Posted in Astroloji, Uzun Dönemli Etkiler

Chiron’un Koç Burcu’ndaki Yolculuğunun, Burçlara Göre Etkisi…


Chan Chang How
by Chan Chang How

”Yaralı Şifacı” olarak bilinen Chiron, 18 Nisan 2018 itibariyle KOÇ Burcu’na girdi ve 14 Nisan 2027 tarihine kadar burada kalacak. Sadece, 5 Temmuz 2018’de retro harekete girdikten sonra, 26 Eylül 2018 – 18 Şubat 2019 arasında, yine BALIK Burcu’nu ziyaret edecek. KOÇ’taki uzun yolculuğu sırasında Chiron 2023’te Jüpiter ile ve 2024’de Kuzey AY Düğümü ile, her ikisi de olumlu kabul edilen kavuşumlar yapacak.

Chiron’un KOÇ’taki yolculuğunun, insanlığın manevi gelişimine katkısı hakkında oldukça detaylı bir yazım var. Chiron KOÇ Burcu’nda – Işık Kalbin Kırıklarından İçeri Sızar…

Bu yazıda ise, hem bu sürecin daha dünyevi anlamda genel etkilerine, hem de Burçlara göre etkilerine değineceğim;

Chiron’un, benlik duygusu, kendini ortaya koyma cesareti, spontan davranma becerisi, hayatta kalma güdüsü ve liderlik eğilimini temsil eden KOÇ Burcu’nda olacağı dönemde;

  • Kendini kutsal bir amaç için kurban etme, aziz tuttuğu insanları, toprakları, ya da düşünceleri savunmak için, kendini ortaya atma, büyük zararlar görmeyi hatta ölmeyi göze almaktan kaçınmama, gibi FEDAİ’ce değerlerin yüceltildiğini görebiliriz. Bu FEDAİ tavrını, fiziksel savaş meydanlarına gitmek kadar, düşünsel olarak genel kabul gören değerlere karşı mücadele etmek anlamında da, benimseyen kişiler olabilir. Böyle kişilerin mitleştirildiğini, böyle liderlerin yüceltildiğini görebiliriz. Chiron 1926 yılında KOÇ Burcu’na girdiği dönemde, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i kurarken tam da böyle bir liderlik sergilemiştir. Devam eden yıllarda Türkiye’nin oluşturduğu örnek, bir çok ulusun bağımsızlık çabalarını tetiklemiştir. Chiron’un yeniden KOÇ Burcu’na girdiği 1968 döneminde ise, Che Guevara tüm dünya gençliğini etkileyen bir mite dönüşmüştür. Aynı dönemde, genel kabul gören değerlerin sorgulanması ve yıkımına önderlik eden Osho gibi mistikler, ya da siyahi ırkın özgürlüğü konusunda mücadele eden Malcolm X gibi savaşçı liderler de, ön plana çıkmıştır.
  • KOÇ’taki Chiron, kendi gerçekliğini, tüm hataları, farklılıkları ve acıları ile kabul etmeyi, saklamadan ifade etmeyi ve ”ortalama insan” normlarına karşı, kendi duruşunu ve haklarını savunmayı da temsil eder. Irk, etnik kimlik, din ve cinsiyet tanımları üzerinden ”ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ” insan gruplarının, özgür ifade, eşit haklar ve hatta eşitlenmeyi sağlayacak ayrıcalıklar elde etmek için savaş başlatmaları da, 68’in önemli başlıklarından biridir. Önümüzdeki dönemde de, 3’üncü Dünya Ülkeleri, Mülteciler, Farklı Cinsel Tercihlere Sahip Olanlar,  Doğal Hayat Savunucuları, Farklı Dini Tercihlere Sahip Olanlar ya da Varolan Dinlere Atfedilen Dogmaların Dönüştürülmesini Savunanlar, gibi ertelenmiş ve baskılanmış GERÇEKLİKLER’in sözcüleri, daha fazla ön planda olabilirler.
  • Tıp’ta, özellikle cerrahi alanında, yeni teknikler ortaya çıkabilir ve alternatif şifa yöntemleri ile eklemlenmiş tedaviler, daha yaygın kabul görebilir.
  • Chiron’un KOÇ’a girdiği 68 yılı ve ardından gelen dönemin bir özelliği de Psikolojik Terapi kavramının yaygın kabul görmeye başlaması, insanın manevi anlamda şifalandırılmasına dair çalışmaların artmasıdır.  Önümüzdeki yıllarda da, insanın gündelik davranışlarını belirleyen duygusal ve düşünsel kodlarının altında yatan nedenlere dair daha fazla araştırma yapılması beklenir. Genetik hafıza, bilinçaltı koşullanmalar gibi ”elle tutulamayan” etkenlerin tanımlanması ve çözümlenmesine dair yeni teknikler geliştirilebilir.
  • Chiron’un 2018 yılıyla birlikte KOÇ’a girişi, dünyada askeri ve ekonomik açıdan kamplaşmaların arttığı, gerilimin tırmandığı bir sürece denk düşmektedir. Daha savunmacı ve savaşçı tutumların ön plana çıkması beklenen 2018-2020 döneminde Chiron, KENDİNDEN OLANLAR İÇİN KENDİNİ FEDA ETME kavramının yüceltilmesine hizmet edebilir. Ancak, yaşanacak irili ufaklı savaşların, mazlumlara getireceği yıkım, sebep olacağı gayrı-insani sonuçlar, orta ve uzun vadede insanlığın kollektif bilincinde ŞEFKAT unsurunu tetikleyecektir. Barış’ın, insanlığın maddi ve manevi devamlılığını sağlayan bir güvence olduğu konusunda, giderek azalmaya başlayan farkındalık, birkaç yıl içinde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

BURÇ ve Yükselen BURÇ’a göre etkilere gelince;

KOÇ veya Yükselen KOÇ: Sizin için, duygusal açıdan olgunlaşma ve önce kendine sonra da başkalarına şefkat duyma dönemi başlamıştır! Alem, bu günden itibaren ”her sıkıştığında racon kesmek yerine, açıkça ağlayan, duygularını ifade eden ve özeleştiri yapan” KOÇ görmeye başlayacaktır :) BEN tanımınızı oluştururken, sizi belirlemiş olan dış etkenlerin baskısını üzerinizden atmak, zaaflarınızla, korkularınızla, ihtiyaçlarınızla yüzleşmek ve bunları DOLAYLI şekilde dışa vurma ve giderme yöntemlerinizi dönüştürmek için çalışacaksınız. Eğer egonuz fazla şişkinse, hayat sizi bu farkındalığa hazırlamak için, ardışık düzende KIRILMA deneyimlerinden geçirebilir… ÇOK ŞAAPMAYIN ;) Yenilmek, geride kalmak, yetersiz olmak gibi kavramların doğal ve insani olduğunu, aslolanın yenilmezlik ünvanı değil, dürüstlük, içtenlik, gayret ve şefkatle yola devam etmek olduğunu anlayıp, bi huzur bulacaksınız! AY AMİNNNN :))) Eğer ortaya çıkartmaya cesaret edemediğiniz ya da fark etmediğiniz yetenekleriniz varsa, onları da bu dönemde keşfedebilir, hatta bazı ilgi alanlarınıza ille de ŞAMPİYON olmak için değil, sadece kişisel tatmin bulmak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

BOĞA veya Yükselen BOĞA: İçinizde sakladığınız zenginlikleri keşfetme, ayağınız yere basmaya devam etse de toprağa değil de göğe, yıldızlara, hiç değilse ağaç tepelerine bakma, ”mantıklı ve güvenli gelmeyen seçeneklerin de mümkün olduğuna” iman etme zamanınız gelmiştir. Uranüs de 2018 Mayıs itibariyle ”size girdiği” için, bu sandığınız kadar zor olmayacaktır :))) Şaka bir yana, özellikle katı ve kuralcı davranmaya, standartlarını korumaya aşırı derecede düşkün olan ”öküze daha bi yakın” Boğa’ların, alıştıkları yöntemlerle varolmaya devam edemeyeceklerini görme zamanıdır. Bu geçiş başta doğal anksiyetenizi hafifçe tetikleyebilir ama sonradan garip bir rahatlama hissedeceksiniz ;) Kendileriyle ve hayatın manevi boyutuyla daha barışık olan Boğa’ların ise, daha merhametli, daha esnek, iç çatışmaları ile daha barışık, bu yüzden de daha üretken olmaya başlayacakları bir dönemdir. Merak etmeyin :) Bu süreç sizi sadece daha güzel yapacak, ya da içinizdeki doğal güzelliği ve şefkati, daha kolay dışa vurmanıza yardımcı olacaktır! Eğer psikolojik destek almanızı gerektiren sorunlarınız, adını koymak ve başetmekte zorlandığınız sıkıntılarınız, ya da ihmal edilmiş sağlık sorunlarınız varsa, bu süreç size bunları da fark etme ve size yardımcı olacak uzmanlarla karşılaşma imkanını verecektir.

İKİZLER veya Yükselen İKİZLER: Kendinden menkul, sadece kendi istek ve ihtiyaçlarının farkında olmaya yatkın bilincinizin, ÖTEKİLERİN çektiği sıkıntılara daha bi duyarlı hale geleceği bir süreç sizi beklemektedir. Yani, kabuklarınız incelecek, farkındalığınız artacak ve siz basbayağı ZARİF olacaksınız! Zerafet, sosyal bir kurala uymak anlamında değil, insanlara içten gelen bir duyarlılık ve özenle yaklaşmak anlamında, hayatınızın bir parçası olacak. İçinde olduğunuz koşullardan şikayet etmek ve kendiniz için hep daha fazlasını talep etmek yerine, dünyanın ve ait olduğunuz toplumun farklı kesimlerinde yaşanan sorunları önemsemek ve kendi beklentilerinizi geriye çekmek, sizin için daha kolay olacak. İhmal edilmiş insanlara ya da varlıklara, dünyanın ihmal edilmiş sorunlarına önem vermeye başlamak, sizin ”ihmal edilme” korkunuzu şifalandıracak, bu arada hayata dair gözden kaçırdığınız güzelliklerin tadına varmanızı sağlayacak. Muhtemelen, bu  defa da ön plana çıkmanın bir yolu olarak, ezilen halklar, terk edilen çocuklar, zulüm gören hayvanlar, yok edilen ormanlar adına bıdı bıdı konuşmaya başlayacak, sosyal toplulukların vazgeçilmez üyesi, yüce davaların yılmaz sözcüsü olacaksınız :))) Olsun! Biz ona da razıyız ;) Göreviniz itibariyle, sosyal hizmetler, iletişim, yardım kuruluşları, eğitim, yayıncılık gibi alanlarda çalışıyorsanız, kuracağınız kontaklar sayesinde içsel bir uyanma yaşayabilir ve başkalarını da uyandırma görevini üstlenebilirsiniz!

YENGEÇ veya Yükselen YENGEÇ: Bu süreçte, ”Şefkat Almak ile Şefkatli Olmak” arasındaki sırat köprüsünden geçeceksiniz! Güçsüz ve yetersiz olma korkunuzu aşmaya karar verecek ya da iktidar kurma biçiminizin sağlıklı olmayan yanlarını fark edip törpülemeye başlayacaksınız! İçinizdeki çocuk, büyümeyi ve hayatın gerçekleri içinde cesaret ve gayretle kendine bir yol açmayı kabul edecek. Bu süreçte, ebeveynleriniz ve hayatınızdaki otorite figürleri ile aranızdaki çatışmalara farklı bir gözle bakmaya başlamanız, eleştirdiğiniz güç sembollerini ”bilinçli veya bilinçsiz taklit ettiğinizi” görmeniz ve bu döngüden kurtulmanız mümkündür. Dirayetli olmanın ve acılara çare bulmanın, kendinize acımaktan daha UYGUN bir hayatta kalma yöntemi olduğunu fark edeceksiniz. İnisiyatif almak, yeteneklerinizi ve insani ihtiyaçlara dair özel duyarlılığınızı, insanlığın hizmetine sunmak konusunda, büyük bir arzu ve cesaret hissedebilirsiniz. İçinizden, korkan ve acı çekenlerin halinden anlayan ve onlara yardım etmek için uğraşan cesur bir savaşçının çıktığını görmek, sizi bile şaşırtabilir :)))  Bu dönemde birçok Yengeç, içinde bulunduğu ortamlara ve toplumlara liderlik etmeye soyunabilir. Tıp, şifa, sosyal hizmetler, toplum mühendisliği, devlet idaresi gibi alanlarda, daha fazla Yengeç’in rol aldığını görebiliriz. Çocukluğunuzu arkada bırakıp, anne veya baba olmak konusundaki cesaretiniz de artabilir.

ASLAN veya Yükselen ASLAN: Chiron, sizi hayatın manevi boyutuna açılmak ya da bu boyutta yeni farkındalıklar geliştirmek konusunda teşvik edecek! Varolmanın anlamı hakkındaki görüşlerinizi elden geçirecek, hayata dair yüzeyde kalan ve bireysel tercihlerinizi öne alan yaklaşımlarınızı güncelleyeceksiniz. Adalet ve dürüstlük konusunda kaçamaklarınız varsa, bunlardan dolayı göreceğiniz zararlar sizi eğitecek ve eğriliklerinizi düzeltecek. Bu güne dek kabul ettiğiniz dini ve ahlaki dogmaları sorgulayacak, FARKLI olana ilişkin önyargılarınızı dönüştüreceksiniz. DOĞRU – YANLIŞ gibi kavramlarınızı kökten sarsan deneyimler yaşayıp, ”altın yaldızlı tuğra ile mühür basılmış” o keskin yargı ve karar mekanizmanıza reset atacaksınız :) Haksızlığa uğratılma, küçümsenme, aldatılma gibi durumlar karşısında takındığınız, abartılı ölçüde kızgınlık duyma, intikam alma, ceza verme, bedel ödetme gibi eğilimlerin altında, özdeğer eksikliğinin yattığını fark edecek, hakkınızı ararken kendinizi kaybememeyi, dengeyi kendinizden yana bozmamayı öğreneceksiniz. Adaletsiz yargı ve şefkatsiz adalet olmayacağını, mutlak haklılık diye bir kavramın olmadığını ve doğruların zamana tabi olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK veya Yükselen BAŞAK: Chiron, sizi kaybetme ve zarar görme korkunuz ve abartıya varan kontrol ihtiyacınız konusunda eğitecek! Bu süreçte, öngörmediğiniz değişimlere ayak uydurmanız, maddi ya da fiziksel alışkanlıklarınızla bağdaşmayan süreçlerden geçmeniz, tercih ettiğinizden daha riskli adımlar atmanız, kendinizi başkalarının tercihlerine, yetkinliğine veya kaynaklarına bağımlı hissetmeniz, değer verdiğiniz bir şeylerden ”yoksun kalma” ihtimali ya da belirsizlik deneyimi ile yüzleşmeniz gerekebilir. Bu dönemi yaşarken,  AYAKTA KALMANIN veya ŞİFA BULMANIN akışı kontrol ederek değil, hayatın doğal döngüsünü, süreçlerdeki dönüşümü ve zaman içinde gelen sonları kabul ederek gerçekleştiğini idrak edeceksiniz. Değişim ve dönüşüm, hayatı mümkün kılan temel dinamiktir. Size göre mükemmel olan bir düzeni tesis edip, bunun ASLA değişmemesi için ne gerekiyorsa yapmak, BAŞAK için doğal görünse de, hayat için doğal değildir ;) Siz bu süreçte, sandığınız gibi bir KURBAN ya da bir GARDİYAN değil, yetenekli bir ŞİFACI ve DÖNÜŞÜM UZMANI olduğunuzu fark edeceksiniz. Değişmek, bırakmak, hayatın sizi dönüştürmesine izin vermek kadar önemli bir hassasiyetiniz olan cinsellikle ilgili iç çatışmalarınızı da bu süreçte ele alabilirsiniz.

TERAZİ veya Yükselen TERAZİ: Chiron, sizi bağ kurma, hayat, iş veya yol arkadaşlıklarınızı yönetme biçiminiz konusunda, ŞİFALANDIRACAK. Eğer ortaklıklarınız, bağlılıklarınız, aidiyetleriniz, ya da bağ kurma yönteminiz, size zarar veriyorsa, önümüzdeki yıllar içinde bunu dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Bağları bağımlılığa çeviriyor, insanların zaaflarını kendi gücünüz haline getiriyor, ya da başkalarının gücünü kendi zaaflarınızı örtme aracına çeviriyorsanız, ilişkiler sayesinde büyümeyi ve değişmeyi reddediyorsanız, Chiron size iyi gelecektir ;) Önümüzdeki süreçte yoksunluk deneyimi ya da ilişki kurduğunuz kişilerin tutumundaki değişim aracılığıyla, siz de değişmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer hayatınızda size fazlasıyla bağımlı hale gelen, ödün vermeyi, anlayışı hep sizden bekleyen, sorunlarını bahane ederek sizi BORÇLANDIRAN, veya yalnızlık korkunuzdan faydalanarak sizi kendisine mahkum kılan insanlar varsa, onlara bakış açınızı ve yaklaşımınızı da değiştirmek zorunda kalırsınız.  Şefkat ile acımayı, dayanışma ile kullanma veya kullanılmayı, cömertlik ile aşırı vericiliği, anlayış göstermek ile katlanmayı birbirine karıştırıyorsanız, önümüzdeki birkaç yıl size bunları ayrıştırmayı öğretecektir. Eğer meslek olarak şifa veren, ya da sorunları olan kişilere çözüm üreten bir kişiyseniz, Chiron size el verip destekler ama bilginin üstüne yatıp tembellik etmenize müsade etmez ;)

AKREP veya Yükselen AKREP: Chiron KOÇ’tan geçerken, kendinize ”ne kadar sağlıklı ve kendinizle barışık bir hayatınız” olduğunu soracaksınız. Bedeninize, yeme içme, çalışma ve yaşama şeklinize bakış açınız değişecek. Zevk aldığınız şeyleri olabildiğince çok tüketmek için değil güçlenmek ve şifalanmak için kullanacak, öte yandan kendinizi fazlaca kısıtladığınız, baskı altında tuttuğunuz konular varsa, bunlarla ilgili uygun sınırlar koymaya başlayacaksınız. Yeme bozukluğu, alkol sorunu, sağlıksız yaşam alışkanlıkları, bile bile kendine zarar verecek şekilde çalışma veya yaşama eğilimi olan Akrepler, önce bunun farkına varacak, sonra da dönüştürmek zorunda kalacaklar! Bilinmeyen hastalıklarınızı fark edip iyileştirmek, ihmal ettiğiniz sağlık önlemlerini almak durumunda kalabilirsiniz. Çalışma konusu sağlık, şifa yöntemleri, ilaç sektörü, ya da kimyasallar olan Akrepler, bulundukları alanda öne çıkabilirler. Ya da hiç hesapta yokken böyle bir sektörde çalışmaya başlayabilirler. Etrafınızdakilere hizmet etme, yardım etme, fedakarlık etme, kol kanat germe konularında kendinizi geri çeken biriyseniz, hayat size şefkat vermeyi öğretebilir. Eğer fedakarlığı abartan, ilişkilerde aşırı vererek ya da hep sorunlu insanlarla bir arada olarak, BORÇLANDIRMA yöntemi ile sevgi ve bağlılık almaya çalışan bir Akrep’seniz, bu süreçte asıl şifaya ihtiyaç duyanın, yaralı varlık bilinciniz olduğunu fark edebilirsiniz.

YAY veya Yükselen YAY: Chiron KOÇ’tan geçerken, SEVGİ, HOŞNUTLUK ve HAZ ALMA konularında iç dengenizi bulmaya çalışacak, kalbinizin yaralarını fark edecek ve şifalandıracaksınız. Hazza, eğlenceye, heyecana, coşkuya, sınır koymayı bilmiyor, hayattan aldıklarınızla doymuyor, içinizdeki boşluğun bir türlü dolduğunu hissedemiyorsanız, bilin ki varolmayı ve mutlu olmayı hak ettiğinize, sevilen ve istenen bir insan olduğunuza dair kuşkularınız vardır. Durum buysa, Chiron size hep daha fazlasına aday olmayı, çıtayı hep daha yukarı koymayı bırakıp, gösterişsiz ama etkili adımların, sade ama gerçek mutlulukların, mütevazi ama samimi sevgilerin kıymetini bilmeyi öğretecektir. Yok eğer kendinizi gevşemeye, kendisi için bir şey istemeye, haz almaya, içinden geldiği gibi davranmaya, komik ya da çocuksu olmaya, duygularını göstermeye ya da ilgi ve sevgi talep etmeye hakkı olmayan biri gibi görüyorsanız, ihtiyaç ve arzularınızı aşırı bir kontrol baskısı altında tutuyorsanız, o zaman Chiron size İNSAN OLMANIN AYIP OLMADIĞINI hatırlatacaktır. İçinizdeki çocuk şefkatli bir yol göstericilikle büyümeye can atmaktadır! Chiron size bu yol göstericiliği sunar. Cinsellik ve fiziksel haz konularında geçmişten gelen yaralarınızı fark etmeniz ve şifalandırmanız, bedeninizden utanmamayı, aşkı ve cinselliği sağlıklı ve doyumlu bir şekilde yaşamayı da bu süreçte öğrenebilirsiniz.  Çocuk sahibi olmak isteyen ama bu konuda sorun yaşayan YAY’lar, fiziksel veya duygusal kökenli problemlerini bu dönemde fark edip çözebilirler.

OĞLAK veya Yükselen OĞLAK: Chiron KOÇ’tan geçerken, aidiyetleriniz ve size ait olanları sahiplenme şekliniz, bireysel ihtiyaç ve kaygılarınız, güvende olma algınız ve güven verme biçiminiz,  ebeveynlerinizle ve ailevi köklerinizle olan maddi ve manevi bağlarınız gibi konularda ŞİFALANACAKSINIZ. Bu süreçte, çocukluğunuza dair anılarınız, ebeveynlerinize ve diğer aile büyüklerine ilişkin bilinçli veya bilinçsiz duygularınız, bir aile bireyi olmaya ve aile kurmaya dair bilinen veya gizli yaralarınız tetiklenebilir. Bunların varlığını idrak etmeniz, iyileştirmeniz için de iyi bir başlangıç olacaktır. Farkındalık ve iyileşmeye vesile olması açısından, aile içinde dayanışmayı gerektirecek sağlık sorunları veya kayıp gibi deneyimler de yaşanabilir. Kendiniz bir aile veya kişisel bir aidiyet kurmanıza engel olan sorunları aşabilir, ya da varolan aidiyetlerin sorunlu yanlarını iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Öte yandan taşıdığınız genetik mirasın, şimdiye dek öne çıkmamış olan yanları ile bağ kurabilir, atalarınızdan gelen olumlu nitelikleri keşfedebilir, içselleştirebilir ve bunlardan fayda görebilirsiniz. Kuşaklar boyunca, atalarınızın genetik hafızasında yer etmiş ve size de aktarılmış olan acı kayıtlarının ve bunlar nedeniyle geliştirilmiş ancak ”uygun ya da verimli olmayan” davranış modellerinin de farkına varabilir, bunları şifalandırmaya, şefkat ve cesaret ile yeni ”tutunma ve ayakta kalma” yöntemleri bulmaya başlayabilirsiniz. Tarih, genetik bilimi, sosyoloji, arkeoloji gibi konularda çalışan Oğlaklar için çok verimli bir dönem olabilir.

KOVA veya Yükselen KOVA: Chiron KOÇ’tan geçerken, iletişim biçiminize, kendinizi ifade etme ve yakınlık kurma şeklinize, olayları algılama ve tepki verme yönteminize başka bir gözle bakacak ve ilişkilerinizi ŞİFALANDIRACAKSINIZ! Bu süreçte, kardeşleriniz, yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile aranızda bu güne kadar meydana gelmiş sorunları ve bunların sizdeki izdüşümlerini, ya da sizin bu insanlar üzerindeki etkinizi, sorgulamanızı gerektirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Sözler ve davranışları değerlendirirken, her insanın farklı kodlara sahip olduğunu, bazen olumsuz bir niyet içermeyen tutumların, diğerleri tarafından yanlış algılandığını görebilirsiniz. Kendinizi anlaşılacak, incitmeyecek, tepkiye neden olmayacak, karşınızdakileri kabule teşvik edecek şekilde ifade etmenin önemi kavrayabilirsiniz. Sizi biraz sivri dilli olmaya, biraz ayrıksı davranmaya, farklı yanlarının altını çizmeye, hatta uzlaşmak ve yakınklaşmak yerine insanları farklılıkları ile tedirgin etmeye eğilimli hale getiren, İLK KIRGINLIĞIN ne olduğunu bu süreçte hatırlayabilir, çözümleyebilir ve bu YARAYA tutunmak yerine, onu iyileştirmek isteyebilirsiniz. ÖTEKİ olmak, bir algıdır. Aslında her insan özünde aynı korkuları ve ihtiyaçları barındırır. Sadece bunları dışa vurma şekillerimiz farklıdır. Bizi ÖTEKİ yapan şekiller olsa da ÖZ bizi eşit kılar. İnsanlara bakarken, onların korunmak için tercih ettikleri kılıfları yerine ihtiyaç ve kaygılarını görmeye çalışırsanız, yakınlık kurmak ve ŞİFA VERMEK konusunda, çok daha başarılı olacaksınız. Eğitim, yazarlık, iletişim, halkla ilişkiler gibi konularda çalışıyorsanız, insanların kalplerine dokunmanın ve şefkatli bağlar kurmanın değerini fark etmeniz ve bunu başkalarına da hissettirmeniz halinde, önünüz çok açık olacaktır.

BALIK veya Yükselen BALIK: Chiron ve Neptün, uzunca bir süre sizin burcunuzda misafir oldular. Neptün hala sizinle… Ama Chiron’u uğurladınız! Derin ve ağır dersler vermeyi seven bu iki öğretmen ile kolkola geçirdiğiniz yıllar, sizi huşu meltemlerinden, derin depresyon denizlerine, yoksunluk çöllerinden, teslimiyet ve huzur vahalarına savurdu durdu :) Kendinizi bazen kaybolmuş hissettiniz, bazen de kendinizle ilgili hiç farkında olmadığınız zaafların, itiraf edilmemiş arzu veya korkuların, cevapladığınızı sandığınız ama hala sormaya devam ettiğiniz soruların içine düştünüz. Artık biliyorsunuz ki, siz bir Aziz değilsiniz :) Hala hayatın anlamını arayan ve buna dair bir ipucu bulduğunda sarhoş olan bir gönlünüz var ama her anlamlı görünen yolun gönüllü kurbanı da olmak istemiyorsunuz. Eğer geçtiğimiz yıllar içinde, anlamsızlık ve boşluk içinde yuvarlanıp durduysanız, peşine düşülecek değerli bir amaç bulamadıysanız, bunun yarattığı hayal kırıklığı ile dağıtıp zamanınızı ve kaynaklarınızı biraz boşa savurduysanız, bu dönemin de bitmesi gerektiğinin artık farkındasınız ;) Şimdi zaman, ÖZDEĞER algınızı yapılandırmak, elinizde olan nitelikleri, yetenekleri, kaynakları, deneyimlerinizle birleştirerek, bunlardan anlamlı bir şeyler üretmek zamanı… Kendinizi küçümsemeyi de, aşırı önemsemeyi ve bu dünyaya göre fazla XXXX bulmayı da bir yana bırakın artık kuzum :))) Anlam insanın etrafında bulduklarında değil, etrafına sunduklarındadır. Elimizden geleni en iyisini yapmadıkça, hayata bir bahane bulmaya da hakkımız yoktur. Şimdi önceliklerinizi yeniden yapılandıracak, kendinize anlamlı ve verimli bir yol çizmek için kolları sıvayacaksınız. Başkalarına ufacık bir katkınız olduğunda, bir derde deva, bir kalbe şifa veren küçücük bir iş yaptığınızda, siz de yürüdüğünüz yolla adım adım şifalanacaksınız.

Advertisements

Author:

Kendi Halinde Bir Yıldız Gözlemcisi

12 thoughts on “Chiron’un Koç Burcu’ndaki Yolculuğunun, Burçlara Göre Etkisi…

  1. Gerçekten tebrikler. Olağanüstü yazıyorsunuz .Her bir paragraf çok etkileyici,anlaşılır,ruha dokunur ve tabi ki teşekkür edilesi. Başarılarınız daim olsun. Umarım birgün hepimiz parçası olduğumuz o tek bir enerjinin iyilikle farkına varıp gerçek ve tam bir etkileşime geçeriz de o zaman ışık kaynağından damla damla süzülür,güzelleşiriz!

  2. Sevgili Juno, size 4 Mayıs günü bir e-mail göndermiştim, ilgiyle dönüşünüzü bekliyorum. Sevgilerimle

  3. Sevgili Juno.Anladımki siz aşırı derecede ŞİRONİK bir şahsiyetsiniz. Şiron’a adeta tercüman olmuşsunuz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.