16 Şubat 2018, KOVA Burcu'nda Parçalı Güneş Tutulması ve YENİAY; ''Başka Türlü Bir Dünya'' Arayışı…

Peter Blake
Resim:

16 Şubat 2018, KOVA Burcu'nda Parçalı Güneş Tutulması ve YENİAY; ''Başka Türlü Bir Dünya'' Arayışı…

16 Şubat 2018 günü, İstanbul’a göre gece yarısını beş dakika geçe, bir YENİAY yaşayacağız. Bu oluşum aynı zamanda bir Güneş Tutulmasına eşlik edecek.
Tutulma haritasını yorumlarken aşağıdaki göstergeleri dikkate alıyorum;

 • Güneş ve AY, Kova Burcu’nun 27 derecesinde kavuşuyorlar. Juno ve Merkür bu stelyuma dahil oluyor.
 • Kova’nın modern yöneticisi Uranüs, YENİAY stelyumu ile 60 derecelik açı yapıyor.
 • Kova’nın klasik yöneticisi Satürn ise, Balık’ta olmasına karşın YENİAY stelyumuna yakın konumlanan Venüs ile 60 derece açı yapıyor.
 • Jüpiter YENİAY’a geniş orblu bir kare açıda.
 • Türkiye’ye göre açtığımız haritada, dördüncü evde gerçekleşen bu tutulmanın yükselen noktası 2 derece Akrep Burcu.
 • Akrep’in klasik yöneticisi Mars 2’inci evde Yay Burcu’nda. AY Düğümleri, Yay’daki Mars’tan ılımlı açılar alıyorlar. Mars, Neptün ile kare yapıyor. Akrep’in modern yöneticisi Pluto ise, Jüpiter ile ılımlı açıda.
 • Vertex noktası ALDEBARAN, Anti Vertex noktası ANTARES ile kavuşuyor. Anti Vertex aynı zamanda Mars ile de 2 derecelik bir kavuşum yapıyor. Yükselen’e denk gelen Part of Fortuna ise SPICA ile paralel.

MEALİ;
Öncelikle Güneş Tutulmalarının dünyanın genel durumuna dair işaretler taşıdığını, kişisel haritalara etkisinin ise, AY Tutulması kadar güçlü olmadığını belirtmekte fayda var.
Yaklaşık 6 aylık bir etki alanı olduğu düşünülen bu Parçalı Güneş Tutulmasının dünyaya ve insanlığa getirisine baktığımızda şu mesajlar öne çıkıyor;

 • Vertex yani ”Varlığımızın Ruhsal Yönü” ve onun karşıtı olan Anti Vertex, ”Göğün Dört Koruyucusu”ndan ikisi olan Aldebaran ve Antares ile kavuştuğuna göre, evren bizlere ”Neden Burada Olduğumuzu Hatırlamak” için bir kapı açıyor. Aldebaran, güçlü, zengin, cazip, adil, koruyucu, cesur ve gözüpek davranabilen bir cihan impartoru gibidir. Bu haliyle hem saygı duyulan hem de açık ve gizli düşmanlıkların hedefinde duran bir kişiliktir. Gözükara, kurnaz ve acımasız komutan Antares ise onun tepesindeki bir kılıç gibidir. Aldebaran, sahip olduğu nitelikleri verimli kullanmadığı, tembellik, duyarsızlık, sefahat, zalimlik, mağrurluk gibi zaaflar göstermeye başladığı zaman, Antares onun bu açıklarını kullanarak kendine alan açar ve varolan düzeni yıkarak yeni bir iktidar kurmaya yeltenir. Bu hikaye ”Tanrısal” yanına sahip çıkamayan insanın yıkıma mahkum olduğunu ve ”Düşmanına Güç Katanın” kişinin kendi zaafları olduğunu bize hatırlatır. İnsanlık zalim, saldırgan, adalet gözetmeyen, yıkıcı güçlerin ayağı altında ezilmeye başladığı zaman, bunu da bir UYARAN olarak görmek, umutsuzluğa düşmek yerine, bunu bizi içimizdeki IŞIĞI YAKMAYA ve Özümüzle olan bağlantımızı güçlendirmeye zorlayan bir vesile olarak algılamak en doğrusudur. Zira Antares de Aldebaran kadar, göğün koruyucusudur. Yani MİSYONU aydınlık olanın ortaya çıkışını, karanlık ile tetiklemektir.
 • Kova ve URANÜS, he zaman BEKLENMEDİK olanı, insanlığın normal gidişatını değiştiren ve ÖNGÖRÜLEMEYEN unsuru, KAOS’un içinden çıkan yeni düzeni temsil eder.
 • Önümüzdeki aylar, LİDERLİK temasının ön plana çıkması, dünya liderlerinin ya da dünyaya hakim olan devletlerin arasındaki gerilim hissinin devam etmesi doğaldır. Hatta  haritada yer alan Mars – Neptün karesi insanın gücünü, fanatik bir amaca teslim etmesi anlamına da geldiği için, insanların son tahlilde kendilerine zarar veren tercihleri anlamsızca sürdürdüklerini görebiliriz. Ancak alışılmış güç odakları arasında yaşanan ve ulusların gerçek gücünü oluşturan insanlarca ”duygusal bir taraftarlık” zihniyetiyle desteklenen bu çatışmanın, BEKLENMEDİK bir gelişmeye, farklı bir uyanışa yol açması da mümkündür.
 • Örneğin önümüzdeki dönem, varolan politik, askeri hatta manevi ve dini güç odaklarının UZUN VADEDE çözülmesine yol açacak bazı lider adaylarının sahnede belirmeye başlayacağı bir süreç olabilir. Biz bu kişilerin önemini altı aylık süre içinde fark etmeyebiliriz. Ancak yükselişin ilk adımları bu süreçte atılıyor olabilir.
 • Bu zaman dilimi içinde, Chiron da Balık Burcu’ndan çıkıp Koç Burcu’na geçecektir. Bu geçiş de ”Şifa, Onarıcılık ve Feda Misyonu” taşıyan ama bunu gerçekleştirmek için dünyevi anlamda lider rolleri üstlenen kişilerin ön plana çıkmaya başlaması anlamına gelebilir.
 • Kova ve Uranüs vurgusu nedeniyle, ileri teknoloji ürünleri ve iletişim alanında yeni buluşlar kullanıma uygun hale gelebilir.
 • Yine Kova ve Uranüs etkisine bağlı olarak, uzaya ve evrene bakış açımızı dönüşürecek bilgiler ortaya çıkabilir. İnsanın geleceği için uzayda yerleşim imkanları oluşturmak gibi ”science fiction-vari” görünen konulara dair, somut adımlar atılabilir.
 • Altı aylık süreç, Uranüs’ün Boğa’ya girmesi ile de örtüşeceği için, BITCOIN ve benzeri alternatif değer dönüşüm sistemlerinin önünü açacak gelişmeler yaşanabilir.
 • Tutulma haritasındaki Mars – Neptün karesine bağlı olarak seller veya tsunami gibi oluşumlar görülebilir. Yine Neptün – Lilith arasındaki 60’lık derecelik bağın, Yay’daki Mars ile olan kare açısı, bazı salgın hastalıkların hızla yayılmasına işaret edebilir.
 • Tutulma Türkiye haritasında, anayasal düzen, adalet ve eğitim sistemi anlamına gelen dokuzuncu evde gerçekleşecektir. Haritanın Yükselen Noktası ise, beşinci eve denk gelmektedir ve Türkiye’nin Güneş’ine yakındır. Buna göre;
  • Gündemde olan bazı anayasal değişiklikler için atılan adımların tamamlanması,
  • Devam etmekte olan bazı yargı süreçlerinde nihai kararların alınması,
  • Eğitim ve yargı alanlarında yeni düzenlemelerin yapılması mümkündür.
  • Türkiye’nin uluslararası platformdaki etkinliğinin artması, cesur çıkışların ve iddialı duruşun devam etmesi beklenir.

BİREYSEL alanda ise;
”Başka Türlü Bir Hayat” arayışımızın tavan yaptığını hissedebiliriz 🙂
Kendimizi içinde güvende hissettiğimiz sınırları ve tanımları sorgulamak isteyeceğimiz, aidiyetlerimize, hayat düzenimize, en yakınımızdakilerle ilişkilerimizi belirleyen kurallara, başka bir gözle bakacağımız bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz!

 • ASLA dediğimiz bazı konularda, hiç beklenmedik bir anda, gayet RADİKAL adımlar atmaya yatkın olabiliriz. Bu konuların neler olabileceğini, kişisel haritamızda tutulmanın gireceği ev belirleyecektir. Bununla ilgili olarak BURÇ ve Yükselen BURCA göre analizleri, en kısa zamanda yazacağım 🙂
 • Bu güne dek düzen ve huzuru sağlamak için kullandığımız yöntemlerin, bozulmaya, çözülmeye, düzensizliğe ve çıkışsızlığa neden olduğunu, düzeni devam ettirmenin, ancak yeni bir düzen anlayışı geliştirmekle mümkün olacağını fark edebiliriz.
 • Kendimizi tanımlarken, tercihlerimizi önceliklendirirken kullandığımız kriterlerin, artık bizim için anlamlı ya da kullanışlı olmadığını fark edebiliriz.
 • Kim olduğumuza dair kavrayışımızı dönüştürecek bir gelişme yaşayabiliriz. Bize biçilmiş olan duruş ya da yüklenmiş olan önyargılar nedeniyle, fark edemediğimiz bir eğilim, bir yetenek, bu süreçte ortaya çıkabilir.  Kişisel sınırlarımız olarak gördüğümüz bazı çizgilerin ortadan kalktığını görebiliriz.
 • Kişisel tarihimiz, aile geçmişimiz, genetik köklerimiz hakkında bu güne dek bilmediğimiz bir gerçeği bulabilir ve buna bağlı olarak bir aydınlanma yaşayabiliriz.
 • Bizim için vazgeçilmez olan yerlere, tanımlara, insanlara bakış açımız değişebilir.
 • Hayatımızı kökten değiştirmeden, bizim için önemli olanları yitirmeden de, özgür ve gelişmeye açık olabileceğimizi fark edebiliriz.
 • Güvenli, huzurlu, kendinden hoşnut, içinde yaşadığımız topluma ve ailemize karşı görevlerimizin hakkını veren biri olmak için, sıradan olmamız gerekmediğini, bizi değerli kılan FARKLI özellikleri, işe yarar hale dönüştürmemiz gerektiğini anlayabiliriz.
 • Alışkanlıklara tutunmak ile güvende kalmanın aynı şey olmadığını, güvende kalabilmek, bir düzen kurabilmek için bazı alışkanlıklarımızı yıkmamız ve kaygılarımızı dönüştürmemiz gerektiğini görebiliriz.

Bir bütünün, bir düzenin parçası olmak, bizi sıradan, kimliksiz, silik, ”birilerine ait ama özde tanımsız ve değersiz” hale getirmemelidir.
İnsan ancak ”bir ağaç gibi tek ve hür” olabildiğinde, içinde ”kardeşçe, özgürce ve huzurla yaşanan bir orman”ın değerli bir üyesi olur.  Bu nedenle kendini bilmek, kendin olmaktan onur duymak, kendini geliştirmeye açık olmak ve bütüne ”kendindeki en kıymetli özellikleri ortaya koyarak” katkıda bulunmak esastır.
Bazen bir düzenin bütünlüğünü, bir toplumun ya da topluluğun devamlılığını, bir ailenin varlığını, geçmişten geleceğe uzanan bir değerin korunmasını mümkün kılanlar, alışılmış olan davranış kalıplarını yıkmaya hazır olanlardır.
Aslolan şekli ve sınırları değil, ÇEKİRDEĞİ korumaktır. Zira özü, EMANETİ muhafaza eden ve aktaran bu çekirdektir.
Kendini bilmek, özdeğerlerine sahip çıkarken zamana bağlı olan bazı tanımları ve yargıları dönüştürmeye de hazır olmak, değişimin karşısında değil değişimin içinde güçlü olmak, kendi alışkanlıklarını yıkmak pahasına herkes için yararlı ve gerekli olan bir sürece katkıda bulunmak, ya da bazen herkesi karşına almayı göze almak, bizi İNSAN yapar.
Burç ve Yükselen Burca göre yorumlar için 15-16 Şubat 2019, KOVA Burcunda AY Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri;
Aldınız mı damarlara coşkuyu… HARİKA!
Ya ben bunun üstüne size bir de KOVA ÇAĞI müzikleri çalayım ya :))) Önce Aquarius, sonra da Let the Sunshine IN…

9 Comments

 1. petrikor

  Youtube kanalı ne oldu:)

  1. JUNO

   Bazı şeyleri YAZMAK lazım… Yazı insanı kalbiyle başbaşa bırakıyor. Düşünmeyi teşvik ediyor. Görüntü ise daha kolay tüketilebilir bir unsur. Daha gündelik yorumlar için onu kullanmaya devam edeceğim. Sevgiler 🙂

   1. Hülya

    Böylesi cidden daha iyi…Dinleyince akıp gidiyor, okuyunca şifa olacak cümleler ruha dokunuyor.

    1. JUNO

     Teşekkür ederim 🙂

 2. MoZ

  “Alışkanlıklara tutunmak ile güvende kalmanın aynı şey olmadığını,…”
  İnsanın farkında olmadığı bazı varsayımlar, “core belief” olarak hayatını şekillendiriyor. Sonra birisi gelip bak bu böyle olmak zorunda değil diyor ve bir aydınlık hasıl oluveriyor..
  Junocum sen danışmanlıkla birlikte göz doktorluğu düşünür müsün? Ruhsal katarakt tedavisi diyebileceğim bişey icra ediyorsun çünkü 🙂

 3. Mahsume

  Love you juno

  1. JUNO

   Teşekkür ederim 🙂

 4. Seda

  Anlatımınız o kadar hoş ve kalbe dokunuyor ki sıkılmadan okuyorum. 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: