19 Haziran Yeni Ay ve Yengeç Dönencesi (Summer Solstice)

19 Haziran Yeni Ay ve Yengeç Dönencesi (Summer Solstice)
Resim:

19 Haziran Yeni Ay ve Yengeç Dönencesi (Summer Solstice)

İstanbul merkezli haritaya göre Yeni Ay oluşumu 19 Haziran‘da saat öğleden sonra 6:00 civarında gerçekleşecektir. Bu oluşumun hemen ertesi gününde Yaz Dönencesi / Yengeç Dönencesi / Summer Solstice olarak bilinen enerji kapısından da geçiyoruz.

Yeni Ay’ın etkilerini, aktarmaya başlamadan, biraz teknik detay verelim:

Yeni Ay,  7. evde gerçekleşmektedir. Aynı anda anın yöneticisi olan Merkür değişim ve dönüşümü temsil eden 8. eve yerleşmiştir. Retro konumdaki Venüs’ü incelediğimizde, Aldebaran ve geçmiş alışkanlıklarımızı temsil eden Güney Ay Düğümü ile kavuşum halinde 7. evde yerleştiği, benimsememiz gereken yaklaşımları işaret eden Kuzey Ay Düğümü’nün ise 1. evde bulunduğu görülmektedir. Öte yandan Venüs Retro Chiron ile kare, dördüncü evdeki Uranüs ile dönüşümü destekleyen ılımlı bir açı yapmaktadır.


Bu verilere göre YENİ AY zamanı kesinlikle yaşamımıza durağanlık getiren algı ve tutumların değişmesi için niyet etmeye uygun bir zamandır!  Bu gezegen konumları üzerinde durulması gereken konuların İkili İlişkiler ve Özel Alan – Toplumsal Alan ikilemleri olduğuna işaret etmektedir.

İkili İlişkiler dediğimizde kestirmeden ”aşk” adresine çıkmamakta fayda var. Ana başlık, daha geniş boyutuyla BEN ve DİĞERLERİ olarak görülmelidir. 7. ev, tüm yaşam ortaklıklarımızı, iş ortaklıklarımızı hatta düşmanlarımızı temsil eder! Benden olmayan, bana uymayan, benim temsilettiklerimle ters düşen – zararlıdır, tehlikelidir, yanlıştır, dışlanmalıdır, yargılanmalıdır – gibi ”Ötekileştirici” birçok söylem ve tutumla yaşıyoruz…

Uranüs’ün ev, yuva, aile, anavatan, özel alan, rahim enerjisi, anavatan, genetik ve manevi kökler gibi bileşenleri sembolize eden 4. evde olması dikkat çekicidir. Birçok yaramız, çocukluğumuzu geçirdiğimiz aile ortamında, mahallede, etnik ve sosyal yapılarda ve ülkede oluşmuştur. Birçok yargımız ve savunma-saldırı modelimiz de bu yaralı algılar çerçevesinde gelişmiş ve öğrenilmiş davranış kalıpları haline gelmiştir. Sonuç itibariyle, öteki cins, öteki ulus, öteki dil, öteki din, öteki huy gibi ”farklı” görünen herşeye karşı, sosyal alışkanlıklarımıza, bilinçaltlarımıza ve hatta kuşaklar boyu aktarılan izlerle genlerimize işlemiş olan tepkilerimiz vardır.

BEN dediğimiz şeyin bir ADA olmadığını, bize benzeyen-benzemeyen, uzak-yakın birçok insanla aynı havayı soluduğumuzu, aynı dünyayı paylaştığımızı ve aslında hepimizin aynı maddi ve manevi kaynaktan geldiğimizi biliriz… Yine de, BEN’in sınırlarını çizerken, sevgi enerjisinden ziyade korku ve savunma enerjisi yayarız etrafımıza. Yakınlıkları ”güven ve güç arayışı”ndan dolayı ister, ama dönüştürücü taleplerle karşılaştığımızda hemen mesafe alıp, alanımızı korumaya çalışırız…

Bu da hem özel ilişkilerimizde, hem de toplumsal ilişkilerimizde bitmek bilmeyen çatışmalara yol açar! İnsanlar arasında uzlaşma, çıkarlarımızın peşine düşerek değil, bir adım geri giderek, alan açarak, fedakarlık ederek sağlanan bir durumdur. Biz ise, SEVGİ enerjisini kendi elimizle zedeler, şifaya ve uzlaşmaya yer bırakmayan yaralar açmaya devam ederiz. Hep bekler ve hep suçlarız! Ama bir türlü görmeyiz ki; aslında ÖTEKİ bizim bir yansımamızdan ibarettir. Onun da bizimkine eş korkuları, tepkileri, beklentileri ve savunma mekanizmaları vardır. Sadece sureti farklıdır!

”İLAHİ JUNO! Yeni Ay, yazısını TOPLUMSAL ve SOSYAL BİLİNÇ yazısına nasıl çevirdin?” derseniz… Bir önemli dönüşümün daha bizi beklediğini hatırlatmak isterim size;

Tarihte büyük toplum dönüşümlerinin sebebi olan PLUTO – URANÜS karesi, 2011 yazından bu yana etkisini kısmen hissettirmektedir. 24 Haziran’da bu kare tam açıyla gerçekleşecek ve 2016 yılına kadar 6 kez daha aynı buluşma yaşanacaktır.

Çevremize baktığımzda, ekonomik, sosyal, etnik, cinsel, hatta kuşaklara özgü birçok çatışmanın giderek daha belirgin hale geldiği gözlenmektedir. Bu çatışmalar, elbette önce bazı yıkımlara, ardından da insanlık için hayırlı olmasını dilediğimiz dönüşümlere yol açacaktır. İlk tam kare den birkaç gün önce gerçekleşen Yeni Ay bize kişisel olarak bu yeni dalgaya uyum sağlamak için çözmemiz gereken blokajları farkettirecektir.

Pluto, Yeni Ay haritasında 2. evin girişinde ve Kurban Verdiren FACIES ile kavuşum halindedir. 2. ev maddi ve manevi değerlerimize işaret eder! Kendi arzumuzla fedakarlık etmediğimiz, kendi seçimlerimizin sonucunda değiştirmeye razı olmadığımız ”uygun olmayan” tüm değerler ve savunma-saldırı sistemleri, ”kabul etmekte zorlanacağımız kayıplar” vesilesiyle yıkılmak üzeredir. Bu değişime hazırlanmak, bu değişimin parçası olmak, bu değişimden faydalanmak için, Yeni AY’ın dönüştürücü enerjisini, DİĞERLERİ konusundaki yargı, beklenti ve tutumlarınızı gözden geçirmek için kullanın!

Zira; aşk, para, bolluk, mutluluk, sosyal paylaşım, refah, hep özel ve toplumsal alandaki ilişki ağları ile bize gelen şeylerdir. Bu ağlar içinde yaydığımız enerji, akışı destekleyen değil tıkayan şekilde olursa, zarar görmemiz doğaldır. Çünki sistem, akışı engelleyen unsurları selin önüne katarak temizler.

Gelelim Yeni Ay’da Burç ve Yükselen Burca göre, hangi temalara odaklanmanız ve ”Ötekiler”e ilişkin duruşunuzu hangi konularda sorgulamanız gerektiğine;


KOÇ ve Yükselen KOÇ: Ev, aile, kökler, taşınmaz mallar, özel alan, huzur ve güven kavramı, Koç’ların en fazla odaklanacakları konulardır. Evlenmek, ev almak, özel hayatları ile ilgili düzenlemeler yapmak ya da erteledikleri kararları almak için uygun bir zamandır. Aile ilişkilerine, özellikle baba ocağından gelen tutum ve önyargılarına göz atmaları, genetik mirasları ile yüzleşmeleri ve barışmaları… inkar ettikleri sorunların üstüne gitmeye hazır olmaları, aile kurmak ya da varolan ailenin bütünlüğünü korumak için nasıl bir tavır değişikliğine gitmeleri gerektiğini çözümlemeleri gerekecektir. Güvensizlik ve huzursuzluk hissettikleri konuların üstüne gitmeleri, başkaları için güvenilir olmak ve huzur vermekle ilgili yaklaşımlarını da gözden geçirmeleri iyi olur. Özel hayatla ilgili yapacakları bazı tercihlerin, sosyal konumlarında bazı değişikliklere yol açması, örneğin evlendikleri ya da çocuk sahibi oldukları için işlerinde veya toplumsal rollerinde değişiklik yapmak zorunda kalmaları da mümkündür.  Anahtar: İç huzuru ve öz-güven bizim dış koşullar ne olursa olsun hayatımızda varetmemiz gereken değerlerdir. Onları korumak için, değişen koşullara direnmek değil, bu koşullar içinde önceliklerimize uygun olan yolu bulmak gerekir.

BOĞA ve Yükselen BOĞA: Yakın çevre, kardeşler, kısa mesafeli iletişimler, sözler ve jestlerle  kazanılan başarılar Boğa’ların Yeni Ay’la birlikte en fazla odaklanacakları konulardır. Normalde olmadıkları kadar dinamik, sosyal, flörtçü, geveze ve girişken olma ihtimalleri vardır. Söz’ün değeri üzerine düşünmeleri ve tutamayacakları sözler vermemeleri, ya da sözel becerileri ile başarı elde ederken, inançtan, hakkaniyetten ve dürüstlükten uzaklaşmamaya, insanları sözle değil, işle ve sonuçla etkilemeye önem vermeleri gereken bir zamandır. Diğer insanları ilk anda verdikleri imaja göre değerlendirmemek, düşünce ve inançları yüzünden diğerlerini yargılamamak ve düşüncesizce suçlamalarda bulunmamak, girilen tartışmalarda karşı tarafın argümanını ve niyetini doğru anlamaya ve farklılıklara rağmen hakkını vermeye gayret etmek Yeni Ay’ın enerjisinden yararlanmalarını kolaylaştırır. Anahtar: Başkaları ile fikir ayrılığına düştüğünüzde, yararlı olma ve ortak çözüm bulma kaygısını entellektüel gururun önüne koyun. Bizi doğal ve kesin olarak haklı çıkartan, sadece ortaya koyduğumuz işler ve sonuçlardır.

İKİZLER ve Yükselen İKİZLER: Değerini ortaya koymak, söylediklerinin ve yaptıklarının karşılığını almak, değer verdiklerine sahip olmak, İkizler’in Yeni Ay’la birlikte en fazla odaklanacakları konulardır.   Bütün girişimlerinizden elle tutulur kazançlar/sonuçlar elde etmek ihtiyacını yoğun olarak duyacağınız ve tepki alamadığınızda baskıyı arttırma eğilimi göstereceğiniz bir zamandır. Zam istemek, ödeme almak, tercih edilmek, göze girmek için fırsatlarınız artacaktır. Ancak rekabetçi ve kıskanç olmamaya özen göstermeniz, kazancınızı başkasının kaybı üzerine kurmamanız, hak yememeye fazlasıyla özen göstermeniz gerekir. Zira aksi takdirde bu dönemde elde ettikleriniz fazlasıyla kayba dönüşebilir. Fazla harcama yapmaktan, ihtiyaçlarınızı abartmaktan, gösterişe  kalkmaktan, başkaları ile kendinizi karşılaştırıp boy ölçüşmekten kaçının. Anahtar:  Kendine inanan kişinin başkalarını inandırmaya ihtiyacı yoktur. Kendine inanmayan kişinin içindeki boşluğu ise hiçbir hazine dolduramaz.

YENGEÇ ve Yükselen YENGEÇ: Bu Yeni Ay, Yengeç’in ne zamandır flulaşmış olan benlik duygusunu yeniden yapılandırması için çok uygun bir zamandır! Ben Var’ım diye tüm dünyaya haykırmak ve kapılarınızı pencerelerinizi güneşe ve rüzgara açmak isteyeceğiniz günlere giriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken, ben olayım derken ”bencil” olmamaktır. Kendine güven ve kendinden memnuniyet ve varlık enerjisi akış halindeki şeylerdir; onları rahatça üretebildiğiniz zaman depolayıp soğuk ve karanlık günler için saklayamazsınız. O yüzden dolaptaki pastayı sonuna kadar yer gibi bu hoş duygunun içinde şımarmaya ve fırsatlarınızı ”boş işlerle” ziyan etmeye kalkmayın! Yengeç ”parlamak”tan yeniden sorumsuz bir bebek gibi davranma özgürlüğüne sahip olmayı anlar ve etrafındakilerin bu özgürlüğü ”sağlayan” kişiler olmasını talep eder! Yükselen ”egosu”  yüzünden ona istediği gibi davrananları kullanmaya, davranmayanları düşman ilan etmeye yatkın olabilir. Oysa artık büyümek ve hayatınızın sorumluluğunu almak zamanıdır. Bu dönemde ürettiğiniz yararlı ve anlamlı işler, size daha sonra ihtiyacınız olan güven, doygunluk, huzur ve anlam hissini sağlayabilir. Anahtar: Özünüzdeki cehveri tanıdığınızda ve onu parlatmayı kabul ettiğinizde, aslında hiçbir ”ihtiyacınız” olmadığını anlayacak, o zaman da gerçek huzur ve mutluluk ile tanışacaksınız!

ASLAN ve Yükselen ASLAN: Yeni Ay, Aslan’ları ”gerçekler” ile hoş olmayan hesaplaşmaların içine çekebilir. Yüzleşmelere sıcak bakmadığınız, çünki istemediğiniz şeyleri duymaktan korktuğunuz bir döneme girebilirsiniz. Ya da, kırılgan, terkedilmiş, köşeye çekilmiş, kurban edilmiş olduğunuza inanarak, içinde bulunduğunuz ”tutukluluk” halinden dolayı başkalarını suçlayabilirsiniz. Ama asıl farketmeniz gereken, kendinizi buna mahkum edenin sizden başkası olmadığıdır! Hayattan uzaklaşmak, kendini yetersiz hissetmek, elbette yaşadığımız bazı hayalkırıklıkları, bozgunlar veya açık saldırılar sonucunda düştüğümüz ruh halleri de olsa, bunların içine gömülmek ya da bunlara neden olan kişi veya ortamları düşüncelerimizin ve yaşantımızın merkezinde tutmaya devam etmek, bizim seçimimizdir. Ağustos’taki Yeni Ay, Aslanlar’ın kendilerini ortaya çıkartmaları için yeni fırsatlar getirecektir. O zamana kadar görmezden gelmek istedikleri yaralarını kendi başlarına yalayıp iyileştirmeleri ve merkezlerini bulmaları iyi olur! Anahtar: Kalp merkezdir! Ancak kendi kalbinin imparatoru olan kişi, hayatına sahip çıkabilir.

BAŞAK ve Yükselen BAŞAK: Yeni Ay, Başak’ları ”karar” almaya ve kendilerinden daha büyük bir öznenin ya da işbirliklerinin parçası olmaya zorlamaktadır! Burada Başak için temel sorun ”Her Seçiş’in Bir Vazgeçiş” olmasıdır… Başak, salıvermekte, kontrolü akışını kendisinin belirlemediği bir sisteme bırakmakta zorlanır! Aldığınız kararları hayata geçirebilmek için, kendinize dair bazı özelliklerden vazgeçmek, benlik duygunuzu amaç uğruna feda etmek durumunda kalabilirsiniz… Yeni tercihleriniz kendi içinde çok ”anlamlı” ya da ”çekici” gelmesine karşın, sizin alıştığınız kişisel konfor, haz ve coşku modeline ters düşebilir. Uzaktan göründüğü kadar ”cazip” olmayan ve hesaplanmamış riskler içeren tercihler yaptığınızı farkedebilirsiniz. Burada önemli olan kendinize karşı dürüst davranmanızdır… İnsan bir tercih yaparken kendinden fedakarlık etse bile, sonuçta kendiyle ya da değer verdikleriyle ilgili bir faydayı gözetmektedir. Önceliklerinizi kendinize hatırlatmak, tutarlı davranmanızı kolaylaştıracaktır. Anahtar: Kimse iki efendiye aynı anda hizmet edemez! Kişi birine sadık kalmak için, mutlaka öbürüne ihanet edecektir…

TERAZİ ve Yükselen TERAZİ: Yeni Ay, Terazi’leri spotların altına taşımaktadır! Toplumsal duruşlarını – iş, sosyal konum, medeni hal – yeniden tanımlamak, görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamını belirlemek  ve prestij tazelemek konusunda meydan okumalar ve fırsatlarla karşılaşmaları beklenir. İnsanların sizden beklentileri ile, sizin hayattan bekledikleriniz arasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Alacağınız kararlar ve üstleneceğiniz görevler sizi ailenizden, güvenli bulduğunuz alanlardan ve huzurlu bir tempodan uzak bırakabilir. Etnik, feodal, ailevi kökenlerimiz üzerimize bizi biz yapan birçok değer ve sorumluluk yüklerler… ancak zaman içinde üstlendiğimiz toplumsal rollerin de bize yüklediği yeni değer ve sorumluluklar oluşur ve bazen bunlar birbirine ters düşer. Bu dönemde kime ve neye sadık kalmanız gerektiğini kestirmekte zorluk çekebilirsiniz… Aileden kalan ve manevi değeri olan bazı şeyleri, elden çıkartarak sorumluluklarınızı yerine getirmek ya da iş konusundaki bir gelişme için sermaye yapmak ikilemini de yaşamanız mümkündür. Anahtar: Başarı, takdir, para, mutluluk gelir ve gider… Size ”gerçekten” ait olan şeyler ise satın alınamaz, hediye edilemez ve üzerinde pazarlık yapılamaz olanlardır. Onlardan vazgeçmediğiniz sürece ”kaybı da kazancı da” onurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

AKREP ve Yükselen AKREP: Yeni Ay, Akrep’lerin önünde yeni ufuklar açmaktadır. Yola çıkmak, yeni insanlar ve fikirler ile tanışmak, bir eğitime başlamak, bir mahkemenin sonucunu almak, taşınmak için uygun bir zamandır. Burada yaşayacakları iki tuzaktan bir ”abartmak”, diğeri ise ”kendi sınırlarını aşamamak”tır. Fanatikleşmek, düşünce ve inançlarının doğruluğunu herşeyin üzerinde görmek, mesnetsiz şeylere fazla paye vermek, ”ilginç ve değişik olsun da ne olursa olsun gibi” gibi bir arayışa girmek, bu yüzden de ellerinde olan basit ve değerli olan şeylerin kıymetini bilmemek gibi bir eğilim gösterebilirsiniz. Bir başka ihtimal de, ne yaparsanız yapın, küçük, sıradan ve kısa vadeli hesaplar ve kaygılardan kurtulamadığınız için büyük resmi görememektir. İlişkilere değil, ilişkinin içeriğine, konuşmaya değil anlamlı şeyler söylemeye,  görüşlerinizi savunmaya değil geliştirmeye, haklı çıkmaya değil hakkaniyeti gözetmeye önem vermeniz gereken bir zamandır. Zamanınızı değil gönlünüzü dolduran şeyler yapmaya ve kendinize karşı dürüst olmaya gayret edin. Bakış açılarınız, inançlarınız, ilişkileriniz pek yakında hayat tarafından ciddi anlamda sınanacaktır. Anahtar: Gittiğimiz her yere kendimizi götürürüz. O yüzden biz değişmediğimiz sürece hayatın da gerçekten değişme ihtimali yoktur!

YAY ve Yükselen YAY: Yeni Ay, YAY’lar için değişimi zaruri hale getirmektedir. Alışkanlıklarından ve standartlarından vazgeçip, yeni önceliklere yelken açmaları ve bunlara uygun yeni tutumlar belirlemeleri gereken bir zamandır. Kendilerini esnek zannetmelerine karşın, aslında tanıdık ve güvenli gelen bazı nesneler, konumlar ve insanlara nasıl da sarılmış olduklarını görüp şaşırabilirler.  Hayatın anlamını ve verimliliğini arttıracak değişimleri göze almaları gereklidir. Kaynaklarını daha iyi kullanmak için, kullanım alanlarını ve yöntemlerini değiştirmek, sadece kendi çıkarlarını gözetmek değil başkalarının da kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmelerine vesile olmak – gibi konulara odaklandıkları takdirde, başarılı olmaları mümkündür. Ancak, önlerine çıkan her fırsatı sorumsuzca kullanmak ve hızla tüketmek, el attıkları herşeyin suyunu çıkartıp, – yemek, içmek, seks, alışveriş – içini boşaltmak yoluna giderlerse, hem fırsatlarını yitirir, hem de saygınlıklarını ve konumlarını kaybederler. Tutuculuk kadar prensipsizlikten de, müsriflik kadar tamahkarlıktan da zarar görebilecekleri bir döneme girmişlerdir. Anahtar: Herşey zehirdir! Mühim olan dozdur…

OĞLAK ve Yükselen OĞLAK: Yeni Ay, Oğlak’ların odağını ”birlikte yapmanın anlamı”na yoğunlaştıracaktır! Evlilik, aşk, ortaklık, rekabet gibi ”denklik” ve ”denge” ilişkileri gündeminin tepesine oturacaktır. Oğlak kumandanın kimin elinde olduğunu bilmek ister ve ast-üst ilişkilerinde bir harikadır; yol açar, iz bırakır, sırtında taşır, bayrak diker, kat üstüne kat çıkar ya da biat eder, hürmet eder, takip eder, hizmet eder… Gel gör ki, eşitiyle yanyana yürümekte zorlanır! Belirsizlikten sıkılır, beklemekten sıkılır, ”benim” diye gördüğü şeyi kullanamamaktan, ”başkasının” diye gördüğü şeyi istemekten sıkılır. Önceden belirlenmiş sınırlar ve kurallar değil, her an değişen koşullar ve onlara göre yeniden oluşturulacak dengeler üzerinden davranmak, Oğlak için kabustur! Zira o dayanıklıdır ve yetkindir fakat ”esnek” değildir. Büyük ve mükemmel sistemleri tek başına işletmeyi bilir ama basit ve dengesiz bileşenlere ince ayar çekmek konusunda sakil kalır… Eşitlerin ilişkisinde ”başarılı” olmak, Oğlak’ın kendisi olmaktan vazgeçmesi gibi birşeydir. Ama zamanın kalitesi itibariyle, sorumluluğu paylaşmak, arz-talep dengesini gözetmek, yapabileceğinin en iyisini değil sadece isteneni yapmak gibi ”eşlik etme” kuralları konusunda ihtisas yapması gereklidir. Aksi takdirde yine ”yalnız” kalacaktır. Anahtar: Merkezini korumak ”ne beklediğini ve ne beklendiğini bilmek” değildir. Beklentisiz ve duyarlı olmaktır.

KOVA ve Yükselen KOVA: Yeni Ay, Kova’ların odağını ”hizmetin anlamı”na yoğunlaştıracaktır! Çok fazla görev, çok fazla detay, çok fazla tekrar, çok yüksek beklentiler, çok fazla kaygı … Sonuç; bozulan sinirler, depresif eğilimler ya da dengesini kaybeden bir bağışıklık sistemi. Kovaların bastırılmış tepki, beklenti, endişe ve kızgınlıkları ile yüzleşme zamanı gelmiştir. Kendinizi kurban gibi gördüğünüzü ve aslında hiç de ”MELEK” olmadığınızı önce kendinize, sonra da etrafınızdakilere itiraf edin. Gündelik yaşam içindeki sorumluluklarınızı gözden geçirmek, ayıklamak, önceliklendirmek ve bilinçli bir biçimde seçerek yerine getirmek zorunda olduğunuz bir devre başlamıştır. ”Zaten çok çalışkan ve fedakarım… bugün de sorumluluğumu sallasam ne olacak?” Demek bu ara bütün düzeninizi alt üst edebilir. O yüzden, çerçeveyi tanımlayın, kuralları koyun, sisteme uyun ve için için şikayet edip söylenmeyi, kaygılanıp kuruntulanmayı, kendinize acımayı bir kenara bırakın. Yoksa ne yaptıklarınız bir işe yarayacak, ne de siz kendinize olan güven ve saygınızı hatta sağlığınızı koruyabileceksiniz. Anahtar: Kaçak dövüşmek bir stil değildir. Stil sahibi olunmadığının göstergesidir.

BALIK ve Yükselen BALIK: Yeni Ay, Balık’ların odağını ”yaşadığını hissetmek” kavramına yoğunlaştıracaktır! Daha atak, daha hareketli, daha gözüpek, daha yaratıcı, daha cazibeli, daha umutlu olmak için ŞEVK dolu hissettikleri bir döneme giriyor Balıklar. İşi şansa bırakmak, hayatı akışına bırakmak, herkesi kendi haline bırakmak, umudu yarına, yapılacak işleri ise Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya bırakmak, bu ay özenle kaçınmanız gereken bir şeydir! Çünki alıştığınız ilişki ağlarının ve davranış modellerinin sizi fazlasıyla havada bıraktığını görüp rahatsız olabilir ve çevrenizden umduğunuz desteği alamayabilirsiniz. Kişisel tercihlerinizi ve stratejinizi belirlemenin, yeni başlangıçlar yapmanın, sorumluluğunu tek başına üstleneceğiniz bilinçli riskler almanın zamanıdır. Eğer aşk yaşamak istiyorsanız, onu dahi bir ”bağlılık” olarak değil hoş bir enerji akışı olarak görmek ve kendinizi ilişkinin salınımlarına fazla bırakmamak durumundasınız. Bu ara önemli olan ”sizsiniz”  ve sizin ”seçimleriniz.” Sizi kendi odağınızdan çıkartacak şeylere kapılmak, birçok fırsatı kaçırmanıza ve ileri dönük mevye verecek bazı tohumları ekmenize mani olabilir. Anahtar: At binenin, kılıç kuşananındır.

Bir Cevap Yazın

Arşiv

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: