11 Ocak 2013, YENİAY Oğlak’ta – ”Zahir Olma Zamanı” – Burç ve Yükselen Burca Göre Etkiler

Becoming - Vladimir KUSH
Resim:

11 Ocak 2013, YENİAY Oğlak’ta – ”Zahir Olma Zamanı” – Burç ve Yükselen Burca Göre Etkiler

Her insan özünde O’nun isimlerini taşır … bu isimlerin bazıları batındır – örtülü – bazıları zahir – açık – … Sonra hayat seni nice serencamdan geçirip, adım adım büyütür. Kabukların incelir, örtülerin kalkar; canının çekirdeğinde taşıdığın kıymetler bir bir çıkmaya başlar ortaya. Birgün bir bakarsın, ne kendinden umduğun ne ufkunda gördüğün birşeye dönüşmüşsün… Ama bu daima zaman ve emek ister.

Bu YENİAY, bizi ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve ortaya koymamız gereken değerlerin neler olduğunu hatırlayıp, dik yokuşu tırmanmaya teşvik eden bir YENİAY! Neden mi;

Ay Oğlak’ta ve 5’inci evde. Bir çocuğun doğmasını, yaratıcı enerjinin aldığı bir formun ortaya çıkıp hayat bulmasını temsil eder 5’inci ev. Aynı zamanda ”aşk”la ve hayattan alınan hazla özdeşleştirilir.  Aşk’tır bizi biz yapan … hücrelerimizi formatlayan ve bizi kökümüze, özümüze, kopmaz bağlarla bağlayan AŞK’tır. Her çocuk büyür ve kendi yolunu tutar. Ve kaybolur hayatın yollarında. Kendine tutunacak dal, sığınacak liman, aidiyet hissini kazandıracak bir yuva arar. Ve Aşk’ı arar! Oysa kendisi zaten AŞK’tan gelmiştir ve AŞK’a aittir. Bunu bir hatırlasa… ah bir hatırlasa… hayatın her anı hoşnutlukla dolacak ve herşey anlam bulacaktır zaten ama … işte bunun dahi zahir olması zaman ve emek ister.

Oğlak’ın derdi günü ise – bir Oğlak olarak söylüyorum – anlamlı bir iş yapmaktır! Sorumluluklarımızı, üstlendiğimiz yükümlülükleri, bizi bilinir – yani bir anlamda zahir – kılan işleri temsil eden 10’uncu evin has evladıdır. Ne manaya denk düşer Oğlak Yeni AY vakti 5’inci evde? Ancak AŞK ile yaptığımız işler bize ANLAMLI gelir. Çünki içimizdeki anlamı ortaya döker, kul aşkına değil pir aşkına, can-ı gönülden yaparız her yaptığımızı o vecd hali içinde. Aslında, her anı öyle yaşamak gerektir… Hani ne yapıyorsan aşkla yapmak; suyu aşkla içmek; çiçeği aşkla koklamak; ekmeği aşkla yiyip, onu aşkla yoğuran ele şükran duymak; aşkla tamir etmek bozulmuş muslukları; yazdığın her yazıyı aşka yakın bir özenle yazmak ve onu okuyacakların gönlüne sunmak; aşkla şifa vermek hastalarına, onları yapacakları işlere bağışlasın diye Rabbin eline vesile olmak; aşkla dikmek düğmeyi iliğine hizalayıp, ve giyenin huzur bulmasını dilemek; aşkla taramak evladının dolaşmış saçını; aşkla ekmek bir tohumu sevdiğinin rahimine; aşkla kabul etmek ekileni, aşkla büyütüp, aşkla doğurmak; hasılı kelam, bir nebze kopmamak özünden … Mümkünmüdür? Neden olmasın. Ama hayata bu derece hakiki bir sevgiyle bakmayı öğrenmek dahi zaman ve emek ister.

Gelgelelim bu YENİAY’ın çağrısına göre ”Vakittir o vakittir artık!” Dostlar. Neymiş, vaktin kalitesi YENİAY anında – Merkür… Zaten haritanın Yükseleni yani kendini ortaya koyuş biçimi de Merkür’ün evladı Başak kılığında. Merkür, Oğlak’ta, Ay-Güneş kavuşumu ile birkaç derecelik bir orbdan kavuşmakta ve 4’üncü ev ile 5’inci evin sınırında. Zaten Yükselen noktası ile YeniAY oluşumu arasında tatlı bir üçgen açı var. Meali; Merkür bir fikir, bir niyet ise, Oğlak’ta bu bir kararlılığa, çerçeve kazanmış bir tanıma, belki de vücut bulmaya hazırlanan bir İSİM’e dönüşür. 4’üncü ev rahimdir… 4’üncü evin sınırında ve Güneş-YeniAY bileşkesi ile kavuşumda olmak, ortaya çıkmaya – ZAHİR olmaya – hazırlanan bir bebek gibidir adeta. Batın olan manaların zahire çıkacağı, özümüzde barındırdığımız niteliklerin ortaya döküleceği zaman bu zamandır! NASIL?

Juno’nuz  buldu yine kendine bir uçurtma 🙂 Yükselen – YeniAY arasında bir üçgen açı var dedim ya hani, işte o iki ucun tam orta yerinde 3’üncü evde de Kuzey Düğümü var… Hani bize hedef gösteren ”Budur öğreneceğin ders … Geldiğin gibi kalmayıp, OLACAĞIN şey budur” diyen Kuzey Ay Düğümü. Elbette bunun 9’uncu evde olan bir de Güney Ay Düğümüsü var… Yani 3. evdeki Kuzey Düğüm uçurtmanın burnu, 9’uncu evdeki Güney Düğümü ise Kuyruğu… Kanat uçları da YeniAy ve Yükselen Noktası. 9’uncu ev , mana evidir, malum. İnandıklarımızı ve tasarladıklarımızı  gösterir. Her çocuk doğmadan önce bir tasarımdır, Yaratan’ın zihninde… Sonra o bir vücut bulur, bir varlık kazanır… Söylenen bir söz olur, yapılan bir iş olur ortaya çıkar. Nereden… 3’üncü evden; 3’üncü ev, çevremize dokunduğumuz yerdir. Söz olup, ses olup, adım olup, el olup, yüz olup diğerleri ile iletişime geçtiğimiz, bir işe, bir oluşa VESİLE olduğumuz yerdir. Yükselen Noktası’nın Arap Noktalarından SPİRİT ‘e denk gelmesi de mesajın altını bir kez daha çizmekte… İnsan Rabbin bir tasarımıdır. RUH’undan üflemiştir ona can verirken Yaratan.

AŞK’tan geliriz … ama benlik davasıyla koparız özümüzden. Hatalar, kayıplar, kazanç gibi görülen başka kayıplar, örtülen eksikler, anlamsızlık, korkular, endişeler … bir eziyete dönüşür adeta hayat! Bir türlü büyük resmi göremez, bir türlü nerede durduğumuzu bilemez, kendimizce bir türkü tutturur ama sesimizi duyuramayız. Yapamamak korkusu, yapıp da karşılığını alamamak endişesi, zarar görmemek, korunmak, kendimizi savunmak güdüsü gibi AŞK’a uzak duygularla dolar kabımız. İşte aynen şimdi olduğu gibi olur; bir tat kalmaz ağızlarda … ne kadınlar kadın, ne erkekler erkek, ne aşklar samimi, ne yapılan işler hayırlı olur… Yani tasarıma aykırı bir işleyiş hakim olur dünyaya!

Oysa ne demiştir Rab: ”Bir taş attığınızda, atan eli kendinizin mi sandınız?” O bizi bir bardak gibi tasarlamıştır; şeffaf , temiz, içine konulanı sunmaya hazır bir bardak, bir kılıf, bir vesile…  Bardak karar vermez ki içinin neyle dolacağına… Dolanın kime sunulacağına da o karar vermez. Karar veren, bardağı da, suyuda, şarabı da, çareyi de, şifayı da yaratan eldir. Bizler sadece özümüzde taşıdığımız manaların açığa çıkmasına izin vermesi gereken tasarımlarız. Bunu bize hatırlatan AX, batını temsil eden 12’inci evde. Üstelik, göreve çağrılanların yıldızı Regulus ile kavuşmakta. Vertex yani ortaya konulan sonuçlar ise, hizmet evi olan  6’ıncı evde, Balık’taki Neptün ile yani koşulsuz hizmet bilinci ile birlikte…

Son olarak YeniAY’ın yerleştiği Oğlak’ın yöneticisi Satürn’e de bakalım mı… Satürn değerlerimizi, önceliklerimizi temsil eden 2’inci evde. Enerjimizi kullanma biçimimizi, içimizdeki çocuğu, AŞK’ı temsil eden 5’inci evdeki Mars ile kare yapıyor! AŞK ile örtüşmüyor galiba değer verdiğimiz şeyler… Önceliklerimiz ile bizi mutlu edenler birbirine böylesi ters düştükçe, birşeyler kırılıyor dökülüyor. Ama Satürn’ün, Pluto ve Chiron ile kurduğu kutsal işbirliğini unutmamak lazım. Chiron tamir edecek,bozulan sistemi. Yokolan değerleri yeniden inşa edeceğiz. Yeniden hatırlayacağız AŞK ile bağımızı. Nasıl ? Pluto Venüs ve Juno ile birleşmiş 4’üncü evde. 4’üncü ev mekandır… Hem sığındığımız mekan, üstümüzdeki çatı, hem anamızın rahmi, hem RUH’umuzun kabı… Pluto bir değişimden söz ediyor tam burada! Venüs yani dünya hallerine verdiğimiz kıymet, Juno yani uysal eş ile yer değiştiriyor. RUH’a boyun eğiyor, kılıf… Biz bardak oluyoruz… Ab-ı Hayat ZAHİR oluyor içimizden…

Klarnet sesi, hep derinlerde bir şeyleri uyandıran ve beni harekete geçmem için usulca dürten bir etki yapmıştır üzerimde… Yeni AY da öyledir; sessiz ve derinden bir çağrı salar hücrelerinin çekirdeğine ve seni de kendisiyle beraber büyüyüp ortaya çıkmaya ZAHİR olmaya teşvik eder. Romano – Sclavis – Texier üçlüsü, bir Annobon çalmışlar ki … tam da bu Yeni AY’ın temasına layık 🙂

Müziği dinlerken hemen aşağıda yer alan ”YENİAY’ın burcunuza göre etkileri”ni de keyifle okuyun …

Romano, Sclavis, Texier – ANNOBON

YENİAY’ın Burca ve Yükselen Burca Göre Etkileri; Yükselen Burç ya da Güneş derecesi  belirli bir derecenin altında ve üstünde olanlar diye iki farklı yorum yaptım. Zira bu yorumlar Yeni Ay’ın haritanızda hangi eve düştüğüne bağlı olarak geçerlilik kazanırlar ve  bu da derecelerle ilgilidir! Bu dereceleri bilmiyorsanız öğrenmenizde fayda var. Haritanızı bir sürü yerden mesela şuradan http://www.0800-horoscope.com/birthchart.php#.UO-Xfm_0Ogs çıkartabilirsiniz. Doğum yerinizi şehir olarak girmeyi  ve öğleden önce için AM, sonra için PM kullanmayı unutmayın; 

Koç ve Yükselen Koç: İlk 15 derece içinde kalan Koç’lar için Yeni Ay bir fırsat zamanı! Ama buna inanmaları gerekecek… Geçmiş tecrübeleriniz sizde olumsuz izler bırakmış olabilir. O zaman siz de bu defa, karşınıza çıkan fırsatlara ”bu benim hakkaten işime yarar mı?”  diye değil, ”burada benim yararlı olabileceğim ne var?” diye bakın. Belki sadece elinizden gelenin en iyisini yapmak, size ummadığınız kapılar açar;) İkinci 15’e yerleşmiş olan Koçlar, mesleki anlamda bir zirve yakalamanın eşiğinde olabilirler! Ama bunun için bir değişimi göze almaları gerekecek. İş değiştirmek ya da iş yapma biçimlerini değiştirmek, onların biraz gündelik rahatlarını tehlikeye sokabilir. Fedakarlık olmadan, değer üretilmez…

Boğa ve Yükselen Boğa: İlk 15 derece içinde kalan Boğalar mesleki anlamda bir zirve yakalamanın eşiğinde olabilirler! Ama bunun için bir değişimi göze almaları gerekecek. İş değiştirmek ya da iş yapma biçimlerini değiştirmek, onların biraz gündelik rahatlarını tehlikeye sokabilir. Fedakarlık olmadan, değer üretilmez… İlk 15’den sonra yerleşmiş olan Boğaların karşılarına aşk ya da iş konusunda bazı kontratlar yapma fırsatı çıkacak. Ne yapıyorsanız aşkla ve aşk için yapın derim de başka bişeycik demem 🙂 Ama unutmayın, konu ister özel hayat ister iş olsun, yaptığınızı aşkla yapmak bencilce arzu etmek değil, gönül vermek ve kendini teslim etmektir…  Dolayısıyla ya yaptığınıza inanın ve hesapsız girin ilişkilere ya da inançlarınızla örtüşmeyen bir format veya güven duymadığınız kişi varsa karşınızda, bu ortaklığı kurmaktan özenle kaçının! Çünki yazık olur tertemiz enerjinize…

İkizler ve Yükselen İkizler: İlk 15 derece içinde kalan İkizlerin karşılarına karşılarına aşk ya da iş konusunda bazı kontratlar yapma fırsatı çıkacak. Ne yapıyorsanız aşkla ve aşk için yapın derim de başka bişeycik demem 🙂 Ama unutmayın, konu ister özel hayat ister iş olsun, yaptığınızı aşkla yapmak bencilce arzu etmek değil, gönül vermek ve kendini teslim etmektir…  Dolayısıyla ya yaptığınıza inanın ve hesapsız girin ilişkilere ya da inançlarınızla örtüşmeyen bir format veya güven duymadığınız kişi varsa karşınızda, bu ortaklığı kurmaktan özenle kaçının! Çünki yazık olur tertemiz enerjinize…İlk 15’den sonra yerleşmiş olan İkizler ise başkalarının namına yürüttükleri işlerden hayır görebilirler bu ay. Önlerinde yeni çalışma alanları açılacağı belli. Ama sanki birinin bozduğunu düzeltmek, ters gitmiş işi kendilerinden verecekleri emeklerle toparlamak gibi misyonlar üstlenebilirler. Mimarsanız, restorasyon işlerinden başınızı alamayacaksınız 🙂 Muhasebeciyseniz, eski hesaplara gömüleceksiniz, Hiçbiri ise evinizde, yaşama düzeninizde ya da ihmal ettiğiniz sağlığınızda tamiratlar yapmanız gerekecek. Kolay gele!

Yengeç ve Yükselen Yengeç: İlk 20 derece içinde kalan Yengeçler başkalarının namına yürüttükleri işlerden hayır görebilirler bu ay. Önlerinde yeni çalışma alanları açılacağı belli. Ama sanki birinin bozduğunu düzeltmek, ters gitmiş işi kendilerinden verecekleri emeklerle toparlamak gibi misyonlar üstlenebilirler. Mimarsanız, restorasyon işlerinden başınızı alamayacaksınız 🙂 Muhasebeciyseniz, eski hesaplara gömüleceksiniz, Hiçbiri ise evinizde, yaşama düzeninizde ya da ihmal ettiğiniz sağlığınızda tamiratlar yapmanız gerekecek. 20-30 derece arasında kalanlar ise ya aşk ya da iş hayatlarında heyecan verici kontratlara girebilirler 🙂 Allaam ”bu gezegende aşk yok mu aşk” diye kapımı aşındıran Yengeçler şimdi de ”O beni seviyo mu” diye telefonlara sarılacak… Ne olacak benim halim? Neyse, elbette bir kısım Yengeç de yeni çevrelere girip, ilginç projelerde görev almak gibi bir fırsat yakalayacaklar. Tek uyarım; samimi ve beklentisiz olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın… Aldığınız karşılığa da kızmayın ama kendinizi kandırmamaya, görmek istediğiniz gibi görmemeye çok dikkat edin!

Aslan ve Yükselen Aslan: İlk 20 derece içinde kalan Aslanlar, aşk ya da iş hayatlarında yeni insanlara ve yeni çevrelere karışıp heyecan verici kontratlara girebilirler 🙂 Konu ister aşk olsun ister iş, samimiyetinizi kaybetmeyin Aslanlarım! Aslan kalbiyle yaşar… Gönlünü koymadığı hiçbir işten de hayır görmez. Samimiyetsiz bulduğunuz insanlarla da beklentisiz olmaya dikkat edin. Yapacağınızı yapın ve bunu içinizdeki çocuğa hediye edin. Sakın karşılık derdine düşmeye kalkmayın. Ama ortaya çıkan sonuçlar hakkında da kendinizi sakın aldatmayın, herşeyi görmek istediğiniz gibi görmemeye çok dikkat edin!. 20-30 derece arasında kalan Aslanlar ise, üzerlerine aldıkları işleri tamamlamakla, daha içe dönük bir ritm tutturup sorumluluklarını düzene koymakla uğraşacaklar. İşin sarkanı olmaz… Niyetin sarkanı olur 🙂 Temiz niyet ve yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti, hem işin değerini parlatır hem de güzel ödüller getirir arkasından.  Eğer bu aralar ev taşıdıysanız da, biraz uğraşıp para harcamanız gerekebilir içine. Ama temiz enerji her zaman iyidir!

Başak ve Yükselen Başak: İlk 20 derece içinde kalan Başaklar üzerlerine aldıkları işleri tamamlamakla, daha içe dönük bir ritm tutturup sorumluluklarını düzene koymakla uğraşacaklar. İşin sarkanı olmaz… Niyetin sarkanı olur 🙂 Temiz niyet ve yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti, hem işin değerini parlatır hem de güzel ödüller getirir arkasından. Eğer bu aralar ev taşıdıysanız da, biraz uğraşıp para harcamanız gerekebilir içine. Ama temiz enerji her zaman iyidir! Başak’ın 20 deceresinden sonra olanlar, bu  Yeni Ay’da son derece çoşkulu br ruh haline bürünebilirler. Ellerine yeni atılımlar yapmak için fırsatlar geçecek. Bu amaçla da çevrelerini kullanabilecekler. Korkularınızı, yetersizlik endişelerinizi bırakıp özünüzde olan değerleri samimiyetle ortaya çıkartın bu kez olur mu Başak Dostlar… Sözünüz özünüzden gelirse, bulması gereken yeri bulur. Aşk arayan Başaklar da bu ara tanıştıkları insanlara gönül gözleriyle baksalar iyi olur 🙂 Rol yapmayın. Dürüst olun. Karşınızdakinin de özünün sözüne uyup uymadığına iyice bir dikkat edin bakalım…

Terazi ve Yükselen Terazi: İlk 15 derece içinde kalan Teraziler,  bu  Yeni Ay’da son derece çoşkulu br ruh haline bürünebilirler. Ellerine yeni atılımlar yapmak için fırsatlar geçecek. Bu amaçla da çevrelerini kullanabilecekler. Korkularınızı, yetersizlik endişelerinizi bırakıp özünüzde olan değerleri samimiyetle ortaya çıkartın bu kez olur mu Terazicimler… Sözünüz özünüzden gelirse, bulması gereken yeri bulur. Aşk arayan Teraziler de bu ara tanıştıkları insanlara gönül gözleriyle baksalar iyi olur 🙂 Rol yapmayın. Dürüst olun. Karşınızdakinin de özünün sözüne uyup uymadığına iyice bir dikkat edin bakalım… İkinci 15 derece içinde kalan Teraziler, sanırım özdeğer algılarını yapılandırmakla uğraşacaklar. Kim olduğumuzu görmek için, kimi etkilediğimiz ya da neyi elde ettiğimize bakarsak, kazançlar hızla kayba dönüşür. Özümüzde olan değerleri ortaya çıkartıp onlarla bir bina yaparsak, kendimizden daha hoşnut oluruz 😉

Akrep ve Yükselen Akrep: İlk 15 derece içinde kalan Akrepler, sanırım özdeğer algılarını yapılandırmakla uğraşacaklar bu ay. Kim olduğumuzu görmek için, kimi etkilediğimiz ya da neyi elde ettiğimize bakarsak, kazançlar hızla kayba dönüşür. Özümüzde olan değerleri ortaya çıkartıp onlarla bir bina yaparsak, kendimizden daha hoşnut oluruz 😉 15-30 derece arasında kalanlar ise, önlerine çıkan yeni insanlar ve bağlantılara çok özenle yaklaşsalar iyi olur. Hayatınızın fırsatı ya da sınavı ile karşı karşıya olabilirsiniz. Her zamanki gibi herkeste akıllı olmaya çalışmayın bakalım bu defa… Bu defa sadece samimi olmaya ve dürüst oynamaya ne dersiniz?

Yay ve Yükselen Yay: Yay’ın ilk 15 derecesi içinde kalanlar, önlerine çıkan yeni insanlar ve bağlantılara çok özenle yaklaşsalar iyi olur. Hayatınızın fırsatı ya da sınavı ile karşı karşıya olabilirsiniz. Her zamanki gibi herkeste akıllı olmaya çalışmayın bakalım bu defa… Bu defa sadece samimi olmaya ve dürüst oynamaya ne dersiniz? İkinci yarıya  sarkan Yaylar ise eskiden yaptıkları işlerden gelir elde etmek, eski emeklerinin karşılığını görmek, geçmişte aldıkları sorumluluklar hakkında takındıkları tavırların sonuçları ile karşılaşmak gibi deneyimler yaşayabilirler. Her iki gruba da, sonuç çıkartmadan gözlem yapmayı ihmal etmeyin ve peşin hükümlü olmayın derim! Büyük senaryo ile rekabet edilmez… ona sadece uyum sağlanır.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Oğlak’ın ilk 20 derecesi içinde kalanlar eskiden yaptıkları işlerden gelir elde etmek, eski emeklerinin karşılığını görmek, geçmişte aldıkları sorumluluklar hakkında takındıkları tavırların sonuçları ile karşılaşmak gibi deneyimler yaşayabilirler. Peşin hükümlü olmamaya dikkat etmelerini öneririm! Büyük senaryo ile rekabet edilmez… ona sadece uyum sağlanır. 20-30 derece içinde kalanlar ise kim olduklarını, ne yaptıklarını, neden burada olduklarını keşfetmek, kendilerini hiç bilmedikleri gibi bilip, hiç anlamadıkları gibi anlamak, hayatlarına bambaşka bir gözle bakmak fırsatı elde edecekler bu Yeni Ay vesilesiyle… Yeni bir bakış açısını benimsemek, özellikle de kendinde önce ötekilerin hayrını düşünmek daima risk gibi görünür ama artık size hizmet etmeyecek bir benlik algısına tutunmak da, anlamlı işler yapmak isteyen birisi için risk değilmidir?

Kova ve Yükselen Kova: Kova’nın ilk 20 derecesi içinde kalanlar  kim olduklarını, ne yaptıklarını, neden burada olduklarını keşfetmek, kendilerini hiç bilmedikleri gibi bilip, hiç anlamadıkları gibi anlamak, hayatlarına bambaşka bir gözle bakmak fırsatı elde edecekler bu Yeni Ay vesilesiyle… Yeni bir bakış açısını benimsemek, özellikle de kendinde önce ötekilerin hayrını düşünmek daima risk gibi görünür ama artık size hizmet etmeyecek bir benlik algısına tutunmak da, anlamlı işler yapmak isteyen birisi için risk değilmidir? Kova’nın 20-30 derecesi arasında kalanlar biraz kendi iç kavgalarıyla yüzleşmek durumunda kalabilirler bu ay. Geleceğe ilişkin plan ve beklentileri konusunda tedirginliğe kapılmaları, mümkündür. Haksızlığa uğramış ya da umudu kırılmış hissediyorsanız, kendinize acımak yerine umutlarınızı gözden geçirin. Belki de sizi ileri götürmesini umduğunuz beklentilerdi asıl sorun… Belki güven duygusu hakkındaki beklentilerinizi ve statü arayışınızı değiştirmedikçe, hep hayal kırıklığına uğrayacaksınız… Haydi… insanlara kızmayı bırakıp neden bir yere saplandığınıza odaklanın! Bu size daha fazla yardımcı olacak. Bitmesi gereken şeyleri de bitirin. O zaman ileri gitmek için gerekli hafifliği elde edersiniz…

Balık ve Yükselen Balık: Balık’ın ilk 20 derecesi içinde yer alanların geleceğe ilişkin plan ve beklentileri konusunda tedirginliğe kapılmaları, mümkündür. Haksızlığa uğramış ya da umudu kırılmış hissediyorsanız, kendinize acımak yerine umutlarınızı gözden geçirin. Belki de sizi ileri götürmesini umduğunuz beklentilerdi asıl sorun… Belki güven duygusu hakkındaki beklentilerinizi ve statü arayışınızı değiştirmedikçe, hep hayal kırıklığına uğrayacaksınız… Haydi… insanlara kızmayı bırakıp neden bir yere saplandığınıza odaklanın! Bu size daha fazla yardımcı olacak. Bitmesi gereken şeyleri de bitirin. O zaman ileri gitmek için gerekli hafifliği elde edersiniz… Balık’ın 20-30 derecesi arasında yer alanlar ise, kontratlarını bir gözden geçirsinler bakalım bu ay! Evet içdüdülerinizde yanılmıyorsunuz… Evet bazı fırsatlar var. Ama o fırsatların hayata geçmesi için düzeltmeniz gereken birşeyler de var… Nedir onlar? Bulun ve çözün. Biraz da geniş ufuklara mı yönlenmeniz gerekecek acaba? Geniş adımlar atmaktan, seyahat etmekten, ya da biraz Allah’a havale etmekten kaçınmayın. Ama zaten bunlar sizin en iyi yaptığınız şeyler değil mi? Hımm demek ki bu defa hakikaten yüreğinizi koyarak yapacaksınız!

12 Adet Yorum

 1. Sibel Aydoğmuş

  Nasıl da esin kaynağı oldu yazın bana. şimdi meditasyona oturuyorum. okurken doldum taştım. içim dürttü beni “git otur minderine ve derinleş” diye :))) sevgiler :))

  1. Canım 🙂 bereketli olsun … huzurun, dengen tam olsun … gönlünün güzelliğince olsun herşey

 2. Nasıl da esin kaynağı oldu yazın bana. Şimdi meditasyona oturuyorum. Okurken doldum taştım. içim dürttü beni “git otur minderine, derinleş” diye. sevgiler :)))

 3. Ivy

  Sevgili Juno yorumlarınla, boğa burucu insanı olarak negatif ve pozitif enerjimi kontrol altında tutmam gerektiğini o kadar tatlı ve ilahi bir dille aktardın ki, son dönemde yaşadığım terk edilişin haksız olduğunu, ilahi adaletin neden beni kafam karışık diyerek terk eden insana hala ceza vermediğini 10 gündür düşünürken, yüreğinin kaleminin eli, kaderin içimdeki sesine kulak vermemi sağlatarak karayan kanama şifa oldu. Çok çok teşekkürler…

  1. İşte buna çoook sevindim 🙂 paylaştığınız için de teşekkür ederim. Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun 😉

 4. Ivy

  Sevdiğim 30 aralıkta, erkek arkadaşım “Eski sevgilim aklıma geldi, yalnız kalıp dinlenmeye ne istediğime karar vermem gerekir , seni de seviyorum ama geçmişten gelen bişeyler benim kafamı karıştırdı, eski sevgilim beni aradı” diyerek hem de en mutlu anımızda beni terk etti…Nasıl paylaşmayayım ki, okuduğum anda hislerim, acım, gözyaşlarım sanki sizin mürekkebiniz, kaleminiz eliniz olmuş… Sizin yorumlarınız ufkumu en acılı anımda netleştiren, sakinleştiren yol oldu. Çok çok teşekkürler:)

 5. Şule YILMAZ

  Bir oğlak kadar işgüzarlıkla suçlanan olmamıştır ama Oğlağın doğasında hiçbirşeyi gelişigüzel yapamamak var, hamurunda ölesiye çalışmak var. İbadet eder gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi.. Hem de çoğu zaman başkaları için. Ne güzel ifade etmişsiniz..

  1. Bilmem miii 🙂 doğduğumdan beri Oğlak’ım :))

 6. Zerrin Akakça

  Sevgili Juno,
  Yazılarınızı okuduğumda sanki birisi bana (hislerime, düşüncelerime) alt yazı geçiyormuş gibi oluyor. Yani kendimi daha anlamlı hissediyorum 🙂 Çok sevgiler.

  1. Ben teşekkür ederim Zerrin Hanım 🙂 faydalı olduğunu bilmek çok güzel… Sevgilerimle 🙂

 7. noone

  çok beğendim….

  1. sevindim 🙂

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: