2021 Yılından Neler Bekleyebiliriz?

ceb6645c327ffbcf747446bcd4c7f500
Resim:

2021 Yılından Neler Bekleyebiliriz?

2021 yılı için biraz genel bilgi verip burçlara göre de üzerinde çalışacağımız temaları paylaşmak istedim.

 • Hayatımızın akışı ve anlamı üzerine düşüneceğimiz,bu güne kadar yaptığımız tercihleri gözden geçireceğimiz,
 • Bireysel seçimlerimizi daha toplumsal ve evrensel bir vizyonla şekillendireceğimiz,
 • İçine sıkışıp kaldığımız kültürel kalıpları, sosyal yapıları sorgulayacağımız,
 • Ekonomik olarak tüketim odaklı değil gelişme ve verimlilik odaklı davranmaya önem vereceğimiz bir süreç başlamıştır.

Bu yıl içersinde

 • Bilgimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kulanma şeklimizi,
 • Bireysel seçimlerimizin bütüne etkisini,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve dünyaya entegre olmak konusundaki tutumumuzu, çevremizdekilerden ayrıştığımız noktaları ve buna rağmen çevremize katkıda bulunmak adına neler yaptığımızı, gözden geçireceğiz.

İnsanın en büyük sorunu geleceği tasarlarken geçmişin kalıplarına takılı kalmasıdır. Bilinmezliğin taşıdığı olasılıkları düşünürken, geçmişten getirdiğimiz KORKU ve YARGILARI devreye sokup, geleceğe BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY olma şansını vermeyiz! Aldığımız eğitim, yaşadığımız deneyimler itibariyle belirli bir perspektife sahip olduğumuzu zannederiz. Ancak genetik hafızamızdan, aile çevremizden, sosyal bağlarımızdan kaynak bulup bilinçaltımızı şekillendiren kalıplar, bizi ”kendisine ait bile olmayan” bir geçmişin yönlendirmesiyle yolunu çizen ve yeni olasılıklara karşı duyarsızlaşmış biri haline getirir.

Tarihsel olarak uzun aralıklarla meydana gelen ve geniş bir zaman diliminin kalitesini belirleyen gök görünümleri oluştuğunda, bilinçaltımız ve genetik hafızadan gelen kodlarımız tetiklenir! Benzer gök görünümlerinin oluştuğu dönemde genlerimize sinmiş olan kayıtları elden geçiririz. Aynı soruları sorar ve yeni cevaplar vermek zorunda kalırız. Bu bizim insanlığın kollektif bilincine katkımızdır! Yaşadıklarımıza korku ve önyargı ile bakar ve içimize kapanırsak, bu değişime direnç göstermemize ve bir anlamda ”yeni enerjiye girememeye” neden olur.

DİRENCİN KIRILMASI için genelde yeni bir enerjinin devreye gireceği zamanların öncesinde insanlık sert yıkımlar yaşar ve format atılmaya hazır hale getirilir. 2000’lerin başından bu yana yaşadığımız yıkımlar özellikle maddi ve manevi düzlemde değerlerimiz ve önceliklerimiz konusunda kökten sarsıntılar yaşamamıza, arkaik düşünce inanç ve davranış kalıplarımızın ürettiği sonuçlara şüpheyle bakmamıza neden olacak kadar serttir.

Şimdi girdiğimiz dönem YARGISIZ ve yeni bir çözüm bulmak konusunda ŞEVKLİ bakarsak, kendimizi korumak için düşünmeden verdiğimiz tepkilerin, sorgulamadan kullandığımız savunma yöntemlerinin aslında hayatlarımızı sabote ettiğini, tutunduğumuz tavır ve kalıpların bizi aşağı çektiğini ve çaresiz bıraktığını görebiliriz.

Birliktelikler BENZEŞME üzerine şekillendiğinde, farklıklar silinir ve GELİŞME’nin önü tıkanır! Farklılıklarımızı saklamak ya da çatışma konusu haline getirmek yerine, barışçıl yöntemlerle dile getirmek ve kabule açmak… Diğerlerinin farklı yanlarını da yargılamadan anlamaya ve onlarla ortak amaçlarımız için yanyana durmayı ama içiçe geçmeden birbirimizden faydalanmayı kolaylaştırır. Herkes kendi hayatının merkezinde, kendi seçimleri ve tavırlarından sorumlu ama başkalarına karşı duyarlı  ve yükümlüdür. Kendisi gibi olan bütüne kendindeki en iyiyi çıkartarak katkıda bulunur. Bu katkısıyla da kabul ve saygıyı hak eder. Özgünlüğümüzü ve özgürlüğümüzü muhafaza edebildiğimiz ölçüde, üretken, yararlı ve kendinden hoşmut olur, hem kendimizle barışık hem de başkalarıyla bütünleşik kalırız.

KOVA enerjisinin hakim olacağı bu süreçte ”Yargısızlık ve Kabul” kavramları ön plana çıkacaktır.

Yargısızlık ve Olduğu Gibi Kabule Geçme konseptleri bir çok maneviyat akımı tarafından anlatılmaktadır. Ancak kişisel düzlemdeki yorumu ”ne yapılırsa yapılsın sineye çekmek” boyutuna takılı kaldığı için, bu söylemler de bir tür boyun eğme davranışına hizmet etmektedir. Oysa ”yargısızlık ve kabul” boyun eğmek değil ”olanı olduğu gibi görmek ve değiştirmek yerine uygun yere koymaktır!” Bu hem sosyal hem bireysel alanda böyledir. Biz bir varoluş halini yaşarız… Bu kimseye karşı ya da kimse için değildir. Bu hal bilincimiz, önceliklerimiz ve tercihlerimizle ilgilidir. Başkalarının hali de onların bilinç, öncelik ve tercihlerini yansıtır. Bunları korumak konusunda her insan dirençlidir. Bu direnci ancak hayat kırar ve kişileri dönüştürür. Biz birbirimize zorla bir şey yaptıramayız… Sadece insanları OLDUKLARI YERE KOYARIZ!

Kova’nın en önemli özelliği olaylara duygusal tepkiler vermek yerine mantıklı ve yaratıcı çözümlere gitmesidir. Duygusallık, duyarlılığın bireysel kaygılarımızla içiçe geçip bizi olaylara dışarıdan bakmaktan alıkoymasıdır. Aşırı duygusal tutumların hepsinde korunma isteği ve kaygı vardır. Ancak bunu aştığımızda olayları daha geniş bir perspektiften görür ve çözüme gidebiliriz. Yani o çok istediğimiz KORUNMAYI mümkün kılacak çözüm bile aşırı savunmacı olmayı bıraktığımızda ortaya çıkar.

Mutlu olmam için ŞÖYLE OLMALI demek yerine koşul koymayı bırakmayı öğrenmemiz gerekir. Zira bilmediğimiz bir geleceğe bildiğimizi sandığımız cevaplar ile erişemeyiz. Hayat bize her gün yeni sorular sordurur… Biz çoğu kez bu sorulara eski cevapları veririz zira geleceğe geçmişin gölgesinden ve korku temelli bir yaklaşımla bakarız.  Bilincimiz hayat içerisinde dönüştükçe, yargılarımız kırıldıkça, olumlu ya da olumsuz beklentilerimiz ve ısrarlarımız azalıp, olanı kabule geçme ve olandan mümkün olan en yüksek faydayı elde etme gayretimiz sürdükçe, eski sorulara yeni cevaplar verir ve gelişmeye devam ederiz.

BURÇLARA GÖRE TEMALARI  DOĞDUĞUNUZ BURÇ VE YÜKSELEN İÇİN OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM:

KOÇ: KOÇ’lar çok ciddi bir değişimden geçtiler. Sorumluluk almak konusunda sınandılar. Toplumsal konumlarını, güçlü olma ve iktidar kurma şekillerini sorguladılar. Otorite figürleriyle ilişki kurma şekilleri üzerinde düşündüler. Bazılarının ebeveynleriyle bağları ya da onlara bakış açıları dönüştü. Kimileri iş ve para kazanma şeklini değiştirdi. Kimilerinin değerleri ve öncelikleri hatta kendilerini tanımlama şekilleri değişti. Şimdi VİZYONER olma zamanları geldi. Ama ben demek yerine kollektif pespektife katkıda bulunmak için içlerindeki cesur ve öncü yanı ortaya koyacak ve başkalarının sezemedikleri fırsatların üzerine gidecekler!

BOĞA: BOĞA’lar çok ciddi bir değişimden geçiyorlar. Güven duyguları ve inançları konusunda sınandılar. Önyargıları sarsıldı. Umdukları adalete ulaşmak ya da adil olmak konularında deneyimler geçirdiler. Planları düşündükleri gibi gitmedi ya da gerçekleşen planlar onları düşündüklerinden daha zorlayıcı bir yaşam biçimine itti. Sorumluluk anlayışlarını, güçlü ve iktidar sahibi olma şekillerini elden geçirmek zorunda oldukları bir döneme girdiler…Hayatları üzerinde kontrol sahibi olmak için eskiden kullandıkları yöntemlerin işe yaramayacağı bir dönem. İş hayatlarında edindikleri konumlar onları düşünce ve davranış kalıpları kırmaya ve başarılı olmak için farklı bir perspektiften yaklaşmaya zorluyor. Yükselmek ve gelişmek için önyargısız ve esnek olmayı öğrenmeleri gereken bir zaman. Ebeveynleri veya otorite figürleriyle de ilişkilerinde değişimler olması mümkün.

İKİZLER: İkizler bir süredir ciddi bir kafa karışıklığı ve iç sorgulama sürecinden geçiyor. Adeta bilinçaltları su üstüne çıktı. Son birkaç yılda bazılarının hayatlarında kayıplar, yıkımlar, ayrılıklar, hastalıklar oldu… Bazıları geçmişten bu güne taşıdıkları sorunların köküne indiler ya da alacak verecekleri kapatıp borçları ödediler. Bazıları ise hiç düşünmeyecekleri yatırımlar yaptılar ve enerjilerini bu güne dek hiç düşünmedikleri alanlarda kullanmaya başladılar. Başkaları adına iş yapmaya ya da birileriyle paylaşımlı kaynak kullanımına daha yatkın hale geldiler. Şimdi yeni hayat planları yapmak, yaşadıklarından çıkarttıkları derslerle yeni alanlara açılmak zamanı geldi. Eski bakış açılarına ihtiyaçları olmadığını fark edip özgür olabilir, kendilerini de başkalarını da yargılamak yerine sadece içlerinden geleni, dürüst ve adil bir şekilde hayata geçirebilirler.

YENGEÇ: YENGEÇ’ler bağ kurma sorunları ile enine boyuna yüzleştiler. Sahip çıkılma ve sahip çıkma konusunda yaptıkları tercihlerin olumlu olumsuz sonuçlarını yaşadılar.Bazıları bağlarını daha sağlam ve verimli bir zeminde kurmayı başardı… Onlar şimdi dönüşüm, yüklerinden arınma, iyileşme ve daha verimli olma sürecine girecekler. Bağlarla ilgili sorunlarını tam anlamıyla çözemeyenler için önümüzdeki birkaç yıl biraz daha zorlayıcı olabilir. Kaybetme korkusu üzerinde daha derin düşünmeleri, bazı ilişkiler ya da zeminlerdeki sonların, hayatın sonu olmadığını öğrenmeleri gerekebilir. Hayat önlerine beklenmedik fırsatlar ya da riskler çıkartmaya devam ediyor. Onlar da bu beklenmedik durumlara dönüşmeye ve esnek olmaya hazır bir kafayla yaklaşırlarsa, korku temelli değil keşif arzusu ve gelişme gayretiyle ele alırlarsa, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkartabilirler. Hayatta bizi güçlü kılan sahip çıkmak değil bazen vazgeçebilmek ve yeni kaynaklar, yeni yollar bulup devem edebilmektir.

ASLAN: ASLAN’lar hayat ve iş düzenleri, belki de sağlıkları konusunda önemli deneyimlerden geçtiler. Konfor alanım ve alışkanlığım dedikleri şeyleri korumak ya da yeni bir zeminde oluşturmak konusunda çok gayret gösterdiler. Kendilerine bir yer edinmek, yükselmek ya da bu güne dek elde ettikleri kazanımları korumak ve bir üst seviyeye çekmek için de uğraştılar. Önümüzdeki süreçte ikili ilişkiler, kalıcı bağlar, iş veya aşk kontratları konusunda yepyeni deneyimlere açılacaklar. Kalıcı beraberlikler kurulabilir. Yılın başında yürümesi mümkün olmayan ortaklıklarının iyice sallantıya girmesi ve 2021 bitene kadar kesin sonlar yaşanması da söz konu olabilir. Sevilmek ya da beğenilmek için onlardan ne isteniyorsa öyle olmak ile kendine ve başkalarına adil olmak arasındaki farkı görmeleri şart olacaktır. İş hayatlarında da firma veya konum değişiklikleri yaşamaları, hatta başka şehirlere veya ülkelere gitmeleri söz konusu olabilir.

BAŞAK: BAŞAK’lar mutlu olmak, sevmek ve sevilmek, coşku duydukları şeylerin peşine düşmek, yeni başlangıçlar yapmaya cesaret etmek konularında önemli dersler aldılar. Hayat planlarında onlara heyecan veren şeylere yer vermeye çalıştılar ama bunu yaparken geçmişten getirdikleri yargı ve düşünce kalıplarına takıldılar. Şöyle olursa mutlu olurum demek yerine olanla mutlu olmayı becerebilmek ya da her şey istedikleri gibi olsa da mutluluk vermeyen bir düzeni zorlamamak üzerinde çalıştılar. Şimdi kurmaya çalıştıkları düzenin aksayan yanlarını daha net görecekleri, kendi yaşantılarını yine kendi bakış açılarıyla nasıl sabote ettiklerini anlayacakları bir döneme giriyorlar. İş hayatları ya da gündelik düzenlerinde radikal değişiklikler yapabilirler. Aile bağları ve sorumluluk alma şekillerinde de bazı değişimler yaşayabilirler.

TERAZİ: TERAZİ’ler güvenlik, aidiyet, özel hayat ve aile konularında büyük dersler aldıkları bir dönemi tamamlıyorlar. Şimdi nasıl güvende kalırım demekten ziyade nasıl mutlu ve yaratıcı olurum dedikleri bir sürece giriyorlar. Bazen kazanmak için bazı kayıpları göze almak, bazen de bizi mutlu etmeyen bir düzenden çıkmak için alışkanlıklarımızı terk etmek gerekebilir. Yılın ilk aylarında bu konuda önemli kararlar alabilirler. Geçtiğimiz süreçte evlenenler çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Boşananlar ya da hiç kalıcı bağlar kurmamış olanlar ise, hayatın keyifli yanlarını keşfetmek konusunda çok istekli ve deneysel davranabilirler. Atıl olmak ve dünyanın ayaklarına gelmesini beklemek yerine hayallerini gerçekleştirmek için dinamik ve pratik olmaları şarttır!

AKREP: AKREP’ler yakın ilişkileri, dostlukları, akrabaları ile ilgili sorunlar yaşadılar. İletişim kurma, kendilerini ifade etme ya da başkalarının ne istediğini ve ne yaptığını değerlendirip ilişkiyi farklı bir zemine oturtma gibi konularda kendilerini sorgulamaları gerekti. Bazıları daha az sayıda insanla ilişki kurmayı, daha az sosyal olmayı tercih ettiler. Bazı Akrepler sözel becerilerini daha bilinçli kullandıkları türden işler yapmaya başladılar. Şimdi yeni bir düzen kurmak, yaşadıkları zemini değiştirmek, ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak ya da kopartmak gibi kararlar alacakları bir döneme giriyorlar.Evlilik, ayrılık, taşınma gibi deneyimler yaşayabilirler. Ebeveynleriyle ilişkilerinde de yepyeni bir sayfa açılabilir. Onların sorunlarıyla ilgilenmeleri ya da onlara karşı taşıdıkları sorumlulukları sorgulamak, bağlarını gevşetmek ya da dönüştürmek gibi süreçler yaşayabilirler. Kazanç kayıp algılarını da değiştirmeleri ve bolluğa erişmek için kendi yeteneklerini daha verimli kullanmaları gerekebilir.

YAY : YAY’lar hayatlarında değerlerini, önceliklerini, parayla ilişkilerini ve kendilerini pozisyonlama şekillerini gözden geçirdikleri bir süreci arkada bıraktılar.Şimdi gelişme ve genişleme çabasına girdikleri, kendilerini ortaya koyma şekillerini dönüştürdükleri bir döneme giriyorlar. İş yapma biçimleri ve gündelik hayat düzenleri ciddi bir değişimden geçebilir. Kendi rahatlarını kendileri bozabilir ya da rahatlarını bozmaları gereken iş fırsatları elde edebilirler. Bir süredir BEN dedikleri şeylerin altını nasıl doldurduklarını, ilişkilerden ne beklediklerini ve kendilerini nasıl ortaya koyduklarını da sorguluyor olabilirler. Artık hayal ürünü aşklar değil hayatı gerçekten paylaştıkları ve ellerini taşın altına koydukları ilişki biçimlerine geçmeleri gerekebilir.

OĞLAK : OĞLAK’lar kendilerini her anlamda gözden geçirdikleri ve neredeyse yeniden yapılandıkları bir süreci arkada bırakıyorlar. Şimdi önceliklerini, değerlerini, para kazanma şekillerini ele alacak ve belki de onları artık tatmin etmeyen işlerden ya da iş yapma biçimlerinden bambaşka bir alana geçecekler. İlişkilerinde onları mutlu eden etmeyen temalar üzerinde de çalışmaları gerekecek. Kendilerini mutlu ve değerli hissetmedikleri ilişkilerden uzaklaşmak, çocukluklarından bu yana taşıdıkları hoşnutsuzluk, gözardı edilme değersizlik hisleri ile yüzleşmek, az ya da yetersiz ile yetinmemek konusunda şaşırtıcı adımlar atacaklar. İçlerinde sakladıkları yetenekleri veya eğilimleri de ortaya çıkartacakları, manevi yanlarını güçlendirecekleri ve oldukları gibi davranmak konusunda daha cesur olacakları bir dönem onları bekliyor.

KOVA: KOVA’ların ZAMANI GELDİ! Şimdi dünya sizin sıradışı bakış açınıza, gözlemci, eleştirel ve mantık temelli kafa yapınıza çok ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde kendinizi çok sorguladınız ve adeta hayatın neden sizi kızağa çektiğini, neden önünüzde yeni kapıların bir türlü açılmadığını, niye kimsenin sizi dinlemediğini ve anlamadığını merak ettiniz… Bu deneyim biraz da sizin ÖTEKİLERİ anlamanız için gerekliydi. Şimdi daha olgun ve derin bir bakış açısıyla hayatı ele alabilir, içinizde olan cevheri başkalarının yararına kullanabilir, bu arada iğneleyici tavrınızla onları yabancılaştırmamayı da başarabilirsiniz. Güvenlik ve aidiyet konularında değişimlere hazır olmanız gereken bir yıl. Taşınabilir, aile kurabilir, olan ailenizde değişimler yaşayabilirsiniz.

BALIK : BALIK’lar bir süredir dünyayı başka bir gözle görüyor ve yaşadıkları ortam ya da girdikleri çevreleri daha gerçekçi bir bakışla ele almayı öğreniyorlardı… Şimdi ise kendilerini başka bir gözle görme ve iç dünyalarını keşfetme zamanı… Önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük değişimler geçirebilir, hayatınızdaki bazı yapıları tamamen dönüştürebilir, olmazsa olmaz dediğiniz bazı alışkanlıklardan vazgeçebilir ya da hiç ortaya çıkartmadığınız niteliklerinizi keşfedip geliştirebilirsiniz. Meditatif faaliyetlere, psikanaliz gibi çalışmalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer sağlık problemleriniz varsa bu süreçte teşhis ve iyileşmeyi yaşamanız mümkündür. Analitik işler yapan ya da bilimle uğraşan Balıklar için çok verimli bir dönem olabilir. Güven, aidiyet ve sorumluluk kavramlarınıza da yepyeni bir boyut gelebilir. Kendi düzeninizi kurmak, ev açmak, aile olmak ya da alıştığınızdan başka türde bir hayat kurmak isteyebilirsiniz.

8 Comments

 1. Emrah Eflanili

  Yine mükemmeldiniz….yeni yılınız kutlu olsun

 2. Çok teşekkürler Juno’m senin içgörülerin yolumuzu aydınlatıyor <3

 3. Özlem Üstün

  ❤❤❤❤

 4. sesimgur

  Teşekkürler Juno. Mutlu ve huzurlu seneler diliyorum.

 5. Fulya

  İnanılmaz Junom❤ bugün bir arkadaşımla konuştuğum herşeyi tek tek buraya yazmışsın. Yüreğine sağlık.🙏 sen hep varol🥰💫

  1. Çiğdem Ateş

   Sizin bana kazandırdığınız karşılığında bir teşekkür anlam ifade edermi bilemedim, ama iyi ki yaşamımdasınız. Size tüm sevgimle teşekkür ederim.Güzel bir yıl olsun sizin içinde sevgiyle

 6. AHSEN

  juno aklına ruhuna emegine teşekkür ediyorum

 7. Sözcükleri öyle güzel biraraya getirip, öyle nazik yazıyorsunuz ki.. Yüreğiniz çok güzel demek ki.. İyi ki varsınız Sevgili Juno..

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: