruplarına destek vermek ya da onlardan ”destek” görmekle ilgili konular gündemlerine yerleşebilir. Değerlerinin fark edilmemesinden, rağbet görmemekten, insanların onları anlamamasından endişe edebilirler. Aynı görüşte olduklarını sandığı insanlarla ne kadar farklı bir yere düştüğünü görüp boşluk yaşayabilirler.Toplumsal statülerinin zedelenmesinden fazlasıyla çekindikleri için, savunmaları gereken düşünce ve tutumlardan geri adım atmaya kalkmaları, beğenilmek, onay almak kabul görmek, dışarda kalmamak adına, özgürlükleri ya da  özgünlüklerinden fedakarlık etmeleri, özdeğerleri ile ters düşebilecek tutumları benimsemeleri söz konusu olabilir. Geçmişte böyle davrandıkları durumların getirdiği sonuçlarla yüzleşmek ve yeniden tavır belirlemek zorunda kalabilirler. Ya da uyum sağlamayı reddettikleri için geçici bir süre dışlanma hissini yaşayabilirler. Aslan’ın merkezi kalp’tir. Bu nedenle yaptığı her şeye kalp enerjisini katar ve çoğu kez de bulunduğu ortamların da kalbinde durmaya, nabzını tutmaya, insanların gözünde değerli olmaya ve sosyal onurunu korumaya oldukça önem verir. Aslanlar, bu Venüs retrosunda, toplumsal duruşun, toplumdan onay almak ya da ayrıcalık elde etmek adına değil, özdeğerlerine sahip çıkmak adına benimsenmesi gerektiği hakkında dersler alabilirler. Yaralanan onurlarının, onları kalp ve tansiyon sorunları yaşamaya açık hale getirmiş olması da doğaldır. Kalp ritimleri onları, uyarmakta ve gerçeği hatırlatmaktadır! Aslında sosyal onur ”sosyal onay” değil, özenle sahip çıkılmış kişisel onurun bir uzantısıdır. Kişi, kalbinin yolunu izlemekten çekinmediği gibi, bunun bedelleri yüzünden başkalarını suçlamamayı da öğrenmelidir. Bu nedenle başkalarının duruş ve tercihlerini yargılamaktan hatta kendisini yargılayanları yargılamaktan da kaçınmak da, Aslan’ın Venüs Retro menüsünde yer alabilir.

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK

Başaklar, bu süreçte yetki arayışları ve sorumluluk duyguları ile yüzleşmek durumunda kalacaklardır. Başak’ın en büyük sorunu öz-değerine inanamamaktır! Bu nedenle sürekli olarak ”haklı olduğunu görmek ve göstermek” ister ve gergin, ısrarcı, aşırı-sorgulayıcı ve gevşeme yetisinden yoksun bir duruşu benimser. Yargılanmaktan ve suçlanmaktan çok korktuğu için, ilk yargılayan ve ilk eleştiren olmaya çalışır. Bu onun, güzelliklere ve olumlu yanlara karşı çoğu kez kör olmasını ve RAHMET’in şifa veren özelliğine sırt dönmesini beraberinde getirir. Eleştiren ama eleştirilemeyen olmak istediğinden, yetki sahibi olmak onun için çok önemlidir! Sorumluluklarına aşırı derece düşkün olduğunu sık sık belirtir ve sorumluluk duymayı, herşeyi ”doğru” yapmak ve yapılmasını sağlamak ile eşleştirir. Her durum için geçerli olan tek doğruyu bulmaya odaklı olduğu için, söz konusu duruma uygun olan alternatifleri farketmekte sık sık zorluk çeker. Yetki ve sorumluluklarını ”kişiselleştirme” özelliğinden dolayı da, dahil olduğu bütün toplum birimlerinde uyumlu ve bağdaştırıcı değil, ayrıştırıcı ve gerginlik yaratan bir profil sergiler. Başakların yararlı ve koruyucu olmayı isterken, bazen zararlı ve yıkıcı bir hale dönüşmelerinin nedeni budur. Depresyondan çıkamamalarının, migren krizlerinin, mide ve bağırsak sorunlarının temel nedeni de budur. Tutumları, Venüs’ün uyumlu, hoşgörülü, şifalandırıcı, bütünleyici enerjisi ile ters düşmektedir. Başak’ların, ”mükemmel” görünenin her zaman işe yarar olmadığını ve insanları yanyana durmaya, sorumluluk duymaya teşvik eden temel faktörün korku değil sevgi olduğunu anlamaya ihtiyaçları vardır. Venüs retrosunda yaşayacakları deneyimler onları, yargılamaya ve suçlu aramaya odaklı bakışlarını açılarını, hoşgörü ve empatiden yana eksik kalan ve bu yüzden umdukları kadar ”işe yaramayan” yetki ve sorumluluk anlayışlarını değiştirmeye zorlayabilir.

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ

Teraziler, bu süreçte inançları, beklentileri ve davranışları arasındaki boşluklarla yüzleşmek durumunda kalacaklardır.  Terazi adil olmak gerektiğine yürekten inanır. Ancak adalet dağıtılırken, payına düşene rıza göstermekte biraz zorlanır! İnce zevklere, gelişmiş bir haz anlayışına sahip olmak, hayattan beklentisini yüksek tutmasını da beraberinde getirmektedir. Ancak umdukları ile buldukları birbirini tutmadığında, yaşamın adaletini sorgulamaya ve bazen de ”kişiye özel” kanunlar yaratmaya, yatkın olabilir. Terazi bu Retro döneminde, yaşamının savunduğu değerleri yansıtıp yansıtmadığı, arzularını karşılamak adına başkalarının değerlerine haksızlık edip etmediği, başkalarını yargıladığı konularda kendisinin her zaman tutarlı ve dürüst olup olmadığı üzerine çokça düşünmesini gerektiren olaylar yaşayabilir. Kendisi için ”ideal” olan birşeyi elde etmek adına, ideallerine uymayan yöntemlere başvurmak ya da idealleri adına, ”keyfinden veya kendisine hak gördüğünden feragat etmek” gibi tercihlerle yüzyüze kalabilir. Bazen hakettiğimizi düşündüklerimiz bizim için uygun değildir ve öz-değerlerimize zarar vermeden onları taşımakta zorlanacağımız için hayat onları yolumuzdan çeker. Bu RAHMET’in yokluğuna değil, yüceliğine delalet eden bir durumdur. Ama insan çoğu kez buna kördür ve en çok da bu yüzden isyankardır! Zaten karaciğeriniz de buna isyan etmekte, allerjileriniz bu yüzden depreşmekte, safra keseniz ve pankreasınız yaşadıklarınızı sindirmenize yardımcı olmayı bu yüzden reddetmektedir. Terazi, Venüs’ün çocuğudur. Dolayısıyla, Büyük Venüs Geçişi’nden en  fazla yarar görecek ve bu dönemde en fazla sorumluluk alacak insanlar Teraziler olabilir. Ancak bu fayda, Terazi RAHMET’in kaynağı ile pazarlık – sen benim istediğimi verirsen ben de sana inanırım –  edilmeyeceğini öğrendiği ve tam anlamıyla doyumlu bir yaşamın ancak hayatın hakkını vererek mümkün olacağını idrak ettiği takdirde ortaya çıkacaktır.

AKREP ve Yükselen AKREP

Akrepler, ortak değerler ve kaynakların kullanılması konusunda dersler alacakları bir Venüs Retrosu yaşayabilirler. Akreplerin yaşam enerjilerini arttırmak için kaynak bulmak ve bunları kullanmak konusunda özel bir yetenekleri vardır. Kaynaklarıyla aralarında incelikli bağlantılar kurar ve akışın yönünü ve musluk ayarını kendi ihtiyaçlarına göre yapmak isterler. Elde etmek istedikleri şeylerin önündeki engelleri yoketmeye çalışırlar. Bu nedenle girdikleri ortamlarda ”dönüştürücü” bir etki yaparlar. Ancak bazen de değer erozyonuna neden olmak, ilişkilerin, ortamların içini boşaltmak, anlamını tüketmek gibi – çoğu kez istemsiz – tutumlar sergiledikleri de bilinir. Bunun nedeni yokolmaktan duydukları korku, tükenme endişesi ve varolmaya, tutunmaya duydukları tutkudur. Akrepler bazen kendi korku ve kaygılarına öylesine odaklanırlar ki,  çevrelerindeki kaynaklara zarar vermek – bu arada kendi yokoluşlarını da hızlandırmak – üzere olduklarını farketmekte gecikirler. Boşaltım ve üretim sistemleriyle ilgili sorunlar da zaten onları hep böyle zamanlarda uyarmak ister! Akrep Venüs Retrosu sürecinde başkalarının kaynaklarını kullanmasını ve kendi kaynaklarını onlara sunmasını gerektiren bütün alanlarda – cinsellik, iş ortaklığı, borç-alacak ilişkisi, vergi, miras, danışmanlık, temsilcilik – benimsediği tutumları gözden geçirmesi gerektiğini farkedecektir. Varlığına değer ve süreklilik kazandırmak için uğraşan Akrep’in, Venüs Geçişi’ne adapte olmak için alması gereken ders şudur: ”Yokolma kaygısı ile başlatılan hiçbirşey anlamlı bir varlık teşkil etmez… Anlamlı ve kalıcı bir şekilde var olmak için varlığa gönüllü katkıda bulunmak ve varoluş umudunu beslemek gerekir!”

YAY ve Yükselen YAY

YAY, ikili ilişkilerde bütünleşmek ve ayrışmak üzerine dersler yaşayacağı bir Venüs Retrosu’na girmektedir. Aşk bütünleşmektir. Karşıtı ise kayıtsızlıktır. Düşmanlık ayrışmaktır. Karşıtı ise yine kayıtsızlıktır. Düşmanlıktan da, aşktan da uzak kalmanın en iyi yolu geri çekilmek ve kayıtsız kalmaktır. Düşmanlığı da, aşkı da beslemenin en iyi yolu aynı yönde bir adım daha atmaktır. Burada anahtar sözcük ”yön” dür. Yay’ın ikili ilişkilerdeki temel sorunu yön belirlemektir! Bütünleştiği anda ayrışmak, ayrıştığı anda bütünleşmek ister… Üstelik bağımsız ve kayıtsız gibi görünür ama asla kendisine kayıtsız kalınmasına tahammül edemez! Hayat kadar geniş olmak, hatta başkalarının tahmin edebildiğinden daha geniş bir hayat yaşamak ister. Ancak genişlemek vektörel – yani çizgisel – bir kavram değildir. Bir kapsama alanı yaratmayı ve onu kontrol edebilecek kadar yeterli olmayı gerektirir. Yay, herşeye yetmek ve yetişmek ister ama neyi daha önce daha fazla istediğine karar veremediği için, kaynaklarını kötü kullanır. Yetersizlik hissini gidermek için de, vazgeçilmez olmaya çalışır. O yüzden hem aşıklarını, hem de düşmanlarını arada sırada şöyle bir yoklar, varlığını hissettirir, cazibe yayar, ağırlığını koyar, tavrını koyar… Anlık nokta vuruşlarla alanını korumaya çalışır. Taşikardik hallerinin, panik ataklarının sebebi, bu her yere yetişme kaygısı ve kendilerine itiraf edemedikleri kaybetme korkusudur. İlişkilerin anlamı anlara yayılsa da, sonuçta her ilişkinin taşıdığı değer birikime dayanır! Yay, Venüs Retro’sunda ikili ilişkilerinde oluşturduğu birikimlerle yüzleşecek ve seçmeyenin seçilmek gibi bir lüksü kalmayacağını, sadakatin arada bir ses vererek korunmayacağını, güven vermeyenin önce tutku ve merak, sonra kızgınlık ve bazen düşmanlık ama en nihayetinde kayıtsızlık yaratacağını görecektir…

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK

Oğlak, hizmetin anlamı üzerine deneyimler yaşadığı bir Venüs Retrosu geçirecektir. Hizmet, tanımı itibariyle anlamı kendinden menkul ve karşılığı tam olarak ölçülemeyen bir şeydir! Zira hizmetin ortaya koyduğu değer, faydasıdır. Fayda ise hem göreceli hem de zaman içinde değişkenlik gösteren bir şeydir.   Oğlaklar, mükemmeliyetçidir! Eksik yapmayı da sevmezler, kendilerine eksik birşey verilmesinden de hoşlanmazlar. Gereği gibi yapmaya çalışırken bazen istenenin ve ihtiyacın üzerinde hizmet vermeleri mümkündür. Ancak aldıkları karşılık yine hizmeti kullanan kişinin fayda algısı, kullanma kapasitesi ve denklik takdiri ile oranlı olacaktır. Yaptıkları hizmete verilen değerin, ödenen bedelin yeterliliği kadar, bir başkasından aldıkları hizmetin yeterliliği konusu da Oğlakları rahatsız edebilir. Oğlağın standartları yüksektir ve onları memnun etmek zordur. Taşıyamayacağı kadar yük almak, umduğu desteği bulamamak, şefkat ve yardıma ihtiyacı olduğunu ifade edememek, teşekkür almak yerine yeni taleplerle karşılaşmak, çok sık başına gelen sorunlardır. Retro döneminde romatizmaları artarsa, sırt ve eklem ağrıları coşarsa, habire sıkıp durdukları dişlerinde acil müdahale gerektiren sorunlar oluşursa, aşırı baskı altında kalmış ve yeterince şefkat ve anlayış görmemiş hissetmenin bir başka belirtisi olan astım problemleri tavan yaparsa, şaşırmamaları gerekir. Peki, nedir Oğlak’ın Venüs Geçişinde kabul etmesi gereken öğreti? Hizmetin gönüllü doğasını içlerine sindirmektir. RAHMET’in kaynağı bellidir ama hayata geçme yolu hizmettir. Bizler nasıl ki rahmete ve şifaya maruz kalırsak, aynı zamanda ona -bilerek ya da bilmeyerek –  vesile de oluruz. Çoğu kez vesile olduğumuz şeylerin karşılığını insanlardan bekleriz. Ama gönüllü hizmetin en büyük karşılığı, üzerine düşeni hakkıyla yaptığını bilmektir. İç huzurudur, kendine yeterlilik duygusudur, eksiklik hissetmemektir. Oğlakların, Venüs’le birlikte yükselmek için verdikleri hizmeti helal etmeyi, aldıkları karşılıklar ve gördükleri hizmetler konusunda ise yargısız ve beklentisiz olmayı öğrenmeleri gerekecektir.

KOVA ve Yükselen KOVA

Kovalar bu Venüs Retrosunda hayatı dibine kadar hissetmek arzusu ile kıvranacaklardır! Kontrol edemedikleri bir hiperaktivite ile herşeye atlamak ve umduğunu bulamayınca hırçın ve ısrarcı bir hale bürünmek, enerjilerini, zamanlarını ve paralarını çarçur etmek, spor niyetine seks yapmak eğilimi duyabilirler. Ancak, hayatın onların umduğu kadar keyifli akmaması, umut bağladıkları projelerin istedikleri başarı ve takdiri getirmemesi, peşine düştükleri aşkların coşku ve anlamını aniden yitirmesi, ya da onlara heyecan veren düşüncelerin taşıdığı riskten dolayı gözlerinin korkması mümkündür. Emek verdikleri şeylerle – örneğin çocuklarıyla – ilgili beklenmedik endişeler de taşımaya başlayabilirler. Bir şeyi yapıp ortaya koyduğumuzda o bizden ayrı bir kimlik kazanır ve gideceği yönü belirlemek bizim uhdemizden çıkar. Çocuklarımız buna iyi bir örnektir. Onların yaptıklarıyla bizi mutlu etmelerini beklemek anlamsızdır. Ancak anlamlı ve verimli bir yaşam sürmelerini gönülden dileyebiliriz. Birçok şeye yatırım yaparız. Yaptığımız yatırımların, attığımız adımların, göze aldığımız risklerin gerçek değeri ve anlamı zaman içinde ortaya çıkar. Kısa dönemde elde edilmiş sonuçların oluşturduğu hayal kırıklığı ve yenilgi duygusu ile başetmek zordur! Hele de egomuz yüksekse… Ancak ortaya çıkan ile kavga etmek yerine, gerçeği kabul etmek bize yola devam etme şansını verir. Retro döneminde girmeleri mümkün olan tatminsizlik ve hayal kırıklığı duygusunun altında ezilmemek için, KOVA’ların odaklanmaları gereken ders TEVEKKÜL’dür. Eğer bu devrede sabır ve tevekkül göstermeyi başarırlarsa, zaman içinde kıymetsiz görünenlerin kıymetli, anlamsız görünenlerin anlamlı, zevksiz görünenlerin zannedilenden daha keyifli olduğunu da keşfedebilirler…

BALIK ve Yükselen BALIK

Balıklar, Venüs retrosun döneminde yuvanın, ailenin, köklerin değeri hakkında sorgulamalar yaşayabilirler. Hepimizin kapısını kapatıp güvenliğine sığındığı bir ”yuva”ya ihtiyacı vardır. Özellikle herşey sarsılıp dağılıyormuş gibi göründüğünde, yuva güvenlik ile eşanlamlı bir hale gelir. Ancak bazen yuvanın düzeni bozulur! O zaman nereye sığınırız? Elbette iç dünyamıza… İç dünyaya sığınmak, kendi sularında kaybolmayı pek seven Balık için genelde DEPRESYON anlamına gelir. Sorumluluk almak yerine oluruna bırakıyor gibi görünür, ama aslında istediği gibi gitmeyen şeylere ”hayata iştirak etmeyi reddederek” pasif-agresif bir tepki verir. Hayata verdiğimiz değeri ortaya koyan şey gösterdiğimiz çabadır. Birileri bizim adımıza çabalasa ya da bizi sevgisi ve ilgisiyle sarıp sarmalasa da, bizim hayatın ritmine yürekten ve kararlı bir katılımımız olmadığı sürece, alınan sonuçlar kalıcı olmayacaktır. Dolayısıyla başkasının bize veya hayatımıza verdiği değer, bizim kendimize verdiğimiz değerin yerini asla tutmaz! Balıkların Venüs Retrosu’nda aşmaları gereken tutum, gönülsüz bir teslimiyet ve tepkisel bir kayıtsızlık ile gönüllü bir uyum ve bilinçli bir çaba arasındaki farkı keşfetmektir. Balık RAHMET’in öz evladıdır. Klasik yöneticisi olan Jüpiter’in bu aralar güneşle yaşadığı kavuşum aslında Balıklar’a ileri gitmek ve gelişmek için önemli şanslar sunmaktadır. Balık’ın modern yöneticisi Neptün ise, Venüs’ün üst titreşimi olarak kabul edilir. Balık için bu retro döneminde içine sığınmanın anlamı, derinindeki kaynağı keşfetmek ve geldiği kökten beslenmeyi öğrenmek olmalıdır. Bu şekilde Venüs’ün yükselen tireşiminden en fazla yararlanacak burçlardan biri olabilir.

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

Etiketler

1 ağustos 2019 yeniay 1 Ekim 2016 YENİAY 1 Ekim 2016 YENİAY'ın Etkisi 1 Eylül 2016 1 Eylül 2016 Güneş Tutulması 1 Eylül 2016 YENİAY 1 Mart 2014 Yeniay 1 Nisan 2022 Koç Burcunda YENİAY 1 Ocak 2014 Yeniay 1 şubat 2022 yeniay 2 Ağustos 2016 Yeniay 2 Ekim 2020 dolunay 2 eylül 2020 dolunay 2 Haziran 2015 Dolunay 2 mart 2018 dolunay 2 mart 2018 dolunayın etkileri 2 mart 2022 yeniay 2 Ocak 2018 DOLUNAY 2 Temmuz 2015 DOLUNAY 2 temmuz 2019 güneş tutulması 2 Temmuz 2019 yeniay 3 Aralık 2013 3 Aralık 2017 DOlunay 3 Aralık Dolunay 3 Ağustos 2020 DOlunay 3 haziran 2019 yeniay 3 Temmuz Oğlak - Yengeç Ekseninde Dolunay 3 Şubat 2015 Dolunay 4 Aralık Güneş Tutulması 4 Aralık Tutulmasının Burçlara Etkisi 4 Kasım 2017 DOLUNAY 4 Mayıs 2015 Dolunay 4 nisan 2015 Ay Tutulması 4 Nisan 2015 DOLUNAY 4 Temmuz 2016 YENAY 4 Temmuz 2016 Yeniay Burçları Nasıl Etkileyecek 4 Şubat 2015 Dolunay 4 şubat 2019 yeniay 4 şubat kova burcunda yeniay 5 Ekim 2017 DOLUNAY 5 Ekim 2018 Venüs Retrosu 5 Eylül 2013 Yeniay 5 Haziran 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 5 haziran 2020 ay tutulması 5 haziran 2020 dolunay 5 kasım 2021 yeniay 5 Mart 2019 Merkür Retrosu 5 Mart 3015 Dolunay 5 mayıs 2019 yeniay 5 Nisan 2019 Yeniay 5 Ocak 2015 Dolunay 5 temmuz 2020 tutulma 6 Aralık 2014 DOLUNAY 6 ekim 2021 yeniay 6 Eylül 2017 DOLUNAY 6 mart 2019 YENİAY 6 Mayıs 2016 YENİAY 6 ocak 2019 güneş tutulması 6 ocak 2019 yeniay 6 ocak güneş tutulması 6. Ev 7 Ağustos 2013 Yeniay 7 Ağustos 2017 AY Tutulması 7 Ağustos 2017 DOLUNAY 7 Haziran - 1 Temmuz 2014 Merkür Retrosu 7 Kasım 2018 YENİAY 7 Kasım Dolunay 7 mayıs 2020 dolunay 7 Nisan 2016 KOÇ Burcunda YENİAY'ın Burçlara Etkisi 7 Nisan 2016 Koç Burcunda YENİAY 7 Nisan 2016 YENİAY 7Aralık 2019 Yeniay 8 AĞustos 2021 yeniay 8 Ekim 2014 DOLUNAY 8 Ekim Güneş Tutulması 8 Haziran 2013'deki Yeniay Burçları Nasıl Etkleyecek 8 Haziran YENİAY 8 nisan 2020 dolunay 8 Temmuz 2013 Yeniay 8 Şubat 2016 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAYIN Burçlara Göre Yorumu 9 ekim 2022 dolunay 9 Eylül 2014 Dolunay 9 Eylül 2018 YENİAY 9 Haziran 2017 DOLUNAY 9 Mart 2016 Balık Burcunda Tutulma ve YENİAY 9 Mart 2016 Güneş Tutulması 9 Mart 2020 9 mart 2020 dolunay 9 Temmuz 2017 DOLUNAY 10 Ağustos Dolunay 10 Eylül 2022 dolunay 10 haziran 2021 güneş tutulması 10 Mayıs 2013 Güneş Tutulması 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013'de Yeniay Koçta 10 Ocak 2016 YENİAY 10 Ocak 2020 AY Tutulması 10 Şubat 2013 11 Aralık 2015 Yeniay 11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması 11 Ağustos 2018 Tutulmalar 11 Kasım 2015 YENİAY 11 Kasım Akrep YENİAYI'nın Burçlara Etkisi 11 Mart 2013 Yeniay 11 Mayıs 2017 DOLUNAY 11 Mayıs 2017 dolunayın etkileri 11 Mayıs 2021 YENİAY 11 Mayıs 2021 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 11 Nisan 2017 DOLUNAY 11 Ocak 2013 11 Şubat 2017 Ay Tutulmasının Etkileri 11 Şubat 2017 Kova Burcunda DOLUNAY 11 şubat 2021 dolunayı 12 Aralık 2019 İkizler DOlunayı 12 kasım 2019 dolunay 12 Mart 2017 DOLUNAY 12 Mart 2017 DOLUNAYIN Etkileri 12 nisan 2021 yeniay 12 ocak 2017 DOLUNAY 12 Ocak 2017 Yengeç Burcunda Dolunay 12 Ocak 2017 Yengeç Dolunayı 12.12.2012 12. Ev 13 Aralık 2012 13 Aralık 2012 Yeni Ay 13 Ekim 2015 YENİAY 13 Eylul Güneş Tutulması 13 Eylül 2015 Yeniay 13 Haziran 2018 YENİAY 13 mart 2021 yeniay 13 ocak 2021 yeniay 13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması 13 Temmuz 2018 Parçalı Güneş Tutulması 14 Aralık 2016 DOLUNAY 14 aralık 2020 Yay Burcunda Tutulma 14 Aralık Güneş Tutulması 14 Aralık Güneş Tutulmasının Burçlara etkisi 14 Ağustos 2015 Aslan Burcunda YENİAY 14 Ekim 2019 Koç Burcunda Dolunay 14 Eylül 2019 Balık Burcunda DOlunay 14 Eylül 2019 Dolunay 14 kasım 2012 14 Kasım 2016 DOLUNAY 14 Kasım 2016 Dolunayın Etkileri 14 Şubat 14 Şubat 2013 15 - 16 Şubat 2018 Ay Tutulması 15 Ağustos 2019 DOlunay 15 Ekim 2012 Yeni Ay 15 kasım 2020 yeniay 15 mayıs 2018 yeniay 15 Nisan 2014 Ay Tutulması 15 Ocak 2018 Güneş Tutulması 15 Şubat 2014 Dolunay 16 Ekim 2016 DOLUNAY 16 ekim 2020 terazi burcunda yeniay 16 ekim 2020 yeniay 16 Ekim KOÇ Burcunda DOLUNAY 16 Eylül 2016 Ay Tutulması 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunay 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunayın Etkileri 16 Mart 2014 DOLUNAY 16 Mart 2015 16 Nisan 2018 Yeniay 16 nisan 2018 yeniayın etkileri 16 nisan 2022 dolunay 16 Ocak 2014 DOLUNAY 16 Ocak 2018 Güneş Tutulması 16 Temmuz 2015 Yeniay 16 şubat 2022 dolunay 17 Aralık 2013 Dolunay 17 Eylül 2020 Yeniay 17 haziran 2019 dolunay 17 Kasım 2013 17 Mart 2018 Yeniay 17 Ocak 2018 YENİAY 17 Ocak Yeniayın Etkisi 17 temmuz 2019 ay tutulması 17 Temmuz 2019 Parçalı AY Tutulması 18 Agustos 2016 DOLUNAY ve Tutulma 18 Aralık 2017 YENİAY 18 Aralık Yeniay 18 Ağustos 2016 Dolunay 18 Mart Balık Burcunda Dolunay 18 Mayıs - 11 haziran Merkür Retrosu 18 Mayıs 2015 Yeniay 18 Nisan 2015 Yeniay 18 ocak 2022 dolunay 18 Şubat 2015 YENİAY 19 ağustos 2020 yeniay 19 Ekim 2017 YENİAY 19 EKimde Dolunay ve AY Tutulması 19 Eylül 2013 DOLUNAY BALIK BURCUNDA 19 Haziran YENİ AY 19 kasım ay tutulması 19 kasım dolunay 19 Mayıs 19 Mayıs 2019 DOlunay 19 Nisan 2019 MAVİ DOLUNAY 19 Şubat 2015 YENİAY 19 Şubat 2019 19 Şubat 2019 DOLUNAY 19 Şubat 2019 dolunayı burçları nasıl etkiler 20 Ekim 2021 DOLUNAY 20 Eylül 2017 YENİAY 20 Haziran 2016 DOLUNAY 20 Mart 2015 Güneş Tutulması 20 ocak 2015 YENİAY 20 Temmuz 2016 DOLUNAY 20 Temmuz 2020 YENİAY 21 Aralık 2012 21 Aralık 2014 YENİAY 21 Ağustos 2013 Dolunay 21 Eylül 2021 Dolunay 21 Haziran 2020 Güneş Tutulması 21 Mart 2019 DOlunay 21 Mayıs 2016 Dolunay 21 Ocak 21 Ocak 2019 Ay Tutulması 21 Ocak 2019 Yeniay ve Tutulma 21 şubat 2021 yeniay 22 Aralık 2014 Yeniay 22 Aralık 2018 Dolunay 22 Ağustos 2021 Dolunay 22 Kasım 2014 Yeniay 22 Mayıs 2016 Dolunay 22 Nisan 2016 Akrep Burcunda Dolunay 22 Temmuz 2013 Dolunay 22 Temmuz Kovada Burcunda Dolunay 22 Şubat 2016 DOLUNAY 22 Şubat 2016 Dolunayın Burçlara Etkileri 23 Ekim Güneş Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri 23 Haziran 2013 Dolunay 23 Haziran Dolunay 23 Mart 2016 AY TUTULMASI 23 Mart 2016 Burçlara Göre Etkiler 23 nisan yeniayın burçlARA ETKİSİ 23 Temmuz 2017 YENİAY 23 Şubat 2013 23 şubat 2020 yeniay 23-24 Ekim YENİAY 24 Ekim 2018 Dolunay 24 Eylül 2014 Yeniay 24 Haziran DOlunay 24 kasım 2019 24 Mart KOÇ Yeniayı 24 Mayıs 2017 Yeniay 24 Ocak 2016 DOLUNAY 25 Aralık 2015 DOLUNAY 25 Ağustos 2014 Yeniay 25 Eylül 3018 Dolunay 25 Mayıs 2017 Yeniay 25 Mayıs Dolunay 25 Nisan Dolunay 25 Nisan Dolunay'ının Burçlara Etkisi 25 Nsan 2013 Dolunay 25 Ocak 2020 YENİAY 25 Şubat 2013 Dolunay 26 aralik 2019 güneş tutulması 26 Aralık 2019 YENİAY 26 Ağustos 2018 DOLUNAY 26 Ağustos BALIK DOLUNAYI 26 Kasım 2015 DOLUNAY 26 Kasım 2015 DOLUNAY İkizler Burcunda Dolunay 26 Temmuz 2013 Davut'un Yıldızı 26 Şubat 2017 Güneş Tutulması 27 Ekim 2015 DOLUNAY 27 EKim Dolunayının Etkileri 27 Eylül 18 Ekim Merkür Retrosu 27 Mart Dolunay 27 nisan 2021 dolunay 27 Nisan 2021 dolunayın burçlara etkisi 27 Ocak 2013 27 Temmuz 2018 AY Tutulması 27 Temmuz AY Tutulması 28 Aralık 2012 28 Aralık 2012 Dolunay 28 ekim 2019 yeniay 28 Eylül 2015 Dolunay ve Ay Tutulması 28 Haziran 2018 DOLUNAY 28 Kasım 2012 28 Kasım Dolunay 28 Mart 2017 YENİAY 28 mart 2021 dolunay 28 Ocak 2017 Kova Burcunda YENİAY 28 Ocak 2017 YENİAY 28 ocak 2021 dolunay 28 Ocak Yeni Ay 29 Aralık 2016 YENİAY 29 Aralık 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 29 Ağustos 2015 DOLUNAY 29 Ekim 1923 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 kasım 2016 YENİAY 29 Mayıs 2018 Dolunay 30 aralık 2020 dolunay 30 Ağustos 2019 yeniay 30 EKim 2016 Akrep Burcundaki YENİAY'ın etkileri 30 Ekim 2016 YENİAY 30 Ekim 2016 YENİAY'ın etkileri 30 Eylül 2012 Dolunay 30 kasım 2020 parçalı ay tutulması 30 Kasım 2020 Tutulmasnın Burçlara Etkisi 30 Mart 2014 Yeniay 30 Nisan 2018 Dolunay 30 Ocak 2014 30 Ocak 2014 Yeniay 31 Aralık 2012 31 ekim 2020 dolunay 31 Mart 2018 dolunay 31 ocak 2018 ay tutulması 31 Temmuz 2015 DOLUNAY 135 derecelik Açı 150 derecelik açı 2012 Büyük Venüs Geçişi 2012 Felaket Senaryoları 2013 2014 Merkür Retrosu 2015 Neler Getirecek 2015 Venüs Retrosu 2015 Yılının Burçlara Göre Etkisi 2015'in Astrolojik Analizi 2016 Astrolojik Yorum 2016 Dünyaya Ne Getirecek 2016 Mars'ın Geri Hareketinin Burçlara Etkisi 2016 mars Retrosu 2016 Mars Retrosunun etkileri 2016 Yılının Astrolojik Görünümü 2016 yılının son merkür retrosu 2016'nın Son Yeniayı 2017 Astrolojik Etkiler 2017 AĞustos Ay Tutulması 2017 Ağustos Güneş Tutulması 2018 burçlara neler getirir 2018 ocak dolunay 2018 Son Dolunay 2018 Venüs Retrosu 2018 yılı Tutulmalar 2018'in ilk dolunayı 2019 güneş tutulması 2020 Ağustos Ayı Burçlara Neler Getirir 2020 merkür retrosu 2020'nin son dolunayı 2021 Astrolojik Eğilimler 2021 yılı burçlara göre yorumlar 2021'de bizi neler bekliyor 2022 mayıs tutulma 2022 Merkür Retro Abbey Lincoln A Change is Gonna Come Across the universe Aculeus acı bedeni Acı Bedenimiz Acı Evrenin Dikkatimizi Çekme Yöntemidir Addib Adele Adem adeta Adrasan Age of Aquarius Akrep akrep boğa aksında dolunay Akrep Boğa Ekseninde Dounay Akrep Burcu akrep burcunda ay tutulması Akrep Burcunda Dolunay Akrep Burcundaki Dolunay'ın Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Burçlar Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Etkileri akrep burcundaki yemiayın burçlara etkisi Akrep Burcundaki Yeniay'ın Burçlara Etkisi akrep burcunda merkür retrosu Akrep Burcunda YENİAY Akrep Burcunda YENİAY'ın etkileri Akrep Burcunun Özellikleri Akrep Dolunayı akrep dolunayı burçları nasıl etkiler Akrepteki Dolnay'ın Etkileri Akrepteki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi akıl duygu bütünlüğü Aldatmak Aldebaran Al de Miola Algenib Algol Al Green ALPECCA Alp Ersönmez Alpha Draconis Alphecca Alpheratz Altair Altı Köşeli Yıldız alıngan Ama Amlakit Yaylası Anouar Brahem Antares Apocalyptica Aralık Aralık Dolunay ARCHERNAR Arcturus Aretha Franklin Are You Lonesome Tonight? (song) Aslan Aslan'da Aslan-Kova ekseni Aslan Burcunda AY Tutulması Aslan Burcunda Dolunay Aslan Burcunda Güneş Tutulması Aslan Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Tutulma ve DOlunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Yeniayın Etkileri Aslan Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Aslan Burcunda Yeniay Aslan Burcunda YENİAY ve Güneş Tutulması Aslanda Jüpiter Venüs Kavuşumu Aslanda Venüs Retrosu Aslan Kapısı Aslan KOva Aksında Dolunay Aslan Yeniayının Burçlara Etkisi Astounding Eyes of Rita Astrol Astroloji Astroloji Analizi Kampanya astroloji eğitimi Astrolojik Danışmanlık Astrolojik Karakter Analizi Astrolojik Portre Astrolojik Uyum Analizi Astrolojik Çiftler astroloji ve tatil Astronomy Atatürk Ateş Ejderhası Ateş Üçgeni Atlas Psikozu Ay Ay-Güneş-Merkür kavuşumu Ay-Güneş Karesi Ay - Juno karesi Ay-Juno kavuşumu Ay-Jüpiter karesi Ay-Jüpiter Üçgeni Ay - Mars 60lık Açı Ay-Mars Kavuşumu Ay - Merkür & Mars Karşıtlığı Ay-Merkür 60'lık açı Ay-Neptün Karşıtlığı Ay-Pluto Karesi Ay-Pluto karşıtlığı Ay-Satürn Karesi Ay-Satürn Üçgeni Ay-Uranüs karşıtlığı Ay - Venüs kavuşumu Ay Akrepte Ay aslanda Ay Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Ay Ay Düğümleri ile çatışma halinde Ay Ay Düğümlerine kare Ay Ağır Ay Balıkta Ay Balıkta Neptünle kavuşumda Ay Balıkya Ay Başakta Ay Boğa Burcunda Ay Boğada Ay Boşlukta Ay Chiron Karesi Ay Chiron karşıtlığı Ay Chiron kavuşumu Ay Chiron Üçgeni Ay Düğümleri Ay Düğümleri Chiron Merkür arasında Uçurtma Ay Düğümleri Chiron Venüs arasında Uçurtma Ay Düğümleri Yengeç - Oğlak Aksında Ay Güney AY Düğümü Kavuşumu Ay Güney Düğümü ile kavuşum halinde AY Güneş 60'lık Açı Ay Güneş Üçgeni Ay ile Güneş 60 derece açı Ay Juno karşıtlığı Ay Junoya kare Ay Jüpiter 150 derece açı Ay Jüpiter Chiron Üçgeni Ay Jüpiter Güneş T-Kare Ay Jüpiter Karşıtlığı Ay Jüpiter Kavuşumu Ay Jüpiter Pluto Uranüs Karesi Ay Kova'da Ay Koç Stelyumuna 60 derece Ay Koçta Ay Lilith karesi Ay Lilith Kavuşumu Ay Lilith Üçgeni Ay Mars-Merkür kavuşumu ile üçgen Ay Mars Karesi Ay Mars Karşıtlığı Ay Marsla kavuşuyor Ay Mars Üçgeni Ay Merkür Jüpiter Üçgeni Ay Merkür Karesi Ay Merkür Kavuşumu Ay Merkür Uranüs üçgeni Ay Merkür Üçgeni Ay Neptün kavuşumu Ay Neptün Üçgeni Ay Onikinci Evde Ay Oğlakta Ay PLuto Karşıtlğı Ay Pluto Kavuşumu Ay Pluto Mars Bileşkesine Karşı Ay Pluto ve AY Düğümleri arasında Mistik Dörtgen Ay Pluto Üçgeni Ayrılık Ay Satürn Karşıtlığı Ay Satürn kavuşumu Ay Satürn Lilith Üçgeni Ay Satürn Venüs T-Kare Ay Sirius Kavuşumu Ay Terazide Ay Tutulması Ay Tutulmasının BUrçlara Etkisi Ay Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri Ay Tutulmasının Etkileri Ay Uranüs Arasında 45 derece açı Ay Uranüs Karesi Ay Uranüs kavuşumu Ay Uranüs Pluto Jüpiter Büyük Karesi Ay Uranüs Üçgeni Ay Uranüs Üçgenii Ay ve Mars Pluto'ya 150'lik açı yapıyor Ay Venüs karşıtlığı Ay Venüs Satürn Juno karesi Ay Yay'da Ay Yay Burcunda Ay yengeçte Ay İkizler Burcunda Ay İkizlerde Azimene Azrail Ağustos 2014 Dolunay Ağustos 2017 Merkür Retro Ağır Abiler Ağırbaşlı Bilge Aşil'in Topuğu Aşk Aşk Haritanız Aşk İstiyorum BALIK Burcunda Güneş Tutulması Balık Balık Başak Aksında Dolunay balık burcu Balık Burcunda Dolunay Balık Burcunda DOlunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Etkileri Balık Burcundaki Yeniay ve Tutulma Burçları Nasıl Etkiler Balık Burcundaki YENİAYIN Etkileri Balık Burcunda Merkür Retrosu Balık Burcunda Stellium 2013 Balık Burcunda Stelyum Balık Burcunda Yeniay Balık Burcunda Yeni Ay Balık Burcunda YENİAY'ın Etkileri Balık Burcu Özellikleri Balık Dolunayının Etkileri Balık Stelyumu Balıkta Neptün Venüs Chiron Kavuşumu Balıkta Stelyum balık yeniayı balık yeniayının burçlara etkisi Barcelona Barış Batın Başak Başak Burcu'ndaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Başak Burcunda Dolunay Başak Burcundaki DOlunayın BUrçlara Gre Etkisi Başak Burcundaki Dolunayın Etkileri Başak Burcundaki YENİAY'ın etkileri Başak Burcunda Yeniay Başak Burcunun Özellikleri Başak Stelyumu Başakta Yeniay Başetmekbeden Başı Dumanlı Dağlar beatles BEDİ Banu Damcı Bellatrix Sabit Yıldızı Bene Gessereth Benim Hala Umudum Var Betelgeuse Beth Hart Beyt EL Cevza Beşinci Dağ bilim Billie Holiday Binary prefix Blue Moon Blues Brothers Bobby McFerrin BOĞA Burcundaki Yeniayın Etkileri BOĞA YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ 2020 Boğa Boğa'da Yeni AY ve Güneş Tutulması Boğa Akrep Aksında DOlunay Boğa Burcunda Dolunay boğa burcundaki dolunayın etkileri Boğa Burcunda Yeniay Boğa Burcunun Özellikleri Boğadaki Yeniayın Burçlara Etkisi Boğa Dolunayının Burçlara Etkisi Boğa Stelyumu Boğa Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Boğaziçi University Bugün Dolunay Bugün Yeniay Bulerias Burca Göre Yeni Ay yorumu Burnt by the Sun Movie Track BURÇLAR Hakkında Kısa Kısa Burçlar Burçlara Göre AY Tutulması Burçlara göre Dolunay'ın etkileri Burçlara Göre Dolunay ve AY Tutulması Burçlara göre etkiler Burçlara Göre Kova Dolunayı Yorumları Burçlara Göre Tutulma ve Yeniay Tahminleri Burçlara Göre Yeniay Burçlara Göre Yeniay Yorumu BUrçlara ve Yükselen Burçlara göre Dolunayın etkileri Burçlar Hakkında burçlar nasıl kızar Burçlar Nasıl Tartışır burçlar ve ayrılıık Burçların Kişilik Özellikeri Burçların Kişiliği Hakkında Burçların Yorma Kapasitesi Burçların özellikleri burç yorumu bu sabah Business and Economy Bülent Ortaçgil Büyük Kare Büyük Venüs Geçişi Can Bonomo Capella Sabit Yıldızı Capulus Carl Douglas Carson McCullers Casablanca Castor castor sabit yıldızı Cenk Erdoğan CETUS ch Chet Baker Chicago children of sanchez Chiron Chiron-Satürn-Pluto üçlemesi Chiron Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Chiron Balıkta Chiron Güneş Karşıtlığı Chiron Güneş kavuşumu Chiron Juno Kavuşumu Chiron Jüpiter karesi Chiron Koç Burcunda chiron lilith kavuşumu Chiron Mars Kavuşumu Chiron Satürn Karesi Chiron Satürn Üçgeni Chiron Venüs 60 derece açı Chiron Venüs kavuşumu Chiron ve Pluto Venüs'e 150'lik açı açı Chiron ve Satürn Ay'a üçgen açı chris botti Christmas chuck mangione City of Angels Concha Buika Corona Crimes of Passion CS Lewis Cure Cygnos cüretkar Damakta Kalan Tat Datça Datça Tatil Davison Davutun Kalkanı Davutun Yıldızı DC Noktası Denebola Denge Deprem Depresyon derin sorular Derman Değişim Değişken Burçlarda Büyük Kare Dheneb Diana Krall Dinah Washington DNA Dolunay Dolunay'ın Astrolojik Etkileri Dolunay Akrepte DOLUNAY ASLAN'da Dolunay Aslan Kova Ekseninde Dolunay Balık Başak Ekseninde Dolunay Başak-Balık Ekseninde Dolunay Başak Burcunda Dolunay Başakta Dolunay Boğa Akrep ekseninde Dolunay Boğa Burcunda Dolunay Burçlarda Dolunay Burçları Nasıl Etkiler Dolunay Oğlak Burcunda Dolunay Sizi Nasıl Etkileyecek? Dolunay Terazi - Koç ekseninde Dolunay Terazide Dolunay Yay'da Dolunay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeçte DOLUNAY İkizler Burcunca Dolunayın Burçlara Etkileri Dolunayın Burçlara Etkisi DOlunayın Burçlara Göre Etkileri Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Dolunayın BUrç ve Yükselen Burca Göre Etkisi Dolunayın Etkileri Doobie Brothers Doris Day Dos Gardenias Para Ti Doz Doğa Doğum Haritası Dua Duman DUNE duygu Duygu Yönetimi Dünyanın Sonu Düş Sanatı e Earth Education Einstein Ejderha Ejderha Yılı Ekim 2014 Merkür Retrosu el choclo Ella Fitzgerald Elvis Presley emek Emre Aydın Emre Kınay Endişe enerji tacirleri Enrico Rava En Uzak Sahil en uzun gece eric clapton Erkan Oğur Erken Bahar Eski Ahit esus Etiler Etta James Eve Dönmek Everybody Was Kung Fu Fighting Everything Must Change Evren Evrende Zarar Yoktur Ayar Vardır Evrenin Fren Pedalı Evrenin Kapıları Evrenin Mimarı Evrensel Enerji Patlaması Eylül Tatili Ezekiel Facies Farkındalık Fikret Kızılok Fomalhaut Formalhaut Frank Herbert Frank Sinatra fresu Frida Kahlo Gabriel Gaia Galaktik Merkez galliano Gamsız Gary Burton Gaudi Genetik Miras George Harrison Gezegenler Geçiş Kapısı Geüneş Jüpiter Üçgeni Ghir Enta Gloria Gaynor Goo Goo Dolls Government Grand Cross GÜNEŞ-NEPTÜN kavuşumu Göklerde Mistik Bileşke Göklerin Ağır Abileri Gölge gölgelerimiz gölgelerin gücü Gölgeler Vadisi Gölgemize Ayna Tutan Burçlar Gönül Gönülsüz Mesih Gönülsüz Peygamber Gül Kuruttum Güney Ay Düğümü Güney Ay Düğümü Oğlak Güney Düğüm Akrep Güney Düğümü Boğada Güneş Güneş - Chiron Karşıtlığı Güneş - Jüpiter Kavuşumu Güneş-Mars karşıtlığı Güneş-Merkür kavuşumu Güneş-Satürn Karesi Güneş-Şiron kavuşumu Güneş Akrepte Güneş Altıncı Evde Güneş Aslanda Güneş Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Güneş Ay Düğümleri ile Olumlu Açı Güneş Ay Düğümlerine 150 derece açıda Güneş Ay Düğümlerine kare Güneş Ay Düğümlerine olumlu olumlu açı Güneş Ay karesi Güneş Ay Neptün arasında T-Kare Güneş Ay Üçgeni Güneş Balıkta Güneş Chiron Juno Üçgeni Güneş Chiron kavuşumu Güneş Güney Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Juno kavuşumu Güneş Jüpiter Karesi güneş jüpiter karşıtlığı Güneş Kova Burcunda Güneş Kovada Güneş Kovanın 15. deresinde Güneş Koçta Güneş Kuzey Ay Düğümü ile Kavuşumda Güneş Kuzey Düğümüne 150 derece açıda Güneş Lilith Karşıtlığı Güneş Lilith Kavuşumu Güneş Mars Karesi Güneş Mars Kavuşumu Güneş Mars Venüs kavuşumu Güneş Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Neptün 60'lık Açı Güneş Neptün Karesi güneş neptün karşıtlığı Güneş Neptün Satürn arasında SU Üçgeni Güneş Neptün Üçgeni Güneş Pluto 50 derece açı Güneş Pluto Karesi Güneş Pluto Karşıtlığı Güneş Pluto kavuşumu Güneş PLuto Uranüs T-Kare Güneş Satrün Karesi Güneş Satürn Kavuşumu Güneş Selena Karşıtlığı Güneş Tutulması Güneş Tutulmasının Astrolojik Etkileri Güneş Tutulmasının Burçlara Etkisi Güneş Tutulmasının Etkileri Güneş Uranüs 60 derece açı Güneş Uranüs Karşıtlığı Güneş Venüs kavuşumu Güneş Yay Burcunda Güneş Yengeç Burcunda Güneş Yengeçte Güneş İkizler Burcunda Güneş İkizlerde Güven GİRİŞ SEVİYESİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ Hades Hafrry Connick JR HAIR Hamal Hangi Burç Konuyu Nasıl Bitirir Hard Disk Formatı Hasat Zamanı Hatasız Kul Olmaz Havana Hava Üçgeni Helen Grayco Helen Merrill Hera Herbie Hancock heves Horary Astrolojisi hınzır Hınzır & Cüretkar Yorumlar Hınzır Yorumlar I'd Rather Go Blind IC I Can't Get No Satisfaction I Dreamed A Dream ikizler burcunda güneş tutulması ikuko kawai I Love You In The Arms of The Angel IRIS Istanbul It takes two to tango I Will Survive Jack Vettriano James Morrison Jameson Irish Whiskey Jedi Jesse Cook Jessye Norman Jimmy Webb Joe Bonamassa Johnny Walker Joker Jonathan Livingstone Seagull josh groban Juno JUNO'dan Sivri Hınzır & Cüretkar Kitaplar Juno Astroloji Juno Ay Düğümleri ile ılımlı açıda Juno Ay Düğümlerine kare Juno Ay Üçgeni JUno Chiron Karşıtlığı juno ders Juno Kovada Juno Mars karesi Jüpiter Jüpiter-Chiron Karesi Jüpiter - Güneş - Ay Stelyumu Jüpiter-Güneş Karesi Jüpiter-Mars 150 derece Jüpiter - Mars Karesi Jüpiter Akrep Burcunda Jüpiter Akrepte Jüpiter Aslan'a Geçiyor Jüpiter Aslanda Jüpiter Ay Düğümlerine Kare Jüpiter Ay Kavuşumu Jüpiter Balık'ın Burçlara Etkisi Jüpiter Balık Burcunda Jüpiter Başakta Jüpiter Chiron 150 derece açı Jüpiter Chiron Karşıtlığı Jüpiter Chiron Üçgeni Jüpiter düz Jüpiter Güneş Kavuşumu Jüpiter ile Ay Düğümleri arasında Uyumlu Açılar Jüpiter Koç Burcunda Jüpiter Lilith kavuşumu Jüpiter Mars 60 derecelik açı Jüpiter Mars karşıtlığı Jüpiter Mars kavuşumu Jüpiter Merkür arasında Karşılıklı ağırlama Jüpiter Merkür karesi Jüpiter Neptün Karesi Jüpiter Neptün Kavuşumu Jüpiter Neptün Üçgeni Jüpiter Nepütn Karesi Jüpiter Oğlak Burcunda Jüpiter Oğlak BUrçlara Etkisi Jüpiter Pluto 150 derece Jüpiter Pluto Karesi Jüpiter Pluto Karşıtlığı Jüpiter Pluto Kavuşumu Jüpiter Pluto Uranüs Mars Karesi Jüpiter Pluto Üçgeni Jüpiter Retro Jüpiter Retrosu Jüpiter Rigel Jüpiter Satürn Chiron Üçgeni Jüpiter Satürn Karesi Jüpiter Satürn Kavuşumu Jüpiter Satürn Neptün üçgeni Jüpiter Satürn Üçgeni Jüpiter Terazide Jüpiter Uranüs karesi Jüpiter Uranüs Karşıtlığı Jüpiter Uranüs üçgeni Jüpiter Venüs karşıtlığı Jüpiter Venüs Kavuşumu Jüpiter Venüs Merkür kavuşumu Jüpiter Venüs Pluto Uranüs Karesi Jüpiter Venüs üçgen açıda Jüpiter ve Satürn Kovada Jüpiter YAY Burcunda Jüpiter Yayda Jüpiter Yengeç Burcunda Jüpiter Yengeçte Jüpiter Yengeçte Retro Jüpiter İkizlerde Jüpiter İkizlerde Retro Jüpiter İkzilerde Jüpiyer Uranüs Üçgeni Jüptiter Uranüs Karşıtlığı Kabus Kader Kadınlar Venüsten Erkekler Marstan Kanlı AY Tutulması Kanlı Dolunay kanlı mavi ay Kaplanın Kuyruğunu Çekmek Karadeniz Karakter Kara Kuğu Kara Kuğu Efekti Kara Prens Kararlılık Karayılan Yılı Karmanın Lordu Karşılıklı Ağırlama Kay Kaybedenler Klübü kaygılı Kayıp Kaş Gezileri Keep Walking Kehanet Kendi Ayağına Sıkmak kendini bilmek kendini sevmek kendini temize çekmek Kirtan Kirtana Yasemin Kite Kişinin Terkibi Kişisel Dönüşüm Klarinet Knocking on Heaven's Door Kompozit Kontol korona günlerinde aşk Kova Kova Aslan Aksında Dolunay Kova Burcunda AY Tutulması Kova Burcunda AY Tutulması ve DOLUNAY Kova Burcunda Dolunay kova burcunda dolunayın etkileri Kova Burcunda Güneş Tutulması Kova Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi Kova Burcundaki Dolunayın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Kova BUrcunda Penumbral Tutulma Kova Burcunda Yeniay Kova Burcunda YENİAY'ın Etkileri Kova Burcunun Özellikleri Kovada Dolunay Kovadaki Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Kova dolunayının burçlara etkisi kova stelyumu Kova ve Ateş İnsanları Kova ve Su Grubu Kova ve Toprak Grubu Kova Yeniayı Kova Çağı KOÇ Yeniayının etkileri Koç Koç'taki Chiron'un Burçlara Etkisi Koçani Roman Orkestrası Koç Burcu Koç Burcunda Ay Tutulması Koç Burcunda Dolunay Koç Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi koç burcundaki yeniayın etkileri Koç Burcunda Yeniay Koç Burcunda Yeniayın Etkileri Koç Dolunayının Burçlara Etkisi Koç Kuzey Düğümü Koç Stelyumu Koçta Güneş Ay Uranüs Kavuşumu Koçta Güneş Venüs Kavuşumu Koçtaki Ay Koçtaki Venüs Koçtaki Yeniay'ın Burca Göre Etkileri Koçtaki Yeniay'ın Etkisi Koçtaki Yeniayın AstrolojikEtkileri Koçta Mars Uranüs Kavuşumu Koç Terazi Aksında DOLUNAY koç yeni ayı Kumdan Kaleler Kuyruğunun Peşinde Gezinen Ejderha Kuzey Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü Akrepte Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda Kuzey Ay Düğümü Terazide Kuzey Ay Düğümü Yengeç Kuzey Düğüm Boğa Küba küçülen ay evresi Kızılbük Kızılbük Ahşap Evleri Leonard Cohen Les Miserables let it be Let the Sunshine in leyladan geçeme falındayım mevlayı bulma yollarında Lightsaber Likya Yolu Lilith Lilith Akrep Burcunda Lilith Aslanda Lilith Ay karşıtlığı Lilith Ay Kavuşumu lilith boğa burcunda Lilith Güneş üçgeni Lilith Juno Karesi Lilith Jüpiter kavuşumu Lilith Koç Stelyumuna Üçgen Lilith Kuzey Ay Düğümüne 150 derece Lilith Mars Merkür kavuşumuna kare Lilith Merkür Kavuşumu Lilith Satürn Karesi Lilith Satürn Neptün Üçgeni Lilith Terazi Burcunda Lilith Terazide Lilith Uranüs Üçgeni Lilith Venüse kare Lilith Venüs Kavuşumu Lilith Yengeçte Lilith Yükselen Kavuşumu Lilith İkizlerde Lion London Long Train Runnin Looser Loreena McKennitt Love Me Like A River Does Lovesong Mandala Man in the Mirror Marco Polo MARS Mars-Jüpiter 150'lik açı Mars-Jüpiter karesi Mars-Merkür-Chiron bileşkesi Mars-Merkür Kavuşumu Mars - Merkür Kavuşumu Balıkta Mars - Merkür Kavuşumu Jüpitere Kare Mars-Uranüs Mars - Uranüs üçgeni Mars - Venüs - Pluto Karesi Mars-Venüs Karşıtlığı Mars 12'inci evde Mars Akrep Mars Akrepte Mars Aslanda Mars Ay Düğümleri ile Kare Açı Mars Ay Düğümlerine Kare Mars Ay Karesi Mars Ay Karşıtlığı Mars Ay Üçgeni Mars Balık Burcunda Mars Balıkta Mars Başak Burcunda Mars Başakta Mars Başakta Retro Mars Boğada Mars Chiron ile 150'lik açıda Mars Chiron karesi Mars Chiron Karşıtlığı Mars Güneş Karesi Mars Güneş Kavuşumu Mars Juno kavuşumu Mars Jüpiter karşıtlığı Mars Jüpiter Kavuşumu Mars Jüpiter Lilith Kavuşumu Mars Kova Burcunda Retro Mars Kovada mars koç burcunda Mars Koçta Mars Koçta Burca Göre Etkiler Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Mars Lilith Kavuşumu Mars Merkür Kavuşmu Mars Neptün Karesi Mars Neptün Kavuşumu Mars Oğlakta Mars Pluto Chiron Üçlemesi Mars Pluto Karesi Mars Pluto Karşıtlığı Mars Pluto kavuşumu Mars Pluto Uranüs T-Kare Mars Regulus Kavuşumu Mars Retrosu Mars Satürn Karesi Mars Satürn karşıtlığı Mars Satürn Kavuşumu Mars Terazi'de Mars Terazide Retro Mars Uranüs Karesi Mars Uranüs Karşıtlığı Mars Uranüs Kavuşumu Mars Urnüs Pluto T-Karesi Mars Venüs Karesi Mars Venüs Kavuşumu Mars Yay'da Mars Yengeçte Mars İkizlerde Mart 2014 DOlunay Martin Luther King Martin Luther King Jr. Martin Sexton Martı Martı Jonathan Matta İncili Mavi Dolunay Mavi Tüy Max Richter maya kehanetleri Maya Takvimi Mazaretim Var Asabiyim Ben Mazeretim Var Asabiyim Ben Mazhar Alanson MC Mehmet Erdem Mehmet Erdem Hayat Bu Mehmet Erdem Olur Ya Melanie Safka Melody Gardot Melody Gardot Some Lessons MENKAR menkar sabit yıldızı Merkeür Merkür Merkür - Ay Karşıtlığı Merkür - Neptün Karşıtlıığı Merkür-Satürn Inconjunct Merkür Akrep'te Merkür Akrepte Retro Merkür Aslan Burcunda Retro Merkür Aslanda Merkür Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Merkür Ay Düğümlerine kare Merkür Ay Karesi Merkür Ay Üçgeni Merkür Balık'a geçiyor Merkür Balık Burcunda Retro Merkür Balıkta Merkür Balıkta Retro Merkür Başak Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğa'da Merkür Boğa Burcunda Merkür Boğa Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğada retro Merkür Chiron Karesi Merkür Chiron kavuşumu Merkür Chiron ve Ay Düğümleri arasında Uçurtma Formu Merkür Durağan Merkür Geri Gidiyor Merkür Geri Hareketi Merkür Güneş kavuşumu Merkür Jüpiter Karşılık Ağırlama Merkür Jüpiter karşılıklı ağırlama Merkür Kova'da Merkür Kova Burcunda Merkür Kovada Retro Merkür Koçta Merkür Kuzey Aydüğümü Kavuşumu Merkür Lilith Karesi Merkür Lilith Üçgeni Merkür Mars Kavuşumu Merkür Mars Neptün kavuşumu Merkür Neptün Karesi Merkür Neptün Karşıtlığı Merkür Neptün kavuşumu Merkür Oğlakta merkür pluto ile kavuşuyor Merkür Pluto Karesi Merkür Pluto Karşıtlığı Merkür PLuto kavuşumu Merkür Pluto Üçgeni Merkür Retro Merkür Retrosu Merkür Retrosu Bitiyor Merkür Retrosu Bitti Merkür Retrosu Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkileri Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkisi Merkür Retrosunun Etkileri Merkür Satürn Kavuşumu Merkür Satürn Üçgeni Merkür Terazide Merkür Uranüse Kare Merkür Uranüs Karesi Merkür Uranüs Karşıtlığı Merkür Uranüs kavuşumu Merkür Uranüs üçgeni Merkür Urtanüs Üçgeni Merkür Venüs karşılıklı ağırlama Merkür Yay'da Merkür Yay Burcunda Merkür Yay Burcunda Retro Merkür Yengeç Burcunda Merkür Yengeç Burcunda Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Merkür Yengeçte Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Retro Merkür Üçgeni Merkür İkizlerde Merkür Şiron Neptün kavuşumu Metatron MFÖ Mia Farrow Michael Jackson Michael Kiwanuka Michelle Legrand Middle East Mikhail Mirach Mirach Sabit Yıldızı Mistik Dörtgen Mistik Yoga Mistik Yoga Dans Mitoloji model Monalisa Montreal Moon Mozart Mucize Muliphein mutasyon My Best Friend's Girl My Favorite Things My Way Narnia Chronicles Nasuh Mahruki Natal Astroloji Nature Boy Nefs Tesviyesi Neotün Balık'ta Neotün Venüs SU Üçgeni Neptune Neptün Neptün - Venüs Karşıtlığı Neptün Balıkta Neptün Güneş Karesi Neptün Güneş Kavuşumu Neptün Güneş Üçgeni Neptün Lilith AY üçgeni Neptün Mars karesi Neptün Mars Karşıtlığı Neptün Merkür Kavuşumu Neptün Satürn Karesi Neptün Satürn Merkür SU Üçgeni Neptün Venüs 60l'ık açı Neptün Venüs ılımlı açı Neptün Yeniay Karesi New moon Ne yapmayın Ne yapın Neye Dayanamaz Neyin Kafası Neyi Önemser Nibiru Nigel Kennedy Nim Sofyan Nisan noel Nostalji Nothing Else Matters Oblivion Odyssey Old Testament Olimpos olumlu açı Onay Alma Orhan Gencebay Orpheus Orta Doğu Oud oysa OĞLAKTAKİ YENİAYIN Burçlara Göre Etkileri Oğlak Oğlak Burcunda AY Tutulması Oğlak Burcunda Dolunay Oğlak Burcunda Dolunayın Etkileri Oğlak Burcunda Güneş Tutulması Oğlak Burcundaki Marsın Burçlara Göre Etkisi Oğlak Burcunda Merkür Retrosu Oğlak Burcunda Venüs Retrosu Oğlak Burcunda Yeniay Oğlak Burcunda Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlak Burcunun Kişiliği Oğlak Burcunun özellikleri Oğlak DOlunayı Oğlak Stelyumu Oğlakta Dolunay Oğlaktaki Dolunay Burçları Nasıl Etkiler? Oğlaktaki Dolunayın Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Etkileri Oğlakta Stelyum Oğlakta Yeniay Oğlak ve Sosyal Yaşam Oğlak ve İlişkiler Oğlak Yengeç Aksında Dolunay Paracelsus parios & harula Part of Fortuna Part of Fortune Parçalı Ay Tutulması Parçalı Güneş Tutulması pasif agresif Pasitime Paradise Patti Patti Smith Paul Fresu Paulo Coelho Pegasus Penumbral Ay Tutulması People Phact Piano Guys Piazzola Planet in astrology Plluto Merkür Kavuşumu PLuot Pluto Pluto - Chiron - Satürn üçlemesi Pluto - Chiron 60'lık Açı Pluto - Uranüs Karesi Pluto Akrepte Retro Pluto Chiron Pluto Chiron 60 derece Pluto Chiron 60 Derece Açı Pluto Chiron 60 derecelik açı Pluto Chiron Üçlemesi Pluto DC kavuşumu Pluto Güney Ay Düğümü Kavuşum Pluto Güney AY Düğümü Kavuşumu Pluto Güneş Karesi PLuto Juno kavuşumu Pluto Jüpiter Karesi Pluto Jüpiter karşıtlığı Pluto Jüpiter Üçgeni pluto kavuşumlu yeniay Pluto Koç Stelyumuna kare Pluto Lilith karşıtlığı Pluto Merkür karşıtlığı Pluto Oğlakta Pluto Retro Pluto Retrosu Bitiyor Pluto Satürn Chiron Üçlemesi Pluto Satürn Karşılıklı Ağırlama Pluto T Kare Pluto Uranüs Merkür T-Kare Pluto Venüs 150 derecelik açı Pluto Venüs karesi Pluto Venüs Karıtlığı Pluto Venüs karşıtlığı Pluto ve Satürm Karşılıklı Ağırlama Plutoı Juno kavuşumu POLARİS Pollux Procol Harum A Salty Dog Progres Que Sera Sera Rab Randy Crawford Ras Alhague Regulus Reha Muhtar Religion and Spirituality Retro Chiron Retro Gezegenler Retro Jüipter Retro Jüpiter Retro Jüpiter - Genüş Üçgeni Retrolar Dönemi 2012 Retro Merkür Retro Neptün Retronun Etkileri Retro Pluto Richard Bach Rigel Rio Karnavalı Roberta Flack Rod Stewart Roger Hogdson Logicla Song Rolling Stones RSS Ruhun Gıdası Ruh Yaşı rüya çemberi Sabah Sabit Yıldız Sadalmelek Sadece Müzik :) sagapo Sahipkıran Sam Brown Samuray Savaşçısı Sarah McLachlan Satürn Satürn'ün Burçlara Etkisi Satürn'ün Burçlara Göre Etkileri Satürn - Güney Düğümü 150 derece Satürn-Jüpiter Karesi Satürn-Mars Kavuşumu Satürn-Neptün Üçgeni Satürn - Pluto - Chiron & Mars üçlemesi Satürn-Pluto-Chiron üçlemesi Satürn Akrep'te Satürn AY Karesi Satürn Ay Kavuşumu Satürn Chiron Güneş Üçgeni Satürn Chiron Karesi Satürn Chiron Lilith Üçgeni Satürn Chiron Pluto işbirliği Satürn Chiron Üçgeni Satürn Güneş Karşıtlığı Satürn Güneş Kavuşumu Satürn Juno Karesi Satürn Jüpiter Chiron Üçgeni Satürn Jüpiter Kavuşumu Satürn Jüpiter Neptün Üçgeni Satürn Kovada Geri Gişine Başladı Satürn Kuzey Ay DÜğümü Kavuuşmu Satürn Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn Kuzey Düğümü Kavuşum Satürn Lilith Karesi Satürn Mars Karesi Satürn Mars Karşıtlığı Satürn Merkür Chiron Üçgeni Satürn Merkür Karşıtlığı Satürn Merkür kavuşumu Satürn Merkür Pluto üçgen açı Satürn Merkür Üçgeni Satürn Neptn Merkür Üçgeni Satürn Neptün Jüpiter Üçgeni Satürn Neptün Karesi Satürn Neptün Venüs SU Üçgeni Satürn Neptün Üçgen Açı Satürn Oğlak'ta Satürn Oğlak Burcunda Satürn Pluto Jüpiter YOD'u Satürn PLuto Karşılıklı AĞırlama Satürn Pluto Kavuşumu Satürn Pluto Mars üçlemesi Satürn Retro Satürn Retrosu Satürn Retrosu bitiyor Satürn T-Kare Satürn Uranüs Karesi Satürn Uranüs Üçgeni Satürn Venüs 150 derecelik açı Satürn Venüs karesi Satürn Venüs Kavuşumu Satürn Venüs Kavşumu Satürn Venüs Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn ve Pluto arasında karşılıklı ağırlama Satürn Yay Burcunda Satürn Yayda sağalma SCHEAT Scheat Sabit Yıldızı Scorpio Sekizinci Evde YENİAY Selena Selena YAY'da Senden Bana Yar Olmaz Sen Neye Hazırsan O da Sana Hazırdır Sevgi Böcekleri Sevgililer Günü Sevgililer Gününde Burca Göre Hediye Seçimleri Sezen Aksu Erkek Güzeli Seçim Yapmak Simon Signoret Sinastri Sipirmen Sirius sistem Sith sivri Sivri, Hınzır & Cüretkar Sivri Hınzır & Cüretkar Yorumlar sivri hınzır cüretkar Socrates Solar Döngü Solar System Somewhere (film) Sorunu Üreten Zihniyetle Çözümü Üretemezsiniz Souad Massi So We Meet Again My Darling Spica Spica Güneş kavuşumu Spirit St. Valentine Star of David Star Wars Stephen Hawking Steve McQueen Stevie Wonder sting Stop Su Ejderhası Summer Solstice Suriye Su ve Ateş Su Üçgeni SÖZ'ü taşıyanların İMAN'ıdır IŞIK'ı yeryüzüne yansıtan... Söz Büyüdür süper ay Süper Dolunay süper kanlı mavi ay Sürpriz Sınır Adabı Sınır Koymak T-Kare Tahmin Yöntemleri Take Me in your Arms Tam Ay Tutulması Tanrı Mektup Tanrının Parmağı Tanrısal Olmak Tarazi Burcunda YENİAY'ın Etkisi Teklik ve Kesret teknoloji Temmuz 2018 AY Tutulması temptation Tengri Teraiz Burcunda Merkür Retrosu Terazi Terazi Brcunda Yeniay Terazi Burcunda Dolunay Terazi Burcundaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Terazi Burcundaki Dolunayın Etkileri Terazi Burcundaki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi Terazi Burcundaki Yeniayın Etkileri Terazi BUrcundak YENİAY burçları nasıl etkiler Terazi Burcunda Yeniay Terazi burcunda yeniayın burçlara etkisi Terazi Burcunda YENİAY Terazideki Dolunayın Burçlara Etkisi Terazi Güney Düğümü Terazi Koç Aksında Dolunay Terazi Yeniayının Burçlara Etkisi Tere is Always One More Time Terör Texier The Commitments I Never Loved A Man The Guests The Moon is a Harsh Mistress therumasa hino The Umbrellas of Cherbourg TheWindmills of Your Mind Thomas Crown Affair Thuban Tom Waits Toprak ve Su Burçlarında Mistik Dörtgen Toprak Üçgeni Transit Transitler Transit Mars Turkey tutarlı Tutulmanın Burçlara Etkisi Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Astrolojik Haritası Türkiye Cumhuriyetinin Horoskopu Uanüs Ay Kavuşumu Ufak Tefek Cinayetler Umu Uncategorized United States uno Ay Düğümleri ile ılımlı açı Uranüs Uranüs - Satürn 150 derece açı Uranüs-Venüs Üçgeni Uranüs Ay Karşıtlığı Uranüs Ay Kavuşumu Uranüs AY Üçgen açı Uranüs Boğa Burcunda Uranüs Güneş 150 derece Açı Uranüs Güneş Kavuşumu Uranüs Jüpiter Karesi Uranüs Koçta Uranüs Mars Karesi Uranüs Mars Karşıtlığı Uranüs MC Kavuşumu Uranüs Merkür Karesi Uranüs Merkür Karşıtlığı Uranüs Merkür Üçgeni Uranüs Pluto Jüpiter Mars büyük karesi Uranüs Pluto Karesi Uranüs Pluto Karesii Uranüs Pluto Merkür Arasında T-Kare Uranüs Retro Uranüs Venüs Karesi uranüsyen dolunay Uranüsyen Yeniay Urnaüs Jüpiter Üçgeni Ursula LeGuin Usuletle ve Suhunetle Yapmak Uzun Etkili Transitler Uçurtma Uçurtma Formu Vazgeçmek Vega Vega Sabit Yıldızı Vege Vehim Venüs Venüs-Ay-Juno Üçgeni Venüs-Chiron Karşıtlığı Venüs-Ma Venüs-Mars Karesi Venüs-Satürn karşıtlığı Venüs-Uranüs-Jüpiter üçlemesi Venüs-Uranüs üçgeni Venüs Akrep'te venüs akrepte Venüs Aslan'da Venüs Aslan Burcunda Venüs Ay Düğümlerine Kare Venüs Ay Düğümlerine ılımlı açıda Venüs Ay Üçgeni venüs açıları kalıcı ilişkileri destekliyor Venüs Balıkta Venüs Başak'ta Venüs Boğa Burcunda Venüs Boğada Venüs Chiron 150 derece açı Venüs Chiron Karesi Venüs Chiron kavuşumu Venüs Chiron Pluto arasında 150'lik açılar Venüs Chiron Üçgeni Venüs Geri Gidiyor Venüs Güneşin Kalbinde Venüs Güneş Pluto kavuşumu Venüs Juno Ay Düğümleri Büyük Kare Venüs Jüpiter 150 derece açı Venüs Jüpiter karesi Venüs Jüpiter Kavuşumu Venüs Jüpiter Uranüs üçlemesi Venüs Jüpiter Üçgeni Venüs Kova Burcunda Venüs Kovada venüs koç burcunda Venüs Koçta Venüs Lilith Kavuşumu venüs mars 60'lık açı Venüs Mars kavuşumu Venüs Merkür Kavuşumu Venüs Neptün 150 derece Venüs Neptüne 150 derece açıda Venüs Neptün Karesi Venüs Neptün karşıtlığı Venüs Neptün kavuşumu Venüs Neptün Üçgeni Venüs Oğlakta Venüs Pluto karesi Venüs Pluto Karşıtlığı Venüs Pluto Kavuşumu Venüs PLuto Üçgeni Venüs Retro Venüs Retrosu Venüs Satün 60'lık açı Venüs Satürn Chiron Üçgeni Venüs Satürn karesi Venüs Satürn kavuşumu Venüs Satürn Üçgeni Venüs Terazi'de Venüs Terazi Burcunda Venüs Uranüs karesi Venüs Uranüs Karşıtlığı Venüs Uranüs Pluto dik üçgeni Venüs Yay'da Venüs Yengeç Burcunda Venüs Yengeçte Venüs İkizlerde Venüs İkizler Retro Vesvese vesveseli Via Combusta Vogue What Are You Doing with the Rest of Your Life William Shakespeare winter solstice Wizard of Oz Yalan Yaralı Yaralı Şifacı Chiron Yaratan'ın Üflediği Ruh Yaratanın Parmağı Yarım Ay Tutulması Yas'ın 5 Aşaması Yas'ın Bitişi Yasmin Levy Yay Yay Burcunda Dolunay Yay Burcunda Güneş Tutulması YAY Burcundaki Dolunayın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yay Burcundaki Yeniayın Etkisi YAY Burcundaki YENİAY'ın Burçlara Etkisi Yay Burcunda YENİAY Yay Burcunun Kişilik Özellikleri Yay Stelyumu Yay Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Yay İkizler Aksında Dolunay Yaz Dönencesi Yağmur Yaşam Enerjisi yelda Yengeç Yengeç'te YENİ AY Yengeç Burcu'nda Yeniay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeç Burcunda Güneş Tutulması Yengeç Burcunda Güneş ve Mars Kavuşumu Yengeç burcunda Merkür Retrosu YengeçBurcunda Stelyum Yengeç Burcunda Yeniayın Etkileri Yengeç Burcu Özellikleri Yengeç Dolunayı Burçları Nasıl Etkiler Yengeç Dolunayının Burçlara Etkileri Yengeç Dolunayının Burçlara Etkisi Yengeç DOlunayının Etkileri yengeç oğlak aksında ay tutulması Yengeç Oğlak Aksında DOLUNAY Yengeç urcunda YENİAY ve Tutulma Yengeç Yeniayının Burçlara Göre Yorumu Yeni Ay Yeni Ay'ın Burca göre etkileri Yeniay'ın Burçlara Göre Etkileri Yeni Ay Akrepte Yeniay Aslan'da Yeni Ay Aslan'da Yeniay Aslan Burcunda Yeni AY Başak'ta Yeniay Başak Burcunda Yeniay Başakta Yeni AY Boğada Yeniay Bugün Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yeniay Burçları Nasıl Etkiler? yeni Ay Kova Aslan Ekseninde Yeni AY Kovada Yeniay Koç Burcunda Yeniay Koçta Yeniay Onuncu Evde Yeni Ay Oğlak'ta Yeniay Oğlakta Yeni Ay Terazi'de Yeniay Uranüs Kavuşumu Yeni AY ve Dolunay için kişiye özel analiz Yeni Ay Yay'da Yeniay Yay Burcunda Yeni Ay Yay Burcunda Yeniay Yengeç Burcunda Yeniay İkizler Burcunda Yeni AY İkizlerde Yeniayı Etkileri Yeni Ayın Burçlara Etkileri Yeniayın Burçlara Etkisi Yeniayın Etkileri Yeni Yıl YENİAY'ın Burçlara Göre Etkisi YENİAY'ın Burçlar Etkisi YENİAY Balıkta YENİAY Burçlara Nasıl Etki Eder YENİAYIN ETKİSİ YENİAY Oğlak Burcunda YENİAY İkizlerde Yenşayın Burçlara Göre ETkisi yer yer ying & yang Yiğit Özgür Yo-Yo Ma Yod YOD açı kalıbı YOD açısı Yoga Dans You Keep Me Hanging On You Must Believe in Spring Yurtta Sulh Cihanda Sulh Yükseken Burç Yükselen Burca Göre Dolunayın Etkisi Yükselen burca göre etkiler Yükselen Burç Yıldız Gözlemcisi Yıldızlar Zahir Zaman Zamanların Sonu Zamanın Kalitesi Zehir Zemheri Kışı Zemheriden SOnrası Bahar Aylar Zen bahçesi Zeus Zodyak ZOSMA Zosma Sabit Yıldızı Zuben AL GENUBİ Zuben Alschemali Zuben Al Schemali Zuben El Genubi ZUBEN ELGENUBİ Çekirdek Sanatevi Kayıtları Çin Astrolojisi Çözülme ÇİN Yeni Yılı Ömer Faruk Tekbilek Ömrümce hep adım adım Öncü Burçlarda Ay Güneş Mars Jüpiter Karesi Öncü Burçlarda Büyük Kare Öncü Büyük Kare Öncü Kare çatışmacı çift dolunay İbrahim Ferrer İfade Biçimleri İkili Uyum Analizi İkilzerdeki Dolunayın Burçlara Etkisi İkizler İkizler - Yay Aksında DOLUNAY İkizler Burcu İkizler Burcunda Dolunay İkizler Burcundaki Yeni Ay'ın Etkileri İkizler Burcunda Merkür Retrosu İkizler burcunda tutulma İkizler Burcunda Yeniay İkizler Burucnda YENİAY'ın Burçlara Etkisi İkizlerde Stelyum İkizlerde Yeniay İktidar İlerletilmiş Harita İletişim İlişki Astrolojisi İman İnsan İsa İsa-Mesih İç Gezegenlerin Balıkta Dizilimi ılımlı açı Şefkat Şifalı Üçgen Şifa Üçgeni Şiron şifa
%d blogcu bunu beğendi: