Posted in Kısa Dönemli Etkiler

VENÜS TERAZİ’de ”Her Şifa Bir Zehirdir … Mühim Olan Dozdur!”

28 Ekim – 21 Kasım arası Terazi’de ilerleyen Venüs 2-3 gün kadar Güney Ay Düğümü ile 150 derecelik açı yapacak. Terazi’nin Venüs’teki varlığı bize koşullara uyumlu olmayı ve her durumda dengemizi korumayı hatırlatmaktadır. Gündeme taşıdığı bir başka nitelik de, hem kendimize hem de başkalarına karşı adil olmaktır. 150’lik açının geç ortaya çıkan sonuçlar ve geç oluşan idrak ile ilgili olduğunu çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Güney Ay Düğümü ise alışkanlıklarımızı, kolayımıza gelenleri ve kısmen geride bırakılması gereken davranış modellerini tarifler. Kısacası, bu görünüm geçmişte yaşanmış olan bazı uyumsuzluk ve haksızlıkların, geçmişte benimsediğimiz tavırlar ya da aldığımız kararlardaki  dengesizlik ve tutarsızlıkların, hayatımızı ve özellikle ilişkilerimizi nasıl etkilediğinin altını çizmektedir. Bu aralar aşk ilişkilerimizi, evlilik ve iş ortaklıklarımızı, kontratlarımızı, ortak kararlarımızı, anlaşmalarımızı masaya yatırır, onları bize etkilerini ve bizim onlara katkımızı gözden geçiririz. Düzeltilmeye ihtiyaç duyulan birçok yan bulacağımıza hiç kuşku yok!  Continue reading “VENÜS TERAZİ’de ”Her Şifa Bir Zehirdir … Mühim Olan Dozdur!””

Advertisements