11 Ocak 2013, YENİAY Oğlak’ta – ”Zahir Olma Zamanı” – Burç ve Yükselen Burca Göre Etkiler

Becoming - Vladimir KUSH
Resim:

11 Ocak 2013, YENİAY Oğlak’ta – ”Zahir Olma Zamanı” – Burç ve Yükselen Burca Göre Etkiler

Her insan özünde O’nun isimlerini taşır … bu isimlerin bazıları batındır – örtülü – bazıları zahir – açık – … Sonra hayat seni nice serencamdan geçirip, adım adım büyütür. Kabukların incelir, örtülerin kalkar; canının çekirdeğinde taşıdığın kıymetler bir bir çıkmaya başlar ortaya. Birgün bir bakarsın, ne kendinden umduğun ne ufkunda gördüğün birşeye dönüşmüşsün… Ama bu daima zaman ve emek ister.

Bu YENİAY, bizi ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve ortaya koymamız gereken değerlerin neler olduğunu hatırlayıp, dik yokuşu tırmanmaya teşvik eden bir YENİAY! Neden mi;

Ay Oğlak’ta ve 5’inci evde. Bir çocuğun doğmasını, yaratıcı enerjinin aldığı bir formun ortaya çıkıp hayat bulmasını temsil eder 5’inci ev. Aynı zamanda ”aşk”la ve hayattan alınan hazla özdeşleştirilir.  Aşk’tır bizi biz yapan … hücrelerimizi formatlayan ve bizi kökümüze, özümüze, kopmaz bağlarla bağlayan AŞK’tır. Her çocuk büyür ve kendi yolunu tutar. Ve kaybolur hayatın yollarında. Kendine tutunacak dal, sığınacak liman, aidiyet hissini kazandıracak bir yuva arar. Ve Aşk’ı arar! Oysa kendisi zaten AŞK’tan gelmiştir ve AŞK’a aittir. Bunu bir hatırlasa… ah bir hatırlasa… hayatın her anı hoşnutlukla dolacak ve herşey anlam bulacaktır zaten ama … işte bunun dahi zahir olması zaman ve emek ister.

Oğlak’ın derdi günü ise – bir Oğlak olarak söylüyorum – anlamlı bir iş yapmaktır! Sorumluluklarımızı, üstlendiğimiz yükümlülükleri, bizi bilinir – yani bir anlamda zahir – kılan işleri temsil eden 10’uncu evin has evladıdır. Ne manaya denk düşer Oğlak Yeni AY vakti 5’inci evde? Ancak AŞK ile yaptığımız işler bize ANLAMLI gelir. Çünki içimizdeki anlamı ortaya döker, kul aşkına değil pir aşkına, can-ı gönülden yaparız her yaptığımızı o vecd hali içinde. Aslında, her anı öyle yaşamak gerektir… Hani ne yapıyorsan aşkla yapmak; suyu aşkla içmek; çiçeği aşkla koklamak; ekmeği aşkla yiyip, onu aşkla yoğuran ele şükran duymak; aşkla tamir etmek bozulmuş muslukları; yazdığın her yazıyı aşka yakın bir özenle yazmak ve onu okuyacakların gönlüne sunmak; aşkla şifa vermek hastalarına, onları yapacakları işlere bağışlasın diye Rabbin eline vesile olmak; aşkla dikmek düğmeyi iliğine hizalayıp, ve giyenin huzur bulmasını dilemek; aşkla taramak evladının dolaşmış saçını; aşkla ekmek bir tohumu sevdiğinin rahimine; aşkla kabul etmek ekileni, aşkla büyütüp, aşkla doğurmak; hasılı kelam, bir nebze kopmamak özünden … Mümkünmüdür? Neden olmasın. Ama hayata bu derece hakiki bir sevgiyle bakmayı öğrenmek dahi zaman ve emek ister.

Gelgelelim bu YENİAY’ın çağrısına göre ”Vakittir o vakittir artık!” Dostlar. Neymiş, vaktin kalitesi YENİAY anında – Merkür… Zaten haritanın Yükseleni yani kendini ortaya koyuş biçimi de Merkür’ün evladı Başak kılığında. Merkür, Oğlak’ta, Ay-Güneş kavuşumu ile birkaç derecelik bir orbdan kavuşmakta ve 4’üncü ev ile 5’inci evin sınırında. Zaten Yükselen noktası ile YeniAY oluşumu arasında tatlı bir üçgen açı var. Meali; Merkür bir fikir, bir niyet ise, Oğlak’ta bu bir kararlılığa, çerçeve kazanmış bir tanıma, belki de vücut bulmaya hazırlanan bir İSİM’e dönüşür. 4’üncü ev rahimdir… 4’üncü evin sınırında ve Güneş-YeniAY bileşkesi ile kavuşumda olmak, ortaya çıkmaya – ZAHİR olmaya – hazırlanan bir bebek gibidir adeta. Batın olan manaların zahire çıkacağı, özümüzde barındırdığımız niteliklerin ortaya döküleceği zaman bu zamandır! NASIL?

Juno’nuz  buldu yine kendine bir uçurtma 🙂 Yükselen – YeniAY arasında bir üçgen açı var dedim ya hani, işte o iki ucun tam orta yerinde 3’üncü evde de Kuzey Düğümü var… Hani bize hedef gösteren ”Budur öğreneceğin ders … Geldiğin gibi kalmayıp, OLACAĞIN şey budur” diyen Kuzey Ay Düğümü. Elbette bunun 9’uncu evde olan bir de Güney Ay Düğümüsü var… Yani 3. evdeki Kuzey Düğüm uçurtmanın burnu, 9’uncu evdeki Güney Düğümü ise Kuyruğu… Kanat uçları da YeniAy ve Yükselen Noktası. 9’uncu ev , mana evidir, malum. İnandıklarımızı ve tasarladıklarımızı  gösterir. Her çocuk doğmadan önce bir tasarımdır, Yaratan’ın zihninde… Sonra o bir vücut bulur, bir varlık kazanır… Söylenen bir söz olur, yapılan bir iş olur ortaya çıkar. Nereden… 3’üncü evden; 3’üncü ev, çevremize dokunduğumuz yerdir. Söz olup, ses olup, adım olup, el olup, yüz olup diğerleri ile iletişime geçtiğimiz, bir işe, bir oluşa VESİLE olduğumuz yerdir. Yükselen Noktası’nın Arap Noktalarından SPİRİT ‘e denk gelmesi de mesajın altını bir kez daha çizmekte… İnsan Rabbin bir tasarımıdır. RUH’undan üflemiştir ona can verirken Yaratan.

AŞK’tan geliriz … ama benlik davasıyla koparız özümüzden. Hatalar, kayıplar, kazanç gibi görülen başka kayıplar, örtülen eksikler, anlamsızlık, korkular, endişeler … bir eziyete dönüşür adeta hayat! Bir türlü büyük resmi göremez, bir türlü nerede durduğumuzu bilemez, kendimizce bir türkü tutturur ama sesimizi duyuramayız. Yapamamak korkusu, yapıp da karşılığını alamamak endişesi, zarar görmemek, korunmak, kendimizi savunmak güdüsü gibi AŞK’a uzak duygularla dolar kabımız. İşte aynen şimdi olduğu gibi olur; bir tat kalmaz ağızlarda … ne kadınlar kadın, ne erkekler erkek, ne aşklar samimi, ne yapılan işler hayırlı olur… Yani tasarıma aykırı bir işleyiş hakim olur dünyaya!

Oysa ne demiştir Rab: ”Bir taş attığınızda, atan eli kendinizin mi sandınız?” O bizi bir bardak gibi tasarlamıştır; şeffaf , temiz, içine konulanı sunmaya hazır bir bardak, bir kılıf, bir vesile…  Bardak karar vermez ki içinin neyle dolacağına… Dolanın kime sunulacağına da o karar vermez. Karar veren, bardağı da, suyuda, şarabı da, çareyi de, şifayı da yaratan eldir. Bizler sadece özümüzde taşıdığımız manaların açığa çıkmasına izin vermesi gereken tasarımlarız. Bunu bize hatırlatan AX, batını temsil eden 12’inci evde. Üstelik, göreve çağrılanların yıldızı Regulus ile kavuşmakta. Vertex yani ortaya konulan sonuçlar ise, hizmet evi olan  6’ıncı evde, Balık’taki Neptün ile yani koşulsuz hizmet bilinci ile birlikte…

Son olarak YeniAY’ın yerleştiği Oğlak’ın yöneticisi Satürn’e de bakalım mı… Satürn değerlerimizi, önceliklerimizi temsil eden 2’inci evde. Enerjimizi kullanma biçimimizi, içimizdeki çocuğu, AŞK’ı temsil eden 5’inci evdeki Mars ile kare yapıyor! AŞK ile örtüşmüyor galiba değer verdiğimiz şeyler… Önceliklerimiz ile bizi mutlu edenler birbirine böylesi ters düştükçe, birşeyler kırılıyor dökülüyor. Ama Satürn’ün, Pluto ve Chiron ile kurduğu kutsal işbirliğini unutmamak lazım. Chiron tamir edecek,bozulan sistemi. Yokolan değerleri yeniden inşa edeceğiz. Yeniden hatırlayacağız AŞK ile bağımızı. Nasıl ? Pluto Venüs ve Juno ile birleşmiş 4’üncü evde. 4’üncü ev mekandır… Hem sığındığımız mekan, üstümüzdeki çatı, hem anamızın rahmi, hem RUH’umuzun kabı… Pluto bir değişimden söz ediyor tam burada! Venüs yani dünya hallerine verdiğimiz kıymet, Juno yani uysal eş ile yer değiştiriyor. RUH’a boyun eğiyor, kılıf… Biz bardak oluyoruz… Ab-ı Hayat ZAHİR oluyor içimizden…

Klarnet sesi, hep derinlerde bir şeyleri uyandıran ve beni harekete geçmem için usulca dürten bir etki yapmıştır üzerimde… Yeni AY da öyledir; sessiz ve derinden bir çağrı salar hücrelerinin çekirdeğine ve seni de kendisiyle beraber büyüyüp ortaya çıkmaya ZAHİR olmaya teşvik eder. Romano – Sclavis – Texier üçlüsü, bir Annobon çalmışlar ki … tam da bu Yeni AY’ın temasına layık 🙂

Müziği dinlerken hemen aşağıda yer alan ”YENİAY’ın burcunuza göre etkileri”ni de keyifle okuyun …

Romano, Sclavis, Texier – ANNOBON

YENİAY’ın Burca ve Yükselen Burca Göre Etkileri; Yükselen Burç ya da Güneş derecesi  belirli bir derecenin altında ve üstünde olanlar diye iki farklı yorum yaptım. Zira bu yorumlar Yeni Ay’ın haritanızda hangi eve düştüğüne bağlı olarak geçerlilik kazanırlar ve  bu da derecelerle ilgilidir! Bu dereceleri bilmiyorsanız öğrenmenizde fayda var. Haritanızı bir sürü yerden mesela şuradan http://www.0800-horoscope.com/birthchart.php#.UO-Xfm_0Ogs çıkartabilirsiniz. Doğum yerinizi şehir olarak girmeyi  ve öğleden önce için AM, sonra için PM kullanmayı unutmayın; 

Koç ve Yükselen Koç: İlk 15 derece içinde kalan Koç’lar için Yeni Ay bir fırsat zamanı! Ama buna inanmaları gerekecek… Geçmiş tecrübeleriniz sizde olumsuz izler bırakmış olabilir. O zaman siz de bu defa, karşınıza çıkan fırsatlara ”bu benim hakkaten işime yarar mı?”  diye değil, ”burada benim yararlı olabileceğim ne var?” diye bakın. Belki sadece elinizden gelenin en iyisini yapmak, size ummadığınız kapılar açar;) İkinci 15’e yerleşmiş olan Koçlar, mesleki anlamda bir zirve yakalamanın eşiğinde olabilirler! Ama bunun için bir değişimi göze almaları gerekecek. İş değiştirmek ya da iş yapma biçimlerini değiştirmek, onların biraz gündelik rahatlarını tehlikeye sokabilir. Fedakarlık olmadan, değer üretilmez…

Boğa ve Yükselen Boğa: İlk 15 derece içinde kalan Boğalar mesleki anlamda bir zirve yakalamanın eşiğinde olabilirler! Ama bunun için bir değişimi göze almaları gerekecek. İş değiştirmek ya da iş yapma biçimlerini değiştirmek, onların biraz gündelik rahatlarını tehlikeye sokabilir. Fedakarlık olmadan, değer üretilmez… İlk 15’den sonra yerleşmiş olan Boğaların karşılarına aşk ya da iş konusunda bazı kontratlar yapma fırsatı çıkacak. Ne yapıyorsanız aşkla ve aşk için yapın derim de başka bişeycik demem 🙂 Ama unutmayın, konu ister özel hayat ister iş olsun, yaptığınızı aşkla yapmak bencilce arzu etmek değil, gönül vermek ve kendini teslim etmektir…  Dolayısıyla ya yaptığınıza inanın ve hesapsız girin ilişkilere ya da inançlarınızla örtüşmeyen bir format veya güven duymadığınız kişi varsa karşınızda, bu ortaklığı kurmaktan özenle kaçının! Çünki yazık olur tertemiz enerjinize…

İkizler ve Yükselen İkizler: İlk 15 derece içinde kalan İkizlerin karşılarına karşılarına aşk ya da iş konusunda bazı kontratlar yapma fırsatı çıkacak. Ne yapıyorsanız aşkla ve aşk için yapın derim de başka bişeycik demem 🙂 Ama unutmayın, konu ister özel hayat ister iş olsun, yaptığınızı aşkla yapmak bencilce arzu etmek değil, gönül vermek ve kendini teslim etmektir…  Dolayısıyla ya yaptığınıza inanın ve hesapsız girin ilişkilere ya da inançlarınızla örtüşmeyen bir format veya güven duymadığınız kişi varsa karşınızda, bu ortaklığı kurmaktan özenle kaçının! Çünki yazık olur tertemiz enerjinize…İlk 15’den sonra yerleşmiş olan İkizler ise başkalarının namına yürüttükleri işlerden hayır görebilirler bu ay. Önlerinde yeni çalışma alanları açılacağı belli. Ama sanki birinin bozduğunu düzeltmek, ters gitmiş işi kendilerinden verecekleri emeklerle toparlamak gibi misyonlar üstlenebilirler. Mimarsanız, restorasyon işlerinden başınızı alamayacaksınız 🙂 Muhasebeciyseniz, eski hesaplara gömüleceksiniz, Hiçbiri ise evinizde, yaşama düzeninizde ya da ihmal ettiğiniz sağlığınızda tamiratlar yapmanız gerekecek. Kolay gele!

Yengeç ve Yükselen Yengeç: İlk 20 derece içinde kalan Yengeçler başkalarının namına yürüttükleri işlerden hayır görebilirler bu ay. Önlerinde yeni çalışma alanları açılacağı belli. Ama sanki birinin bozduğunu düzeltmek, ters gitmiş işi kendilerinden verecekleri emeklerle toparlamak gibi misyonlar üstlenebilirler. Mimarsanız, restorasyon işlerinden başınızı alamayacaksınız 🙂 Muhasebeciyseniz, eski hesaplara gömüleceksiniz, Hiçbiri ise evinizde, yaşama düzeninizde ya da ihmal ettiğiniz sağlığınızda tamiratlar yapmanız gerekecek. 20-30 derece arasında kalanlar ise ya aşk ya da iş hayatlarında heyecan verici kontratlara girebilirler 🙂 Allaam ”bu gezegende aşk yok mu aşk” diye kapımı aşındıran Yengeçler şimdi de ”O beni seviyo mu” diye telefonlara sarılacak… Ne olacak benim halim? Neyse, elbette bir kısım Yengeç de yeni çevrelere girip, ilginç projelerde görev almak gibi bir fırsat yakalayacaklar. Tek uyarım; samimi ve beklentisiz olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın… Aldığınız karşılığa da kızmayın ama kendinizi kandırmamaya, görmek istediğiniz gibi görmemeye çok dikkat edin!

Aslan ve Yükselen Aslan: İlk 20 derece içinde kalan Aslanlar, aşk ya da iş hayatlarında yeni insanlara ve yeni çevrelere karışıp heyecan verici kontratlara girebilirler 🙂 Konu ister aşk olsun ister iş, samimiyetinizi kaybetmeyin Aslanlarım! Aslan kalbiyle yaşar… Gönlünü koymadığı hiçbir işten de hayır görmez. Samimiyetsiz bulduğunuz insanlarla da beklentisiz olmaya dikkat edin. Yapacağınızı yapın ve bunu içinizdeki çocuğa hediye edin. Sakın karşılık derdine düşmeye kalkmayın. Ama ortaya çıkan sonuçlar hakkında da kendinizi sakın aldatmayın, herşeyi görmek istediğiniz gibi görmemeye çok dikkat edin!. 20-30 derece arasında kalan Aslanlar ise, üzerlerine aldıkları işleri tamamlamakla, daha içe dönük bir ritm tutturup sorumluluklarını düzene koymakla uğraşacaklar. İşin sarkanı olmaz… Niyetin sarkanı olur 🙂 Temiz niyet ve yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti, hem işin değerini parlatır hem de güzel ödüller getirir arkasından.  Eğer bu aralar ev taşıdıysanız da, biraz uğraşıp para harcamanız gerekebilir içine. Ama temiz enerji her zaman iyidir!

Başak ve Yükselen Başak: İlk 20 derece içinde kalan Başaklar üzerlerine aldıkları işleri tamamlamakla, daha içe dönük bir ritm tutturup sorumluluklarını düzene koymakla uğraşacaklar. İşin sarkanı olmaz… Niyetin sarkanı olur 🙂 Temiz niyet ve yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti, hem işin değerini parlatır hem de güzel ödüller getirir arkasından. Eğer bu aralar ev taşıdıysanız da, biraz uğraşıp para harcamanız gerekebilir içine. Ama temiz enerji her zaman iyidir! Başak’ın 20 deceresinden sonra olanlar, bu  Yeni Ay’da son derece çoşkulu br ruh haline bürünebilirler. Ellerine yeni atılımlar yapmak için fırsatlar geçecek. Bu amaçla da çevrelerini kullanabilecekler. Korkularınızı, yetersizlik endişelerinizi bırakıp özünüzde olan değerleri samimiyetle ortaya çıkartın bu kez olur mu Başak Dostlar… Sözünüz özünüzden gelirse, bulması gereken yeri bulur. Aşk arayan Başaklar da bu ara tanıştıkları insanlara gönül gözleriyle baksalar iyi olur 🙂 Rol yapmayın. Dürüst olun. Karşınızdakinin de özünün sözüne uyup uymadığına iyice bir dikkat edin bakalım…

Terazi ve Yükselen Terazi: İlk 15 derece içinde kalan Teraziler,  bu  Yeni Ay’da son derece çoşkulu br ruh haline bürünebilirler. Ellerine yeni atılımlar yapmak için fırsatlar geçecek. Bu amaçla da çevrelerini kullanabilecekler. Korkularınızı, yetersizlik endişelerinizi bırakıp özünüzde olan değerleri samimiyetle ortaya çıkartın bu kez olur mu Terazicimler… Sözünüz özünüzden gelirse, bulması gereken yeri bulur. Aşk arayan Teraziler de bu ara tanıştıkları insanlara gönül gözleriyle baksalar iyi olur 🙂 Rol yapmayın. Dürüst olun. Karşınızdakinin de özünün sözüne uyup uymadığına iyice bir dikkat edin bakalım… İkinci 15 derece içinde kalan Teraziler, sanırım özdeğer algılarını yapılandırmakla uğraşacaklar. Kim olduğumuzu görmek için, kimi etkilediğimiz ya da neyi elde ettiğimize bakarsak, kazançlar hızla kayba dönüşür. Özümüzde olan değerleri ortaya çıkartıp onlarla bir bina yaparsak, kendimizden daha hoşnut oluruz 😉

Akrep ve Yükselen Akrep: İlk 15 derece içinde kalan Akrepler, sanırım özdeğer algılarını yapılandırmakla uğraşacaklar bu ay. Kim olduğumuzu görmek için, kimi etkilediğimiz ya da neyi elde ettiğimize bakarsak, kazançlar hızla kayba dönüşür. Özümüzde olan değerleri ortaya çıkartıp onlarla bir bina yaparsak, kendimizden daha hoşnut oluruz 😉 15-30 derece arasında kalanlar ise, önlerine çıkan yeni insanlar ve bağlantılara çok özenle yaklaşsalar iyi olur. Hayatınızın fırsatı ya da sınavı ile karşı karşıya olabilirsiniz. Her zamanki gibi herkeste akıllı olmaya çalışmayın bakalım bu defa… Bu defa sadece samimi olmaya ve dürüst oynamaya ne dersiniz?

Yay ve Yükselen Yay: Yay’ın ilk 15 derecesi içinde kalanlar, önlerine çıkan yeni insanlar ve bağlantılara çok özenle yaklaşsalar iyi olur. Hayatınızın fırsatı ya da sınavı ile karşı karşıya olabilirsiniz. Her zamanki gibi herkeste akıllı olmaya çalışmayın bakalım bu defa… Bu defa sadece samimi olmaya ve dürüst oynamaya ne dersiniz? İkinci yarıya  sarkan Yaylar ise eskiden yaptıkları işlerden gelir elde etmek, eski emeklerinin karşılığını görmek, geçmişte aldıkları sorumluluklar hakkında takındıkları tavırların sonuçları ile karşılaşmak gibi deneyimler yaşayabilirler. Her iki gruba da, sonuç çıkartmadan gözlem yapmayı ihmal etmeyin ve peşin hükümlü olmayın derim! Büyük senaryo ile rekabet edilmez… ona sadece uyum sağlanır.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Oğlak’ın ilk 20 derecesi içinde kalanlar eskiden yaptıkları işlerden gelir elde etmek, eski emeklerinin karşılığını görmek, geçmişte aldıkları sorumluluklar hakkında takındıkları tavırların sonuçları ile karşılaşmak gibi deneyimler yaşayabilirler. Peşin hükümlü olmamaya dikkat etmelerini öneririm! Büyük senaryo ile rekabet edilmez… ona sadece uyum sağlanır. 20-30 derece içinde kalanlar ise kim olduklarını, ne yaptıklarını, neden burada olduklarını keşfetmek, kendilerini hiç bilmedikleri gibi bilip, hiç anlamadıkları gibi anlamak, hayatlarına bambaşka bir gözle bakmak fırsatı elde edecekler bu Yeni Ay vesilesiyle… Yeni bir bakış açısını benimsemek, özellikle de kendinde önce ötekilerin hayrını düşünmek daima risk gibi görünür ama artık size hizmet etmeyecek bir benlik algısına tutunmak da, anlamlı işler yapmak isteyen birisi için risk değilmidir?

Kova ve Yükselen Kova: Kova’nın ilk 20 derecesi içinde kalanlar  kim olduklarını, ne yaptıklarını, neden burada olduklarını keşfetmek, kendilerini hiç bilmedikleri gibi bilip, hiç anlamadıkları gibi anlamak, hayatlarına bambaşka bir gözle bakmak fırsatı elde edecekler bu Yeni Ay vesilesiyle… Yeni bir bakış açısını benimsemek, özellikle de kendinde önce ötekilerin hayrını düşünmek daima risk gibi görünür ama artık size hizmet etmeyecek bir benlik algısına tutunmak da, anlamlı işler yapmak isteyen birisi için risk değilmidir? Kova’nın 20-30 derecesi arasında kalanlar biraz kendi iç kavgalarıyla yüzleşmek durumunda kalabilirler bu ay. Geleceğe ilişkin plan ve beklentileri konusunda tedirginliğe kapılmaları, mümkündür. Haksızlığa uğramış ya da umudu kırılmış hissediyorsanız, kendinize acımak yerine umutlarınızı gözden geçirin. Belki de sizi ileri götürmesini umduğunuz beklentilerdi asıl sorun… Belki güven duygusu hakkındaki beklentilerinizi ve statü arayışınızı değiştirmedikçe, hep hayal kırıklığına uğrayacaksınız… Haydi… insanlara kızmayı bırakıp neden bir yere saplandığınıza odaklanın! Bu size daha fazla yardımcı olacak. Bitmesi gereken şeyleri de bitirin. O zaman ileri gitmek için gerekli hafifliği elde edersiniz…

Balık ve Yükselen Balık: Balık’ın ilk 20 derecesi içinde yer alanların geleceğe ilişkin plan ve beklentileri konusunda tedirginliğe kapılmaları, mümkündür. Haksızlığa uğramış ya da umudu kırılmış hissediyorsanız, kendinize acımak yerine umutlarınızı gözden geçirin. Belki de sizi ileri götürmesini umduğunuz beklentilerdi asıl sorun… Belki güven duygusu hakkındaki beklentilerinizi ve statü arayışınızı değiştirmedikçe, hep hayal kırıklığına uğrayacaksınız… Haydi… insanlara kızmayı bırakıp neden bir yere saplandığınıza odaklanın! Bu size daha fazla yardımcı olacak. Bitmesi gereken şeyleri de bitirin. O zaman ileri gitmek için gerekli hafifliği elde edersiniz… Balık’ın 20-30 derecesi arasında yer alanlar ise, kontratlarını bir gözden geçirsinler bakalım bu ay! Evet içdüdülerinizde yanılmıyorsunuz… Evet bazı fırsatlar var. Ama o fırsatların hayata geçmesi için düzeltmeniz gereken birşeyler de var… Nedir onlar? Bulun ve çözün. Biraz da geniş ufuklara mı yönlenmeniz gerekecek acaba? Geniş adımlar atmaktan, seyahat etmekten, ya da biraz Allah’a havale etmekten kaçınmayın. Ama zaten bunlar sizin en iyi yaptığınız şeyler değil mi? Hımm demek ki bu defa hakikaten yüreğinizi koyarak yapacaksınız!

12 Comments

 1. Sibel Aydoğmuş

  Nasıl da esin kaynağı oldu yazın bana. şimdi meditasyona oturuyorum. okurken doldum taştım. içim dürttü beni “git otur minderine ve derinleş” diye :))) sevgiler :))

  1. Canım 🙂 bereketli olsun … huzurun, dengen tam olsun … gönlünün güzelliğince olsun herşey

 2. Nasıl da esin kaynağı oldu yazın bana. Şimdi meditasyona oturuyorum. Okurken doldum taştım. içim dürttü beni “git otur minderine, derinleş” diye. sevgiler :)))

 3. Ivy

  Sevgili Juno yorumlarınla, boğa burucu insanı olarak negatif ve pozitif enerjimi kontrol altında tutmam gerektiğini o kadar tatlı ve ilahi bir dille aktardın ki, son dönemde yaşadığım terk edilişin haksız olduğunu, ilahi adaletin neden beni kafam karışık diyerek terk eden insana hala ceza vermediğini 10 gündür düşünürken, yüreğinin kaleminin eli, kaderin içimdeki sesine kulak vermemi sağlatarak karayan kanama şifa oldu. Çok çok teşekkürler…

  1. İşte buna çoook sevindim 🙂 paylaştığınız için de teşekkür ederim. Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun 😉

 4. Ivy

  Sevdiğim 30 aralıkta, erkek arkadaşım “Eski sevgilim aklıma geldi, yalnız kalıp dinlenmeye ne istediğime karar vermem gerekir , seni de seviyorum ama geçmişten gelen bişeyler benim kafamı karıştırdı, eski sevgilim beni aradı” diyerek hem de en mutlu anımızda beni terk etti…Nasıl paylaşmayayım ki, okuduğum anda hislerim, acım, gözyaşlarım sanki sizin mürekkebiniz, kaleminiz eliniz olmuş… Sizin yorumlarınız ufkumu en acılı anımda netleştiren, sakinleştiren yol oldu. Çok çok teşekkürler:)

 5. Şule YILMAZ

  Bir oğlak kadar işgüzarlıkla suçlanan olmamıştır ama Oğlağın doğasında hiçbirşeyi gelişigüzel yapamamak var, hamurunda ölesiye çalışmak var. İbadet eder gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi.. Hem de çoğu zaman başkaları için. Ne güzel ifade etmişsiniz..

  1. Bilmem miii 🙂 doğduğumdan beri Oğlak’ım :))

 6. Zerrin Akakça

  Sevgili Juno,
  Yazılarınızı okuduğumda sanki birisi bana (hislerime, düşüncelerime) alt yazı geçiyormuş gibi oluyor. Yani kendimi daha anlamlı hissediyorum 🙂 Çok sevgiler.

  1. Ben teşekkür ederim Zerrin Hanım 🙂 faydalı olduğunu bilmek çok güzel… Sevgilerimle 🙂

 7. noone

  çok beğendim….

  1. sevindim 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

Son Yorumlar

10 Eylül 2022, Balık Burcu… için Sevcan
10 Eylül 2022, Balık Burcu… için Övgü Tunçdemir Eyubo…
10 Eylül 2022, Balık Burcu… için Seren
10 Eylül 2022, Balık Burcu… için JUNO

Etiketler

1 ağustos 2019 yeniay 1 Ekim 2016 YENİAY 1 Ekim 2016 YENİAY'ın Etkisi 1 Eylül 2016 1 Eylül 2016 Güneş Tutulması 1 Eylül 2016 YENİAY 1 Mart 2014 Yeniay 1 Nisan 2022 Koç Burcunda YENİAY 1 Ocak 2014 Yeniay 1 şubat 2022 yeniay 2 Ağustos 2016 Yeniay 2 Ekim 2020 dolunay 2 eylül 2020 dolunay 2 Haziran 2015 Dolunay 2 mart 2018 dolunay 2 mart 2018 dolunayın etkileri 2 mart 2022 yeniay 2 Ocak 2018 DOLUNAY 2 Temmuz 2015 DOLUNAY 2 temmuz 2019 güneş tutulması 2 Temmuz 2019 yeniay 3 Aralık 2013 3 Aralık 2017 DOlunay 3 Aralık Dolunay 3 Ağustos 2020 DOlunay 3 haziran 2019 yeniay 3 Temmuz Oğlak - Yengeç Ekseninde Dolunay 3 Şubat 2015 Dolunay 4 Aralık Güneş Tutulması 4 Aralık Tutulmasının Burçlara Etkisi 4 Kasım 2017 DOLUNAY 4 Mayıs 2015 Dolunay 4 nisan 2015 Ay Tutulması 4 Nisan 2015 DOLUNAY 4 Temmuz 2016 YENAY 4 Temmuz 2016 Yeniay Burçları Nasıl Etkileyecek 4 Şubat 2015 Dolunay 4 şubat 2019 yeniay 4 şubat kova burcunda yeniay 5 Ekim 2017 DOLUNAY 5 Ekim 2018 Venüs Retrosu 5 Eylül 2013 Yeniay 5 Haziran 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 5 haziran 2020 ay tutulması 5 haziran 2020 dolunay 5 kasım 2021 yeniay 5 Mart 2019 Merkür Retrosu 5 Mart 3015 Dolunay 5 mayıs 2019 yeniay 5 Nisan 2019 Yeniay 5 Ocak 2015 Dolunay 5 temmuz 2020 tutulma 6 Aralık 2014 DOLUNAY 6 ekim 2021 yeniay 6 Eylül 2017 DOLUNAY 6 mart 2019 YENİAY 6 Mayıs 2016 YENİAY 6 ocak 2019 güneş tutulması 6 ocak 2019 yeniay 6 ocak güneş tutulması 6. Ev 7 Ağustos 2013 Yeniay 7 Ağustos 2017 AY Tutulması 7 Ağustos 2017 DOLUNAY 7 Haziran - 1 Temmuz 2014 Merkür Retrosu 7 Kasım 2018 YENİAY 7 Kasım Dolunay 7 mayıs 2020 dolunay 7 Nisan 2016 KOÇ Burcunda YENİAY'ın Burçlara Etkisi 7 Nisan 2016 Koç Burcunda YENİAY 7 Nisan 2016 YENİAY 7Aralık 2019 Yeniay 8 AĞustos 2021 yeniay 8 Ekim 2014 DOLUNAY 8 Ekim Güneş Tutulması 8 Haziran 2013'deki Yeniay Burçları Nasıl Etkleyecek 8 Haziran YENİAY 8 nisan 2020 dolunay 8 Temmuz 2013 Yeniay 8 Şubat 2016 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAY 9 Ekim 2018 YENİAYIN Burçlara Göre Yorumu 9 Eylül 2014 Dolunay 9 Eylül 2018 YENİAY 9 Haziran 2017 DOLUNAY 9 Mart 2016 Balık Burcunda Tutulma ve YENİAY 9 Mart 2016 Güneş Tutulması 9 Mart 2020 9 mart 2020 dolunay 9 Temmuz 2017 DOLUNAY 10 Ağustos Dolunay 10 Eylül 2022 dolunay 10 haziran 2021 güneş tutulması 10 Mayıs 2013 Güneş Tutulması 10 Nisan 2013 10 Nisan 2013'de Yeniay Koçta 10 Ocak 2016 YENİAY 10 Ocak 2020 AY Tutulması 10 Şubat 2013 11 Aralık 2015 Yeniay 11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması 11 Ağustos 2018 Tutulmalar 11 Kasım 2015 YENİAY 11 Kasım Akrep YENİAYI'nın Burçlara Etkisi 11 Mart 2013 Yeniay 11 Mayıs 2017 DOLUNAY 11 Mayıs 2017 dolunayın etkileri 11 Mayıs 2021 YENİAY 11 Mayıs 2021 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 11 Nisan 2017 DOLUNAY 11 Ocak 2013 11 Şubat 2017 Ay Tutulmasının Etkileri 11 Şubat 2017 Kova Burcunda DOLUNAY 11 şubat 2021 dolunayı 12 Aralık 2019 İkizler DOlunayı 12 kasım 2019 dolunay 12 Mart 2017 DOLUNAY 12 Mart 2017 DOLUNAYIN Etkileri 12 nisan 2021 yeniay 12 ocak 2017 DOLUNAY 12 Ocak 2017 Yengeç Burcunda Dolunay 12 Ocak 2017 Yengeç Dolunayı 12.12.2012 12. Ev 13 Aralık 2012 13 Aralık 2012 Yeni Ay 13 Ekim 2015 YENİAY 13 Eylul Güneş Tutulması 13 Eylül 2015 Yeniay 13 Haziran 2018 YENİAY 13 mart 2021 yeniay 13 ocak 2021 yeniay 13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması 13 Temmuz 2018 Parçalı Güneş Tutulması 14 Aralık 2016 DOLUNAY 14 aralık 2020 Yay Burcunda Tutulma 14 Aralık Güneş Tutulması 14 Aralık Güneş Tutulmasının Burçlara etkisi 14 Ağustos 2015 Aslan Burcunda YENİAY 14 Ekim 2019 Koç Burcunda Dolunay 14 Eylül 2019 Balık Burcunda DOlunay 14 Eylül 2019 Dolunay 14 kasım 2012 14 Kasım 2016 DOLUNAY 14 Kasım 2016 Dolunayın Etkileri 14 Şubat 14 Şubat 2013 15 - 16 Şubat 2018 Ay Tutulması 15 Ağustos 2019 DOlunay 15 Ekim 2012 Yeni Ay 15 kasım 2020 yeniay 15 mayıs 2018 yeniay 15 Nisan 2014 Ay Tutulması 15 Ocak 2018 Güneş Tutulması 15 Şubat 2014 Dolunay 16 Ekim 2016 DOLUNAY 16 ekim 2020 terazi burcunda yeniay 16 ekim 2020 yeniay 16 Ekim KOÇ Burcunda DOLUNAY 16 Eylül 2016 Ay Tutulması 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunay 16 Eylül 2016 Balık Burcunda Dolunayın Etkileri 16 Mart 2014 DOLUNAY 16 Mart 2015 16 Nisan 2018 Yeniay 16 nisan 2018 yeniayın etkileri 16 nisan 2022 dolunay 16 Ocak 2014 DOLUNAY 16 Ocak 2018 Güneş Tutulması 16 Temmuz 2015 Yeniay 16 şubat 2022 dolunay 17 Aralık 2013 Dolunay 17 Eylül 2020 Yeniay 17 haziran 2019 dolunay 17 Kasım 2013 17 Mart 2018 Yeniay 17 Ocak 2018 YENİAY 17 Ocak Yeniayın Etkisi 17 temmuz 2019 ay tutulması 17 Temmuz 2019 Parçalı AY Tutulması 18 Agustos 2016 DOLUNAY ve Tutulma 18 Aralık 2017 YENİAY 18 Aralık Yeniay 18 Ağustos 2016 Dolunay 18 Mart Balık Burcunda Dolunay 18 Mayıs - 11 haziran Merkür Retrosu 18 Mayıs 2015 Yeniay 18 Nisan 2015 Yeniay 18 ocak 2022 dolunay 18 Şubat 2015 YENİAY 19 ağustos 2020 yeniay 19 Ekim 2017 YENİAY 19 EKimde Dolunay ve AY Tutulması 19 Eylül 2013 DOLUNAY BALIK BURCUNDA 19 Haziran YENİ AY 19 kasım ay tutulması 19 kasım dolunay 19 Mayıs 19 Mayıs 2019 DOlunay 19 Nisan 2019 MAVİ DOLUNAY 19 Şubat 2015 YENİAY 19 Şubat 2019 19 Şubat 2019 DOLUNAY 19 Şubat 2019 dolunayı burçları nasıl etkiler 20 Ekim 2021 DOLUNAY 20 Eylül 2017 YENİAY 20 Haziran 2016 DOLUNAY 20 Mart 2015 Güneş Tutulması 20 ocak 2015 YENİAY 20 Temmuz 2016 DOLUNAY 20 Temmuz 2020 YENİAY 21 Aralık 2012 21 Aralık 2014 YENİAY 21 Ağustos 2013 Dolunay 21 Eylül 2021 Dolunay 21 Haziran 2020 Güneş Tutulması 21 Mart 2019 DOlunay 21 Mayıs 2016 Dolunay 21 Ocak 21 Ocak 2019 Ay Tutulması 21 Ocak 2019 Yeniay ve Tutulma 21 şubat 2021 yeniay 22 Aralık 2014 Yeniay 22 Aralık 2018 Dolunay 22 Ağustos 2021 Dolunay 22 Kasım 2014 Yeniay 22 Mayıs 2016 Dolunay 22 Nisan 2016 Akrep Burcunda Dolunay 22 Temmuz 2013 Dolunay 22 Temmuz Kovada Burcunda Dolunay 22 Şubat 2016 DOLUNAY 22 Şubat 2016 Dolunayın Burçlara Etkileri 23 Ekim Güneş Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri 23 Haziran 2013 Dolunay 23 Haziran Dolunay 23 Mart 2016 AY TUTULMASI 23 Mart 2016 Burçlara Göre Etkiler 23 nisan yeniayın burçlARA ETKİSİ 23 Temmuz 2017 YENİAY 23 Şubat 2013 23 şubat 2020 yeniay 23-24 Ekim YENİAY 24 Ekim 2018 Dolunay 24 Eylül 2014 Yeniay 24 Haziran DOlunay 24 kasım 2019 24 Mart KOÇ Yeniayı 24 Mayıs 2017 Yeniay 24 Ocak 2016 DOLUNAY 25 Aralık 2015 DOLUNAY 25 Ağustos 2014 Yeniay 25 Eylül 3018 Dolunay 25 Mayıs 2017 Yeniay 25 Mayıs Dolunay 25 Nisan Dolunay 25 Nisan Dolunay'ının Burçlara Etkisi 25 Nsan 2013 Dolunay 25 Ocak 2020 YENİAY 25 Şubat 2013 Dolunay 26 aralik 2019 güneş tutulması 26 Aralık 2019 YENİAY 26 Ağustos 2018 DOLUNAY 26 Ağustos BALIK DOLUNAYI 26 Kasım 2015 DOLUNAY 26 Kasım 2015 DOLUNAY İkizler Burcunda Dolunay 26 Temmuz 2013 Davut'un Yıldızı 26 Şubat 2017 Güneş Tutulması 27 Ekim 2015 DOLUNAY 27 EKim Dolunayının Etkileri 27 Eylül 18 Ekim Merkür Retrosu 27 Mart Dolunay 27 nisan 2021 dolunay 27 Nisan 2021 dolunayın burçlara etkisi 27 Ocak 2013 27 Temmuz 2018 AY Tutulması 27 Temmuz AY Tutulması 28 Aralık 2012 28 Aralık 2012 Dolunay 28 ekim 2019 yeniay 28 Eylül 2015 Dolunay ve Ay Tutulması 28 Haziran 2018 DOLUNAY 28 Kasım 2012 28 Kasım Dolunay 28 Mart 2017 YENİAY 28 mart 2021 dolunay 28 Ocak 2017 Kova Burcunda YENİAY 28 Ocak 2017 YENİAY 28 ocak 2021 dolunay 28 Ocak Yeni Ay 29 Aralık 2016 YENİAY 29 Aralık 2016 YENİAY'ın Burçlara Etkisi 29 Ağustos 2015 DOLUNAY 29 Ekim 1923 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 kasım 2016 YENİAY 29 Mayıs 2018 Dolunay 30 aralık 2020 dolunay 30 Ağustos 2019 yeniay 30 EKim 2016 Akrep Burcundaki YENİAY'ın etkileri 30 Ekim 2016 YENİAY 30 Ekim 2016 YENİAY'ın etkileri 30 Eylül 2012 Dolunay 30 kasım 2020 parçalı ay tutulması 30 Kasım 2020 Tutulmasnın Burçlara Etkisi 30 Mart 2014 Yeniay 30 Nisan 2018 Dolunay 30 Ocak 2014 30 Ocak 2014 Yeniay 31 Aralık 2012 31 ekim 2020 dolunay 31 Mart 2018 dolunay 31 ocak 2018 ay tutulması 31 Temmuz 2015 DOLUNAY 135 derecelik Açı 150 derecelik açı 2012 Büyük Venüs Geçişi 2012 Felaket Senaryoları 2013 2014 Merkür Retrosu 2015 Neler Getirecek 2015 Venüs Retrosu 2015 Yılının Burçlara Göre Etkisi 2015'in Astrolojik Analizi 2016 Astrolojik Yorum 2016 Dünyaya Ne Getirecek 2016 Mars'ın Geri Hareketinin Burçlara Etkisi 2016 mars Retrosu 2016 Mars Retrosunun etkileri 2016 Yılının Astrolojik Görünümü 2016 yılının son merkür retrosu 2016'nın Son Yeniayı 2017 Astrolojik Etkiler 2017 AĞustos Ay Tutulması 2017 Ağustos Güneş Tutulması 2018 burçlara neler getirir 2018 ocak dolunay 2018 Son Dolunay 2018 Venüs Retrosu 2018 yılı Tutulmalar 2018'in ilk dolunayı 2019 güneş tutulması 2020 Ağustos Ayı Burçlara Neler Getirir 2020 merkür retrosu 2020'nin son dolunayı 2021 Astrolojik Eğilimler 2021 yılı burçlara göre yorumlar 2021'de bizi neler bekliyor 2022 mayıs tutulma 2022 Merkür Retro Abbey Lincoln A Change is Gonna Come Across the universe Aculeus acı bedeni Acı Bedenimiz Acı Evrenin Dikkatimizi Çekme Yöntemidir Addib Adele Adem adeta Adrasan Age of Aquarius Akrep akrep boğa aksında dolunay Akrep Boğa Ekseninde Dounay Akrep Burcu akrep burcunda ay tutulması Akrep Burcunda Dolunay Akrep Burcundaki Dolunay'ın Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Burçlar Etkisi Akrep Burcundaki Dolunayın Etkileri akrep burcundaki yemiayın burçlara etkisi Akrep Burcundaki Yeniay'ın Burçlara Etkisi akrep burcunda merkür retrosu Akrep Burcunda YENİAY Akrep Burcunda YENİAY'ın etkileri Akrep Burcunun Özellikleri Akrep Dolunayı akrep dolunayı burçları nasıl etkiler Akrepteki Dolnay'ın Etkileri Akrepteki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi akıl duygu bütünlüğü Aldatmak Aldebaran Al de Miola Algenib Algol Al Green ALPECCA Alp Ersönmez Alpha Draconis Alphecca Alpheratz Altair Altı Köşeli Yıldız alıngan Ama Amlakit Yaylası Anouar Brahem Antares Apocalyptica Aralık Aralık Dolunay ARCHERNAR Arcturus Aretha Franklin Are You Lonesome Tonight? (song) Aslan Aslan'da Aslan-Kova ekseni Aslan Burcunda AY Tutulması Aslan Burcunda Dolunay Aslan Burcunda Güneş Tutulması Aslan Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Tutulma ve DOlunayın Burçlara Etkisi Aslan Burcundaki Yeniayın Etkileri Aslan Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Aslan Burcunda Yeniay Aslan Burcunda YENİAY ve Güneş Tutulması Aslanda Jüpiter Venüs Kavuşumu Aslanda Venüs Retrosu Aslan Kapısı Aslan KOva Aksında Dolunay Aslan Yeniayının Burçlara Etkisi Astounding Eyes of Rita Astrol Astroloji Astroloji Analizi Kampanya astroloji eğitimi Astrolojik Danışmanlık Astrolojik Karakter Analizi Astrolojik Portre Astrolojik Uyum Analizi Astrolojik Çiftler astroloji ve tatil Astronomy Atatürk Ateş Ejderhası Ateş Üçgeni Atlas Psikozu Ay Ay-Güneş-Merkür kavuşumu Ay-Güneş Karesi Ay - Juno karesi Ay-Juno kavuşumu Ay-Jüpiter karesi Ay-Jüpiter Üçgeni Ay - Mars 60lık Açı Ay-Mars Kavuşumu Ay - Merkür & Mars Karşıtlığı Ay-Merkür 60'lık açı Ay-Neptün Karşıtlığı Ay-Pluto Karesi Ay-Pluto karşıtlığı Ay-Satürn Karesi Ay-Satürn Üçgeni Ay-Uranüs karşıtlığı Ay - Venüs kavuşumu Ay Akrepte Ay aslanda Ay Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Ay Ay Düğümleri ile çatışma halinde Ay Ay Düğümlerine kare Ay Ağır Ay Balıkta Ay Balıkta Neptünle kavuşumda Ay Balıkya Ay Başakta Ay Boğa Burcunda Ay Boğada Ay Boşlukta Ay Chiron Karesi Ay Chiron karşıtlığı Ay Chiron kavuşumu Ay Chiron Üçgeni Ay Düğümleri Ay Düğümleri Chiron Merkür arasında Uçurtma Ay Düğümleri Chiron Venüs arasında Uçurtma Ay Düğümleri Yengeç - Oğlak Aksında Ay Güney AY Düğümü Kavuşumu Ay Güney Düğümü ile kavuşum halinde AY Güneş 60'lık Açı Ay Güneş Üçgeni Ay ile Güneş 60 derece açı Ay Juno karşıtlığı Ay Junoya kare Ay Jüpiter 150 derece açı Ay Jüpiter Chiron Üçgeni Ay Jüpiter Güneş T-Kare Ay Jüpiter Karşıtlığı Ay Jüpiter Kavuşumu Ay Jüpiter Pluto Uranüs Karesi Ay Kova'da Ay Koç Stelyumuna 60 derece Ay Koçta Ay Lilith karesi Ay Lilith Kavuşumu Ay Lilith Üçgeni Ay Mars-Merkür kavuşumu ile üçgen Ay Mars Karesi Ay Mars Karşıtlığı Ay Marsla kavuşuyor Ay Mars Üçgeni Ay Merkür Jüpiter Üçgeni Ay Merkür Karesi Ay Merkür Kavuşumu Ay Merkür Uranüs üçgeni Ay Merkür Üçgeni Ay Neptün kavuşumu Ay Neptün Üçgeni Ay Onikinci Evde Ay Oğlakta Ay PLuto Karşıtlğı Ay Pluto Kavuşumu Ay Pluto Mars Bileşkesine Karşı Ay Pluto ve AY Düğümleri arasında Mistik Dörtgen Ay Pluto Üçgeni Ayrılık Ay Satürn Karşıtlığı Ay Satürn kavuşumu Ay Satürn Lilith Üçgeni Ay Satürn Venüs T-Kare Ay Sirius Kavuşumu Ay Terazide Ay Tutulması Ay Tutulmasının BUrçlara Etkisi Ay Tutulmasının Burçlara Göre Etkileri Ay Tutulmasının Etkileri Ay Uranüs Arasında 45 derece açı Ay Uranüs Karesi Ay Uranüs kavuşumu Ay Uranüs Pluto Jüpiter Büyük Karesi Ay Uranüs Üçgeni Ay Uranüs Üçgenii Ay ve Mars Pluto'ya 150'lik açı yapıyor Ay Venüs karşıtlığı Ay Venüs Satürn Juno karesi Ay Yay'da Ay Yay Burcunda Ay yengeçte Ay İkizler Burcunda Ay İkizlerde Azimene Azrail Ağustos 2014 Dolunay Ağustos 2017 Merkür Retro Ağır Abiler Ağırbaşlı Bilge Aşil'in Topuğu Aşk Aşk Haritanız Aşk İstiyorum BALIK Burcunda Güneş Tutulması Balık Balık Başak Aksında Dolunay balık burcu Balık Burcunda Dolunay Balık Burcunda DOlunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Burçlara Etkisi Balık Burcundaki Dolunayın Etkileri Balık Burcundaki Yeniay ve Tutulma Burçları Nasıl Etkiler Balık Burcundaki YENİAYIN Etkileri Balık Burcunda Merkür Retrosu Balık Burcunda Stellium 2013 Balık Burcunda Stelyum Balık Burcunda Yeni Ay Balık Burcunda Yeniay Balık Burcunda YENİAY'ın Etkileri Balık Burcu Özellikleri Balık Dolunayının Etkileri Balık Stelyumu Balıkta Neptün Venüs Chiron Kavuşumu Balıkta Stelyum balık yeniayı balık yeniayının burçlara etkisi Barcelona Barış Batın Başak Başak Burcu'ndaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Başak Burcunda Dolunay Başak Burcundaki DOlunayın BUrçlara Gre Etkisi Başak Burcundaki Dolunayın Etkileri Başak Burcundaki YENİAY'ın etkileri Başak Burcunda Yeniay Başak Burcunun Özellikleri Başak Stelyumu Başakta Yeniay Başetmekbeden Başı Dumanlı Dağlar beatles BEDİ Banu Damcı Bellatrix Sabit Yıldızı Bene Gessereth Benim Hala Umudum Var Betelgeuse Beth Hart Beyt EL Cevza Beşinci Dağ bilim Billie Holiday Binary prefix Blue Moon Blues Brothers Bobby McFerrin BOĞA Burcundaki Yeniayın Etkileri BOĞA YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ 2020 Boğa Boğa'da Yeni AY ve Güneş Tutulması Boğa Akrep Aksında DOlunay Boğa Burcunda Dolunay boğa burcundaki dolunayın etkileri Boğa Burcunda Yeniay Boğa Burcunun Özellikleri Boğadaki Yeniayın Burçlara Etkisi Boğa Dolunayının Burçlara Etkisi Boğa Stelyumu Boğa Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Boğaziçi University Bugün Dolunay Bugün Yeniay Bulerias Burca Göre Yeni Ay yorumu Burnt by the Sun Movie Track BURÇLAR Hakkında Kısa Kısa Burçlar Burçlara göre Dolunay'ın etkileri Burçlara Göre Dolunay ve AY Tutulması Burçlara göre etkiler Burçlara Göre Kova Dolunayı Yorumları Burçlara Göre Tutulma ve Yeniay Tahminleri Burçlara Göre Yeniay Burçlara Göre Yeniay Yorumu BUrçlara ve Yükselen Burçlara göre Dolunayın etkileri Burçlar Hakkında burçlar nasıl kızar Burçlar Nasıl Tartışır burçlar ve ayrılıık Burçların Kişilik Özellikeri Burçların Kişiliği Hakkında Burçların Yorma Kapasitesi Burçların özellikleri burç yorumu bu sabah Business and Economy Bülent Ortaçgil Büyük Kare Büyük Venüs Geçişi Can Bonomo Capella Sabit Yıldızı Capulus Carl Douglas Carson McCullers Casablanca Castor castor sabit yıldızı Cenk Erdoğan CETUS ch Chet Baker Chicago children of sanchez Chiron Chiron-Satürn-Pluto üçlemesi Chiron Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Chiron Balıkta Chiron Güneş Karşıtlığı Chiron Güneş kavuşumu Chiron Juno Kavuşumu Chiron Jüpiter karesi Chiron Koç Burcunda chiron lilith kavuşumu Chiron Mars Kavuşumu Chiron Satürn Karesi Chiron Satürn Üçgeni Chiron Venüs 60 derece açı Chiron Venüs kavuşumu Chiron ve Pluto Venüs'e 150'lik açı açı Chiron ve Satürn Ay'a üçgen açı chris botti Christmas chuck mangione City of Angels Concha Buika Corona Crimes of Passion CS Lewis Cure Cygnos cüretkar Damakta Kalan Tat Datça Datça Tatil Davison Davutun Kalkanı Davutun Yıldızı DC Noktası Denebola Denge Deprem Depresyon derin sorular Derman Değişim Değişken Burçlarda Büyük Kare Dheneb Diana Krall Dinah Washington DNA Dolunay Dolunay'ın Astrolojik Etkileri Dolunay Akrepte DOLUNAY ASLAN'da Dolunay Aslan Kova Ekseninde Dolunay Balık Başak Ekseninde Dolunay Başak-Balık Ekseninde Dolunay Başak Burcunda Dolunay Başakta Dolunay Boğa Akrep ekseninde Dolunay Boğa Burcunda Dolunay Burçlarda Dolunay Burçları Nasıl Etkiler Dolunay Oğlak Burcunda Dolunay Sizi Nasıl Etkileyecek? Dolunay Terazi - Koç ekseninde Dolunay Terazide Dolunay Yay'da Dolunay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeçte DOLUNAY İkizler Burcunca Dolunayın Burçlara Etkileri Dolunayın Burçlara Etkisi DOlunayın Burçlara Göre Etkileri Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Dolunayın BUrç ve Yükselen Burca Göre Etkisi Dolunayın Etkileri Doobie Brothers Doris Day Dos Gardenias Para Ti Doz Doğa Doğum Haritası Dua Duman DUNE duygu Duygu Yönetimi Dünyanın Sonu Düş Sanatı e Earth Education Einstein Ejderha Ejderha Yılı Ekim 2014 Merkür Retrosu el choclo Ella Fitzgerald Elvis Presley emek Emre Aydın Emre Kınay Endişe enerji tacirleri Enrico Rava En Uzak Sahil en uzun gece eric clapton Erkan Oğur Erken Bahar Eski Ahit esus Etiler Etta James Eve Dönmek Everybody Was Kung Fu Fighting Everything Must Change Evren Evrende Zarar Yoktur Ayar Vardır Evrenin Fren Pedalı Evrenin Kapıları Evrenin Mimarı Evrensel Enerji Patlaması Eylül Tatili Ezekiel Facies Farkındalık Fikret Kızılok Fomalhaut Formalhaut Frank Herbert Frank Sinatra fresu Frida Kahlo Gabriel Gaia Galaktik Merkez galliano Gamsız Gary Burton Gaudi Genetik Miras George Harrison Gezegenler Geçiş Kapısı Geüneş Jüpiter Üçgeni Ghir Enta Gloria Gaynor Goo Goo Dolls Government Grand Cross GÜNEŞ-NEPTÜN kavuşumu Göklerde Mistik Bileşke Göklerin Ağır Abileri Gölge gölgelerimiz gölgelerin gücü Gölgeler Vadisi Gölgemize Ayna Tutan Burçlar Gönül Gönülsüz Mesih Gönülsüz Peygamber Gül Kuruttum Güney Ay Düğümü Güney Ay Düğümü Oğlak Güney Düğüm Akrep Güney Düğümü Boğada Güneş Güneş - Chiron Karşıtlığı Güneş - Jüpiter Kavuşumu Güneş-Mars karşıtlığı Güneş-Merkür kavuşumu Güneş-Satürn Karesi Güneş-Şiron kavuşumu Güneş Akrepte Güneş Altıncı Evde Güneş Aslanda Güneş Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Güneş Ay Düğümleri ile Olumlu Açı Güneş Ay Düğümlerine 150 derece açıda Güneş Ay Düğümlerine kare Güneş Ay Düğümlerine olumlu olumlu açı Güneş Ay karesi Güneş Ay Neptün arasında T-Kare Güneş Ay Üçgeni Güneş Balıkta Güneş Chiron Juno Üçgeni Güneş Chiron kavuşumu Güneş Güney Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Juno kavuşumu Güneş Jüpiter Karesi güneş jüpiter karşıtlığı Güneş Kova Burcunda Güneş Kovada Güneş Kovanın 15. deresinde Güneş Koçta Güneş Kuzey Ay Düğümü ile Kavuşumda Güneş Kuzey Düğümüne 150 derece açıda Güneş Lilith Karşıtlığı Güneş Lilith Kavuşumu Güneş Mars Karesi Güneş Mars Kavuşumu Güneş Mars Venüs kavuşumu Güneş Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Güneş Neptün 60'lık Açı Güneş Neptün Karesi güneş neptün karşıtlığı Güneş Neptün Satürn arasında SU Üçgeni Güneş Neptün Üçgeni Güneş Pluto 50 derece açı Güneş Pluto Karesi Güneş Pluto Karşıtlığı Güneş Pluto kavuşumu Güneş PLuto Uranüs T-Kare Güneş Satrün Karesi Güneş Satürn Kavuşumu Güneş Selena Karşıtlığı Güneş Tutulması Güneş Tutulmasının Astrolojik Etkileri Güneş Tutulmasının Burçlara Etkisi Güneş Tutulmasının Etkileri Güneş Uranüs 60 derece açı Güneş Uranüs Karşıtlığı Güneş Venüs kavuşumu Güneş Yay Burcunda Güneş Yengeç Burcunda Güneş Yengeçte Güneş İkizler Burcunda Güneş İkizlerde Güven GİRİŞ SEVİYESİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ Hades Hafrry Connick JR HAIR Hamal Hangi Burç Konuyu Nasıl Bitirir Hard Disk Formatı Hasat Zamanı Hatasız Kul Olmaz Havana Hava Üçgeni Helen Grayco Helen Merrill Hera Herbie Hancock heves Horary Astrolojisi hınzır Hınzır & Cüretkar Yorumlar Hınzır Yorumlar I'd Rather Go Blind IC I Can't Get No Satisfaction I Dreamed A Dream ikizler burcunda güneş tutulması ikuko kawai I Love You In The Arms of The Angel IRIS Istanbul It takes two to tango I Will Survive Jack Vettriano James Morrison Jameson Irish Whiskey Jedi Jesse Cook Jessye Norman Jimmy Webb Joe Bonamassa Johnny Walker Joker Jonathan Livingstone Seagull josh groban Juno JUNO'dan Sivri Hınzır & Cüretkar Kitaplar Juno Astroloji Juno Ay Düğümleri ile ılımlı açıda Juno Ay Düğümlerine kare Juno Ay Üçgeni JUno Chiron Karşıtlığı juno ders Juno Kovada Juno Mars karesi Jüpiter Jüpiter-Chiron Karesi Jüpiter - Güneş - Ay Stelyumu Jüpiter-Güneş Karesi Jüpiter-Mars 150 derece Jüpiter - Mars Karesi Jüpiter Akrep Burcunda Jüpiter Akrepte Jüpiter Aslan'a Geçiyor Jüpiter Aslanda Jüpiter Ay Düğümlerine Kare Jüpiter Ay Kavuşumu Jüpiter Balık'ın Burçlara Etkisi Jüpiter Balık Burcunda Jüpiter Başakta Jüpiter Chiron 150 derece açı Jüpiter Chiron Karşıtlığı Jüpiter Chiron Üçgeni Jüpiter düz Jüpiter Güneş Kavuşumu Jüpiter ile Ay Düğümleri arasında Uyumlu Açılar Jüpiter Koç Burcunda Jüpiter Lilith kavuşumu Jüpiter Mars 60 derecelik açı Jüpiter Mars karşıtlığı Jüpiter Mars kavuşumu Jüpiter Merkür arasında Karşılıklı ağırlama Jüpiter Merkür karesi Jüpiter Neptün Karesi Jüpiter Neptün Kavuşumu Jüpiter Neptün Üçgeni Jüpiter Nepütn Karesi Jüpiter Oğlak Burcunda Jüpiter Oğlak BUrçlara Etkisi Jüpiter Pluto 150 derece Jüpiter Pluto Karesi Jüpiter Pluto Karşıtlığı Jüpiter Pluto Kavuşumu Jüpiter Pluto Uranüs Mars Karesi Jüpiter Pluto Üçgeni Jüpiter Retro Jüpiter Retrosu Jüpiter Rigel Jüpiter Satürn Chiron Üçgeni Jüpiter Satürn Karesi Jüpiter Satürn Kavuşumu Jüpiter Satürn Neptün üçgeni Jüpiter Satürn Üçgeni Jüpiter Terazide Jüpiter Uranüs karesi Jüpiter Uranüs Karşıtlığı Jüpiter Uranüs üçgeni Jüpiter Venüs karşıtlığı Jüpiter Venüs Kavuşumu Jüpiter Venüs Merkür kavuşumu Jüpiter Venüs Pluto Uranüs Karesi Jüpiter Venüs üçgen açıda Jüpiter ve Satürn Kovada Jüpiter YAY Burcunda Jüpiter Yayda Jüpiter Yengeç Burcunda Jüpiter Yengeçte Jüpiter Yengeçte Retro Jüpiter İkizlerde Jüpiter İkizlerde Retro Jüpiter İkzilerde Jüpiyer Uranüs Üçgeni Jüptiter Uranüs Karşıtlığı Kabus Kader Kadınlar Venüsten Erkekler Marstan Kanlı AY Tutulması Kanlı Dolunay kanlı mavi ay Kaplanın Kuyruğunu Çekmek Karadeniz Karakter Kara Kuğu Kara Kuğu Efekti Kara Prens Kararlılık Karayılan Yılı Karmanın Lordu Karşılıklı Ağırlama Kay Kaybedenler Klübü kaygılı Kayıp Kaş Gezileri Keep Walking Kehanet Kendi Ayağına Sıkmak kendini bilmek kendini sevmek kendini temize çekmek Kirtan Kirtana Yasemin Kite Kişinin Terkibi Kişisel Dönüşüm Klarinet Knocking on Heaven's Door Kompozit Kontol korona günlerinde aşk Kova Kova Aslan Aksında Dolunay Kova Burcunda AY Tutulması Kova Burcunda AY Tutulması ve DOLUNAY Kova Burcunda Dolunay kova burcunda dolunayın etkileri Kova Burcunda Güneş Tutulması Kova Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi Kova Burcundaki Dolunayın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Kova Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Kova BUrcunda Penumbral Tutulma Kova Burcunda Yeniay Kova Burcunda YENİAY'ın Etkileri Kova Burcunun Özellikleri Kovada Dolunay Kovadaki Dolunayın Burçlara Göre Etkisi Kova dolunayının burçlara etkisi kova stelyumu Kova ve Ateş İnsanları Kova ve Su Grubu Kova ve Toprak Grubu Kova Yeniayı Kova Çağı KOÇ Yeniayının etkileri Koç Koç'taki Chiron'un Burçlara Etkisi Koçani Roman Orkestrası Koç Burcu Koç Burcunda Ay Tutulması Koç Burcunda Dolunay Koç Burcundaki DOlunayın Burçlara Etkisi koç burcundaki yeniayın etkileri Koç Burcunda Yeniay Koç Burcunda Yeniayın Etkileri Koç Dolunayının Burçlara Etkisi Koç Kuzey Düğümü Koç Stelyumu Koçta Güneş Ay Uranüs Kavuşumu Koçta Güneş Venüs Kavuşumu Koçtaki Ay Koçtaki Venüs Koçtaki Yeniay'ın Burca Göre Etkileri Koçtaki Yeniay'ın Etkisi Koçtaki Yeniayın AstrolojikEtkileri Koçta Mars Uranüs Kavuşumu Koç Terazi Aksında DOLUNAY koç yeni ayı Kumdan Kaleler Kuyruğunun Peşinde Gezinen Ejderha Kuzey Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü Akrepte Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda Kuzey Ay Düğümü Terazide Kuzey Ay Düğümü Yengeç Kuzey Düğüm Boğa Küba küçülen ay evresi Kızılbük Kızılbük Ahşap Evleri Leonard Cohen Les Miserables let it be Let the Sunshine in leyladan geçeme falındayım mevlayı bulma yollarında Lightsaber Likya Yolu Lilith Lilith Akrep Burcunda Lilith Aslanda Lilith Ay karşıtlığı Lilith Ay Kavuşumu lilith boğa burcunda Lilith Güneş üçgeni Lilith Juno Karesi Lilith Jüpiter kavuşumu Lilith Koç Stelyumuna Üçgen Lilith Kuzey Ay Düğümüne 150 derece Lilith Mars Merkür kavuşumuna kare Lilith Merkür Kavuşumu Lilith Satürn Karesi Lilith Satürn Neptün Üçgeni Lilith Terazi Burcunda Lilith Terazide Lilith Uranüs Üçgeni Lilith Venüse kare Lilith Venüs Kavuşumu Lilith Yengeçte Lilith Yükselen Kavuşumu Lilith İkizlerde Lion London Long Train Runnin Looser Loreena McKennitt Love Me Like A River Does Lovesong Mandala Man in the Mirror Marco Polo MARS Mars-Jüpiter 150'lik açı Mars-Jüpiter karesi Mars-Merkür-Chiron bileşkesi Mars-Merkür Kavuşumu Mars - Merkür Kavuşumu Balıkta Mars - Merkür Kavuşumu Jüpitere Kare Mars-Uranüs Mars - Uranüs üçgeni Mars - Venüs - Pluto Karesi Mars-Venüs Karşıtlığı Mars 12'inci evde Mars Akrep Mars Akrepte Mars Aslanda Mars Ay Düğümleri ile Kare Açı Mars Ay Düğümlerine Kare Mars Ay Karesi Mars Ay Karşıtlığı Mars Ay Üçgeni Mars Balık Burcunda Mars Balıkta Mars Başak Burcunda Mars Başakta Mars Başakta Retro Mars Boğada Mars Chiron ile 150'lik açıda Mars Chiron karesi Mars Chiron Karşıtlığı Mars Güneş Karesi Mars Güneş Kavuşumu Mars Juno kavuşumu Mars Jüpiter karşıtlığı Mars Jüpiter Kavuşumu Mars Jüpiter Lilith Kavuşumu Mars Kova Burcunda Retro Mars Kovada mars koç burcunda Mars Koçta Mars Koçta Burca Göre Etkiler Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Mars Lilith Kavuşumu Mars Merkür Kavuşmu Mars Neptün Karesi Mars Neptün Kavuşumu Mars Oğlakta Mars Pluto Chiron Üçlemesi Mars Pluto Karesi Mars Pluto Karşıtlığı Mars Pluto kavuşumu Mars Pluto Uranüs T-Kare Mars Regulus Kavuşumu Mars Retrosu Mars Satürn Karesi Mars Satürn karşıtlığı Mars Satürn Kavuşumu Mars Terazi'de Mars Terazide Retro Mars Uranüs Karesi Mars Uranüs Karşıtlığı Mars Uranüs Kavuşumu Mars Urnüs Pluto T-Karesi Mars Venüs Karesi Mars Venüs Kavuşumu Mars Yay'da Mars Yengeçte Mars İkizlerde Mart 2014 DOlunay Martin Luther King Martin Luther King Jr. Martin Sexton Martı Martı Jonathan Matta İncili Mavi Dolunay Mavi Tüy Max Richter maya kehanetleri Maya Takvimi Mazaretim Var Asabiyim Ben Mazeretim Var Asabiyim Ben Mazhar Alanson MC Mehmet Erdem Mehmet Erdem Hayat Bu Mehmet Erdem Olur Ya Melanie Safka Melody Gardot Melody Gardot Some Lessons MENKAR menkar sabit yıldızı Merkeür Merkür Merkür - Ay Karşıtlığı Merkür - Neptün Karşıtlıığı Merkür-Satürn Inconjunct Merkür Akrep'te Merkür Akrepte Retro Merkür Aslan Burcunda Retro Merkür Aslanda Merkür Ay Düğümleri ile Ilımlı Açıda Merkür Ay Düğümlerine kare Merkür Ay Karesi Merkür Ay Üçgeni Merkür Balık'a geçiyor Merkür Balık Burcunda Retro Merkür Balıkta Merkür Balıkta Retro Merkür Başak Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğa'da Merkür Boğa Burcunda Merkür Boğa Burcunda Geri Gidiyor Merkür Boğada retro Merkür Chiron Karesi Merkür Chiron kavuşumu Merkür Chiron ve Ay Düğümleri arasında Uçurtma Formu Merkür Durağan Merkür Geri Gidiyor Merkür Geri Hareketi Merkür Güneş kavuşumu Merkür Jüpiter Karşılık Ağırlama Merkür Jüpiter karşılıklı ağırlama Merkür Kova'da Merkür Kova Burcunda Merkür Kovada Retro Merkür Koçta Merkür Kuzey Aydüğümü Kavuşumu Merkür Lilith Karesi Merkür Lilith Üçgeni Merkür Mars Kavuşumu Merkür Mars Neptün kavuşumu Merkür Neptün Karesi Merkür Neptün Karşıtlığı Merkür Neptün kavuşumu Merkür Oğlakta merkür pluto ile kavuşuyor Merkür Pluto Karesi Merkür Pluto Karşıtlığı Merkür PLuto kavuşumu Merkür Pluto Üçgeni Merkür Retro Merkür Retrosu Merkür Retrosu Bitiyor Merkür Retrosu Bitti Merkür Retrosu Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Etkisi Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkileri Merkür Retrosunun Burçlara Göre Etkisi Merkür Retrosunun Etkileri Merkür Satürn Kavuşumu Merkür Satürn Üçgeni Merkür Terazide Merkür Uranüse Kare Merkür Uranüs Karesi Merkür Uranüs Karşıtlığı Merkür Uranüs kavuşumu Merkür Uranüs üçgeni Merkür Urtanüs Üçgeni Merkür Venüs karşılıklı ağırlama Merkür Yay'da Merkür Yay Burcunda Merkür Yay Burcunda Retro Merkür Yengeç Burcunda Merkür Yengeç Burcunda Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Merkür Yengeçte Geri Gidiyor Merkür Yengeçte Retro Merkür Üçgeni Merkür İkizlerde Merkür Şiron Neptün kavuşumu Metatron MFÖ Mia Farrow Michael Jackson Michael Kiwanuka Michelle Legrand Middle East Mikhail Mirach Mirach Sabit Yıldızı Mistik Dörtgen Mistik Yoga Mistik Yoga Dans Mitoloji model Monalisa Montreal Moon Mozart Mucize Muliphein mutasyon My Best Friend's Girl My Favorite Things My Way Narnia Chronicles Nasuh Mahruki Natal Astroloji Nature Boy Nefs Tesviyesi Neotün Balık'ta Neotün Venüs SU Üçgeni Neptune Neptün Neptün - Venüs Karşıtlığı Neptün Balıkta Neptün Güneş Karesi Neptün Güneş Kavuşumu Neptün Güneş Üçgeni Neptün Lilith AY üçgeni Neptün Mars karesi Neptün Mars Karşıtlığı Neptün Merkür Kavuşumu Neptün Satürn Karesi Neptün Satürn Merkür SU Üçgeni Neptün Venüs 60l'ık açı Neptün Venüs ılımlı açı Neptün Yeniay Karesi New moon Ne yapmayın Ne yapın Neye Dayanamaz Neyin Kafası Neyi Önemser Nibiru Nigel Kennedy Nim Sofyan Nisan noel Nostalji Nothing Else Matters Oblivion Odyssey Old Testament Olimpos olumlu açı Onay Alma Orhan Gencebay Orpheus Orta Doğu Oud oysa OĞLAKTAKİ YENİAYIN Burçlara Göre Etkileri Oğlak Oğlak Burcunda AY Tutulması Oğlak Burcunda Dolunay Oğlak Burcunda Dolunayın Etkileri Oğlak Burcunda Güneş Tutulması Oğlak Burcundaki Marsın Burçlara Göre Etkisi Oğlak Burcunda Merkür Retrosu Oğlak Burcunda Venüs Retrosu Oğlak Burcunda Yeniay Oğlak Burcunda Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlak Burcunun Kişiliği Oğlak Burcunun özellikleri Oğlak DOlunayı Oğlak Stelyumu Oğlakta Dolunay Oğlaktaki Dolunay Burçları Nasıl Etkiler? Oğlaktaki Dolunayın Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Burçlara Etkisi Oğlaktaki Yeniayın Etkileri Oğlakta Stelyum Oğlakta Yeniay Oğlak ve Sosyal Yaşam Oğlak ve İlişkiler Oğlak Yengeç Aksında Dolunay Paracelsus parios & harula Part of Fortuna Part of Fortune Parçalı Ay Tutulması Parçalı Güneş Tutulması pasif agresif Pasitime Paradise Patti Patti Smith Paul Fresu Paulo Coelho Pegasus Penumbral Ay Tutulması People Phact Piano Guys Piazzola Planet in astrology Plluto Merkür Kavuşumu PLuot Pluto Pluto - Chiron - Satürn üçlemesi Pluto - Chiron 60'lık Açı Pluto - Uranüs Karesi Pluto Akrepte Retro Pluto Chiron Pluto Chiron 60 derece Pluto Chiron 60 Derece Açı Pluto Chiron 60 derecelik açı Pluto Chiron Üçlemesi Pluto DC kavuşumu Pluto Güney Ay Düğümü Kavuşum Pluto Güney AY Düğümü Kavuşumu Pluto Güneş Karesi PLuto Juno kavuşumu Pluto Jüpiter Karesi Pluto Jüpiter karşıtlığı Pluto Jüpiter Üçgeni pluto kavuşumlu yeniay Pluto Koç Stelyumuna kare Pluto Lilith karşıtlığı Pluto Merkür karşıtlığı Pluto Oğlakta Pluto Retro Pluto Retrosu Bitiyor Pluto Satürn Chiron Üçlemesi Pluto Satürn Karşılıklı Ağırlama Pluto T Kare Pluto Uranüs Merkür T-Kare Pluto Venüs 150 derecelik açı Pluto Venüs karesi Pluto Venüs Karıtlığı Pluto Venüs karşıtlığı Pluto ve Satürm Karşılıklı Ağırlama Plutoı Juno kavuşumu POLARİS Pollux Procol Harum A Salty Dog Progres Que Sera Sera Rab Randy Crawford Ras Alhague Regulus Reha Muhtar Religion and Spirituality Retro Chiron Retro Gezegenler Retro Jüipter Retro Jüpiter Retro Jüpiter - Genüş Üçgeni Retrolar Dönemi 2012 Retro Merkür Retro Neptün Retronun Etkileri Retro Pluto Richard Bach Rigel Rio Karnavalı Roberta Flack Rod Stewart Roger Hogdson Logicla Song Rolling Stones RSS Ruhun Gıdası Ruh Yaşı rüya çemberi Sabah Sabit Yıldız Sadalmelek Sadece Müzik :) sagapo Sahipkıran Sam Brown Samuray Savaşçısı Sarah McLachlan Satürn Satürn'ün Burçlara Etkisi Satürn'ün Burçlara Göre Etkileri Satürn - Güney Düğümü 150 derece Satürn-Jüpiter Karesi Satürn-Mars Kavuşumu Satürn-Neptün Üçgeni Satürn - Pluto - Chiron & Mars üçlemesi Satürn-Pluto-Chiron üçlemesi Satürn Akrep'te Satürn AY Karesi Satürn Ay Kavuşumu Satürn Chiron Güneş Üçgeni Satürn Chiron Karesi Satürn Chiron Lilith Üçgeni Satürn Chiron Pluto işbirliği Satürn Chiron Üçgeni Satürn Güneş Karşıtlığı Satürn Güneş Kavuşumu Satürn Juno Karesi Satürn Jüpiter Chiron Üçgeni Satürn Jüpiter Kavuşumu Satürn Jüpiter Neptün Üçgeni Satürn Kovada Geri Gişine Başladı Satürn Kuzey Ay DÜğümü Kavuuşmu Satürn Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn Kuzey Düğümü Kavuşum Satürn Lilith Karesi Satürn Mars Karesi Satürn Mars Karşıtlığı Satürn Merkür Chiron Üçgeni Satürn Merkür Karşıtlığı Satürn Merkür kavuşumu Satürn Merkür Pluto üçgen açı Satürn Merkür Üçgeni Satürn Neptn Merkür Üçgeni Satürn Neptün Jüpiter Üçgeni Satürn Neptün Karesi Satürn Neptün Venüs SU Üçgeni Satürn Neptün Üçgen Açı Satürn Oğlak'ta Satürn Oğlak Burcunda Satürn Pluto Jüpiter YOD'u Satürn PLuto Karşılıklı AĞırlama Satürn Pluto Kavuşumu Satürn Pluto Mars üçlemesi Satürn Retro Satürn Retrosu Satürn Retrosu bitiyor Satürn T-Kare Satürn Uranüs Karesi Satürn Uranüs Üçgeni Satürn Venüs 150 derecelik açı Satürn Venüs karesi Satürn Venüs Kavuşumu Satürn Venüs Kavşumu Satürn Venüs Kuzey AY Düğümü Kavuşumu Satürn ve Pluto arasında karşılıklı ağırlama Satürn Yay Burcunda Satürn Yayda sağalma SCHEAT Scheat Sabit Yıldızı Scorpio Sekizinci Evde YENİAY Selena Selena YAY'da Senden Bana Yar Olmaz Sen Neye Hazırsan O da Sana Hazırdır Sevgi Böcekleri Sevgililer Günü Sevgililer Gününde Burca Göre Hediye Seçimleri Sezen Aksu Erkek Güzeli Seçim Yapmak Simon Signoret Sinastri Sipirmen Sirius sistem Sith sivri Sivri, Hınzır & Cüretkar Sivri Hınzır & Cüretkar Yorumlar sivri hınzır cüretkar Socrates Solar Döngü Solar System Somewhere (film) Sorunu Üreten Zihniyetle Çözümü Üretemezsiniz Souad Massi So We Meet Again My Darling Spica Spica Güneş kavuşumu Spirit St. Valentine Star of David Star Wars Stephen Hawking Steve McQueen Stevie Wonder sting Stop Su Ejderhası Summer Solstice Suriye Su ve Ateş Su Üçgeni SÖZ'ü taşıyanların İMAN'ıdır IŞIK'ı yeryüzüne yansıtan... Söz Büyüdür süper ay Süper Dolunay süper kanlı mavi ay Sürpriz Sınır Adabı Sınır Koymak T-Kare Tahmin Yöntemleri Take Me in your Arms Tam Ay Tutulması Tanrı Mektup Tanrının Parmağı Tanrısal Olmak Tarazi Burcunda YENİAY'ın Etkisi Teklik ve Kesret teknoloji Temmuz 2018 AY Tutulması temptation Tengri Teraiz Burcunda Merkür Retrosu Terazi Terazi Brcunda Yeniay Terazi Burcunda Dolunay Terazi Burcundaki DOLUNAY'ın Burçlara Etkisi Terazi Burcundaki Dolunayın Etkileri Terazi Burcundaki Jüpiterin Burçlara Göre Etkisi Terazi Burcundaki Yeniayın Etkileri Terazi BUrcundak YENİAY burçları nasıl etkiler Terazi Burcunda Yeniay Terazi burcunda yeniayın burçlara etkisi Terazi Burcunda YENİAY Terazideki Dolunayın Burçlara Etkisi Terazi Güney Düğümü Terazi Koç Aksında Dolunay Terazi Yeniayının Burçlara Etkisi Tere is Always One More Time Terör Texier The Commitments I Never Loved A Man The Guests The Moon is a Harsh Mistress therumasa hino The Umbrellas of Cherbourg TheWindmills of Your Mind Thomas Crown Affair Thuban Tom Waits Toprak ve Su Burçlarında Mistik Dörtgen Toprak Üçgeni Transit Transitler Transit Mars Turkey tutarlı Tutulmanın Burçlara Etkisi Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Astrolojik Haritası Türkiye Cumhuriyetinin Horoskopu Uanüs Ay Kavuşumu Ufak Tefek Cinayetler Umu Uncategorized United States uno Ay Düğümleri ile ılımlı açı Uranüs Uranüs - Satürn 150 derece açı Uranüs-Venüs Üçgeni Uranüs Ay Karşıtlığı Uranüs Ay Kavuşumu Uranüs AY Üçgen açı Uranüs Boğa Burcunda Uranüs Güneş 150 derece Açı Uranüs Güneş Kavuşumu Uranüs Jüpiter Karesi Uranüs Koçta Uranüs Mars Karesi Uranüs Mars Karşıtlığı Uranüs MC Kavuşumu Uranüs Merkür Karesi Uranüs Merkür Karşıtlığı Uranüs Merkür Üçgeni Uranüs Pluto Jüpiter Mars büyük karesi Uranüs Pluto Karesi Uranüs Pluto Karesii Uranüs Pluto Merkür Arasında T-Kare Uranüs Retro Uranüs Venüs Karesi uranüsyen dolunay Uranüsyen Yeniay Urnaüs Jüpiter Üçgeni Ursula LeGuin Usuletle ve Suhunetle Yapmak Uzun Etkili Transitler Uçurtma Uçurtma Formu Vazgeçmek Vega Vega Sabit Yıldızı Vege Vehim Venüs Venüs-Ay-Juno Üçgeni Venüs-Chiron Karşıtlığı Venüs-Ma Venüs-Mars Karesi Venüs-Satürn karşıtlığı Venüs-Uranüs-Jüpiter üçlemesi Venüs-Uranüs üçgeni Venüs Akrep'te venüs akrepte Venüs Aslan'da Venüs Aslan Burcunda Venüs Ay Düğümlerine Kare Venüs Ay Düğümlerine ılımlı açıda Venüs Ay Üçgeni venüs açıları kalıcı ilişkileri destekliyor Venüs Balıkta Venüs Başak'ta Venüs Boğa Burcunda Venüs Boğada Venüs Chiron 150 derece açı Venüs Chiron Karesi Venüs Chiron kavuşumu Venüs Chiron Pluto arasında 150'lik açılar Venüs Chiron Üçgeni Venüs Geri Gidiyor Venüs Güneşin Kalbinde Venüs Güneş Pluto kavuşumu Venüs Juno Ay Düğümleri Büyük Kare Venüs Jüpiter 150 derece açı Venüs Jüpiter karesi Venüs Jüpiter Kavuşumu Venüs Jüpiter Uranüs üçlemesi Venüs Jüpiter Üçgeni Venüs Kova Burcunda Venüs Kovada venüs koç burcunda Venüs Koçta Venüs Lilith Kavuşumu venüs mars 60'lık açı Venüs Mars kavuşumu Venüs Merkür Kavuşumu Venüs Neptün 150 derece Venüs Neptüne 150 derece açıda Venüs Neptün Karesi Venüs Neptün karşıtlığı Venüs Neptün kavuşumu Venüs Neptün Üçgeni Venüs Oğlakta Venüs Pluto karesi Venüs Pluto Karşıtlığı Venüs Pluto Kavuşumu Venüs PLuto Üçgeni Venüs Retro Venüs Retrosu Venüs Satün 60'lık açı Venüs Satürn Chiron Üçgeni Venüs Satürn karesi Venüs Satürn kavuşumu Venüs Satürn Üçgeni Venüs Terazi'de Venüs Terazi Burcunda Venüs Uranüs karesi Venüs Uranüs Karşıtlığı Venüs Uranüs Pluto dik üçgeni Venüs Yay'da Venüs Yengeç Burcunda Venüs Yengeçte Venüs İkizlerde Venüs İkizler Retro Vesvese vesveseli Via Combusta Vogue What Are You Doing with the Rest of Your Life William Shakespeare winter solstice Wizard of Oz Yalan Yaralı Yaralı Şifacı Chiron Yaratan'ın Üflediği Ruh Yaratanın Parmağı Yarım Ay Tutulması Yas'ın 5 Aşaması Yas'ın Bitişi Yasmin Levy Yay Yay Burcunda Dolunay Yay Burcunda Güneş Tutulması YAY Burcundaki Dolunayın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay'ın Etkileri Yay Burcundaki Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yay Burcundaki Yeniayın Etkisi YAY Burcundaki YENİAY'ın Burçlara Etkisi Yay Burcunda YENİAY Yay Burcunun Kişilik Özellikleri Yay Stelyumu Yay Yeniayı Burçları Nasıl Etkiler Yay İkizler Aksında Dolunay Yaz Dönencesi Yağmur Yaşam Enerjisi yelda Yengeç Yengeç'te YENİ AY Yengeç Burcu'nda Yeniay Yengeç Burcunda Dolunay Yengeç Burcunda Güneş Tutulması Yengeç Burcunda Güneş ve Mars Kavuşumu Yengeç burcunda Merkür Retrosu YengeçBurcunda Stelyum Yengeç Burcunda Yeniayın Etkileri Yengeç Burcu Özellikleri Yengeç Dolunayı Burçları Nasıl Etkiler Yengeç Dolunayının Burçlara Etkileri Yengeç Dolunayının Burçlara Etkisi Yengeç DOlunayının Etkileri yengeç oğlak aksında ay tutulması Yengeç Oğlak Aksında DOLUNAY Yengeç urcunda YENİAY ve Tutulma Yengeç Yeniayının Burçlara Göre Yorumu Yeni Ay Yeni Ay'ın Burca göre etkileri Yeniay'ın Burçlara Göre Etkileri Yeni Ay Akrepte Yeni Ay Aslan'da Yeniay Aslan'da Yeniay Aslan Burcunda Yeni AY Başak'ta Yeniay Başak Burcunda Yeniay Başakta Yeni AY Boğada Yeniay Bugün Yeniay Burçları Nasıl Etkiler Yeniay Burçları Nasıl Etkiler? yeni Ay Kova Aslan Ekseninde Yeni AY Kovada Yeniay Koç Burcunda Yeniay Koçta Yeniay Onuncu Evde Yeni Ay Oğlak'ta Yeniay Oğlakta Yeni Ay Terazi'de Yeniay Uranüs Kavuşumu Yeni AY ve Dolunay için kişiye özel analiz Yeni Ay Yay'da Yeni Ay Yay Burcunda Yeniay Yay Burcunda Yeniay Yengeç Burcunda Yeniay İkizler Burcunda Yeni AY İkizlerde Yeniayı Etkileri Yeni Ayın Burçlara Etkileri Yeniayın Burçlara Etkisi Yeniayın Etkileri Yeni Yıl YENİAY'ın Burçlara Göre Etkisi YENİAY'ın Burçlar Etkisi YENİAY Balıkta YENİAY Burçlara Nasıl Etki Eder YENİAYIN ETKİSİ YENİAY Oğlak Burcunda YENİAY İkizlerde Yenşayın Burçlara Göre ETkisi yer yer ying & yang Yiğit Özgür Yo-Yo Ma Yod YOD açı kalıbı YOD açısı Yoga Dans You Keep Me Hanging On You Must Believe in Spring Yurtta Sulh Cihanda Sulh Yükseken Burç Yükselen Burca Göre Dolunayın Etkisi Yükselen burca göre etkiler Yükselen Burç Yıldız Gözlemcisi Yıldızlar Zahir Zaman Zamanların Sonu Zamanın Kalitesi Zehir Zemheri Kışı Zemheriden SOnrası Bahar Aylar Zen bahçesi Zeus Zodyak ZOSMA Zosma Sabit Yıldızı Zuben AL GENUBİ Zuben Al Schemali Zuben Alschemali Zuben El Genubi ZUBEN ELGENUBİ Çekirdek Sanatevi Kayıtları Çin Astrolojisi Çözülme ÇİN Yeni Yılı Ömer Faruk Tekbilek Ömrümce hep adım adım Öncü Burçlarda Ay Güneş Mars Jüpiter Karesi Öncü Burçlarda Büyük Kare Öncü Büyük Kare Öncü Kare çatışmacı çift dolunay İbrahim Ferrer İfade Biçimleri İkili Uyum Analizi İkilzerdeki Dolunayın Burçlara Etkisi İkizler İkizler - Yay Aksında DOLUNAY İkizler Burcu İkizler Burcunda Dolunay İkizler Burcundaki Yeni Ay'ın Etkileri İkizler Burcunda Merkür Retrosu İkizler burcunda tutulma İkizler Burcunda Yeniay İkizler Burucnda YENİAY'ın Burçlara Etkisi İkizlerde Stelyum İkizlerde Yeniay İktidar İlerletilmiş Harita İletişim İlişki Astrolojisi İman İnsan İsa İsa-Mesih İç Gezegenlerin Balıkta Dizilimi ılımlı açı Şefkat Şifalı Üçgen Şifa Üçgeni Şiron şifa
%d blogcu bunu beğendi: