Posted in Burçlar, Uzun Dönemli Etkiler

Satürn YAY Burcu’na Giriyor; Burçlara Göre Etkiler…


kahve

Gökyüzündeki Ağır-Abiler’in ‘’en asık suratlısı’’ Satürn, 23 Aralık 2014 itibariyle, ‘’astrolojik olarak’’ en son 30 yıl önce ziyaret ettiği YAY Burcuna girecek.  16 Haziran 2015’de retro sürecinin bir parçası olarak, 3 ay kadar Akrep Burcuna geri dönecek. Sonra 18 Eylül itibariyle Yay’a dönüp, 20 Aralık 2017’ye kadar bu burçta yolculuğunu sürdürecek. Şubat  2015  ve Kasım 2015’de Neptün ile kare konumda olacak. 2016 Haziran’ında ise, hem Neptün’e hem  de artık Başak’ta yol almaya başlamış olan Jüpiter’e kare yapacak. Başka bir deyişle, ‘’değişken’’ burçlarda bir Jüpiter-Satürn-Neptün karesi yaşayacağız.

Satürn’ün YAY’a girişini inceleyen yazıda özetle şunu söylemiştim;

”Satürn Yay’dan geçerken, Neptün ve Jüpiter ile gireceği görünümlerin de desteğiyle;

 • Aşırı yayılmacı ya da baskıcı güçler ile özgürlükçü ya da radikal akımlar arasında çatışmaların tırmanması,
 • Sınırların ve güç dengelerinin yeniden belirlenmesine yol açacak gelişmeler yaşanması,
 • Borsalar, uluslararası finans kuruluşları, ekonomik işbirlikleri gibi küreselleşmeyi sağlayan oluşumların dinamiklerinde değişiklikler olması, finans piyasalarına yeni kurallar ve kontroller getirilmesi,
 • Aşırı tüketime odaklı piyasa sistemlerinin zorunlu olarak kontrol altına alınmasını gerektirecek gelişmeler yaşanması,
 • Dini yaklaşımların yeniden değerlendirilmesi, dinsel radikalizmin artması kadar, işlevinden sapan din kurumlarının da masaya yatırılması,
 • Eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılması,
 • Sosyal haklar, basın özgürlüğü gibi konuların tartışılması,
 • Uluslararası hukuku ilgilendiren ya da uluslararası yaptırımlar gerektiren kararlar alınması,
 • Hem fiziksel hem de sanal ortamlarda hızlı yayılan virüslerin ortaya çıkması ve bunlara karşı geliştirilen önlemlerin piyasaya sürülmesi,
 • Yardım kuruluşu veya insani amaç kisvesi altında yolsuzluk yapan oluşumların, ya da bazı finansal skandalların açığa çıkması,
 • Dünyanın geleceği ve insan sağlığı için tehdit oluşturan üretim modelleri hakkında yeni gerçeklerin açığa çıkması ve bunlara bağlı olarak yeni kontrol standartlarının oluşması,

gibi gelişmelerin yaşanması mümkündür.

Kişisel düzlemde ise;

 • İnançlarımız ve bunları hayata geçirmek konusundaki samimiyetimiz ya da tutarlılığımız,
 • Beklentilerimiz, taleplerimiz ve sonuç elde etmek için varabildiğimiz uç noktalar,
 • Tüketim ya da eğlence alışkanlıklarımız ve bunların bize getirdiği finansal / fiziksel sonuçlar
 • Haz anlayışımız ve bunun doğurduğu kazançlar/kayıplar,
 • Hayat planlarımız ya da bu planları gerçekleştirmek için benimsediğimiz tutumlar,
 • Önyargılarımız ve başkalarının önyargılarının bize yansımaları,

gibi konuların masaya yatırılması beklenir.

Satürn’ün Akrep’ten geçtiği ve Oğlak’taki Pluto’dan da destek aldığı son 2.5 yıl içinde, ‘’var olduğunu sandığımız şeylerin aslında yok olduğunu ya da elimizde tutmaya çalıştıklarımızın aslında bizi yok ettiğini’’ gördük…  Yıkımlar yaşadık ve hayatımızda bazı zeminleri yeniden inşa etmemiz gerektiğini fark ettik.

Şimdi bu devrede – geçtiğimiz süreçte aldığımız dersleri unutmadan – kontrollü açılımlar yakalamak, elimizde olan bilgi ve olanakları verimli ve özenli kullanmak, hayatımızın hala abartılı ya da düzensiz olan bölümleri ise bilinçli bir tutumla şekillendirmek için gayret göstereceğiz. Rahatladığımızı hissettiğimiz alanlarda, eski alışkanlıklarımıza dönmemeyi seçerek, eski dersleri tekrar tekrar yolumuza çağırmamayı becereceğiz.”

Burç ve Yükselen Burç’a göre okunmasını tavsiye ettiğim detaylı değerlendirmeler aşağıdadır… ŞAYET GÜNEŞ’iniz ya da YÜKSELEN noktanız girdiği burcun ileri derecelerinde ise, örneğin Güneşiniz 25 derece Balık ise Koç Burcunu, 28 derece Boğa Burcu yükseliyorsa, İkizler Burcunu da okumayı ihmal etmeyin. Zaman içinde takip eden burca dair etkileri yaşamanız mümkündür. 

KOÇ ve Yükselen KOÇ: Akrep burcundan geçerken Koçları alışmakta zorluk çektikleri değişimler, kaynak kısıtlamaları ve (sevdiklerini/sağlıklarını/güçlerini) kaybetme korkuları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken hayata bakışlarını ve ileri dönük planlarını güncellemelerine neden olacak. Bu süreçte, düşünce sisteminizde kalıcı değişiklikler olduğunu farkedeceksiniz. Ya hayallerinizi ya da onları gerçekleştirmek için kullandığınız yöntemleri elden geçireceksiniz. En fazla zorlanacağınız konu ise ”gizli güvensizlik” faktörünü aşmak olacaktır. Koç zora düşmüş, yitirmiş, güçsüz kalmış olmayı en zor sindirebilen burçlardan biridir. Son birkaç yılın deneyimlerini derse çevirememiş olan Koç’ların, kendilerine ve hayata karşı çocukça bir güvensizlik geliştirmiş ve adım atmaktan ürkmeye başlamaları mümkündür. Ama tutarlı ve sabırlı davranmanız halinde, güven duygunuz yeniden pekişecektir. Unutmayın; Hayatın adaletini ve güvenirliğini, genelde akışın beklentimize uyması ile ölçeriz. Oysa ”büyümemizin” ölçüsü hayatın akışına saygı duymak ve uyum göstermek ile paraleldir. 

BOĞA ve Yükselen BOĞA: Akrep burcundan geçerken Boğaları gönül ve iş ortaklıkları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken kontrolleri dışındaki değişimlere ayak uydurmalarına neden olacak. Kontrol takıntısı ve kalıcılık arayışı ile bilinen Boğa Burcu için sağlam bir sınav olacağına şüphe yok ;) Bu dönemde bazı mal ve kaynakları elden çıkartıp elde ettiklerini yeni bir düzen kurmak ya da borçlarını kapatmak için kullanabilirler. Ama bol keseden harcamak yerine, kontrollü ve tok gözlü olmaları, beklentilerini makul tutmaları gereken bir dönemdir. Aile yapılarında, yaşam standardı anlayışlarında bazı değişimler olabilir. Sağlık önlemleri almaları veya erteledikleri tedavileri görmeleri de gerekebilir. Bu devrede beklentilerini doyurmak için risk alma arzuları ile kaybetme korkuları arasında kalmaları mümkündür. Unutmayın; Hayatın yaşamaya değer ve doyurucu olması, bize sonsuz kaynaklara sahip olmak ve onları sınırsızca kullanmak gibi gelir. Oysa ”hoşnutluk” kaynaklarımızı verimli kullanarak ve şükretmeyi bilerek varılan bir doygunluk halidir.

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER: Akrep burcundan geçerken İkizleri hayat standartlarını korumak için her zamankinden fazla uğraşmaya ya da çok rahat etmedikleri koşullarda çalışmaya mecbur eden ve fiziksel kondisyonlarını / yeme içme biçimlerini elden geçirmeye yönlendiren Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken iş ve hayat arkadaşlıklarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kişisel hareket alanlarına verdikleri önem kadar güçlü ilişki ağları ile de bilinen İkizler Burcunu, ilişkilerdeki tavırlarını ve beklentilerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, maddi ya da manevi ortaklıklar kurduğunuz kişilerle karşılıklı güveninizi, ilişkilerin size katkılarını ve getirdiği yaptırımları sorgulayacaksınız. Evlilik ya da boşanma kararı alabilirsiniz. İkili ilişkilere bakış açınız ya da ilişkide olduğunuz insanların tutumları ve beklentileri tamamen değişebilir.  Ticari işbirliklerinizi elden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Unutmayın; Özgürlük size ”istediğinizi yapmak” gibi gelebilir. Oysa sadık kalmak da bir açıdan bakınca zaaflarından özgürleşmektir. Ve bazen sizi hayatta tutan, çevrenizdeki insanların sadakatidir.

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ: Akrep burcundan geçerken Yengeçleri ”mutluluk anlayışları, üretken olma ve hayat enerjilerini kullanma şekilleri”  konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken hayat standartlarına ve çalışma biçimlerine yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Konfor alanlarına verdikleri önem ile bilinen Yengeç Burcunu, ”kaliteli bir yaşam”, ”iyi bir iş” ve ”huzurlu ve sağlıklı bir hayat” kavramlarını değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, hayattan beklediklerinizi elde etmek için ne yaptığınızı sorgulayacaksınız. Kaygılı ve güvensiz hissettiğiniz için hem kendinizi hem de yaşadığınız ortamı fazlasıyla eleştirmeniz ve yargılamanız mümkündür. Bu süreçte iş ortamınızı ya da çalışma biçiminizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı yeni oluşan koşullara göre değiştirmeniz, yeme/içme alışkanlıklarınızı ise sağlık gereksinimlerinize göre düzenlemeniz gerekebilir. Bedensel olarak da, davranış modeli olarak da daha kontrollü ve disiplinli olacaksınız. Unutmayın; Huzur size ”zorluk çekmemek” gibi gelebilir. Oysa zor gibi görünen koşullarla baş edebildiğinizi görmek size dirayet ve içten gelen bir güven hissi kazandıracaktır.

ASLAN ve Yükselen ASLAN: Akrep burcundan geçerken Aslanları ”sabır, güvenlik ve aidiyet anlayışları”  konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”mutluluk anlayışlarına ve üretkenlik şekillerine” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Coşkulu bir hayat sürmeye, popüler bir insan olmaya verdikleri önem ile bilinen Aslan Burcunu, ”varolmanın anlamına ve üretken olmaya dair” düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2.5 yıllık devre içinde, genel olarak hayatınızın hızını biraz kesmeye karar verebilir, enerjinizi boşa harcamak yerine somut bir üretime odaklamak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yaklaşımınız daha mesafeli ya da tutarlı olabilir. Çocuk sahibi olmayan Aslanlar bu devrede karar alabilir ya da bir başkasının sorumluluğunu üstlenmek yoluyla çocukluktan çıkmayı kabullenebilirler. Bu süreçte enerjinizi odakladığınız alanlar ve kullanma biçiminiz dönüşecektir. Unutmayın; Hayatın anlamı ”anlık güdülerine göre yaşamak ve kendi mutluluğunu her şeyin önüne almak” gibi görünebilir. Oysa bir amaca kendini adamak kadar hayata değer katan ve kendimizi anlamlı hissettiren bir şey yoktur.

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK: Akrep burcundan geçerken Başakları ”iletişim biçimleri ve yakınlık kurma anlayışları” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”güvenlik, aidiyet ve düzen” anlayışlarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Aile ilişkilerinde ve özel hayatlarında hakimiyeti ellerinde tutmaya ve kuralları koyan kişi olmaya verdikleri önem ile bilinen Başak Burcunu, ”hayatı çekip çevirmeye dair” düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. Bu dönemde üzerinize yeni sorumluluklar alabilir ve bu sorumlulukların size kişisel hakimiyet ya da güven duygusu kadar ”yük” de getirdiğini idrak edebilirsiniz. Ailenizin yapısında farklılıklar olabilir. Aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Evlenmek ya da boşanmak gibi, kişisel statünüzde değişiklik getiren adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde, ait ve sahip olmak kadar sınır koymayı ve son vermeyi de öğreneceksiniz. Unutmayın; Alan değil veren olmak daima güç sağlar. Ama onay ya da saygı görmek için veren kişi de, en az alan kadar bağımlıdır. Eğer başkalarını hoşnut etmek için değil vicdanınızı hoşnut etmek için verirseniz, hem özgür, hem duruma hakim hem de yararlı biri olursunuz.

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ: Akrep burcundan geçerken Terazileri ”değer anlayışları ve öncelikleri” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”yakınlık kurma biçimlerine ve iletişim anlayışlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Teraziler, sözleri ve davranışları ile insanlara ayar vermeyi önemserler :) İlişki yönetimi onların hayatlarının merkezindedir. Ama vaatkar olmanın da, beklentili olmanın da bir sınırını koymak gereken zamanlar vardır! Bazen insan başkalarını işine karıştırmadan başının çaresine bakmayı, bazen de başkalarının taleplerine göre değil kendi tercihlerine göre davranmayı öğrenmelidir. Önümüzdeki 2.5 yıl içinde çevrenizi ihtiyaçlarınıza göre daraltacak, sözlerinizi seçerek kullanacak, gerektiği kadar yapıp, gerektiği kadar vereceksiniz. Gücünüzü ilişkileriniz kadar kendinizi de yönetmekten alacaksınız. Bu süreçte, konfor alanınızı korumak için ne kadar fedakarlık yapabileceğinizi kendinize sık sık soracaksınız. Unutmayın; İnsan insana muhtaçtır. Ama kendine yetmeyi bilmeyen insan başkasına da yararlı olamaz ve kendine sınır çizemeyen insan, ”ben” derken ne kastettiğini bilmez.

AKREP ve Yükselen AKREP: Üzerlerinden geçerken Akrepleri ”kendilerini baştan yaratmak” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”değer anlayışlarına ve maddi / manevi önceliklerine” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Akrepler daralmayı sevmezler! İhtiyaç duyabileceklerini düşündükleri her şeyi ellerini altında bulabilmek ve canlarının çektiğini yapabilmek isterler. Önümüzdeki 2.5 yıl içinde ihtiyaçlarınızı kaynaklarınıza göre daraltacak, paranızı, vaktinizi, yeteneklerinizi ”önceliklerinizi dikkate alarak” kullanacaksınız. Yeni bir işe başlamanız, çalışma ya da para kazanma biçiminizde meydana gelecek değişimlere uyum sağlamak için uğraşmanız mümkündür. Konumunuzu korumak için eski yöntemlerin yeterli olmadığını fark edeceksiniz. Bu süreçte ”sevilmeme/önemsenmeme kaygınız” tavan yapsa da kendinizi suni dramalara kaptırmayın ;) Talep ve sunum biçiminizi elden geçirin. Kendinizi, ”risk alarak ve tehdit oluşturarak” değil, ”güven duyup güven vererek” önemli hissedin. Unutmayın; Değeri zaman içinde değişmeyen hiç bir şey yoktur… Ama öz-değerlerini zaman içinde koruyan insanlar vardır.

YAY ve Yükselen YAY: Akrep’ten geçerken, Yayları ”iç dünyalarını keşfetmek” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”benlik tanımlarına ve sınırlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Yaylar sınırlanmayı sevmezler… Ama sınır yoksa tanım da yoktur! Ve tanımlanamayan hiç bir şeyin elle tutulur bir anlam ya da değer sahibi olması mümkün değildir. Dolasıyla, Yaylar önümüzdeki 2.5 yıl içerisinde ne olmak istiyorlar öyle davranmayı, ne bulmak istiyorlarsa öyle olmayı öğrenecekler. Yalnız manen değil, vücut olarak da güçlenmeye ve fazlalıklarınızdan kurtulmaya yöneleceğinizi müjdelemem lazım :) Satürn’ün en iyi yanı insanı her türlü FİT yapmasıdır. Davranış modelinizin yeni sınırlarını çizerken, bir yandan da güvenlik sınırlarınızı aştığınızı ve güçlü hissetmek için ‘normalde” davrandığınız gibi davranamayacağınızı da göreceksiniz. İş ve özel hayatınızda gelişme sağlamak için, önce kendi tavrınızı elden geçireceksiniz. Unutmayın; Özgürlük, sınırlara saygı ile mümkündür… Ve kendini kontrol altına almayı bilen birini hiç kimse kontrol edemez ;)

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Akrep’ten geçerken, Oğlakları ”insanlar ve olaylara uygun mesafede durmak” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”manevi dünyaya, hayatın elle tutulamayan boyutuna, aynada gördükleri yüzün arka planına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Oğlaklar belirsiz sularda yüzmeyi sevmezler… Ama davranış modellerimiz ve seçimlerimiz, kendimize dahi itiraf etmediğimiz birçok eğilim ve bastırıldığı için farklı  yollardan kendini ortaya koyan gizli motivasyonlar ile şekillenir! İçimizde sakladığımız ”zayıf, suçlanmaktan korkan, hayata endişeyle bakan” çocuğu tanımadan, kendimizi tanımamız mümkün değildir. Oğlaklar için, kendilerine itiraf etmedikleri zaaflar ile baş etme zamanıdır. Bu süreçte, ne yapmaları gerektiğine ”alıştıkları yöntemlerle” karar veremedikleri durumlar olabilir. Yön bulmak için, hayatın görülen ve dokunulan dünyadan daha derin bir anlamı olduğuna dair güvenlerini ve bu boyuta teslim olma/direnme eğilimlerini elden geçirmeleri gerekecektir. Unutmayın; Bir insanın kendisi için yapacağı en iyi ilk şey, gölgesi ile yüzleşmek, ikincisi de hayat yolu ile barışmaktır. Varoluş amacına uygun yaşamayı bütün kalbiyle isteyip bu yola teslim olan kişi bir kurban değil, bir görevlidir.

KOVA ve Yükselen KOVA: Akrep’ten geçerken, Kovaları ”sorumluluk anlayışı ve statü kaygısı” konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”hayatın akışı içinde karşılarına çıkan insanlar, olaylar ve olasılıklara” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kovalar meraklı kişiliklerdir. Zira ”aslında risk sevmezler.” Kendi seçtikleri risklerin üzerine gidip, kendi istedikleri alanlarda hayata ve insanlara meydan okumaya kalkışmalarının nedeni, seçmedikleri ve kontrol edemedikleri bir müdahaleye, habersizce yakalanmama arzularıdır :) Ama hayatın ve insanların üzerine bu kadar gitmeye gerek var mıdır? Ya da, insanın diğer insanlarla ve hayatla ilişkisi hep ”baş etmek” kıvamında mı şekillenmelidir? Önümüzdeki 2.5 yıl boyunca, çaresizliği ya da etkisizliği değersizlik ile eş anlamlı görmemeyi öğrenmeniz gerekir. Bu süreç insanları ve olayları manipüle etmeyi seven Kovaları, hayata müdahale etmek yerine gözlemek, dengeyi bozmak yerine dengede kalmak, kendi tercihlerini dayatmak yerine olaylara ve insanlara uygun mesafede durmak konularında eğitecektir. Unutmayın; en büyük risk, hayat değil insanın kendisidir ;)

BALIK ve Yükselen BALIK: Akrep’ten geçerken, Balıkları ”hayat planlarını” elden geçirmek zorunda bırakan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken ”sorumluluk ve statü anlayışlarına” yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Balıklar olaylara hakim olmaya değil, akıştan etkilenmeden bildiklerini okumaya odaklıdırlar ;) Her Balık, belirsiz suların özgürlükle eş anlamlı olduğunu ve sınırı çizilip adı konulmuş her durumun, başta insanın kendisini sıkıntıya sokacağını bilir. Ama bazen inisiyatif kullanmak, yön çizmek, kendimize ve bize yönelik beklentilere bir isim ve sınır koymak, eh tabi sonra da bunun gereğini yapmak gerekir :))) Önümüzdeki 2.5 yıl boyunca Balıklar kendilerine ”Ben Kimim?” sorusunu soracak ve yaptıkları tanımın hakkını vermek konusunda çaba göstereceklerdir. Kendinizi bir eleman, bir yönetici, bir eş ya da bir ebeveyn olarak ispat etmeniz beklenecek, beklentilere uygun olmadığınız durumlarda onay almanız da, kendinizden hoşnut olmanız da zorlaşacak, ve bir noktada kendinize ”neden böyle bir duruşu tercih ettiğinizi” sormanız gerekecektir. Unutmayın; kendimize saygı duyabilmek için bazen rahatımızdan bazen de başkalarının gözündeki yerimizden fedakarlık etmemiz ve her iki durumda da sorumluluğu üstümüze almamız gerekir.

Advertisements

Author:

Kendi Halinde Bir Yıldız Gözlemcisi

33 thoughts on “Satürn YAY Burcu’na Giriyor; Burçlara Göre Etkiler…

 1. Üzüntü ve kederden FIT olacak yaylar için gülme efekti yapmanız üzerine, hakkınızda çok boyutlu düşünüyorum! . Sizi epeydir takip ediyorum, karamsar ve taraflı ayrıca alaycı yorumlarınızı bundan böyle okumamaya karar verdim. Bu işi Oğlaklar hakkinda iyi şeyler yazabilmek için benimsemiş bir haliniz var. Size birsey söyleyeyim; çok yay arkadaşım var(nedense böyle). Inanin herbiri iş hayatlarında son derece başarılılar, özel hayatlar ise malum ortalama bir dengede. Bana gelince belli bazi nedrnlerle çevrem tarafindan neredeyse bir kahraman gözüyle bakilan, düzenli bir yaşamı olan vs vs biriyim. Burcumun bütün ozelliklerini tasimama rağmen :)) bir gulucuk de benden olsun. Ayrica oglak dostlarıma bayılırım, biraz karamsar, maddiyatçı, çıkarları konusunda şaka bile yapılamayan coskudan yoksun insanlae olsalar da, onları o haliyle severim.
  Bubu kadar.

 2. Akrep burcundan geçerken Boğaları gönül ve iş ortaklıkları sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken kontrolleri dışındaki değişimlere ayak uydurmalarına neden olacak. Kontrol takıntısı ve kalıcılık arayışı ile bilinen Boğa Burcu için sağlam bir sınav olacağına şüphe yok ;) bu sözü okuyunca ilk dediğim söz ” YİNE Mİ YAAA YİNE Mİ” demek oldu :) şaka bir yana Allaha tan gelen herşey hayır da şer de başım gözüm üstüne inşallahh… bu anlamlı yazınız için yürekten teşekkürler… satürün ün yay da olması hepimize maddi manevi hayırlara vesile olsun güzellikler bereketler getirsin inşallah…

 3. bu arada gerçekten akrepten geçerken gönül ve iş ortaklıkları ile çok çok çok iyi sınadı biz boğaları sevgili satürn :)

 4. cunocuuummm;pek tatlı pek kıymetlisin,ama 13 aralıkmı yoksa 23 aralıkmı,satürnün yaya geçişi??heryerde 23 yazıyodu?

 5. kovalar ıcın yazdıklarınız bıraz benı korktu yaa..ben bır kovayım..ınsanların degerlerınıne genelde karısmam ama 2.5 yıl bu konuda egıtılecegım solenmıs…anlamadıgım aktıflıgımız azatılacak…hayatı gerıden mı ızleycez by juno bıraz daha acıklarmısınız..??

  1. Korkudan okuyamamak ya da okuduğunu anlayamamak bu sanırım :))) Varsayımlarınızı bırakıp sakince kalbinizi açın ve okuyun… Göreceksiniz.

 6. Junocum yükselen yay , güneş terazi, jüpiter koç olarak bekliyorum sevgili satürü nü , natal satürn de kovada .. ekşinnn

 7. Konu yay burcu olunca yine bi laf sokmalar, yine bi iğne batırmalar filan :)))

  * “sınırlanmayı sevmezler,”Ama sınır yoksa tanım da yoktur! Ve tanımlanamayan hiç bir şeyin elle tutulur bir anlam ya da değer sahibi olması mümkün değildir” , “Özgürlük, sınırlara saygı ile mümkündür…”

  Şaka bir yana, emeğinize sağlık, aydınlandık, mesajı aldık :)

  1. Ben YAY özelliklerine hiç ”alınganlık” koymamıştım…
   Ama bunu gözden kaçırmışım galiba :)))
   Sizin gibi birkaç arkadaş sayesinde bunu da öğrendim.
   Artık TEPE TEPE KULLANIRIMMM nıhıhahaaaa :))))))

 8. sevgili junimm..
  “..2.5 yıllık devre içinde, genel olarak hayatınızın hızını biraz kesmeye karar verebilir..” gibi bir telkin var aslancıklara :) bu konuda rica etsem bir miktar açıklama yapman mümkün mü :) zira hayat değişerek evrilerek hızını kesmeden ha bire akıp gidiyorken kenan doğulu misali “tutamıyorum zamanı” şeklinde nidalar ile dolaşan aslan kardeşlerim için hayatın hızını kesmeye karar vermelerini uygulamaya dökmeleri için bir kaç tavsiyeye ihtiyaç var diye düşündüm:)) şimdiden teşekkürler..

  1. Yani astrolojik analiz sitesinin yanısıra piskolocik danışmanlık merkezi olarak da çalış diyorsun…
   NE DİYORSUN :))))
   Öpüyorum Mukocummm

 9. Satürn’ün en iyi yanı insanı her türlü FİT yapmasıdır.
  sigarayı bıraktım bu sene kendime kilo alma hakkı tanımıştım. fazla abartmama izin vermeyecekmiş satürn buna sevindim. kızanlar olmuş niyeyse.
  bu arada alınganlık vardır yaylarda ama genelde içimizde hallederiz zor çıkar dışarı.

 10. satürn yay burcunda iken , doğum anında satürnün hangi burçta olduğuna göre yay’a yansıtacağı etkiler farklılık gösterir mi ? mesela benim doğumumda satürn oğlakta imiş.bu ,satürn etkisinin daha şiddetli yaşanacağı yoksa torpili tarafından göz kırpacağı anlamına mı gelir ;p fazla gereksiz ve meraklı bir soru olduysa meramımı bağışlayın :)

  1. Sorun değil canım :)
   Ama emin olun haritanın kendisini incelemeden bir transitin etkisini değerlendirmek,
   Ve genel transitlerin topluca haline bakmadan yorum yapmak çok yanıltıcı olur.
   Siz şimdilik burç ve yüklselen burç yorumlarınıza sadık kalın ;)
   Sevgiler

 11. Ciddi ciddi yazara trip atanlar olmuş da yazarın yorumuna benzer bir yorumu başka bir arkadaşım daha yapmıştı, bu böyle arkadaşlar kimsenin sizin burcunuzla alıp veremediği yok gerçekler bunlar ve bunun kanıtı ciddi anlamda şu içinden geçtiğimiz 2.5 senelik süreç, birebir yaşayan bir insan olarak gerçekdışı demem imkansız.

  ha üzüldüm mü, deli gibi hem de. yükseleni boğa olan bir akrep olarak evrilerek küçük emrah’a dönüşmeme ramak kaldı :(

  1. Satürn, Neptün, Jüpiter geçer…
   Hayatta her şey geçer!
   Geriye insanın vicdanı ve kendine saygısı,
   Ya da utancı kalır.
   ”Ben bu hale nasıl geldim?” dediğimiz yollar dahi,
   Geri dönülmez değildirler!
   Alınacak nefes oldukça,
   İnsanın evin yolunu, yani özündeki hakikati fark etme,
   Ve onunla kucaklaşma imkanı vardır.
   İnsan hep gidenin, olanın, bitenin, yitenin ardından gam çeker
   Ama onların hiç biri bizi biz yapan değildir.
   Boş hüsranları ve boş gururları bir yana bırakalım…
   Elimizi kalbimizin üzerine koyalım,
   Ve ”şükürler olsun ki hala sana aitim!” diyelim.
   İnsanın aidiyeti ne eşyalara, ne konumlara, ne insanlaradır!
   İnsanın aidiyeti RUH’unadır…
   Gelen geçen gezegenlerin ardından bize kalan farkındalık da hep bu olacaktır ;)

 12. Yükselen burca mı bakmalıyız yoksa güneş burcuna mı aya mı ? Ben yükselen akrep güneş aslan ay boğayım t kare var üçü arasında . Yoksa üçü için de etkili mi ?

 13. Aslında satürn yay 2. ev için şöyle bir yorum yapabilirim kendi gözlerime dayanarak . Akrepler ihtiyacı olan şeylerin elleri altında olmasını sever demişsiniz ve satürn yay transiti boyunca bu imkanın kısıtlı olacağını söylemişsiniz . Yay burcuyla ilgili konularda mesela felsefi konularda ihtiyacım olan her şey elimin altında değil . Sorularıma cevap bulamıyorum kolaylıkla ama bulduğumda da tam oluyor . Gerçi bu durum transit satürn yaydan önce de vardı ama şiddetli değildi çok yani benim için öncelikli bir konu değildi .

 14. Çok soru sordum kusura bakmayın :) whole signs ev sistemini mi kullanayım pladicus mu siz hangisini tercih ediyorsunuz ? Pladicus’a göre satürn hala birinci evimde de

  1. Mert Bey ben Placidius kullanıyorum.
   Bütün yorumları ona göre yapıyorum.
   Whole sign mantığında bir gezegen bir burca girdiği anda size belli bir yönde etki etmeye başlıyor diye düşünülüyor.
   Ama haritada evlerin yarattığı hassasiyetten mahrum kalıyoruz o zaman.
   Bu benim görüşüm. Deneyin hangisi sizce daha iyi sonuç veriyorsa onu kullanın.

 15. “Davranış modelinizin yeni sınırlarını çizerken, bir yandan da güvenlik sınırlarınızı aştığınızı ve güçlü hissetmek için ‘normalde” davrandığınız gibi davranamayacağınızı da göreceksiniz. ” demişsiniz ya yaylara… bunu bana biraz açar mısınız? bu arada yazlarınıza yorumlarınıza bayılıyorum. Benim burcum ikizler ama yükselen yay. sanırım bu Satürn beni göbekten vuruyor. 15.6.1974 doğumluyum…Konu dağıldı :))) evet yaylar için yaptığınız yukarıdaki yorum tam olarak ne demek?

  1. Her zamanki davranış kalıplarınız, özellikle de güçlü görünmek için seçtiğiniz yöntemlere dikkat edin!
   Sizin kendinize güveniyormuş gibi görünmeniz ile gerçekten güvenli ve güvende olmanız aynı şey değil…
   Gerçekten güvenli ve güvende olmak için ne gerekiyorsa onu yapın.
   Aşmadan taşmadan sakince yürüyün.
   Biraz daha oldu mu :)
   Sevgiler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.